TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

"Ryktet om min död, är betydligt överdrivet", lär den amerikanske  
författaren Mark Twain, en gång ha sagt.   Samma kan sägas om dagens socialdemokrati.  Och nu syns alltfler tecken på att omsorgen om partiets framtid inte bara är en partiintern angelägenhet.

Även borgerligheten närstående och s k “oavhängiga” borgerliga media hyser allt större bekymmer över den politiska utvecklingen i vårt land.
Så här skriver bl a borgerliga Expressen: “Moderaterna bör vidga sina vyer. Politiken måste vara större än jobbskatteavdrag och tävlan i att ha lägst statsskuld.” - www.expressen.se

 

Och så här låter i dagens ledare i “oavhängiga” Helsingborgs Dagblad - www.hd.se - “Hög tid för framtidsfrågor - en starkare opposition gynnar alla.”  www.hd.se
För att understryka sin klockarkärlek till socialdemokratin vänder sig 
ledarskribenten Ingrid Runsten till en av socialdemokratins skarpaste hjärnor - Anne-Marie Lindgren i “Arbetarrörelsens tankesmedja”.
Runsten: “Här (på det nyligen avhållna seminariet i tankesmedjans regi - min anm.) fick vi äntligen höra något som gick djupare än till bara spekulationer om partiledarvalet och om vem som är för gammal eller för ung eller för vänster eller för höger.”

Efter en tillbakablick slår Lindgren fast att socialdemokratin måste hitta en ny väg framåt. Demokratin och politiken måste återigen få mer makt över . De framtidsfrågor som socialdemokratin nu behöver diskutera är - skattesystemet, välfärdens finansiering, arbetsmarknaden, normpolitiken , tillväxten som inte går att skilja från klimatfrågan.

 

I sin djupare analys i tankesmedjan under rubriken “Allmänningens tragedi” är Lindgrens konklusion - “Kanske ska vi se till att den politiska berättelse många efterlyser måste handla om det gemensamma, om det samhälle vi lever i, och inte bara individuella förmåner till olika grupper?”
Som konkret underlag för sina slutsatser står Lindgren också på mycket fast mark när hon hänvisar till grova marknadsmisslyckanden som snöröjnings- och järnvägshaverier, skolpolitiken, där den förmenta valfriheten - lett till social skiktning av eleverna och en misshushållning som gett sämre skolresultat, något som nu också bekräftats i ytterligare en färsk undersökning.

 

“Den borgerliga politiken har på flera punkter skapat just bilden att individuell nytta kräver att den allmänna nyttan får stå tillbaka. Medan det i verkligheten är tvärtom - om samhällsnyttan tar stryk, blir det problem för individerna.”
Klarare och intelligentare kan det knappast uttryckas . Och den lika kloka Lena Sommestad är inne på samma spår när hon på nämnda seminarium talar om att det är feltänkt från början att uppmuntra idéer om marknaden som det mest effektiva. Det är längs denna väg  - den förnyade jämlikhetens och solidaritetens väg - som socialdemokratin måste skapa sin nya berättelse. Och för en offensiv på denna väg är ”vår bästa tid nu”. Starkt vetenskapligt stöd för att jämlika samhällen är de både socialt och ekonomiskt mest framgångsrika kan bl a hämftas i den internationellt uppmärksammade boken ”Jämlikhetsanden” och i Umeåsociologen Stefan Svallfors aktuella undersökningar om svenska folkets inställning till välfärdspolitiken.Dagsmedia lever på sporten och politiken - inrikes och utrikes nyhetsrapportering är ett minne blott, med undantag för ren sensationsförmedling då - så det är då inte undra på att den är bekymrad över politikens problem och allt mindre betydelse då då.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM