TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Med sitt utspel och avståndstagande från valrörelsens s-fokus växlade Mona Sahlin vid det socialdemokratiska förtroenderådets möte för en tid sedan över till nästa s-ledare med en såphal stafettpinne. Villrådigheten i de egna partiledaren ökade. Opinionssiffrorna rasade ytterligare och Fredrik Reinfeldt kan (åtminstone tills vidare) regera ohotad. Nu går s-eftervalsdebatten in på sin andra runda och Mona Sahlin växlar på nytt. Men stafettpinnen är den här gången lika såphal. Vad vill egentligen socialdemokraterna?

Nu går Mona Sahlin visserligen föredömligt till attack mot ett brutalt och ett för välfärdsland (vi är trots allt fortfarande detta - om än på det sluttande planet) orättfärdigt sjukförsäkringssystem, en kritik som hon visserligen tog upp i valrörelsen men först i dess slutskede, och då för vagt och för sent. Stämningarna mot sjukförsäkringssystemet är nu i det närmaste upproriska bland svenska folket,  och kraftfull kritik därför berättigad. Men hur trovärdiga är egentligen socialdemokraterna?

 

För det första är Mona Sahlins kritik allmän. Något konkret motförslag saknas ännu.
För det andra är budskapet i Expressenartikeln synnerligen motsägelsefullt.
“Precis som S omprövar sin jobbpolitik borde Reinfeldt erkänna att Sverige behöver en anständig sjukförsäkring”, skriver Mona Sahlin - “det handlar bland annat om en tydligare skattepolitik för välfärd och jobb, en arbetslinje som bygger på både plikt och rätt och en näringspolitik byggd på företagande och forskning.”

 

Men vad nu då? Är det byteshandel det är fråga om? -Om ni borgare är beredda att skippa er orättvisa sjukförsäkring,så är vi socialdemokrater beredda att både acceptera fortsatta jobbskatteavdrag, skippa förslagen om höjd förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och inte längre kräva att löntagare och pensionärer ska betala samma skatt. Är det så det nya budskapet ska tolkas?

 

Vad en arbetslinje som “bygger på både rätt och plikt" och en “näringspolitik byggd på både företagande och forskning” innebär skulle jag och säkert många andra med mig som på nära håll och med ett vittförgrenat nätverk inom rörelsen följer politiken gärna vilja veta?Vet inte om S är i stånd att förhandla till sig en sådan överenskommelse, men det verkar som din vittring nog är riktig.
Fast det där med rätt och plikt är väl ganska klart?
"Här är ett Plusjobb, ta det eller du slipper fortsatt a-kassa...." typ.


Bengt Silfverstrand: Visst ska rättigheter vara kopplade till skyldigheter. Men hur långt skyldigheten ska sträcka sig när det handlar om att ta anvisade jobb kan självfallet diskuteras. Det är när allt kommer omkring ändå väl ganska orimligt att begära att en norrlänning rotad med familj ska behöva åka till Skåne för att jobba.
Min uppfattning är att Mona Sahlin är en lam anka som ska lämna över stafettpinnen ... Ju förr desto bättre
Bengt Silfverstrand: Instämmer, men i demokratisk ordning blir det ju formellt vid extra kongressen. I och med att hon beslutat att avgå borde hon för socialdemokratins bästa avstå från att sprida ytterligare oklarheter om vår politik.
Fast å andra sidan vore det konstigt om alla hade rätt att bli försörjda där de bor, och att vi inte ska kunna ställa krav på att flytta dit jobben finns? Inte bums kanske, men efter något år med arbetslöshet och åtgärder kanske det är dags att flytta på sig.....


Bengt Silfverstrand: Ingen har påstått att detta ska vara en rättighet, men precis som rättigheter har sina gränser så borde också skyldigheter i konsekvensens namn ha sina gränser. I klartext, ingen ska hals över huvud behöva ta vilket jobb som helst var som helst utan rimliga kravspecifikationer.
Jadu.SBL,det lär ju inte drabba dig utan kanske en småbarnsfamilj där den ena har jobb och den andra blir arbetslös.
Det är väl ganska klart att en skåning skall försörja en norrlänning för att denne skall få bo kvar i Norrland. Allt annat vore orättvist.


Bengt Silfverstrand: Och i förlängningen av ditt resonemang. Det är rent ut sagt för djävligt att norrlänningar ska behöva leverera vattenkraft till övriga Sverige....
Nej i din värld B-E Johansson är det klart att arbetslösa o sjuka ska betala städning åt dom som kan göra det själv,allt annat vore orättvist.
Samt att hjälpa andra att ha ett hyfsat drägligt liv,så orättvist mot B-E Johansson
Två goda saker står mot varandra i exemplet, dels att motverka det besvärliga för människor att behöva bryta upp sin tillvaro för att försörja sig, dels det principiellt riktiga i att ingen kan räkna med att få sin livsstil betald av någon annan.

Jag tror ingen egentligen vill renodla någon av dessa, men att lutningen av politiken måste vara klar - omvärldstrycket tvingar oss alla att anpassa våra liv efter förutsättningarna. Ingen får frisedel från utvecklingen.

Men detta kan ges politiska lösningar som dämpar effekterna av livets realiteter.


Bengt Silfverstrand: Kan i viss mån instämma men den generella välfärdspolitiken innebär ju att friska och arbetsföra solidariskt "betalar för" sjuka och arbetslösa m fl. Däremot kan man starkt ifrågasätta att skattekollektivet via RUT-avdrag ska finansiera välbeställdas livspussel.
Nu är det väl så att "livsstilen" bl.a byggts upp av att människor betalat sin Akassa för att kunna ta del av den om dom blir arbetslösa.
Precis som pengar öronmärktes via deras skatt för att
betala deras "livsstil", ex cancer om "realiteten skulle vara framme.
Sen en sak,jag tycker svenskar är oerhört duktiga,arbetsamma,fantastiska och inte vare sig sovande eller av naturen lata.
Suveräna är vi alla dessa människor som arbetar och hamnar människor i kläm beror det ofta inte på dom själva,kanske arbetsplatsen las ner,eller dom la sig som sagt till med cancer.
Men alla som är uppe i svinottan,ex busschaufförer som plockar upp andra som stått den här kalla vintern och väntat på just bussen.Va bra vi alla är.
http://www.s-bloggar.se/n/1/1/120/15521/yonna-valtersson-ett-aar-med-utfoersaekringar--jag-foerstod-faktiskt-inte-att-han-inte-orkade-leva-laengre-

Livets realiteter SBL, "Shit happens"
Jag tycker det är en kommentar man kan använda om bilen inte startar,men den verkar från högerhåll vara applicerbar på människor som har det mycket svårt,axelryckning,inte mitt problem-

Jag är så lycklig som inte har den inställningen.jag är så tacksam att jag inte är dom.
Vad gäller kraven på plikt i arbetslinjen så undrar jag lite försynt varför politiker inte ska omfattas av samma plikt och krav som politikerna, genom sin lagstiftning, kräver av undersåtarna. Jag, och många med mig, blir väldigt föbannade när trygghetsnarkomanerna i riksdagen kommer och ställer krav och framför klagomål på undersåtarna.


Bengt Silfverstrand: Vart vill du komma med detta inlägg? Håll dig till sak. Riksdagsledamöterna är demokratiskt valda av svenska folket och definitivt inga trygghetsnarkomaner. Välj dina ord om du vill ha fortsatt utrymme här.
Självfallet ska ingen behöva flytta med omedelbar verkan. Och försäkringarna ska förstås vara försäkringar, inte allmosor med orimliga villkor, men det är inte, där är vi överens, någon rättighet att få leva var man utan att behöva försörja sig. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Som försäkringstagaren ska betala.


Bengt Silfverstrand: Omställningsförsäkring var ordet, inte avvecklingsförsäkring som idag.
Både A-kassa och F-kassan är försäkringar vi själv har betalat in för vår del, inte bidrag. Då borde dessa fungera när olyckan är framme.


Bengt Silfverstrand: Just precis, och här har socialdemokratin en utomordentlig angreppspunkt, som vi tyvärr inte utnyttjat hittills.
Om det nu vore "försäkringar" som vissa hävdar med emfas, varför då detta kompakta motstånd mot privata försäkringar från socialdemokratihåll.


Bengt Silfverstrand: Även detta har du fått om bakfoten. Det inkomstrelaterade förskringssystemet behandlar alla lika t ex i sjukvården. Privata försäkringslösningar innebär, som systenets utveckling i Danmark nu med all önskvärd tydlighet visar, gräddfiler.
Nä, kom inte här och ha synpunkter på de f o l k - valda. Då blir det rött kort!


Bengt Silfverstrand: Jo, inlägg är välkomna från alla kategorier, Däremot lönar det sig inte att nonsensblogga på filibustermanér.
Du, Bengt S, som skåning är alltså beredd att försörja en norrlänning för resten av hans liv även om han är fullt arbetsför?


Bengt Silfverstrand: Trams. Ingen har påstått detta. Men om en norrlänning skulle tvingas ta jobb långt söderut, så är det logiskt lika lätt att säga att norrlänningar ska kunna ställa krav på användning av naturtillgångar belägna i Norrland. Men givetvis har ingen av extremerna någon plats i verkligheten.
Vad det gäller vattenkraften så tvivlar jag på att norrlänningarna har gjort alla investeringarna på egen hand.


Bengt Silfverstrand: Ingen har heller påstått detta.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM