TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


“Då lydde alla när det ljöd
gevär i hand reträtt
Peter Andersson blott tog miste han
Och fällde bajonett…"
(Fritt efter Sven Dufva - Fänrik Ståls sägner - Johan Ludvig Runeberg)
Från den smutsiga PrimeGate härvan försöker nu flera högersocialdemokrater distansera sig. Dock inte Peter Andersson, som i stället spekulerar i om avslöjandet av skandalen kan emanera från socialdemokratiska riksdagsgruppen och vara en återklang av gamla SSU-strider. So what! Ska skandaler som skadar socialdemokratin tigas ihjäl?  Vems ärenden går då Peter Andersson?

 

Att Svenskt Näringsliv förväntar sig en del av socialdemokrater på högerkanten får nu ytterligare en bekräftelse genom att Peter Andersson inte utan stolthet berättar att han blivit inbjuden till lunch av ingen mindre än Svenskt Näringslivs chefsguru, Stefan Fölster. Sträck på dig Peter!

http://nblo.gs/c7Yps


 

Samtidigt som dessa konspirationsteorier förs på tal efterlyser från PrimeGateaffären flyende socialdemokrater en FRAMTIDSDEBATT. Hallå! Var har ni befunnit er under senare tid. Bortsett från era bidrag till debatten som kan sammanfattas. Rör inte min kompisar jobbskatte- och RUT-avdragen, höj inte fastighetsskatten, låt rika knösar få sitta i orubbat bo och förkunna i landets samtliga s-predikstolar TILLVÄXTENS HELIGA EVANGELIUM!
Är det inte hög tid för vissa socialdemokrater att vakna. Törnrosasömnen har visserligen inte varat i hundra år, men i åtminstone 15-20 har socialdemokratisk politik varit mera av förvaltande karaktär än i egentlig mening framåtsyftande. Ska man tala om någon färdriktning så har pilen lutat åt höger. Marknadsanpassningen har bevisligen inte avsatt några positiva resultat för socialdemokratins del.

 

Om vi i stället tar som utgångspunkt hur det faktiskt ser ut i det svenska samhället, så kanske vi kan mejsla ut en politik som försöker förändra den negativa bilden.
Ty så här ser det faktiskt ut. Ojämlikheten ökar i sociala och ekonomiska termer.

I dagens Helsingborg Dagblad finns bl a en artikel med rubriken ”Läsarna räddar julen” - ”Det blir en god jul för Maria och hennes familj trots allt. Gåvor strömmar in från allmänheten. Insamlingarna kommer även andra behövande till del." Helsingborgare har i tidningen berättat om sina liv som fattiga. Också församlingarna ställer upp. Tidningen berättar var man kan lämna sina gåvor till behövande.

Givmildhet och välgörenhet är naturligtvis vacker. Men det finns också en svaghet. Gränsen mellan solidaritet och välgörenhet suddas ut. En gång var den knivskarp. Solidariteten tog sig uttryck i gemensamma överenskommelser och utfästelser.
”Välgörenheten syftar inte till annan förändring än den som gäller det syndfulla hjärtat”, som Sven-Erik Liedman, så träffande formulerat det i sin lysande lilla bok -
”Att se sig själv i andra - om solidaritet.” ”Den (solidariteten) kräver en viljeakt: jag skänker slanten till den fattige, eller jag avstår. Idag är jag givmild, men kanske inte i morgon. Den blir en fråga om godhet eller ondska."

 

Var finns de politiker som är beredda att åter ta upp solidaritetens kastade handske? Vad tänker politikerna göra för att angripa den ökade
fattigdomen.  Ingen Helsingborgspolitiker, vare sig riksdagsledamot eller lokalpolitiker har sagt ett ord om det allt tydligare fattigdomsproblemet.
Här borde annars socialdemokratin ha en utmärkt möjlighet att positionera sig som jämlikhetens och det riktiga folkhemmets främste företrädare. Rent hyckleri blir det ju när Fredrik Reinfeldt i sitt jultal på Skansen på nytt försöker lägga beslag på Folkhemsbegreppet

 

Ytterligare underlag för en socialdemokratisk jämlikhetsoffensiv finns på skolans område. Av den senaste s k PISA-undersökningen framgår t exklart att den ohämmade utvecklingen av antalet friskolor har lett till segregation och utarmning av många kommunala skolor.
Som sagt det är hög tid för det socialdemokratiska partiet att vakna upp och se dagens svenska verklighet i vitögat. Om detta borde framtidsdebatten handla.Så enligt din uppfattning består framtidens politik av återinförande av förmögenhets- och fastighetsskatt, avskaffande av RUT men inte ROT och en stark begränsning eller kanske t.om avskaffande av friskolor.

Var det inte detta budskap som gav upphov till den nu rådande situationen inom socialdemokratin?


Bengt Silfverstrand: Nej det gör den inte alls. Jag bara konstaterar torftigheten i argumenteringen från högerhåll. Vi ska inte tillbaka till de gamla- förmögenhets- och fastighetsskatterna som i kombination var kontraproduktiva. Däremot är det fullt rimligt att ha en fastighetsskatt uttagen efter bärkraft. Den blir då i praktiken också en förmögenhetsskatt.

Skattesubventionerade städ- och andra hemsservicetjänster bör vi däremot göra rent hus med.

Friskolor som komplement till den kommunala skolan fyller i många fall en viktig uppgift. Därför ka det även fortsättningsvis finnas friskolor på ideell grund. Vi bör däremot som i våra nordiska grannländer bara tillåta friskolor på non-profit basis.

Du har med andra ord missförstått problematiken. Medvetet eller omedvetet ska jag låta vara osagt.
Att inte överbeskatta människor som lever av att sälja tjänster är att vara solidarisk med de som lever av att sälja tjänster.

Att ge alla människor, oavsett inkomst, rätt att själva bestämma vilka som ska få lov att ta hand om och undervisa deras barn; och rätt att bestämma vilka som ska få lov att ta hand om dem själva; är att vara solidarisk med människorna, som ju är de som faktiskt till sista öret betalar för det.

Att betala överpriser i form av offentligt drivna välfärdstjänster som administreras av politiker utan verksamhetskompetens; och som aldrig möter utmaningar i form av konkurrerande verksamhet, skolor och sjukhus och arbetsförmedlingar som själva inte behöver anstränga sig för att få kunder; det är däremot inte solidaritet.

Med världens högsta skatter har vi redan rätt att förvänta oss världens bästa välfärd.

Att begära mer ännu mer pengar till välfärden i form av ännu högre skatter, utan att först ha levererat ett fullgott värde för de pengar vi med egna händer arbetar ihop, det är en oförskämdhet av den politiska klassen gentemot de, ofta lågavlönade, som betalar deras löner och pensioner.

"Men om de där uppe i det blå
inte längre vill förstå
utan föraktar alla dem som ger dem mat..."

Cheops pyramid - Hoola Bandola


Bengt Silfverstrand: Här handlar det förstås inte att överbeskatta någon överhuvudtaget utan att hålla sig till principen skatt efter bärkraft. Gör man det så kommer man utan större tankemöda till slutsatsen att det är orimligt, orättvist och inkonsekvent att skattekollektivet ska subventionera marknadsutsatta tjänster - typ RUT. Tala om konkurrens på lika villkor.

Ingen har mig veterligt heller förespråkat överpriser för offentligt drivna välfärdstjänster.

Lika lite har jag eller någon annan jag känner hellre generellt krävt högre skatter. Skatterna ska givetvis anpassas efter de välfärdstjänster de ska finansiera och här har vi nu ytterligare ett gediget verklighetsunderlag (Staffan Svallfors stora välfärdsundersökningar) som visar att en stor majoritet av svenska folket är beredda att betala högre skatt om pengarna går till skola, vård och omsorg.

Du skjuter med din långa kommentar med andra ord väsentligt vid sidan om målet.
Fast ojämlikheten är väl inget större problem om du jämför med att det tycks vara en ökande grupp som har det riktigt risigt, där barnen riskerar att smittas av föräldrarnas dåliga ställning på arbetsmarknaden etc. Och så här till jul blir det övertydligt. Problemet är inte att några har mycket utan att många har dåligt. Och som sagt, så dåligt att det smittar till nästa generation.


Bengt Silfverstrand: Då vi tydligen är överens om att gruppen som har det riktigt risigt ökar, så är det skäl nog att vässa jämlikhetspolitiken. Och det är precis vad jag förespråkat. Och detta kräver under alla förhållanden även framdeles ett förhållandevis högt skatteuttag.
tror faktiskt det är så enkelt att allmänbildning om solidaritet inte når att råda högre politisk hierarki. Näringslivets gröna ängar och vinster behöver inte nämnas i sammanhanget alls. Så enkelt att förstärka självförtroende hos person och politik, möjlighet hos flertalet med att just utelämna personlighet, personliga åsikter i dfiskussion och talen. Genom att att framföra vad flertalet tycker känner och har det men sådan insikt finns inte hos dem som fortfarande klänger sig fast vid förlegat synsätt på omgivningen de personliga framgångarna uppmärksamheten och inkomsterna. Flertalets förmåga och den gemenskap ni suktar efter kan på detta sättet inte uppnås. Trots allt har det visat sig finns idag ett fåtal som förstått att visa andra grundkunskaperna och förutsättningen för denna politik att finna gemenskap och identitet för flertalet. Det utan att belasta, tilldela sig själv ansvaret inför omgivning. Gemnom att tala ut, tala om andra människors situation med perspektivet av vad de ögonen ser. Uppdatera politik om du så känner att det krävs behöver fjärma dig från politik parti.
En tillbakagång till det gamla beprövade för att lösa dagens och morgondagens problem är svårligen en väg framåt. Dock är det tryggt att stanna vid det kända och hävda tingens varaktighet oavsett eventuella förändringar i omvärlden.

Partierna väljarunderlag förändras och därmed krävs det att partierna och dess ledare förmår att formulera en tidsenlig politik. Varken Socialdemokratin eller vänstern har inte lyckats med detta. Om högern inom socialdemokratin är torftig hur kan då vänsterfalangen beskrivas? Överkörd? Ignorerad eller bara väldigt otidsenlig?
Bengt Silfverstrand: Förändringar i omvärlden har förekommit allt sedan urminnes tider och är inget nytt. Socialdemokratin har också bejakat många av dessa förändringar. Detta innebär emellertid inte att vår politik till hundra procent ska anpassas efter något mainstream. Om än kringskurna av en hård ekonomisk verklighet och en penningpolitik som ligger utanför den politiska sfären, så har vi fortfarande möjlighet att via finanspolitiken styra utvecklingen.

Vi behöver t ex inte acceptera att skattepengar tilltänkta att förbättre undervisningen för våra barn försvinner till aktieutdelning och till skatteparadis utomlands.

Eftersom omvärlden förändras och orättvisorna ökar, orättvisor som i sin förlängning även i vårt land kan leda till skarpa motsättningar mellan olika folkgrupper, så är den bästa verklighetsförändring vi här kan göra att angripa dessa orättvisor.

Med andra ord så har vänstern ingen som helst anledning att känna sig överkörd. Ser man sålunda till verkligheten så skulle vi i stället kunna säga - Vår bästa tid är nu....."
Tillväxt.

Så tackom vi nu och lovom Banken, som våra pengar framvärpt haver:

Käre Banken - lär oss att inte förstå, på det att vi inte själva skall behöva bära på några insikter

och Banken - fördöme oss icke heller för våran girighet och inkompetens,

utan Banken - sug som vanligt upp mer och mer av tillväxtens värde, såsom ock vi skola suge upp deras, som om möjligt ännu mera korkade än oss äro

och fräls oss ifrån dem som vilje göra sig märkvärdige med kunskaper

och Banken - låtom oss rädde dig med våra skattepengar, så att du kan fortsätte skuldsätte oss mer och mer, på det att mer och mer tillväxt måste till för att vi skola kunna betale ränta på den penningmängd som du ursprungligen skapte genom ökande skuldsättning för att vi dina räntor också den gången skulle kunna betale.

och spegle till sist i alltet vårat kvällstidningsintellekt så det kan lyse över universum, i evighet.
Kort enbart:
Detta med välgörenhet avskyr jag. Jag ger aldrig till någon som står med en bössa på stans torg.
Det är lika absurdt som att det finns tiggare.

Om jag lägger en 100 kr eller en tusenlapp.
Så räcker det inte ens till lönen för de som är chefer direktörer för hjälporganisationer.

Välgörenhet ska tas från skattsedeln det är genom skatter som välfärden ska nå ut till alla.
nte genom att man får välja vem man ska ge en slant.

Vi har sett otaliga exempel på där pengarna inte alls når de som man utger sig för att ge till.
Det hamnar allt för ofta i fel fickor.

Består det bästa i att väljarunderlaget krymper och tidigare anhängare väljer andra valsedlar än de vänsterfärgade? Det är onekligen ett annorlunda sätt att se på det hela.
Bengt Silfverstrand: Självfallet inte, men utan att våga angripa en verklighet som visar på ökade klyftor och orättvisor kommer socialdemokratin aldrig att återfå sin kraft.

Marschen tillbaka måste inledas omgående efter det vi samlats kring en ny partiledare.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM