TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I 1500-talets Sture- och Vasastrider uppträdde bl a en man som hette Ture Jönsson av ätten Tre Rosor. Han var känd för sina ständiga sidbyten - först stödde han den danske kungen Kristian II - i Sverige kallad “Tyrann” och i Danmark “Den gode” - för att sedan ansluta sig till Gustav Vasa. Senare deltog han i Västgötaherrarnas uppror mot Gustav Vasa. Sedan detta misslyckats flydde han till Danmark, och blev där på nytt Kristians man. För att slutligen vid den senares anfall mot Norge bli dräpt under oklara omständigheter. Ture Jönsson Tre Rosor blev av sin samtid hållen för att vända kappan efter vinden, så att blev lika sliten på båda sidor.

 

Kappvändare - modell Ture Jönsson Tre Rosor finns även i vår tid och de har hittills spelat en inte obetydlig roll i debatten. Och som en händelse ser ut som en tanke har nu även bookmakers och spelbolagen, senast genom Ladbrokes börjat användas som argument för att välja en viss kandidat till partiledare.
Enligt Ladbroks aktuella odds så leder Mikael Damberg dessa odds, vilket inte oväntat får en borgerlig drake som GP att utbrista: ”Damberg fruktas av en del borgerliga bedömare, eftersom han i en del frågor anses ligga ganska nära borgerliga värderingar, Han skulle därmed kunna fånga upp en del förlorade mittenväljare."

 

Herre du milde, frestas man utbryta. Och det är på den linjen bloggare Jan Andersson nu spinner vidare, när han efter att ha börjat dagen med att sträcka en blöt finger utanför fönstret och känna åt vilket håll det blåser. 
”Partiledarvalet handlar om att vinna val”, heter det i hans senaste drapa. Ingen har ifrågasatt denna truism, men frågan är ändå på vilken politik valen ska vinnas, borgerlig eller socialdemokratisk, och inte minst om perspektivet ska vara längre än fram till nästa val.

 

Att jobbskatteavdrag i det korta perspektivet sannolikt varit  ett framgångskoncept för den borgerliga alliansen, eftersom ”de stora löntagargrupperna” sannolikt gynnas liksom att avdrag för städning och inhyrning av gourmetkockar är populärt i vissa av de s k tillväxtområdena är också högst sannolikt. Men ska socialdemokratin dra den slutsatsen av detta att man måste överge sina värderingar och av rent opportunistiska skäl kopiera borgerlig politik.

 

Det finns här en intressant koppling till 1900-talets störste politiker, Olof Palme som ju är aktuell i dagarna. Att filosofera över hur Olof Palme skulle passat in i dagens samhälle kan enbart bli fråga om spekulationer, och dagens blogg är inte platsen för sådana. Dock hade han en egenskap, som i dagens Sverige är en bristvara, om den överhuvudtaget existerar hos någon av dagens mera framträdande politiker. Och det handlar om modet att våga driva opinion, även med vetskapen att just i den situation när opinionsarbetet startar åsikten ifråga inte har en majoritet av befolkningen bakom sig.
Dagens politiker, och inte minst de backbenchers i blogg och facebookvärlden som backar upp de främsta opportunisterna, tycks mena att partiernas främsta uppgift är att förvalta samhället efter de opinionsvindar som råder och inte störa mainstream.

 

Nej ska socialdemokratin kunna återta initiativet i svensk politik så måste partiet självfallet kunna kombinera en lyhördhet inför väljarmajoritetens åsikter med förmågan att våga driva opinion för uppfattningar och åsikter som utgör kärnan i partiets ideologi och existensberättigande. Jämlikhet och rättvisa.

 

Att mot den bakgrunden beskärma sig över den socialdemokratiska
valberedningens arbete och kritisera gruppen för att man lyssnar på partidistriktens uppfattningar ter sig en smula märkligt, särskilt när kritiken kommer från personer som i den egna valkretsen sätter en heder i att vara lyhörd för olika uppfattningar.
Om det nu skulle visa sig att det inte går att skapa enighet kring något av de namn som toppar spekulationslistan ja, då återstår ju bara två vägar att gå.

 

1. Att försöka hitta en kompromisskandidat, en kandidat som kan vinna bred uppslutning på partikongressen.

2. Att välja Ture Jönsson Tre Rosor-linjen och låta Ladbrokes avgör vem som ska bli det socialdemokratiska partiets nästa ledare.
Var god välj!Jag delar din uppfattning om att det är partidistrikten som nu får ta ansvar för att partiledarhysterin avslutas och att rörelsen kan gå till beslut.
Är det något Olof Palme kunde, så var det att jämka stridande sidor. Just nu ser det faktiskt ut som om ingen tänker ta det ansvaret och trenden är att rörelsen spricker upp.
Sen tycker jag du inte ska dra in Ladbrokes på det sätt du gör. De erbjuder spel på kandidater som anses vara troliga som partiledare. Det hänger helt på vad folk är beredd att satsa pengar på, och blir därmed, om tillräckligt många deltar, en kvalificerad opinionsmätning värd att göra prognoser på.
När folk använder sina egna pengar blir också "priset" på kandidaterna ett slags människors rationella osynliga finger som pekar ut trovärdig partiledare.
Det är inget konstigt med detta. Utan spelandet är en kombination av lustfylld upplevelse och intellektuellt stimulerande analys. Du borde registrera dig Bengt! En hundralapp - på vem då?


Bengt Silfverstrand: Valberedningens arbete och svårigheter att hitta ett namn som alla, eller åtminstone en bred majoritet kan samlas bakom återspeglar bara realiteter. Det finns sedan Per Nuder sagt ett uppenbarligen oåterkalleligt nej, inget samlande namn i nuläget. Men visst kan man koppla spelbolagens spekulationer till debattens opportunister/kappvändare. Därmed har jag inte ifrågasatt populasens rätt att spela på politikens "Solvalla." Beträffande din rekommendation till mig att själv satsa en hundring på någon av kandidaterna så rymmer mitt samvete sannolikt en del smådjävlar, men speldjävulen är faktiskt inte en av dem.....
Moralen riskerar förstås en knäck. Vad är människosynen när det spelas om pengar på människor kan en undra.

En kompromiss, används den när jämlikhet inte råder i samhälls strukturen. Kompromissen uppmuntrar det fortsätta arbetet, uppmärksammar olika uppfattningar att jobba vidare till jämlikhet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM