TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I Christer Isakssons aktuella bok “Den nya vän(S)tern - Åt vilket håll går socialdemokraterna?” får jag i kapitlet “Vänstersossen” bl a frågan:
“Varför vill ingen kalla sig högersosse?”

 

Jag svarar:
Du har rätt i att det knappast är någon som vill kalla sig högersosse. Det är väl ett tecken på att högerpolitik är något besmittat i vårt land. Och praktiskt taget alla partier är ju idag mer eller mindre sammangyttrade i mitten. Inte ens moderaterna vill ju längre kännas vid begreppet höger i politiken. Maud Olofsson och Jan Björklund är väl numera de främsta exponenterna för den politiken. Detta innebär självfallet inte att faran för mera högerpolitik är över.. Ur moderaternas synvinkel handlar det med största sannolikhet om taktik. Moderaterna är mycket väl medvetna om att det inte går att vinna något val i Sverige på högerretorik. Den praktiska politiken* genomför man, som bekant, först sedan man vunnit val.”

*Den praktiska högerpolitiken

 

GOTT NYTT ÅR!Kan det bero på att ordet högersosse används som synonum till skitst-vel, ohederlig, förrädare mm. Högersosse är ett begrepp som används av vissa som som vill fria sig själv och sina åsikter från granskning. Dess brukar utmärka sig med epitetet vänstersosse och då avses hederlighet, äkthet och allmänt hög moral.

I ett diblaklimat som bestäms av den typen kategorier så tjänar tillmälene inga andra syften än att vara just det. tillmälen.


Bengt Silfverstrand: Nej, så är det ju definitivt inte. Christer Isaksson definierar utifrån klart deklarerade åsikter och politiska vad det handlar om. Om man t ex som socialdemokrat för betalning utför uppdrag för Svenskt Näringsliv i akt och mening att driva Sverige i riktning mot större spelrum för marknaden och mindre inflytande för demokratiskt valdapolitiker så är detta definitivt högerpolitik.

Med moral, hederlighet och äkthet har begreppen ingenting att göra. Och för övrigt finns det som du vet skitstövlar i båda lägren.
Sen är det förstås tillrådligt att läsa de källor som åberopas i sammanhanget. Christer Isaksson är en i dessa frågor väl insatt person med många års inblick i det politiska spelet.
Varför är det överhuvudtaget intressant att separera partiet i två falanger? Är det inte viktigare att vi lär oss skilja på Socialism och Kommunism?
Vi behöver ett enat parti - i detta parti finns ett självständigt tänk utan någon j....a ( va e det för trams med språkpoliser här) partipiska som leder fram till bra förändringar och som ger en socialdemokrati som berör och Skapar möjlighet för förändring...jag är som väljare så otroligt trött på det interna tjafset och det ger att vi inte kommer vinna nästa val heller...eller nästa

Gott Nytt År


Bengt Silfverstrand: Intressant är det väl under alla förhållanden att få en inblick i hur centralt placerade socialdemokrater tycker och tänker i politiska frågor. Vilket självfallet inte gör det mindre viktigt att skilja mellan socialism och kommunism.

Höger-vänster handlar självfallet inte ett dyft om att agera språkpolis. Isaksson redogör utifrån vad socialdemokrater säger och gör på ett tydligt sätt om vad det handlar.
Det är bara att läsa boken.
Och du Bengt, ett riktigt gott nytt år tillönskar jag dig.


Bengt Silfverstrand: Och jag önskar dig detsamma!
Det finns Socialdemokrater och det är finns vänstersossar som är allt från Socialister till kommunister.

Svårare än så är det inte.Bengt Silfverstrand: Ingen har sagt att det är svårt. Men om man orkar ta del av vad centralt placerade socialdemokrater säger och gör i olika sammanhang så finner man att höger-vänsterskalan fortfarande är högaktuell.
Urban Ahlin har erkänt att han är högersosse för Sveriges storpappa USA, han vill nog klättra vidare i maktens korridorer....kanske jänkarnas nästa president?

Det är inte alls svårt att upptäcka vilka som är vilket, kolla på vad de gör. Fegisarna törs inte stå upp för vad de är....

Gott nytt år Bengt! Kör hårt!
Gott Nytt År!

Ja, hur ska det gå om tolkningen skall vara att även moderaterna inte vill kännas vid höger retorik. Vad är denna mitten, kan en socialdemokrat utesluta högersossar och fortfarande tro på, tala för socialdemokrati. Ska vi anta att mänsklig utveckling avstannat denna högteknologiska tid Eller att den fortsätter, fortsätter med likadana eller annorlunda värderingar. Var utvecklingen kring människor god innan ordet etnicitet blev känt för oss att använda om människors olika unika egenskaper. Vet vi allt när beskrivning, orden, beskrivningar är funna..

Om mångfald ger utveckling att finnas. Är det då klokt att högst uppskatta allting vara likadant eller är det vägen fram till kunskap som utvecklar. Hursomhelst. Hoppas att frågorna inte avtar. Vänstersosse.. Vad beskriver vänster sossen. Den mer analyserande. Hoppar den frågan jag och skriver. Om alla var vänstersossar. Var alla problem lösta då..


Bengt Silfverstrand: Nej, alla problem var givetvis inte lösta då Men återigen, om du vill ha en tydlig och relevant beskrivning av begreppen utifrån faktiskt agerande i olika politiska frågor så bör du läsa Christer Isakssons uttömmande bok i ämnet.
Per Fjellberg - 31 december 17:41, 2010
Vad snackar du om, självklart finns det högersossar och vänstersossar, i Moderaterna däremot där finns högermoderater och extremmoderater.
Extremmoderater det är sådana som Reinfeldt, Riviere, Husmark, Kristersson, Axen, Borg,
m.fl.
De är värre än Sverigedemokraterna, och har fullkomligt fulländad ondska i blodet, deras åsikter är så extrema så de är nära nazismens syn.
Kan det vara så att när man inte kan och eller förstår inriktningen och syftet med andras åsikter som inte helt stämmer med vad man själv anser och tycker att det man hör är besvärade, avfärdar det som vänster
( Sovjet) eller höger (USA)? Att vår bedömning alltid utgår från oss själva kan vi väl ändå enas om?
men god vänner, vi har en framsida och en baksida också! Vi behöver kanske inte ha den här vänster/högerskalan alls? Det kanske hämmar oss at lyssna på varandra så länge vi håller på med olika sorters skalor? Vi kanske ska hålla oss till sak, inte tänka på om det fel väderstreck?


Bengt Silfverstrand: Det handlar inte ett dyft om bristande förståelse eller respekt för olika åsikter. Bara om det faktum att det bevisligen finns en ganska stor spännvidd av åsikter inom det socialdemokratiska partiet.

Jo, vi behöver, om också Isakssons vägledening i ämnet visr verkligen en höger-vänsterskala, inte minst för att kunna avgöra vem/vilkas ärenden som partivänner går i politiska ärenden. Senast aktuellt: Niklas Nordströms uppdrag från Svenskt Näringsliv att mot betalning påverka socialdemokratin i centrala politiska frågor.
Tyck vad f ni vill om t ex mig men vänligen se till och enas om vad värderingarna bör vara inom partiet. Så mycket bör väl en väljare få yttra sig om. Man får ju skavsår av soffan efter alla år.
Isaksson försöker ju göra en lite mer komplex indelning av socialdemokrater, och kopplar dimensionen "stad" och "land" som komplement till höger-vänster.
Han gör en fyrfältare helt enkelt.
Det intressanta är att han inte hittar några starka socialdemokratiska företrädare i rutan "höger-land", alltså den som borde vara sprängfylld med icke-urbana sossar som typ kommunalråd, riksdagsledamöter, folkskolerektorer med hög svansföring etc.
Det är värt att reflektera över, och vill minnas att Isaksson själv var förvånad över resultatet.


Bengt Silfverstrand: Delar här helt din uppfattning och dina slutsatser. Men detta reducerar inte min poäng - att det finns klara spännvidder i ett höger-vänsterperspektiv inom socialdemokratin. Den kompletterande dimensionen stad/land är givetvis väsentlig i sammanhanget.

Sen är det intressant att du noterar att det inte finns några starka socialdemokratiska företrädare i rutan "höger-land", vilket också det stämmer med min bedömning. Detta leder i sin tur till den väl inte alltför optimistiska förhoppningen att ingen i detta höger-land kommer att få förtroendet att leda socialdemokratin efter den extra kongressen.

Är Niklas Nordström och hans hejarklack (JA m fl) här på s-info underrättade?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM