TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Flera ledande socialdemokrater har i dagarna uttalat sig om sin syn på arbetslinjen kontra socialförsäkringarna. Tyvärr har varken Mona Sahlin eller Stefan Löfvén bidragit till att skapa klarhet om var socialdemokratin står i denna för välfärden så avgörande fråga.
Att A-kassan ska vara en omställningsförsäkring är det knappast någon som ifrågasatt.

 

Vad som måste klaras ut är om det ska finnas en absolut gräns i form av en stupstock, eller om en förlängning ska kunna ske om den arbetslöse fullgjort alla rimliga förpliktelser och aktivt sökt jobb under föreskriven tid, men ändå inte kunnat få något sådant. Om socialdemokraterna skulle hamna på en linje innebärande att socialbidrag och därmed kraftigt sänkt levnadsnivå skulle vara enda alternativet efter en fastställd bortre gräns i a-kassan, ja då har partiet definitivt avsagt sig möjligheten att framstå som det enda genuina arbetarepartiet.

 

När sedan både Mona Sahlin och Stefan Löfvén ställer en arbetslinje mot en odefinierad bidragslinje, så ligger de farligt nära borgerlighetens definitioner och språkbruk. Varken A-kassa eller sjukförsäkring är några bidrag Det är försäkringar som både arbetslöse och sjukskrivna bidragit till ekonomiskt. Låt oss därför slippa sådana - i bästa fall slarviga - formuleringar från ledande företrädare för en rörelse som har allt att vinna för att företräda en arbetslinje som innebär att inkomstbortfallsprincipen, en grundpelare i den generella välfärden, fortfarande står högt på den socialdemokratiska dagordningen.

 

Om Stefan Löfvéns utspel ska ses som ett försök att positionera sig inför valet av ny socialdemokratisk partiledare låter jag vara osagt. Att hämta nästa s-ordförande från de fackliga leden kunde naturligtvis ses som ett smart drag för att fånga upp de i senaste valen sviktande löntagarväljarna. Men det förutsätter givetvis att vederbörande förmår skapa en sådan klarhet om sin ideologiska profil och uttrycka sig på ett sådant sätt i för väljarna centrala välfärdsfrågor, att han eller hon inte kan missförstås eller misstolkas. Detta gäller i allra högsta grad synen på arbetslinjen och socialförsäkringarnas betydelse för att kunna upprätthålla denna arbetslinje.Det mesta av a-kassan finansieras över skatten. Kopplingen mellan vad man kan få ut och vad man bidragit med via skatten är ganska svag. När man är sjuk eller arbetslös lever man på andras arbete, det går inte att komma ifrån. Att inte kalla det för bidrag ändrar inte faktum. Därför behöver det inte vara fel, att man kan leva på andras arbete, när det behövs.


Bengt Silfverstrand: Den är inte alls svag. Skatterna är ett solidariskt finanseringsinstrument och här bidrar alla som någon gång betalt lön. Socialförsäkringarna är alltså inga bidrag.
Bengt-Erik Johansson

Arbetstagarna har avstått löneutrymme till att arbetsgivarna skulle betala in ca 4,5 procent i arbetsgivaravgift som ska täcka A-kassan.
Och det blir över pengar från det..Så några skattepengar är det inte frågan om.
Jag tror det ligger mycket i det här Bengt,jag pratade med en rätt arg man i veckan som röstat blått sedan
2006,tidigare alltid socialdemokraterna.Jag frågade varför,han svarade att han såg tecken på försämringar i bl.a sjukförsäkringen innan moderaterna och att han inte litade på att socialdemokraterna skulle återställa en vettig sjukförsäkring.Han sa att visserligen är det värre nu än nånsin men då får jag iallafall lite skatt tillbaka.
Ja,så resonerade han.
Därför tror jag att det du tar upp är viktigt.
Har sossarna den åsikten att en bortre parentes ska skapas, som Sven-Erik Östberg,Luciano Astudillo,
Då ska den partiledningen bytas ut.
Sossarna måste ju för klåen stå för sin idelogi och inte
låt sig luras av högerfalangen inom partiet.
Dessa två vill även att kontrollen av arbetslösa ska skärpas.
Jag anser tvärtom att styrande regim måste kollas bättre så de verkligen lägger ner all sin kraft för att skapa en politik där jobb fuinns för alla och att arbetslös inte hamnar i kläm.
Samt att sjuka ska behandlas som sjuka och inte diskrimineras som de i dag görs.
Med den politik som man ser växa fram i sossarna så lutar de åt att bli eyy högerparti.
I så fall är det ju enbart Vänstern som man kan rösta på.

Risken är dessutom att fler röstar på SD och att sossarna kommer förlora nästa val oerhört.
Det kan t.o.m bli slutet för socialismmen alternativt att det endast blir två högerpartier i Sverige nämligen
Moderaterna och Socialdemokraterna, eller kanske de ändrar namn till socialmoderaterna


Bengt Silfverstrand: Som du kanske läst så kommer nu nyttiga motreaktioner från flera fackliga organistioner. Ord i rättan tid!
-Vart e sossarna på väg, egentligen!?
-Ni har ju ingen sossepolitik ju!

Det är dom två vanligaste invändningarna jag får höra när jag frågar varför folk inte röstar på S.

Personligen anser jag att många av rösterna på M består av missnöjesröster. Det är mest folk som är förgrymmade på att de inte känner igen sossarna och straffar S genom att rösta på alliansen, fast de egentligen inte tycker om deras politik.

S måste VÅGA stå för en vänsterpolitik som folk känner igen!

Det är inte vi som ska hitta väljarna, utan de som ska hitta till oss.
1 instegsjobb 750 kronor om dagen i bidrag till arbetsgivarens. Riktar sig till arbetslösa nyanlända invandrare vars arbetsgivare får detta BIDRAG. Invandraren får a kassa efter avslutat instgsjobb
2 särskilt anställningsstöd 750 kronor om dan i bidrag till arbetsgivaren när de anställer arbetslösa svenskar och invandrare som varit här länge. Den arbetslöse får inte rätt till akassan när nystartsjobbet är slut. Det är arbetsgivaren som får bidraget
3 nystartsjobb bidrag motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften till arbetsgivaren
4 fas 3 bidrag i form av gratis arbetskraft och5000 i månaden till arbetsgivare som anställer riktigt långtidsarbetslösa människor.
5. Inom alla stegen en person är arbetslös finns det möjlighet för arbetsgivaren att få bidrag i form av gratis arbetskraft i 1-6 månader.

Alla dessa bidrag till arbetsgivarna har alliansen infört och så har de mage att anklaga de rödgröna och SD för att stå för bidragslinje i stället för arbetslinje och kommer undan med det utan att någon protesterar. Är alla i oposaitionen retoriskt handikappade detta det värsta av alliansens propaganda trick är ju så otroligt lätt att slå hål på
Jag är övertygad om att väljarna hittar tillbaka till S om vi för en klassisk vänsterpolitk, itsället för att försöka slå ideologisk knut på oss själva genom att bejaka och efterapa Alliansens politik.

Ju mer vi liknar Alliansen, ju mer ger vi legitimitet åt deras orättfärdiga politik, vilket bara ger dem fler röster.

Vi har fördel i att det bara finns två vänsterpartier i Sverige och det ska vi ta fördel av. På högern finns ett gytter av blå-gröna (även ett helsvart parti nuförtiden!) pariter, vilket ger svaga utspridda röster. Eller partikannibalism, som vi ser nu när M äter upp de små partierna. Fördelen ligger i att vi ska vara ett tydligt och förnuftigt vänsteralternativ och därigenom kamma hem röster.

Ju tydligare vi tar avstånd från Alliansens marknadsfundamentalism och privatiseringsiver, ju fler röster kommer vi att få. Vi kommer knappt att få smulorna från bordet om vi efterapar Alliansen.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM