TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Tidigare utrikesministern Jan Eliassons debattartikel i Aftonbladet igår tycks ha framkallat glädjerus, ja på en del håll rentav hybris. Låt mig först deklarera att artikeln har många förtjänster, den främsta kanske att Eliasson så klart fjärmar sig från alla de domedagsprofeter - flera tyvärr s-märkta - som framträtt i media och på nätet på sistone. Vi måste sluta med självplågeriet och hämta energi och kraft från våra rötter är hans huvudbudskap. Befriande är också hans skrivningar om att en politik för tillväxt väl går att förena med en politik för solidaritet. ”Ekonomisk rättvisa, jämlikhet och en väl fungerande offentlig sektor säkrar tillväxt och ekonomisk effektivitet, vilket visats i flera studier på senare tid”, vilket även en del bloggande socialdemokrater behöver upplysas om. Med Eliassons bakgrund är det förstås naturligt och förtjänstfullt att han också för in det internationella perspektivet i politiken, något som partiet försummade under valrörelsen.

 

Men tydligare än så blir tyvärr inte Eliasson om vilken väg socialdemokratin ska välja för att återta initiativet och inflytandet i svensk politik. En som ger klarare vägledning är emellertid en forskare (det kanske var honom Eliasson syftade på - min anm.), professorn i sociologi vid Umeå universitet, Stefan Svallfors. Svallfors har sedan början av 80-talet följt svenskarnas inställning till välfärdsstaten. Den senaste undersökningen genomfördes i våras. Den visar med ännu större tydlighet än de närmaste föregående undersökningarna att kollektiv finansiering av socialförsäkringarna får ökat stöd i befolkningen. Dessutom är misstänksamheten om att bidrag och tjänster missbrukas - att det fuskas och snyltas i välfärdsstaten - mindre än någonsin tidigare.

 

”Socialdemokraterna förlorade - den socialdemokratiska välfärdsstaten vann" - skriver Svallfors, som han själv säger, lite tillspetsat. Men hans sakliga redovisning ger ett synnerligen starkt stöd för att välfärdsfrågor även framöver kan bli valvinnare. Bland flera myter avslöjar Svallfors undersökningar ytterligare en nämligen - att medelklassen inte längre attraheras av en solidarisk finansiering av välfärdens kärnfrågor som skola, vård och omsorg. Han avfärdar PR-konsulternas prat om att arbetarna blir mer lika tjänstemännen. Det förhåller sig precis tvärtom. Det är tjänstemännen som närmar sig arbetarnas åsikter. Framförallt gäller det socialförsäkringarna. ”De högre tjänstemännen och företagarna är nu inte lika intresserade av privata försäkringar och sänkta skatter. I stället väljer man i allt större utsträckning kollektiva
lösningar."
Det verkliga problemet i valrörelsen, menar Svallfors på grundval av sitt väldokumenterade underlag, vara att väljarna helt enkelt inte såg några större skillnader mellan de politiska blocken ifråga om välfärdspolitiken.
Moderaternas verbala bekännelser till välfärdsstaten var en viktig förklaring till detta.
När valundersökarna frågar om vilka som var de viktigaste frågorna när de valde parti tappar de välfärdsstatliga frågorna mark. Det betyder inte att de i sig blivit mindre viktiga för svenskarna. Men om man inte tycker att det är några större skillnader mellan partierna i dessa frågor kan man ju lika gärna låta andra frågor fälla avgörandet när röstsedeln ska lämnas. Till exempel frågor kring utbildning och skola, där socialdemokraternas förtroende är lågt. Eller sysselsättning, där man helt tappat det försteg man hade fram till nittiotalet."

 

Moderaternas manövrar har fått god hjälp av socialdemokraternas handfallenhet, konstaterar Svallfors vidare. ”När man i valrörelsen - alltför sent - kom att prata om socialförsäkringens uppluckring formulerades detta ofta som en fråga om att ”vi som är friska och har jobb ska visa solidaritet med ”dom” som är sjuka och arbetslösa. Men vi är ju alla potentiellt sjuka och många av oss är potentiellt arbetslösa Stora grupper i medelklassen står idag bara en svårare sjukdom eller arbetslöshetsperiod ifrån en personlig katastrof , när huset måste säljas och familjeekonomin kapsejsar."

 

Svallfors avslutar sin artikel med rubriken ”Välfärdsstaten segrade” i Efter Arbetet nr. 1/2011 - www.efterarbetet.se

 sålunda: ”En politik som kopplar ihop medelklassens rädsla att falla med intressena hos de sjuka och arbetslösa har goda förutsättningar att bli framgångsrik. Men då krävs att man formulerar den just som en politik för hela samhället, där en väl fungerade socialförsäkring är en förutsättning för ett modernt riskutsatt arbetsliv."

 

En stark profilering på välfärdsfrågorna med koppling till arbetslivet och där 
skatterna klarare knyts till vilka nyttigheter de ska finansiera har goda
förutsättningar att vända den politiska utvecklingen och återge socialdemokratin styrka och inflytande i svensk politik.
500 000 inkomstmöjligheter genom detsamma antalet jobb är overkligt, undslipper vara delfaktor i analyser. Det ger lögn till politik. Högre värdering om jämlikhet hos de mindre bemedlade och S i även framtida oppositonsläge. I fortsatt strid med M som går ännu längre mer i praktiskt utförande "till vänster". S till höger i teoretisk analys. Det är förhållandet mitten i politik. För folket behöver omställnings försäkring eller annan god ide vara verklighet om förhållandet ska anses vara möjligt att vändas till istället fördel. dvs vi har möjlighet att samlas i mitten, S har chans att vara i regerings ställning.
kan eller ska antagandet vara så att ekonomi som lära är utvecklat med industri, industri del av samhällets tillväxt under i stort sett hela det föregående århundradet. En omvärldssituation vi idag känner det och lever. Var orsaken och möjligheter den större inkomsten vara tilldelat flertalet, denna delade inkomsten upphovet till namnet arbetaren den socialdemokratiska rörelsen. Per Albin mfl kloka människor förmedlade de gemensamma möjligheterna.

Miljö, stigande världsbefolkning mer känt förhållande år 2000 klimatproblemen är av insikt dåtidens inkomst inte längre kan vara en fungerande ekonomi.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM