TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Debatten om vem som ska bli socialdemokratins näste partiledare börjar nu anta smått narraktiga proportioner. Med detta menar jag då de skrivarmödor som läggs ner på form i stället för på innehåll. En del
debattörer tycks alltså med hull och hår ha svalt det mediaspår som säger att en partiledare numera måste utses efter principen - STÖRST - BÄST - och VACKRAST, d v s att även den politiska världen måste anamma Robinsonkulturen.

 

Att miljöpartiet arbetar på ett annat sätt - och utser två språkrör - efter intresseanmälan är, tycker jag, i och för sig värt respekt Men det är ingenting som socialdemokratin måste anamma.

 

Med detta vill jag, utan att bli mer mångordig, ha sagt att jag tycker att varje parti i demokratisk ordning måste få utse sina partiledare som de finner lämpligt. Den socialdemokratiska principen att en valberedning med breda kontakter i medlemskåren via demokratiska valda lokal- och regionalorgan vaskar fram en person med bred förankring är fortfarande i högsta grad gångbar, eftersom den arbetar på djupet och inte skummar ytan på dokussåpmanér.

Om sedan enskilda socialdemokrater vill anmäla sitt intresse för posten, så är detta naturligtvis helt i sin ordning. Det viktigaste är att partiet får en ledare som kan samla hela arbetarrörelsen till ett slagkraftigt alternativ mot den nuvarande borgerliga regering vars ledare - Fredrik Reinfeldt - för närvarande helt ostörd eller till och med genom massmedial uppbackning via okritiska och ibland rent underdåniga intervjuer försöker profitera på ett falskt folkhemsideal.Tyvärr så är valet av partiledare( liksom politiken) mer o mer ett spel där man försöker gissa vad media och väljare vill ha. Exakt som Robinsson, det gäller att bli populär.

Att vara karismatisk och bra i media är viktigare än innehåll-tyvärr.

sen tycker jag nog att S verkar ha stora problem med att välja vilken riktning dom ska gå.

S är inte i takt med tiden, enligt mig


Bengt Silfverstrand: Din inledande kommentar talar ju starkt för den väg att välja partiledare som socialdemokratin tillämpar.

Att (S) inte skulle vara i takt med tiden är ett obevisat påstående Tvärtom ger bl a den verklighetsbild som nu senast presenteras i Umeåprofessorn Stefan Svallfors nya stora välfärdsundersökning starka belägg för att den socialdemokratiska välfärdsmodellen är i högsta grad gångbar.
Om S är i takt med tiden så måste nog väljarna de sista två valen varit i otakt med tiden.

jag hävdar( utan bevis) att S tappat väljare bla. för att deras väljarkår har ändrats/ utvecklats, kalla det vad du vill. detta utan att S lyckats anpassa sig till detta


Bengt Silfverstrand: Så kortsiktigt kan man inte se det. Socialdemokratins huvudproblem har med identifikationen att göra. Dagens verklighet med ökade klyftor och ökad ojämlikhet ger förutsättningar för en ny s-era, men då måste väljarna kunna skilja partiet från blåkopian - moderaterna.
Då finns bara en ledare som får inkallningsorder:

Göran Persson
Möjlighet A

Intresse av vinst och förtjänst, egoism eller förkärlek personliga framhävningar hos sökande bör antagligen inte vara åtråvärda egenskaper hos partiledare. Mer tydligt nämnt då. Att visioner för politik och förmåga att samla människor kring förändringar inte kan uppstå på så sätt, med sådana värderingar. Det fungerar inte att leda socialdemokrati med denna sortens, sådan kompass. Dvs guide och inriktning - Visioner för politiska framgångar närmast kräver förståelse för medmänniskor och kan inte uppstå hos person, partiledare på sådant beskrivet sätt. Det behövs idag att någon finner orden, visionerna. Förmår att samla människor kring en tro om att det är möjligt att förändra. Personliga uppskattade fördelar hos partiledare förmedlar inte svar om hur framgångar, möjlighet för medmänniskor är möjligt. Med andra ord så är inte inkomsten möjlig att vara anledning för jobbet som partiledare.

Socialdemokratisk ledning och väg att förändra är inte möjlig på annat sätt än med solidaritet.

Stor kunskap finns inom partiet hos aktiva som förstående passiva medlemmar men åter ruta ett (stycket ovan) Solidaritet är ett krav för möjligheten att skapa socialdemokrati. Sympati och medkänsla. Stark övertygelse om vad möjligheterna är hos andra än partiledaren själv.

vilket beskriver kunskap om vad definitionen är om höger och vänster hos dig själv eller hos andra (?)

Möjlighet B
Tid passerar ytterligare så att situationen upplevs hos flertalet vara så akut att förändringar mer på mer resolut självklart sätt krävs. Men den situationen är mindre troligt möjlig med Göran Persson s framgångsrika förändringar i minne hos svenska folket.

Slutsats.
Stor kunskap. Enormt kunnig sökande fyller inte upp partiledarplatsen. Stort intresse och ambition hos person inte heller det tillräckligt.

Återstår en karismatiskt publikdragande partiledare med de personliga egenskaperna att samla all erfarenhet och kunskap hos partimedlemmar att nå "yttervärlden". Förändra, föra politik. Det ger socialdemokrati genom solidaritet (solidaritet hos medverkande som kärna och solidaritet hos partiledare att förmedla möjligheterna för flertalet med flertalets engagemang.

Rätt är det i tid att så göra.
Framförandet är då nytt på det sätt det behövs och det enade engagemanget som saknas är möjligt. Situationer vad prättvisor skapat, utnyttjade som, omvänt. Skapande "energi".
Sist såg Eva Lindgren i sin kristallkula som hon skrev
att Mona skulle bli omvald.Kika in i den igen och fundera över centern istället Eva som du skrev att du röstade på.3,8%
Borde oroa dig mer än att skriva i mitt tycke mycket fåniga inlägg.
Ska bli kul se vem som till sist blir partiledare.
Tror också att den trygga sosselunken är rätt modell, men däremot tror jag inte att det finns "den där" ledaren alla drömmer om. Ty problemet är inte ledarskapet utan bristen på politisk analys och tydligt program, dålig sammanhållning och taskig kommunikation. Det går att stapla problem och konstatera att här är det något annat än ett fagert nylle som behövs.


Bengt Silfverstrand: Här är vi uppenbarligen tämligen överens.
Vänstern använder inte sällan höger ideologi och handling som marionett att förändra. Det är inte den mer gemensamma åsikten. Men.

Kan tolkningen hos "dig". Vara den att höger ideologi är van "scenframträdanden". Vana och erfarenheten finns att leda. Politik arbetsplats som ekonomi är höger ideologi dvs baserat på inkomst, förtjänst. Individens uppmärksamhet och lön. Gemenskap en grund och värdering om flertalets individuella möjligheter. En total motsats vänster alltså. Självsäkerhet uttalas i ord handling och kan på detta detsamma sätt bekräftas i ögon som öron och slutsats hos åskådare, väljare åskådare vad du vill) Sådan erfarenhet används, utnyttjas att förmedla möjligheterna till framgångar. Dvs. Förmedla, kommunicera. Meddela möjligheten att ansluta sig. Slutprodukt: Forma politik.

Medvetet eller omedvetet. Mer självsäkert utfört kan det antas är detta en konstruktion. Eller efter tid. Ska det efter tid antas vara en vana vi beskådar fenomenet (?)


Så vänster då..
Mindre intresserad av uppmärksamhet. Mindre intresserad av tillvägagångs sättet. Mer stressad att förändra. Scenarbetet istället den antagna möjligheten "Bakom en framgångsrik man står en (improviserat) förvånad kvinna/man". Möjligheten antas alltså, av kommentatören då. Inte vara att använda sig av "högerfixerad kunskap". Uttryck eller "vana". Vad är då möjligheterna att förändra.

Så frågan: Ska det efter tid, vänster ideologi kunskap. Antas vara en vana vi beskådar detta fenomenet. Då frågar jag dig. Vad uppmärksammar dina möjligheter att vi uppmärksammar dig. Att vänster politik framträder i ljuset för de gemensamma möjligheterna. Har du ögon och öron att se. Eller är det efter en tid en vana att vara scenarbetare istället för framträdande "scenartist".
(improviserat?)
Kommentar av Anders Johansson - 28 december 17:54, 2010

Rättning. Mer utförligt)

(solidaritet hos medverkande som kärna om politik- Och solidaritet hos partiledare uppstår -med möjligheten Att förmedla möjligheterna för flertalet - Flertalets engagemang förverkligat.

Ambition, vilja "Drivkraften". Är då solidaritet hos partiledare)
"Den socialdemokratiska principen att en valberedning med breda kontakter i medlemskåren via demokratiska valda lokal- och regionalorgan vaskar fram en person med bred förankring är fortfarande i högsta grad gångbar, eftersom den arbetar på djupet och inte skummar ytan på dokussåpmanér."

Men Bengt, vår medlemskår är för liten, för dålig, för gammal och för orepresentativ för at kunna vaska fram rätt kandidiat och det blir bara sämre hela tiden, tillsammans med ett LO som har en skadeskjuten ordförande samt obefintligt inflytande förutom i SAP VU tydligen så är slutsatsen (S) måste förnya urvalsprocessen, sen kan man ju kalla det dokusåpa eller vad man vill, det är ju mer ett teckan på en gammals mans bitterhet
Bengt Silfverstrand: Det är väl ur demokratisk synpunkt en självklarhet att det ytterst är medlemmarna i ett parti som ska avgöra vem man vill ha som sin ledare. Att underkänna den socialdemokratiska väljarkåren på de grunder du gör vittnar om synnerligen dålig kunskap om hur det ser ut i våra breda led.

Men som sagt den grundliga beredningsprocessen i medlemsorganisationerna utesluter inte att hugade spekulanter kan anmäla sitt intresse att ta över ledningen av partiet.
Stig-Björn Ljunggren vore en förträfflig kandidat: kunnig, rakryggad och medialt duktig. Kanske vi kan få ett nekande redan här? ;)


Bengt Silfverstrand: Din kommentar är onekligen kostlig. Även om jag inte alltid delar Stig-Björns uppfattningar, så önskar jag honom inte samma hädanfärd till politikens Gehenna, som drabbat en annan av högerns kandidater till s-ledarposten - Niklas Nordström. I ärlighetens namn så besitter Stig-Björn dessutom en egenskap som Nordströmgänget och deras epigoner och uppbackare här på s-info. Han har humor!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM