TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Litar de svenskar som i grunden stärkts i sin tro på den socialdemokratiska välfärdsmodellen inte längre på SAP? Eller är det andra frågor, än välfärdsfrågorna, som är/varit betydelsefulla för svenska folket när de bestämt hur de ska rösta? Vilka frågor är det i så fall? Ekonomin och jobben?
Dessa för socialdemokratins framtid så betydelsefulla frågor ställs av TCO:s välfärdsutredare Kjell Rautio i en brett upplagd debattartikel under rubriken “Myten om den socialdemokratiska välfärdsmodellen” i “Efter Arbetet 52/2010 - www.efterarbetet.se


Rautio bygger sin skepsis på det som välfärdsstatsforskare brukar säga vara utmärkande för den socialdemokratiska välfärdsmodellen, nämligen att den är ett uttryck för ett samhälle som lyckas balansera en hög grad av social och ekonomisk jämlikhet med effektivitet och tillväxt.
Som belägg för att denna balanspunkt inte existerar idag radar Rautio upp en rad exempel på tydliga revor i samhällets välfärdssystem. Han menar att det svenska samhället inte längre kan sägas kännetecknas av en särskilt hög grad av utjämning av livschanser. Som exempel på den för varje dag växande ojämlikheten lyfter han fram följande obestridliga fakta

 

* Svensk a-kassa - i strykklass när man jämför med andra europeiska länder
* Sjukförsäkringen har förvandlats till en kravförsäkring som på administrativ
   väg friskförklarar människor i stället för att varsamt lotsa dem tillbaka till 
   arbetslivet.  Sverige har idag västvärldens hårdaste regler för 
   sjukersättning (förtidspension).  Bara Mexico har idag ett lägre inflöde i 

   "förtidspension" bland OECD-länderna. 
* Det nya pensionssystemet har lett till m a oväntat negativa 
   konsekvenser.  Enligt en internationell jämförelse som EU-  kommissionen          gjorde nyligen urholkas de svenska allmänna pensionerna just nu mycket   
   kraftigt.  År 2048 beräknas den svenska snittpensionen ligga på 48 procent av   
   slutlönen.  Sverige ligger då i det euruopeiska bottenskiktet, nätt och jämt över  

   Estlands nivå.
* Trots att konjunkturen vänt uppåt fortsätter ändå  

   socialbidragskostnaderna 
   att öka
.  Av en undersökning utförd av SKL (Sveriges kommuner och 
   landsting framgår att kommunerna kan se ett tydligt samband mellan de
   ökande socialbidragskostnaderna och de nya sjukreglerna.
* När det gäller välfärdstjänsterna - vård, skola och omsorg - är vi idag ett av
   västvärldens mest “avreglerade” länder, d v s vi tillhör dem som i störst 
   utsträckning släppt in kommersiella krafter i välfärdssektorn. Tydligast märks
   detta när olika skolsystem jämförs. Visserligen har ett antal högerpolitiker i
   såväl USA som Storbritannien försökt följa det “svenska exemplet” och införa
   s.k. skolpengsystem, dock utan att lyckas. Konsekvenserna har också av
   både konservativa och högerinriktade , ansetts vara alltför destruktiva. Detta
   är Lätt att förstå, inte minst när man analyserar varför Sverige just nu i olika
   kunskapsmätningar (t ex PISA) i det närmaste befinner sig i ett “fritt fall.”
  

Kan det vara så, frågar sig Kjell Rautio att (S) visserligen vann den"välfärdspolitiska matchen" i det senaste valet, men samtidigt förlorade kampen om förtroendet när det gäller ekonomin och jobben
Ja, det kan mycket väl vara så. Men det sammanhänger då sannolikt i hög grad
med att moderaterna genom en synnerligen utstyrd och skicklig propaganda,
där man retoriskt bekände sig till det svenska välfärdssystemets anhängare, 
lyckades desarmera välfärdsfrågorna i valrörelsen och därmed frånta
socialdemokratin dess kanske vassaste vapen. Först i valrörelsens slutskede 
började det hetta till kring de brutala sjukförsäkringsreglerna, men då var det för sent.  Ser man till verkligheten och de negativa konsekvenser som 
systemskiftet på välfärdsområdet fått, borde detta samtidigt vara en
signal så tydlig och så god som någon för
 socialdemokratin att på nytt gå till offensiv för en progressiv välfärdspolitik.


Ja självklart, det var aldrig S som lyckades "balansera en hög grad av social och ekonomisk jämlikhet med effektivitet och tillväxt. "

Det var ovanliga omvärldsfaktorer som gjorde S välfärdspolitik möjlig, utan dessa, ett sönderkrigat Europa, hade inte S politik varit möjlig.

Nu ser omvärlden annorlunda ut och då behövs det en ny politik. En ny politik som respekterar arbetarna på ett nytt sätt.

En ny politik som inte ser det som arbetarna sliter ihop som samhällets egendom utan som förmår balansera krav på att arbetarna ska få ha en del av sin inkomst ifred från både Kapitalet och Staten och som prioriterar att värna om de svaga, inte om att skapa medelklassjobb i den offentliga sektorn.

Bengt Silfverstrand: Jo, det är precis vad socialdemokratin lyckats med nämligen att balansera social rättvisa med ekonomisk effektivitet. Mot detta ska ställas en borgrliga politik som nu drar isär samhället, ökar de ekonomiska klyftorna och vidgar de sociala orättvisorna. Att kriget skulle förklara socialdemokratins framgångar är rent nonsens. Våra nordiska grannländer har i stort sett samma välfärdssystem som det svenska och framgångarna har varit likvärdiga.

Respekten för arbetarna måste förstås gälla i alla livssituationer, även vid sjukdom och arbetslöshet, vilket är precis stick i stäv mot den borgerliga politik som nu bedrivs i landet.
Din sista mening är totalt obegriplig. De ca.. 50.000 jobb som försvunnit inom välfärdsektorn är vanliga jobb inom sjukvården, skolan etc. Vad alliansen med sin politik har åstadkommit är i själva verket att öka arbetslösheten inom välfärdssektorn samtidigt som man på marginalen skapat skattefinansierade försörjningsbidragsjobb till i första hand övre medelklass (RUT-bidragen).
Tala om samhällsekonomiskt slöseri och sociala orättvisor!
Sverige har gått från en solidarisk majoritet till en majoritet som idkar majoritetsförtryck.
Allt är uppbyggt av Svenskt näringsliv, lobbyfirmor och en högermedia.
När Alf Svensson 2002 kom med att sjuka fuskade så var det spiken i kistan för att genomföra majoritetsförtryck.

Hur vända den attityden vet inte jag, men det lär vara svårt.

Sossarna är dessutom alldeles för mycket infiltrerat i detta majoritetsförtryck.
D.v.s Sossarna är ett högerparti numera och så länge vi har en massa fyrtitalister och unga snobbar så lär vi enbart få två högerpatrtier i Landet.
Råkar någon sosse säga att a-kassan bör höjas och sjuka få bättre ersättning.
Ja då blir denne kallad kommunist, och liknas vid nån slags diktator.

Däremot säger någon vi sänker skatterna med 200 miljarder för löntagarna då kommer hurrarropen, och vilka som ska betala det struntar man i.

Sverige är inte längre det Land som vi tror det är. Det är bara gamla ord men där verkligheten är en annan.
Med Reinfeldt så raserades Sverige och majoritetsförtryck infördes.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM