TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Daniel Suhonen har med sin artikel “En trojansk häst i arbetarrörelsen” gett uttryck för precis vad många socialdemokrater idag känner, nämligen att det finns socialdemokrater som med sitt agerande går borgerlighetens ärenden. Det är nu helt klarlagt att Niklas Nordström genom att fakturera Svenskt Näringsliv för att driva en kampanj inom det socialdemokratiska partiet åstadkommit en oerhört stor politisk skada och inte minst bidragit till att ytterligare sarga ett redan skateskjutet parti.
Motkrafterna mot detta oförblommerade försök att driva politiken åt höger har nu blivit så starka att en av Niklas Nordströms allra trognaste vapendragare - förre EU-parlamentarikern numera s-ledaren i Helsingborg, Jan Andersson - har blivit kall om nosen och försöker nu fjärma sig från Primeskandalen.

 

En som däremot inte skäms det minsta för att gå borgerlighetens ärenden är den redan väletablerade högersocialdemokraten (ja, f-n vet om han är sosse)  och bloggaren Erik Laakso. Han ansåg sig vara för fin och upphöjd för att gratis blogga på S-info. När han får betalt “för mödan”, så är det i tjänst hos borgerligheten. Intressant nog får vi också i hans blogg “Köpt eller ägd” -
http://eriklaakso.voltaire.se/?p=781

 veta att han haft återkommande uppdrag för Prime PR och att det handlat om att bl.a. analysera “hur tillväxt behandlas av företrädesvis rödgröna skribenter i bloggsfären inför valet.”

 

Laakso avslutar sin ovannämnda blogg med följande kostliga konstaterande:
"Men du som läser ska alltid, inte bara här hos mig utan hos alla som skriver och har en åsikt, fråga dig om det finns bakomliggande intressen. Men kom ihåg att det är skillnad på att vara köpt och på att vara ägd.”

Jojomensan, här får vi bara ytterligare en bekräftelse på vad redan gamle Marx fastslog, nämligen - Intresset ljuger aldrig! Och till och med ett erkännande att Laakso själv varit till salu……

 

Och på tal om Trojanska hästen.  Med en lätt travestering av Karl Gerhards klassiker, någonting i den här stilen:

 

Det är den ökända hästen från Troja,

moderniserad till borgarkolonn,

konsulten Nordström är en papegoja

som i(m)iterar så gott han har  förstånn...Hej Bengt!
Jag delar helt din skrivning om Höger-rörelsen inom partiet (inte minst på uppdrag av Höger-aktiva inom Prime). Det är nu en tydlig grupp. De börjar vara många som vill högerut (om de inte redan är där?).
Partihälsning
C G


Bengt Silfverstrand: Ja, vi kommer aldrig från denna debatt. Vi har haft den i tidigare skeden av partiets historia och vi kommer aldrig ifrån. Läs gärna Christer Isakssons bok "Den nya vänstern(s)", som på ett utomordentligt sätt illustrerar spännvidden i det socialdemokratiska partiet.
Du har väl suttit i riksdagen Bengt? Fick du betalt då? Var du isåfalll köpt eller ägd?

Eller är det bara de som lyckas riva åt sig ett förtroendeuppdrag som ska få försörja sig?


Bengt Silfverstrand: Visst fick jag betalt. Jag hade mitt uppdrag från socialdemokratiska väljare och jag arbetade hela tiden i samma anda som nu, d v solidaritetens och jämlikhetens, vilket inte hindrade mig från att tillkännage kritiska uppfattningar, då partiet inte levde upp till sitt väljaruppdrag.

Den här debatten handlar inte om att "riva åt sig förtroendeuppdrag." Erik Laakso försökte detta i flera år. När han misslyckades gjorde han precis som räven som inte kunde nå rönnbären - han sa dom är sura.....
Förhandlingar inom högern medger ersättningen, förtjänsten inom högern Näringslivet vara lön i form av pengar. Den högre lönen uppmärksammar hur förhandlingar kan vara möjliga. En lön som är högre än vad andra människors lön är, översstiger behovet att inte bara överleva. Kanske även kan sägas uppmärksammar individ, löntagare mer inför andra på flera olika sätt. Vad ger lön för mödan inom S, förhandlingar att vara möjliga inom S. Det när utveckling (fri tolkning människa och miljö) Från både höger och vänster inte sägs finnas utan detta näringslivet.

Köpt eller ägd. Till vem ställs frågan. Säljaren eller köparen. Köparen lär kunna antas av både höger och vänster veta vad de söker. Vet säljaren alltid att uppskatta vad de lägger till försäljning.
Du är något sen. Det du skriver om har vi andra debatterat under några dagar.

Du har rätt i att Niklas Nordström och jag har rätt lika åsikter om partiets framtid. Det är inte detsamma som att vara den ene eller den andres vapendragare eller att bli kall om nosen för att använda ditt uttryck. Dock är jag kritisk på vilket sätt Prime spritt sina åsikter , vilket inte minst drabbat Arena-gruppen. jag tycker att Arena-gruppen driver ett seriös samarbete.

Nu vill jag diskutera politikens innehåll och framtiden mer än spelet som omger politiken, vilket jag också bloggat om.


Bengt Silfverstrand: Bättre sent än aldrig, och för övrigt är denna debatt högaktuell och egentligen en repris på tidigare debatter inom socialdemokratin. Låt oss därför ta debatten nu. När ny partiledare utsetts, så måste hela vår själ och energi läggas ner på att profilera en gentemot högern klar och tydlig s-politik. Att du har i stort sett samma åsikter som Nordström behöver ingen som läst dina många inlägg i Primeanda betvivla. Arenagruppens arbete tycker jag i flera avseenden är förtjänstfullt och det hedrar dem att de nu kapat alla förbindelser med högergruppen Prime.

Politikens innehåll har jag velat diskutera hela tiden dels genom egna meningar och dels genom att bredda och fördjupa debatten och inte begränsa denna till att handla om anpassningsrörelser högerut à la Prime, Nordström, Noord, Laakso m fl.

I ett nytt inlägg senare idag ska du få chansen att kommentera konkreta sakfrågor.
Tror du att sossarna eller vi borgare tjänar på ditt inlägg?

Tänk efter - före!

Tack!


Bengt Silfverstrand: Politik är ingen varuhandel. En av våra tidiga socialister satte för övrigt en heder i att driva ut månglarna ur templet.
Det är riktigt att intresset inte ljuger.
Men det är en insikt som vi bör ta på allvar helt och hållet inte selektivt.
Jag har grunnat en del på detta. Låt mig testa en hypotes på dig Bengt:

1.
Intresset ljuger inte, folks medvetande påverkas starkt av det sätt på vilket de får sin överlevnad. Samlarna på stenåldern får samlarskallar, jordbrukdssamhällets människor får ett medvetande som är jordbrukigt, datanördar blir det av folk som finner sin näring i den digitala åldern. Den som kör taxi hela livet blir taxifierad, medan vaktmästaren på en grundskola får sitt medvetande starkt färgat av den tillvaron om den är långvarig.

2.
De politiska partierna har allt mer kommit att bli beroende av det offentliga för sin överlevnad. De har förflyttats från folkrörelsedemokratins plattform, som långsamt eroderat i takt med samhällsförändringarna, till att bli beroende av publikdemokratins villkor, där radio, TV och andra medier är kommunikationsmedlet som gäller för den som vill nå ut. Politiker har blivit ett yrke, därför att alla jobb blir allt mer specialiserade, vilket bl a lett till att nästan ingen i politiken längre har haft ett "riktigt" jobb. Alla aktörer här, från Ung Vänster till högerns yttersta aktivister är avlönade av staten och därmed skattebetalarna.

3.
1 och 2 innebär tillsammans att politiska företrädare idag är formatterade av staten. Deras intresse är att försvara statens maktbefogenheter. De politiska partierna är utskott på statsapparaten, det är staten som styr partierna, inte partierna som styr staten.

Detta helt improviserat. Håller det?


Bengt Silfverstrand: Jag kan ansluta mig till delar av ditt resonemang. Även om du hårddrar och glömmer bort att den ekonomiska makten förskjutits till aktörer utanför demokratisk kontroll.

Att vi i hög grad blivit beroende av publikdemokratins villkor utgör inget själ för att närmast motståndslöst ge efter vår utvecklingen.

Socialdemokratin har fortfarande både ekonomiska och personella resurser att kunna gå till motoffensiv mot högervridningen och rusta upp domnade folkrörelselemmar.
Och det här framförs av en man som anklagar andra för att inte tala sakfrågan. Je herre min je! Men dock så är han en fena på att skriva vers, trots allt.


Bengt Silfverstrand: Gnäll och gnöl igen. Jag har som framgått av mina bloggar verkligen försökt lyfta in sakfrågor - inte minst hur vi ska tackla den ökade ojämlikheten i vårt land. När sedan folk som kallar sig för socialdemokrater handlar stick i stäv mot våra grundvärderingar så vore det väl märkligt om man inte fick reagera.
Hej Bengt!
Jag har svårt att skilja de olika fraktionerna från varandra.
Vad är vänstersosse resp. högersosse?
I dagens globala värld är det väl snarare olika ekonomiska system,som står mot varandra.
Planekonomi kontra marknadsekonomi.
Jag uppfattar sossarna som marknadsekonomiskt inriktade med en del reformer som tar bort de värsta avarterna i den rena marknadsekonomin.
Manöverutrymmet i markandsekonomin tycker jag är begränsad, i takt med den alltmer hårdnande konkurrensen .
Så egentligen borde sossarna söka stöd av ett borgeligt parti,för att förhindra ett ytterligare fall i förtroendet hos väljarna.
Eller är jag helt fel ute?


Bengt Silfverstrand: Ja, jag förstår att du har svårt att skilja olika fraktioner inom socialdemokratin åt. Men den nu pågående debatten har väl ändå tydligt visat på skiljelinjerna. Högersidan som du ändå främst fraterniserar dig med har försökt använda tillväxten som ett tillhygge i debatten, men som t ex Marika Lindgren Åsbrink visar i ett aktuellt inlägg - "Tillväxten och solkigheten" så borde det här inte finnas några motsättningar mellan olika falanger, eftersom vi har tillväxt under mycket lång tid och tillväxten blomstrat under större delen av de socialdemokratiska perioderna vidmakten.

Att den stora motsättningen idag skulle finnas mellan planekonomi och marknadsekonomi är ett ganska fantastiskt påstående, eftersom planekonomierna praktiskt taget är utraderade, Nej, problemet är att marknadsekonomin har tagit för sig alltför mycket och att politikerna genom närmast oreflekterade s k marknadsreformer som gjort demokratiskt valda politiker närmast överflödiga inom stora områden.

Ser du verkligen inte problemen med de alltför långt gående avregleringarna och utvecklingen på skolområdet, där ekonomiska resurser genererade av skattemedel hamnar i aktieägares fickor, ja t o m i vissa fall utomlands.

Även du rekommendera läsning av Christer Isakssons bok"Den nya vänstern(s).
Men Bengt, det jag säger är egentligen bara att folk färgas av den miljö som de får sin näring ifrån. Och att den gamla mentaliteten, det intresse som formades tidigt i individens historia, och därmed även organisationen, lever kvar på "övertid". Socialdemokratins kollektiva minne är rotat i den folkrörelsedemokratiska tiden, och därmed finns mentala figurer kvar som går ut på att man ska lyssna på rörelsen (trots att rörelsen inte finns kvar på samma sätt) och hela mantrat av gamla fina 1900-talslösningar.

Detta säger jag som ett försök att beskriva utvecklingen. Om intresse-hypotesen är riktig gäller den alla, intresset ljuger inte, och de som har ett intresse fotat i 1900-talets verklighet kommer därför att strida för detta, vilket allmogen gjorde när de drabbades av industrialismen, eller ämbetsmännen i Stockholm när demokrati och parlamentarism tryckte på.
Några var intresserad att gå runt hörnet till det nya, några var intresserade av att förhindra eller åtmionstone bromsa den utvecklingen.
Vi ser nu ett da capo på detta. Intresset ljuger inte, vare sig det är fotat i förnyelse eller traditionalism. Och det är denna glipa i historien som moderaterna identifierade i början av 1990-talet efter murens fall, ett möjlighetens fönster som de var först att kliva igenom. Frågan är om det fönstret redan är stängt?


Bengt Silfverstrand: Visst färgas folk av den miljö de får näring från, men detta innebär ingalunda att socialdemokratiska grundvärderingar om jämlikhet och rättvisa har gjort sitt. Under den period då jämlikheten ökade och det gamla skattesystemet höll på att kapsejsa fanns det visst fog för att lämna lite större utrymme för privat konsumtion, men idag har pendeln svängt över för långt åt andra hållet.

Jämförelsen med det gamla industrisamhället haltar. Förvisso har arbetarklassen per definition krympt men det innebär inte att jämlikhetspolitiken spelat ut sin roll. Ty en stor del av vad vi skulle kunna kalla för tjänstemannakollektivet har i praktiken lika mycket att vinna på socialdemokratisk välfärds-och jämlikhetspolitik som industriarbetarna.

Socialdemokraterna har emellertid under lång tid stått allför passiva inför de nya klassklyftorna och lämnat fältet ganska öppet för moderaterna att med s-retorik light och lite mer i plånboken till vissa vunnit kortsiktiga framgångar.

När socialdemokratin bestämmer sig för en skarpare oppositionspolitik parad med ett tydligt eget alternativ finns goda förutsättningar att återta initiativet i svenska politik.

Jag tillhör själv dem som föredrar att blicka runt hörnet i stället för att ensidigt vara fixerad vid det gamla. Men då jag märker att runt detta hörn så växer orättvisorna, girigheten och spekulationsekonomin, ja då tar jag förstås intryck av detta och vill se en politik som tacklar de nya problemen.
När ska SBL äntligen slita av maskeringen och sluta kalla sig socialdemokrat.

När de som dunkar rygg och gör vågen åt högerpropagandan som ovannmde skribent rapar ur sig i parti och minut i stort består av borgare, så kanske det är dags att sluta seglaunder falsk flagg.
Stig-Björn Ljunggren är inte mer socialdemokrat än Milton Friedman. Bara det fullständigt groteska påståendet om att socialdemokrater skulle läsa Ayn Rand med förtjusning:

http://www.voltaire.se/sv/blogs/31.604/ayn-rand/ayn-rand-for-socialdemokrater

Ren galenskap. Ayn Rand är något som tillhör högerns allra värsta mörkermarker. Och dålig Science Fiction är det också.
Tack Bengt!

Du står starkt i denna fråga. Detta märks tydligt när man läser kommentarerna från Berg, Johansson, Andersson, Lindgren, Ljunggren och Nilsson. Det enda de kan komma med är ovidkommande resonemang eller rent struntprat.

Stå på dig Bengt! Denna fråga handlar om partiet skall överleva som samhällsbärande parti och kunna föra en politik och som egentligen aldrig varit så efterfrågad som den är nu.

Låt oss hoppas att Primeskandalen blir den fråga som får upp ögonen på oss socialdemokrater för vad alla kappvändare, som tror de tjänar på att vrida partiet åt höger, har ställt till med.

"Inga trojan(0)r i våra fanor"Bengt Silfverstrand: Hej Per

Roligt att höra från dig igen. Ja, vad som är frapperande i den här debatten är hur kappvändarna och opportunisterna konsekvent undviker huvudfrågan. Hur socialdemokratin på egna meriter och utan anpassning efter borgerliga värderingar ska återta initiativet i svensk politik.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM