TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I en klassisk debatt på en socialdemokratisk partikongress någon gång i mitten av 70-talet drabbade dåvarande partisekreteraren samman med livsmedelsarbetaren Gunnar Jönsson. Jönsson hade föreslagit att ekonomiprofessorn Assar Lindbeck skulle uteslutas ur partiet. Den jovialiske och debattskicklige Sten Andersson svarade ungefär så här: Käre Gunnar, visst kan man diskutera Assar Lindbecks ståndpunkter i olika frågor, men han är faktiskt medlem i partiet.
Gunnar Jönssons replik kom blixtsnabbt: - Det må så vara att han är partimedlem, men sympatisör är

han då definitivt inte.  På den repliken hade Sten Andersson inget svar.

 

Kopplat till diskussionen om Prime och kommunikationskonsulten Niklas Nordströms inblandning i Svenskt Näringslivs politiska propaganda, så kan man med lika stor träffsäkerhet säga att Nordström förvisso är partimedlem, men någon övertygad sympatisör är han definitivt inte. Om Nordströms klavertramp i högervatten är uteslutningsgrund låter jag vara osagt.  Men en sak är klar Nordström har med sitt omdömeslösa agerande definitivt förbrukat allt förtroende hos socialdemokratins gräsrötter.

 

Svenskt Näringslivs roll i sammanhanget är mera förklarlig. Det är en intresseorganisation som ser som sin främsta uppgift att främja näringslivets snäva ekonomiska intressen, intressen som tid efter annan kommer i konflikt med politikens och politikernas intressen att värna helheten i samhällsgemenskapen. När Roger Mogert därför betraktar Svenskt Näringsliv som en organiserad motståndare till socialdemokratin, så är detta knappast anmärkningsvärt. I de yttersta av dessa dagar har vi ju fått slående bevis på att man i sina organiserade kampanjer inte ens drar sig för att utnyttja trojan(s)ka hästar för sina syften.Precis så känner jag också. Samtidigt så är det ett litet knyt i mig som säger "vafö göör han på de vise?"
Vem är det som får bestämma vad man får tycka inom ramen för socialdemokrati då Bengt? Du? Vem definierar vem som är sympatisör? Individen själv? eller nån centralkommité?


Bengt Silfverstrand: Tyckandet är givetvis fritt. Men att kalla sig socialdemokrat och ständigt torgföra borgerliga idéer och dessutom ha mage att ta betalt för detta har mycket lite med socialdemokrati att göra.
Utelslutning är ju något som partiet använt tidigare. Min far var med i styrelsen av arbetarekommunen i Nässjö när förslag på uteslutning av SAFE, Pelle Månsson med flera lades fram.
Det blev sedemera partistyrelsens beslut.
Efter Palmes beslut att försöka hålla ihop partiet via folkomröstningen om kärnkraften, kom partiet att genomföra SAFE´s agenda. Man tar sig för pannan! Nu har nog partiet kommit till vägs ände!
Det var samma som jag skrev tidigare men väl värt att betänka.


Bengt Silfverstrand: Ingalunda. Det finns gott hopp för partiets grundvärderingar står högt i kurs i ett samhälle som håller på att klyvas.
Hej Bengt! Tycker att vi skall fokusera oss på framtiden.
Vi är många som önskar en partiledare "sosse" en riktig sådan, som kan framföra våra åsikter om förbättringar o långsiktighet o tillväxt. Förhoppningsvis så har VU en god inblick i vad de olika valbara har för framtidsvisioner o åtgärder för att undanröja en ganska stor del missförhållanden som nu är verklighet. Vi måste få fram en stark ledare som använder sig av "karisma" o med ungdomlig entusiasm tar sig an framtiden. Det där med höger-vänster skall vi inte debattera in absurdum. Ge oss en politik med insikt om tillväxt, fördelningspolitisk politik, forskning o utveckling, klimat, familjepolitik,
politik mot ungdomsarbetslöshet. Hur vi ändrar socialförsäkringen som vi (nästan alla) har betalt in pengar till tidigare. En politk där järnvägarna funkar
Det viktigaste är att vi kanaliserar folks dagssituation och vad de vill ändra på o ge oss deras framtidsvisioner
för ett nytt folkhem.
En sak som är jätteviktig är att man tillsätter en partisekreterare som är värd namnet som kan slå Schlingmann på fingrarna. vi måste ta någon med stor erfarenhet som kan media. Vi måste börja prata politik och inte strida internt eller externt.


En GOD JUL o ett Nytt är för God oppositionspolitik


Bengt Silfverstrand: Visst ska vi fokusera på partiets grundvärderingar. Och det är just det jag försöker göra genom att konstatera att samhällsutvecklingen mot vidgade klyftor ger socialdemokraterna en utmärkt chans att åter gå till offensiv för jämlikhet och rättvisa.
menade valberedningen inte Verkställande utskottet.
"Tyckandet är givetvis fritt. Men att kalla sig socialdemokrat och ständigt torgföra borgerliga idéer och dessutom ha mage att ta betalt för detta har mycket lite med socialdemokrati att göra"

Jo men vem är det som bestämmer vad "borgerliga idéer" är? Du? Finns det inte socialdemokrater som får betalt för att torgföra idéer? Mona Sahlin har ju tex fått i runda slängar 6-7 arbetarlöner i månaden för att göra just detta. Själv har du väl suttit i riksdagen om jag inte minns fel, jag antar att du fick betalt för det. eller? Kan man bara få betalt för politiskt arbete om man torgför av dig godkända politiska åsikter?


Bengt Silfverstrand: Ja kan man inte skilja mellan borgerliga och socialdemokratiska idéer, ¨å är det verkligen illa ställt, och det är väl detta som är Nordströms och Primes problem.

Som riksdagsledamot fick jag samma ekonomiska ersättning som alla andra riksdagsledamöter, oavsett partitillhörighet. Men detta har inte det minst att göra med vad vi nu diskuterar.

Nordström kallar sig ju fortfarande för socialdemokrat men torgför borgerliga idéer på uppdrag av Svenskt näringsliv och tar betalt för dessa tjänster.
Bengt fick ersättning från staten för att förbjuda rollspelet...


Bengt Silfverstrand: Helt fel. För det första handlade det om ett eget initiativ baserat på reaktioner från allmänheten, bl a en allmänhet och de rättsinstanser som konstaterade att ett tragiskt mord i Bjuv hämtat "inspiration" från ett starkt våldspräglat rollspel.

För det andra handlade det inte om något generellt förbud utan om en nödvändig sanering i branschen.
Innan vi kan börja diskutera bara framtidsfrågor måste vi först reda ut och ev. rensa bort skiten från det förflutna.


Bengt Silfverstrand: Just det, och här vi en hel del barlast att göra oss av med....
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM