TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det som just nu pågår kring valet av ny partiledare inom socialdemokratin kan förvisso betraktas som ett cirkusliknande narrspel. Men det är inte den socialdemokratiska valberedningen som iklätt sig narrkåpan. Vad denna valberedning nämligen ägnar sig åt är ingenting annat än en demokratisk förankringsprocedur så god som någon. Ty vem eller vilka är det som ytterst ska bestämma vem som ska bli partiets ledare om inte medlemmarna? Och vem företräder medlemmarna om inte deras s-föreningar, arbetarekommuner resp. partidistrikt. Den som till skillnad från Lena Mellin mfl mediala spekulanter, bloggande tyckare av olika politiska kulörer, har den minsta insikt och insyn i denna demokratiska process vet mycket väl att hela den socialdemokratiska rörelsen är djupt engagerad i processen på möten och sammankomster, arbetsplatser m fl arenor. 

 

Det som komplicerat processen den här gången är inte valberedningen eller några enskilda partidistrikt utan att situationen den här gången skiljer sig från praktiska taget alla tidigare tillfällen då det handlat om att utse ny partiledare. De flesta gånger har enighet på ett tidigt stadium kunnat skapas kring ett namn. När det funnits flera kandidater har det ändå så småningom utkristalliserat sig ett namn som vunnit bred uppslutning. För att ta det senaste exemplet, så kunde en bred uppslutning kring Mona Sahlin skapas, sedan ett annat starkt namn som Margot Wallström tackat nej.

 

Att det förhåller sig annorlunda den här gången beror på det enkla faktum att det inte finns någon själskriven kandidat. Pär Nuder hade enligt min mening varit det bästa valet, men han har ju kategoriskt avböjt att kandidera.
Nu talas det vitt och brett om att det är gamla falangstrider inom SSU som i alltför hög grad dominerar valprocessen. Detta är naturligtvis olyckligt och jag ansluter mig här till dem som tycker att vi någon gång måste stryka ett streck över gamla strider.

 

Däremot måste kandidaternas göranden och låtanden i nuet, uttalanden i centrala politiska frågor om t ex gränsdragningarna mellan marknad och politik ha betydelse för lämpligheten att ikläda sig partiledarrollen. Jag vill inte kategoriskt utesluta någon av de som har kvar sina stolar i detta “hela-havet-(S)tormar-spel” Dock hyser jag en viss skepsis inför namnet Mikael Damberg. Han har svävat på målet i två för socialdemokratin centrala värderingsfrågor:

 

1. Politik kontra marknad. Om jag förstått saken rätt så tycker Damberg inte 
det är fel att skattekollektivet ska subventionera konkurrensutsatta tjänster. Han
har inte enskunnat antyda att motsvarande resurser i stället med minst samma 
effekter på sysselsättningen i stället med fördel kunnat satsas på den sociala hemtjänsten, eller om det handlar om att “få folks livspussel att gå ihop”. på t ex höjning av barnbidragen.

 

2. Friskolor. Damberg har i ett offentligt TT-uttalande påstått att det inte
går att förbjuda vinster i friskolor. Han talar här mot bättre vetande eftersom sådana system existerar i våra grannländer Danmark, Finland och Norge, där ekonomiskt samhällsstöd till friskolor bara utgår om de drivs på non-profitbasis, d vs utan vinstintressen.

 

Thomas Östros är en annan som har kvar sin (S)tol i “havsstormen” om partiledarskapet.   Mot honom har anförts att han är alltför intimt förknippad med den nuvarande partiledningen och att han i likhet med Damberg anses tillhöra en förment högerfalang. Om alla som tillhör nuvarande partiledning skulle ratas och kompetens i sammanhanget därmed effektivt utraderas, ja då vore sannerligen det socialdemokratiska partiet ute på farliga vägar.
Nej, om sanningen ska fram, så är Thomas Östros sannolikt den av de kvarvarande (S)tolägarna som besitter den överlägset bredaste och djupaste sakkompetensen, inte minst på det ekonomisk-politiska området. Han är mig veterligt också tillräckligt smart och flexibel för att kunna överbrygga eventuella motsättningar mellan förmenta höger- och vänsterfalanger.

 

P.S  Om även en annan Tomas - Eneroth - till äventyrs också har kvar sin (S)tol i den fortsatta valprocessen så har också han både kompetens och agitatorisk förmåga att vinna folklig förankring. D.s.En sak är säkert (S) läcker som ett såll. distrikten behöver snart inte ens öppna de interna mailen, räcker att öppna tidningen varje dag.
Tack för denna blogg Bengt. Jag tycker det är jobbigt därför att problemen nu hänger samman med att varenda medlem, S-förening,AK har fått medverka och det lär finnas 6-7 möjliga kandidater.

Jag hoppas trots allt att Berit snabbt agerar så att vi slipper alla dessa skriverier. Jag vet inte om vi skadas av det. Tystnaden kring ett parti är värst. Men visst måste det snarast möjligt ledning och politik klaras ut
Varför vill en utpräglad vänstersosse har Nuder eller Östros? Jag minns när den senare ledde programkommissionen, och skälldes för "folkpartist"...


Bengt Silfverstrand: Att jag föredrar nämnda persnoner beror på att jag väl känner deras kvalifikationer bl a inhämtade under min tid som riksdagsledamot. Ditt vänster-höger svammel bygger som vanligt på lösan sand.
Om Damberg blir partiledare så är det lika bra att S slår samman med M och bildar ett nytt parti. För båda är för Friskolor med vinst avkastningar över 30 procent och Rut avdrag för miljonärerna i Danderyd
Det var drastiskt uttryckt Kjell, men jag håller med dig. Det finns fyra högerpartier och det räcker mer än väl. Det ser ju ut att bli Damberg så jag hoppas att han kan visa en annan sida. Hörde en gång någon som sa att av en Saulus kan det bli en Paulus, eller det var tvärtom, fast jag tvivlar. Min favorit är Thomas Eneroth, men han kanske inte ställer upp.

Värst skulle det bli om Jan A får som han vill, enbart förnyare (högersossar) i partiledningen.
Glömde en sak, Lena Sommestad tycks ha kommit bort i diskussionen, med i partiledningen borde hon absolut komma. Välutbildad, välartikulerad och med åsikter som ansluter till socialdemokratiska ideal om solidaritet och jämlikhet.
Ja Arne jag var lite hård där.. Men det ligger en del alvar bakom det hela.. Jag tror oxå på Thomas Eneroth av dom fyra dom pratar om nu.

Ja du Jan A pratar om förnyare.. Men när vart det förnyare av konservativa borgare som vill ha tillbaka den tid vi hade tjänstefolk som stod med mössan i handen och bugade för överheten. Det är vad RUT handlar om-
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM