TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I ett klassiskt tal vid 1928 års riksdag formulerade den dåvarande statsministern Per Albin Hansson tankar om den politiska vision som brukar betecknas folkhemmet.
Han sade bl så är: ”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.” I sitt jultal på Skansen försökte statsminister Fredrik Reinfeldt (m) ta begreppet folkhem på entreprenad. Men Reinfeldts Sverige är verkligen inget folkhem. Här ökar ojämlikheten både i sociala och ekonomiska termer.

 

Barnfattigdomen sprider sig och i "oavhängiga"(men borgerligt lutande) Helsingborgs Dagblad kunde vi den 22 december läsa om hur ”Läsarna räddar julen.” Gåvor från allmänheten strömmar in till behövande och flera församlingar står öppna för insamlingar. Visst är det vackert och generöst att på frivillig väg ställa upp för samhällets svaga. Men är det på välgörenhet vi ska bygga
Folkhemmet? Det finns här en klar svaghet. Gränsen mellan solidaritet och välgörenhet håller på att suddas ut. En gång var den knivskarp och tog sig uttryck i gemensamma överenskommelser och utfästelser. Välgörenheten syftar inte till annan förändring än den som gäller det syndfulla hjärtat.
Har politikerna abdikerat från sitt ansvar för ett hem/samhälle utan uppdelning i kelgrisar och styvbarn?

 

Vi lever i ett Sverige som håller på att gå isär. Den nyligen publicerade s k PISA-undersökningen ger ytterligare belägg för detta genom att slå fast att den svenska skolan blir alltmer segregerad och att 
detta i hög grad beror på utarmningen av de kommunala skolorna. I skarp kontrast till denna utveckling visar forskning att fördelningen av ett lands rikedomar är avgörande för hur stora/små dess sociala problem är.
Ja, att skolan inte har förändrats i takt med att medborgarnas krav ökat är olyckligt. Det är ett högt pris som vi nu får betala för att plugget blivit betraktad som en värmestuga för uppfostran istället för ett kunskapens tempel.
Däremot är jag inte lika säker på att välgörenhetsfilosofin hållits borta från välfärdsstatens institutioner, så var det nog inledningsvis, inte minst på grund av pionjärerna som var allergisk mot pjollret, men när offentlig sektor börjar formera sig som ett eget intresse så kom mycket av "de mest drabbade" som en argumentationslinje.
Den MORALISKA argumentationen för välfärdssystemet blev allt starkare, och de mer MATERIALISTISKA argumenten sjönk undan. Det är nog fortfarande fiiiint att säga sig förespråka välfärdssystemet med hänvisning till solidariteten än till att det är bra för tillväxten.


Bengt Silfverstrand: Värmestuga generellt sett är nog en överdrift, men jag delar uppfattningen att kunskapen i inte obetydlig grad satts på undantag. Välgörenhet har alltid funnits och kommer alltid att finnas.
Men det som blir alltmer uppenbart är den borgerliga välgörenhetsfilosofin - välgörenhet som ersättning för solidariskt finansierade insatser - vunnit terräng och fått även delar av socialdemokratin att ansluta sig. Allt under hänvisning till att den demografiska utvecklingen inte möjliggör en fortsatt lika omfattande skattefinansiering som hittills.

Detta är dock ett vetenskapligt ogrundat påstående. Och ser man sedan till den inte helt ointressanta synpunkten vad svenska folket vill, så finns det en bastant majoritet för att välfärdsområdena skola, omsorg och vård även framöver ska skattefinansieras. Enligt Svallfors omfattande undersökningar så är svenska folket till och med berett att betala högre skatt för att solidariskt värna dessa områden.

Utvecklingen har pågått sedan 1970-talet. Vad kan möjligtvis ha hänt då?

Kan det möjligtvis vara så att det infördes en skattepolitik ägnad att slå mot "de rika" men som i själva verket började slå ut samhällets svaga på löpande band? Något som med självklarhet händer när de besuttna får dra in svångremmen är att konsumtionen dras ner och tekoindustrins hädanfärd inleddes onekligen rätt så omgående.

Idag har åtskilliga fått jobb tack vare RUT-avdraget och oavsett vad du tycker om den saken så är det beroende på att skattebördan ovanpå deras lön har mildrats. I vissa fall säkert mer än nödvändigt men dessa anställningar bevisar att skattetrycket utgör en skadlig faktor på arbetsmarknaden.

Socialdemokratin behöver reformera jämlikhetsbegreppet och bygga det långsiktigt på utbildning och möjligheter snarare än på regler, förbud och skattesatser. Efter fyra förlorade årtionden är det dags att tänka om.


Bengt Silfverstrand: Sanningens minut torde infinna sig då svenska folket blir varse att det inte går att kombinera fortsatta skattesänkningar med en solidariskt finansierad välfärd över skattsedeln.

Att RUT inneburit nya jobb är en ren myt. Under perioden2007-2009 försvann 33.000 välfärdsjobb. Och enligt regeringens egen finansplan försvinner ytterligare 15.000 välfärdsarbetare under 2010. Att mot den bakgrunden behöva använda sig av generösa skattesubventioner för att skapa nya jobb är att föra svenska folket bakom ljuset. Det både socialt och samhällsekonomiskt rimliga hade självfallet varit att förstärka den gemensamma sektorn på de områden där den dränerats och personalbrist inneburit försämrad kvalitet - köer och längre väntetider i vården för att ta ett exempel.
Det är bara att böja sig för virtuoser som SBL, var lär man sig formuleringskonst i stil med första paragrafen? Jag ber om ursäkt för att ha placerat min plumpa prosa bredvid detta mästerverk!


Bengt Silfverstrand: Prosan är det inget större fel på. Däremot är slutsatserna inte alltid av "denna världen".
Henrik,
Men ursäkten är en pärla... :~)

Inlägget också, instämmer.


Bengt Silfverstrand: Att instämma i mytbildningar är ganska fantastiskt!
Jag gillar bäst det Bengt Silfverstrand skrev.Sen har du fel Henrik Vallgren,du skriver bättre mycket bättre,än SBL.
Din ton är ofta frågande,mycket sällan otrevlig och ibland har du uppvisat både självdistans och en viss värme o humor.Sen att du har fel är ju en annan sak.Men språket använder du väl.
Jag måste titta på ett youtubeklipp med SBL för jag måste klura ut skillnaden mellan honom och en moderat.Jag hittar ingen här.Kan får lite om honom och hans åsikter.Kanske jättekul kille,men ännu inte upptäckt det isåfall.Så i hans fall får jag läsa på.
För blev får,sorry.
Skolan, skolsystemet kan upplevas vara magistern definierad med läraren som praktikant och eleverna möblemanget att försöka inge det hela en funktion i de skolor elever inte tar del av skolan att utveckla kunskap. Elever antas på sådana skolor vara hord av en och samma individ att inte förstå bättre. Anledning och orsak blandas sedan ihop och det då utanför klassrummen till okänd kulör. Elever skolas på det sättet kanske inte så mycket med självständighet analysera varför situationen varit och är, vad den är dvs oidentifierad.

Samhället utanför skolans väggar beskrivs vara den studie elever naturligt finns på plats i skolan att studera och samtidigt finns inte utrymmet att ge uttryck att finnas delaktiga om den verkliga situationen med individuella diskussioner, personliga uttryck. Dvs att vara del av kunskap, utveckla skolan med diskussioner.

Skrämmande kritik ja det må så vara men när sanning och uttryck inte får nämnas från elever, trettio eller fler till antalet i ett av alla landets alla klassrum under långa tider så ger det till slut att vara så ohållbar situation att privata näring uppmärksammas bedriva skolverksamhet paralellt med komunal skola. Problemet och kritik kan med detta idag det senare förhållandet då inte antas vara lindrigare. Den lindrigare situationen skulle kunna vara att elever från start vara del att utveckla läran om situationen ?

Ett svar om detta kan vara så enkelt som minskade möjligheter i form av krympande medel. Men att därför av sådan anledning sådan sanning inte låta diskussioner uppstå tyder mig att kritiken ändå är befogad när det närmare bevisar vad som redan nämnts. Att elever inte finns med att vara del av kunskap skolan med namn och uttryck beskrivs vara.

Efter dessa situationer och mycket tid passerat uppmärksammas frågan ställas hur elever efter skolan har möjlighet att vara självständiga individer att klara sig bra - i det samhället de "skyddat" läst och studerat ?


Men sakfrågan var kanske inte just skolan då. Nej. Men då kan perspektivet bara flyttas fram lite att behandla invånare efter skola i detta omdiskuterade näringsliv och skapade välfärdsamhälle att ytterligare ställa frågan vad kunskapen varit att ge grund till självständighet att verka för kapitalet eller de gemensamma möjligheterna och hur politik förts att ge landets invånare möjlighet att förstå vad som skiljer det. Det kan vara lika diffusa svar som skolfrågan isig fram till dessa dagar tolkats. Självständigheten för möjligheten att se skillnaderna. Vad är grund om dem. Har diskussioner varit ett utrymme.


Bengt Silfverstrand: Which means?
Privat skola omtalas allmänt förövrigt vara ett nytt problem men sanning om det är väl att celibritet societet adel och inte förrän därefter borgarklass. Egentligen kan uppmärksammas skapat privata studier. Att Stockholm inrymmer adel i privat skolning sedan tid då övrig Sveriges befolkning mjölkade kor på rasterna. Mängder av celibriteter bor lever och besöker staden från delar av världen människor bara läst i sagoböcker. Med andra ord att privat skola närmast naturligt bör förväntas utvecklas till rester av spillror dvs omvärlden. Problemet kvarstår att tolka medlet vara det större problemet att delas likvärdigt, vanligt patrask ta del av gemenskapen och att det motsvarande, övrig allmän hållning i själva verket ger kommunal skola större chans återvinna förlorad mark. Dvs skolverkets planer funderingar och värderingar byts till att sälla sig till vanliga människor utveckla fördomarna till gemenskap hos elever i klassrummen.

Att verkligheten är den att jämlikhet inte råder som intellekt eller förnuft att bara så lite som analysera hur det kan vara möjligt fördela lika. Mao ordets betydelse måste anses vara svårt att tolka trots alla studier.
vad kan anledning om det sitnämnda tolkas vara. Är svaret detsamma som frågan varför S inte når väljare. Diskussionerna har redan från skolbänk inte funnits att bidragit folkrörelsens möjlighet att finnas. Den styrka som kan finnas i folkrörelse S nu efter två valförluster mer uppskattar förstår bättre eller mer hela tiden strävat att .."väcka" ?
Jag är ingen kul kille utan en ganska elak farbror som tagit som uppgift att meddela omvärlden vad jag tycker, utan att ta större hänsyn till mina karriärmöjligheter eller omgivningens längtan efter småmys och änglakörer.

Som straff har jag fått drygt 4000 anhängare på Fejset.

Det där om att jag låter som en moderat får jag höra ibland. Och det är något som förvandlar mig från elak farbror till ironisk debattör.

Det finns en socialdemokratiskt huvudkrymparprincip om att den rätta politiken är inverterad moderatpolitik. Om moderaterna tycker något så ska sossen tycka samma sak fast tvärtom.

För mig är det en ointelligent inställning som leder åt pipsvängen.

Jag har brukat säga att denna inställning fungerar fram till den dagen då moderaterna hävdar att jorden är rund. Då måste den gode sossen säga att "det är den inte alls, jag har själv sett att den är platt".

Så kom den dagen då detta faktiskt inträffade. Moderaterna lade om argumentation och snodde socialdemokraternas tankefigurer och formuleringar.

De pratade om utanförskap, om det nya arbetarpartiet, om att folkets vilja till arbete är vår främsta tillgång, de pratade om trygghet och fördelningspolitik, argumenterade för värnskatt och mot direktörsbonusar.

Det finns formuleringar i deras valdokument som verkar direkt copy-pastade ur sossarnas.

Och i det läget dyker det alltså upp socialdemokrater som fortfarande gnäller över att folk låter som moderater. Som om vägen framåt skulle vara att inte försöka återerövra det moderata problemformuleringsprivilegiet när det baserar sig på den socialdemokratiska traditionen att verka för arbete åt alla.

Moderaterna har som strategisk målsättning att erövra det arbetande folkets stöd, och överlåta resten till de gamla socialdemokraterna. Moderaterna vill formulera en arbetarpolitik utan socialism, alltså anpassa sin eget traditionella politiska doktrin till den socialdemokratiska berättelsen.

Så hur tusan ska socialdemokrater formulera sig om de inte vill låta som moderater, när moderaterna försöker låta som sossar?

Nu blev jag elak igen. Men det behövs faktiskt vid vissa tillfällen.

Suck.
Bengt Silfverstrand: Men, bäste Stig-Björn, när en varg kan låta som en rödluva så är det väl inte särskilt svårt för en moderat att låta som en socialdemokrat. Men att låta är en sak, att göra en helt annan. Och här har socialdemokraterna en ännu inte utnyttjad men alltmer synlig möjlighet att återta kommandot i det allt större tomrum som uppstått i välfärdens kärna och i den ökade ojämlikheten i det svenska samhället.
Jajamen,visst har du rätt i att moderaterna har som strategisk målsättning att erövra det arbetande folkets stöd,SBL
Sen behöver du inte vara orolig över elakheter,inte när det gäller mig iallafall.Det blir du själv som lever nära hjärtinfarkten och du är för ung för att ha behov av småmys och änglakörer.
Måste i vilket fall kolla under dagen dom här youtubeklippen,så får man alla bilder i Joharis fönster,här din egen som du skrev om,några av rutorna föredrar jag att fylla i själv.
För mig har jag aldrig,inte ens för en sekund,gått på det nya arbetarpartiet moderaterna hur skickligt genomfört det än var.Arbetarepartiet Socialdemokraterna har en del ta itu med,ny ledare osv...
Jag tror inte på att socialdemokrater ska formulera sig som moderater,för att moderaterna försöker låta som sossar.Nej nu ska jag ta och titta på det där klippet där du talar.
Tack förresten för att du kanske jämförde mig med änglakör och småmys,det fick mina ögon att glittra och ett litet leende kanske,men det är nog det närmsta änglakör jag kommer. Jag beundrar Stefan Einhorn som skrivit "konsten att vara snäll" En vacker dag ska jag prova på det han skriver om.Fascinerande.
Tack för ditt glada upprktiga humör Mia, bra att vi är överens om moderaterna, det som fattas nu är att väljarna också blir övertygade om att de nya moderaterna inte är så nya.....
Einhorn är läsvärd, ibland är det lite självklarheter, men det behövs också. Men observera att hans snällhet är reciprok!
Jag kanske ska titta på mig själv på Youtube? Om jag törs....
http://www.youtube.com/user/ResursNetwork#p/a/u/1/hDz0jrbamF8
Jodå,du törs och här är ett som jag lägger på analys i min reptilhjärna så får vi se vad det blir av det.
Vad avser Einhorn är det visst möjligt att snällheten hoppas på viss bumerangeffekt alternativt få dom allra mest egocentrerade att lockas se fördelarna.Bara det är ju ett mycket svårt konststycke.I sog själv tror jag ändå att han skickat ut sann altruism fler gånger än jag kan räkna till.
Ha det bra SBL.Återkommer.
vänstern behöver stå på sig entrera de publika scenerna dvs erövra mer fäste i politik som skola, välfärd. Mer framträdande roller är vad som behövs.

Höger riktning kurs ideologi politik eller person, namn. Behöver inte nämnas överhuvudtaget om dessa stegen. De egna möjligheterna behöver uppmärksammas.
vänster är för mig inte synonymt med kommunism och om jämlikhet anses kan eller behöver tolkas vara utveckling. Behövs. Liksom höger ideologi-tolkning om utveckling (äldre värdering) Genom historia ofta kommenterat vara för mycket uppmärksammat.

Behöver även vänster ideologi visa mer framträdande roll. För denna då större tanke om fördelning och möjlighet vara just möjlig i politik att föra, övriga att ta del av.
När det gäller Svallfors kan han kanske visa att i enkätens värld kan folk tänka sig högre skatt för mer välfärd. Men i valurnornas värld får de partier som kräver detta (dvs vänsterpartiet) tji röster.
Det måste vi begrunda.


Bengt Silfverstrand: Nu förenklar du. Förutsättningen är förstås att skatterna klarare kopplas till vilka nyttigheter de ska finansiera. Och den debatten lyste ända fram till valrörelsens sista skälvande minuter tyvärr med sin frånvaro. Det finns heller inga belägg för att väljarna avvisar skattehöjningar som motiveras av förstärkningar av välfärdens kärnområden.
När jag ändå har ordet. Angående folkhemmet. Per Albin snodde begreppet från högern. Folkhemmet blev markören för socialdemokratins förändring från klassparti till folkparti. Det var ett steg mot mittenpositionen i svensk politik, den kommandohöjd som gav partiet hegemoni och en breddad väljarbas. Tjugotalet innebar att partiet triangulerade sig fram till dominans genom att slå samman sin egen radikala reformpolitik med den borgerliga nationella och svenskafolket-betonade gemenskapstanken.
Det är samma sort av försök som moderaterna nu försöker göra, de triangulerar sin traditionella skattesänkar- och näringslivsdoktrin med välfärdsstatens principer.
Om socialdemokratin står och tittar på i avvaktan på att trollet ska spricka vid den röda solens uppgång kan det gå lika illa som när Per Albin tilläts lägga beslag på det borgerliga familjesilvret. Watch Out, sossar!


Bengt Silfverstrand: Snodde och snodde. Förvisso var högern först med att använda begreppt "folkhem" men något substantiellt innehåll gav man aldrig begreppet. Det är socialdemokratin som förverkligat folkhemstanken och även om detta från ett markant vänsteralternativ var en förflyttning mot mitten, så innebär det ingalunda att socialdemokratin bedrivit mittenpolitik à la folkpartiet och centern. Rågången mellan klassparti och folkparti är inte heller tydlig. Jämlikhetspolitiken i socialdemokratisk tappning har en klar vänsterprofil och inrymmer också ett klart klassmoment.

Blanda sedan inte samman socialdemokratisk folkhemstriangulering med moderat sådan i tidigt 2000-tal. Den moderata anpassningen är närmast övertaktisk då praktiken visar en annan färdriktning, nämligen klara och delvis brutala slag mot välfärdsfundament som a-kassa och sjukförsäkring.

Socialdemokratin ska självfallet inte passivt stå och titta på en aldrig så vacker solnedgång. Utgår man från verkligheten och konstatera att breda samhällsgruppr både socialt och ekonomiskt torde vara mer betjänta av socialdemokratisk politik än moderat sådan, så finns det trots allt goda framtidsutsikter för partiet. Men givetvis beror det i hög grad på hur vi hanterar vår besvikelse.
Jaha.SBL.Har bråttom men innan jag skottar fram bilen,ett par frågor.
Vad anser du om utförsäkringen av sjuka?
FRA?
Rutavdrag o rotavdrag?
Hur anser du själv att välfärden ska finansieras?
Framme dit jag skulle och medan jag väntar på svar från SBL 4 frågor läste jag vad Anders Johansson skrivit.
Anders,grubblerier måste följas av något konkret annars kan du få megatrubbel on a road to nothing.
Så här har du en gåta att pyssla med en bra stund.

2 män med varsin häst red i öken,tappade bort sig totalt efter en sandstorm.Planlöst red dom omkring,hungriga och trötta i dagar.
Till sist fick dom syn på ett ökenpalats och ut klev en förmögen man.
Dom bad om hjälp men mannen som var utråkad ville ha en gentjänst så han sa
Ok,jag ska ge er allt ni behöver om ni ställer upp på en tävling.
Männen accepterade och den förmögna sa.
Ser ni den stora stenen därborta,ni ska rida dit och den vars häst kommer sist har vunnit och får ett fint pris.När ni rundat den och återvänt till mig.
Ryttarna satte igång och i sakta mak försökte dom hamna sist,Efter timmar kom dom så till slut fram
Bakom stenen satt en vis man som såg deras molokna ansikten.Han lutade sig fram och viskade något och männen sken upp hoppade upp på hästarna och red i ursinnesfart tillbaka mot den förmögna mannen och en vinnare kunde utses.
Så nu undrar jag Anders Johansson
Vad viskade den vise mannen?
Det gör inget om det tar mycket lång tid innan du svarar.
Men nu väntar jag igen nyfiket på SBL,om det kommer ett svar.

Den vise mannen frågade kanske vad det kan finnas i öknen värd att spendera så mycket tid på
Nej Anders,det sa han inte.Svaret i det här fallet är logiskt, koncist, rationellt.Klura på du tills du får fram det.
SBL,som jag fortfarande väntar svar på behöver inte uppvisa vare sig logik eller ett intellektuellt svar.
Uppriktigt sagt skiter jag i logiken där så länge logiken skiter i dom sjuka och utförsäkrade ex.
Så jag väntar,tålamod finns det gott om.
Jag hoppas på att svaren brinner.
Då säger jag symbolik..

Den förmögne skulle kunna vara närmare garanterat moderat. Eller vinst intressent i politik.

De båda hungriga och trötta männen representanter för folket. (S) representanter eller symbolik löntagare och sjuka. Eftersom de var två till antalet.

Den vise mannen är en av den förmögne mannens tidigare tävlingsdeltagare, deltävlanden då. Innan de två hungriga männen. Vis med insikt för de båda männen att de dör av svält och törst om de tror på den rike mannens löften. Den viskande mannens visdom, delgiven de båda männen var att återresan fann han sig inte tillräckligt stark att göra.

Med insikt om detta den vise mannens råd har de båda männen med hästarna inte för vilja att dröja kvar i tävlingen.

Hästarnas betydelse uppmärksammad ytterligare symbolik ?
Nej du övertolkar Anders-jag kikar in för att se om SBL skrivit något så jag svarar inte mer innan svaret är korrekt.Men visst en ledtråd.
Lösningen ligger i det den förmögna mannen sa och lyssna nu.
"Den vars häst kommer sist i mål vinner"
Den vise mannen använde bara fyra ord för att få männen hoppa upp på hästarna och rida det snabbaste dom kunde.Vilka ord?
Sov på saken Anders.
"Ni är båda utsatta". Eller. Två personer i sällskapet om problemen.

Är det närmare svaret så frågar jag mig då bara, i så fall. Om det verkligen behövs så väldigt mycket vishet att ge de råden ;) Färden åter i sakta mak måste ändå förlorat mening och istället varit som förbytt i det helt motsatta. Om det nu varit rätt svar.
Har just sett "Den enfaldige mördaren" med Stellan S
som visades på tv ikväll.Där du,Stig-Björn Ljungren hade du både änglakör o småmys på en och samma rulle och en annan microhjärna men inte var det Stellan som hade den förkrympta hjärnan och hjärtat.
Fyra frågor jag inte fick svar på men det är ju info det med.
Anders för att du nu ska få sova i lugn och ro,bra du blev sysselsatt en stund o försökte.
Såhär.
Den vise mannen viskade "Byt häst med varandra"
Den vars häst kom sist skulle alltså vinna så om dom bytte häst så måste dom komma först i mål för att deras egen skulle bli efter och komma sist.
Kristallklar och det är också min uppfattning ang SBL.
Grubbla inte så mycket Anders och driv inte runt heller.
Ha det bra.

Intressant lösning. En humoristisk historia som närmare kanske även skulle kunna beskriva kapitalets förmåga att växa med klyftor som orsak och verkan.
Kom just in här av en slump, trodde denna tråd var död.
Känner igen kamelhistorien, gammal fin gåta.
När det gäller de andra frågorna är de inte lika lätta att svara enkelt på.
MEN vi är nog överens om att välfärdssystemet ska vara generlöst. Dock samtidigt uppmuntra till arbete, som bär systemet. Ingen har rätt att bli försörjd av andra utan att själv försöka dra sitt strå till stacken. Det har socialdemokratin också alltid hävdat, men ibland slarvat med att signallera det i debatten och utforma systemet så att det inte förekommer några slentrianutbetalningar.....


Bengt Silfverstrand: Nej, så lätt förgås inte "ont krut." Uppmuntran till arbete i kombination med ett generöst välfärdssystem har alltid varit socialdemokratins ledstjärna. Så även i senaste valrörelsen, även om retoriken om sambandet då var mindre knivskarp än tidigare.
Intet nytt under solen, alltså, då vissa högerdebattörer nu närmast idisslar betydelsen av tillväxt. Vad sedan slentrianutbetalningar anbelangar, så visar ju ett flertal undersökningar under senare tid att fusket är betydligt mindre än vad som gjorts gällande i debatten. Däremot fuskas det uppenbarligen en hel del med Rot- och Rut-avdragen.
Just ja.
FRA - behövs någon form av spaning naturligtvis
Rot och Rut - utmärkt!
Finansiering: skatt och viss del självfinansiering för kompletterande försäkringar


Bengt Silfverstrand: Viss FRA-spaning - ja! Och för socialdemokratins del gäller då förstås spaning efter den tid som flytt....
Rot och Rut utmärkt!!!! Ganska fantastiskt från att komma från en person som i alla andra sammanhang är starkt kritisk till samhällsekonomiska skenlösningar.
Sen är det faktiskt skillnad mellan Rot och Rut.
Rot kan motiveras som en temporär åtgärd för att i svaga konjunkturer stimulera en sysselsättningsintensiv och konjunkturkänslig bransch - som byggsektorn. Rut är bevisligen ett skattefinansierat "försörjningsbidrag" som i huvudsak utnyttjas av välbeställda personer. Människor vars ekonomi väl tillåter att den konkurrensutsatta tjänsten betalas som alla andra konkurrensutsatta tjänster.

I debatten brukar hävdas att många nya jobb (osäkert hur många) tillkommit som en följd av Rut. Mot detta ska då ställas att a. 33.000 jobb inom välfärdssektorn försvann under perioden 2007-2009. För 2010 räknar regeringen själv med att ytterligre 15 000 jobb försvinner inom denna sektor. En ur både social som ekonomisk synpunkt vettigare användningen av "Rutresurserna" hade varit att satsa pengarna på riktade insatser inom t ex hemtjänsten (slopad eller avreglerad behovsprövning) höjning av barnbidragen eller om det handlar om att underlätta människors "livspussel" (ett argument som i första hand används av karriärister) reformering av arbetstiden.
Självfinansiering till viss del av tryggheten låter vackert. Men vilka grupper blir det då som gynnas resp. missgynnas?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM