TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

De ekonomiska och sociala klyftorna i Sverige ökar. I de yttersta av dessa dagar har vi fått rapporter om en växande barnfattigdom och ökad segration inom skolvärlden.
Jag lyssnade för några timmar sedan på författaren Klas Östergren i SVT:s morgonsoffa. Han konstaterade att socialdemokratin nog ibland framstått som pompös och alltför fixerad vid makten. Och att detta sannolikt var en del av förklaringen till de senaste valnederlagen. Å andra sidan konstaterade han att pendeln nu slagit för långt åt höger och att nedmonteringen av den offentliga sektorn var en förklaring till det ökade missnöje med t ex kommunala skolor och allmänna vårdinrättningar som i sin tur släppt in marknaden och kundtänkandet på dessa områden. Sveket mot den offentliga sektorn hos politikerna kallade han för bedrägeri.  Och jag instämmr.

 

Borgerligheten bär huvudansvaret, men socialdemokratin har svikit genom sin brist på motstånd.
I kontrast mot dessa på en gedigen verklighetsgrund gjorda observationer framstår Mona Sahlins svar på Sverker Olofssons frågor i tisdags som minst sagt förvånande.
Inte med ett ord nämnde hon någonting om detta. Hon pratade i stället mycket om att hon inte fått partiet med sig på den förnyelse hon menade sig ha fått mandat att genomdriva.
Då inställer sig den logiska frågan. Vilken förnyelse var det Mona Sahlin hade mandat att genomföra? Var det "more of the same", d v s ytterligare steg på vägen mot en mer marknadsorienterad social välfärd - eller vad var det fråga om?
Kan någon vänlig skäl ge besked?2010-12-09, 12:06  Permalink


ökad jämlikhet kan med förmodan inte antas finnas på annat sätt än att gränser möts där marknadsorienterad social välfärd behöver integreras i begreppet jämlikhet - för en fortsatt utveckling om det idag närmare talesättet ökad jämlikhet Dvs fattigdom låg, medelklass kan med annat antagande och renodlat språk fått nog att bära skatterna dvs sviterna av svag socialdemokratiskt förd politik. Att det är tid att ta strid med verklig politik. Ett "bevis" om detta kan antas vara S förlorade val.
Här håller jag faktiskt med. Hennes mandat var väldigt oklart, men det berodde inte så mycket på henne som på er arkana ritual för partiledarval.

Eftersom den socialdemokratiska religionen tydligt stadgar att Guds vrede ska drabba den som på förhand säger sig vilja leda partiet (Tobleroneboken 14:7) blir det naturligtvis svårt för den smorde att förankra sin politik. I stället måste den genomdrivas retroaktivt.

Sahlin sade inte flasklock innan hon nominerades 2007. Först när hon hade nomineringen som en liten ask åkte hon ut till partiföreningarna, och då inte för att tala utan för att lyssna. Inte för att leda utan för att bli ledd. När hon sedan försökte leda gick det inte. Hon hade försuttit sin chans, eftersom hon tvingades sitta på händerna under eftervalsarbetet 2006-2007.

Jämför med Miljöpartiet, där inte mindre än fyra profilerade kvinnor nu har anmält intresse av att efterträda Maria Wetterstrand. De säger att de vill ha uppdraget, och de pratar även något om vad de vill använda det till.

När ni någon gång i framtiden tvingas göra likadant (mina jämnåriga S-vänner håller i hög utsträckning med mig om detta) kommer ni också att få ledare med tydliga mandat, må de sedan innebära förnyelse, reträtt eller status quo.


Bengt Silfverstrand: Ännu ett exempel på hur sargad du är av dina erfarenheter från nyliberla församlingar. Socialdemokratins sätt att utse sina partiledare kan självfallet diskuteras. Men det är en helt annan sak att värja sig mot att våra partiledare ska utses i några "Robinsontävlingar", eller andra spektakulära och av media lanserade spektakel inte att förtiga.

Din och andra nyliberalers ängslan över vad som pågår inom socialdemokratin är rörande.Vi kommer att klara oss av den egentligen mycket enkla anledningen att samhället håller på att går isär, de nyliberala lösningarna krackelerar för varje dag som går, senast bekräftat av undersökningarna på skolområdet.

Hur skulle det sedan vara om ni någon gång lyfte blicken tillbaka till era egna bekymmer. Den i sammanhanget inte obetydliga omständigheten att moderaterna håller på att äta upp "alliansvännerna."
När skall ni folkpartister komma tillbaka till ert socialliberala arv inom politiken? Ja, inte mindre med än att den pekande majoren lämnar den nyliberala kaserngården med dess främlingsfientliga skuggor!
Där kan Ingerö kanske göra nytta istället för att råda oss sosse-gräsrötter och partipolitiker hur vi skall utse en partiledare!

Bengt Nilsson, röd gråsosse


Bengt Silfverstrand: Ja, den som det visste. Möjligen infinner sig insikten när även folkpartiet får göra centern och kristdemokraterna sällskap på vägen under det magiska fyraprocentsstrecket.
Kan inte annat än uppskatta Johan Ingerös träffsäkra och ibland (som idag) humoristiska häcklande av S.
Att nästan ingen av de tongivande S-bloggarna (samt herr rolig-betongsossefundamentalist-fast-han-inte-begriper-det-själv Silfverstrand) inser det själva, utan försvarar en politik väljarna ratat säger en del om allmäntillståndet inom S.
Det är alla andras fel, ingen begriper S politik, väljarna vet inte sitt bästa.... osv.
Jo, det är precis det de gör.
När en byggjobbare ser sig få 1,500 kr mer netto i månaden, och samtidigt ser att välfärden inte försämrats av detta med Alliansens politik - tala om för honom varför han ska rösta på S igen?
Politik är ett instrument för att skapa välstånd - i sin bästa mening.
Just nu känner sig säkert den här byggjobbaren som en yrvaken ko på det nya grönbetet. Det finns en värld utanför S snäva referensramar. Och se, det gynnar även honom som arbetare.
Ska S välja återgång till gammal ideologi få vill ha längre, eller anpassa sig till detta århundrade?
Man kunde börja med att i demokratisk anda (inte social-demokratisk anda) ha ett öppet val av bästa kandidater så får nog den valda ledaren per automatik mandat att reformera inifrån och ut.
Städa trappan uppifrån och ned.


Bengt Silfverstrand: Den träffsäkerheten är det nog lite si och så med, eftersom Ingerö sällan lyckas nå fram till målet. Vad som ytterst är orsakerna till den socialdemokratiska valförlusten kan verkligen också diskuteras. Ta fastighetsskatten som exempel. Genom skicklig borgerlig och lika oskicklig socialdemokratisk kampanj i sammanhanget trodde villaägare i allmänhet att de skulle "drabbas" av höjd fastighetsskatt, medan det rödgröna förslaget bara innebar höjningar från de allra högst taxerade fastigheterna. I sammanhanget förtjänar också att nämnas att en praktiskt taget enig ekonomkår anser att fastighetsskatt är en rimlig och bra skatt, en fast skattebas som i motsats till flera andra skattebaser inte kan manipuleras.

En rimlig sammanfattande bedömning är att (S) förlorade valet dels p g a oskicklig strategi och dels för att en alltför stor del av väljarkåren inte kunde uppfatta var (s) egentligen stod i avgörande valfärdsfrågor.

Ditt resonemang om vilka som ekonomiskt har vunnit och förlorat på den förda politiken är helt verklighetsfrämmande. Inte ens den mest blåsvarte liberal borde kunna sväva i okunnighet om att klyftorna i det svenska samhället vidgats och att en sänkt skatt inte innebär att skattesänkningen ograverat hamnar i plånboken.

Beträffande städning så har (S) redan inlett denna. Däremot saknas uppenbarligen en hel del städbehov i många borgerliga hjärnkontor.
Visst är det uppfriskande att många socialdemokrater nu börjar tvivla på socialismens förträfflighet!


Bengt Silfverstrand: Absolut förträfflighet kan ingen ideologi skryta med. Däremot ökar behovet av demokratisk socialism när klyftorna i ett samhälle vidgas och utanförskapet ökar. Därför har socialdemokratin alla goda odds för sig i framtiden.
Jag pratade nyss med en byggjobbare.Han skulle aldrig sälja sin själ och sin trygghet för 1500 spänn.Han vet riskerna i sitt jobb och betalar gladeligen några spänn i skatt- för bra trygghetsförsäkringar. Vi pratade en hel timme på telefon just om hur Sverige håller på att förändras och kommer att förändras. Vi drog inte samma slutsats som den byggjobbare Peter Nicklasson gjort sig till språkrör för.Peters byggjobbare "ser att välfärden inte försämrats av detta med Alliansens politik".Den enda slutsats jag kan dra av Peters beskrivning av sin byggjobbare- är han han tyvärr måste vara helt blind.
Gunborg avslöjar på ett brutalt sätt socialdemokratins människosyn: de som inte håller med måste ha grava handikapp.


Bengt Silfverstrand: Den typen av nonsensslutsatser undanber jag mig på denna blogg.
Peter Nicklasson

Kan du förklara hur en byggjobbare har kunnat få 1500 kr mera i månaden???????

Lite sanning måste nog du oxå hålla dej till...
Ja, det är då sannerligen förvirrande vilken politik hon fått mandat att bedriva.

Ordet förnyelse kan sträcka alltifrån en nyans ljusare bara än M:s blå färg, som Sahlin visade upp för förtroenderådet, till det som jag förespråkar och hoppas att fler gör, en socialistisk grön utveckling.

För Sahlin betydde dock begreppet utveckling tillväxt, i samma tal. Hade hon det mandatet? Hoppas inte det och hoppas nu att inte socialdemokrater står på rad för den förnyelse hon förespråkade, för vi är väl socialister som tror på solidaritet? Det måste ju rimligen också innebära en rättvis fördelning av jordens sinande resurser.

Hälsning Maja Stopek
Ernst S.Nej jag känner inte gunborg nilsson.Tyvärr,men det är bra hon finns där ute.
Instämmer helt i vad hon skrev.
Peter Nicklasson har kvicknat till igen ser jag.
Inte helt eftersom han yrar o svamlar som vanligt.
Peter Nicklasson skriver: "När en byggjobbare ser sig få 1,500 kr mer netto i månaden, och samtidigt ser att välfärden inte försämrats av detta med Alliansens politik...

Nog måste väl ändå Peter veta att det finns ett antal minusposter att ta med i beräkningen, både när det gäller netto och välfärd. Även byggnadsarbetare blir sjuka eller arbetslösa ibland och då blir det mycket minus med alliansens politik. Avdraget för fackavgiften är bortagen och avgiften till a-kassan har höjts för många grupper.
Arbetsmiljöarbetet, viktigt för byggnadsarbetare, har fått kraftigt minskade resurser. Trafikförsäkringen har blivit dyrare. Det finns mera men det får räcka så.Ha, ha, ha.... ja, försvara, förneka, fördunkla allt bara - det leder säkert till valframgångar - eller?
Läs här i dagens debattartikel i Expressen om betonghäckarnas enorma (adels-)privilegier ni så ivrigt försvarar http://www.expressen.se/debatt/1.2248418/cecilia-garme-betonghackarna-har-s-i-fast-grepp

Och till er som tvivlar på att byggjobbaren fått det bättre med Alliansens politik kan gå tin denna sida http://jobbavdrag.se/

Till gunborg/mia: byggarbetaren skulle dock gjort ett smartare jobbval. Han skulle blivit s-politiker, då hade han fått trygghetsförsäkringar ingen annan yrkeskategori kan räkna med.

Sverige är fantasktikt - för förbrukade politiker.
Ingen annan yrkeskategori kan tjäna på sin egen inkompetensnivå som politikern.


Bengt Silfverstrand: Om man har Expressen som sanningskälla,har man redan från början ett debattmässigt handikapp. Sedan får du allt strama upp din diskussionskonst om du ska få fortsatt utymme här.
Sorry Bengt, att jag läser en debattartikel som råkar vara infört i Expressen, budskapet är naturligtvis mindre handikappat om det framförs i DN.
Eller?
Vilka tidningar, tv-kanaler, etc är godkända för att inte förlora anseende i debatten tycker du?

Vad sägs om Sydsvenska Dagbladet då?

De redovisade en studie som stödjer påståendet att klyftorna ökat men att fattigdomen minskar.
Svenskarna blir alltsom mindre fattiga absolut sett, men mer relativt sätt eftersom inkomsterna varierar mer idag. (studien gjordes för åren mellan 1995-2008).
Dvs Bengt S har både rätt och fel.
Rättvisan i detta kan verkligen diskuteras.
Om man ser till de absolut svagastes väl har de fått det bättre.
Om man ser till skillnader mellan olika inkomstgrupper har gapet ökat.
Sett ur skattemässigt perspektiv blir fördelningsutrymmet större med högre inkomster, så att inkomstskillnader ökar är inte bara av ondo.
Utom för anhängare av Jante-ideologin.
För med ökande klyftor kan även den fattigaste få ökad del av samhällets förmåner.
Tudelat alltså.
Vill man ha ett samhälle med små klyftor, men som därmed också hämmar motivation till egeföretagande, högre utbildning etc - eller accepterar man ett samhälle som premierar initiativ och ökat välstånd för alla?


Bengt Silfverstrand: Det hjälper inte att du håller på att fylla dessa spalter med ensidigt borgerligt tankegods. Mera tungviktigt tankegods än det du försöker prångla ut här återfinns bla i den över hela världen uppmärksammade "Jämlikhetsanden" och för att ta ett svenskt exempel - Daniel Ankarloos "Marknadsmyter" - en kritisk granskning av nyliberala påståen den.
Det här är Gunborg-hon med (citat) "den vidriga människosynen". Jag är så vidrig att om byggjobbaren skulle bli blind-då unnar jag honom den bästa trygghetsförsäkring man kan tänka sig. Han måste få chansen att ställa om sig till ett nytt jobb.Ett sånt samhälle önskar jag alla. Bengt- jag har funderat mycket på det du skrivit längst upp. Jag har tänk mig igenom decennium för decennium så länge jag har varit med.Min bild ser ut så här- nånting hände under åttiotalet i klassisk socialdemokratis möte med marknadsekonomin.I det decenniet dog ordet "vi" och ersattes av ordet "jag".Och sen har det glidit mer och mer åt höger.Är det inte där den verkliga varbölden ligger att socialdemokratin inte vågade ta tyglarna, utan man hängde (fegt) på och ville verka lika proffsig och modern som högern-gentemot marknadsekonomin.Som nu skulle ligga till grunden för mormors äldreboende.Det är bara det att högerns förhållningssätt till marknadsekonomi är urgammal.Den starke vinner och vi andra står där med lång näsa.Och mormors boende blev inte alls billigare och bättre.Utom för den som håvade in eventuell vinst.Det känns som man ville "hotta upp" socialdemokratin.Ge den en fräschare look.Det var ingen bra ide- för jag har aldrig sett så mycket fattiga människor som jag gör nu.Inte ens i min barndom på 50talet.Vi måste tygla marknadsmonstret för att få tillbaka den klassiska socialdemokratin, för att i sin tur återigen utrota fattigdomen genom att vara solidariska. Det jag såg och hörde i Monas tal/Sverkers soffa- var att maskerna föll.Och fram tonade något som i alla fall inte för mej är klassisk socialdemokrati.Alla skulle inte med.Och då är vi inne på det som boken "Jämlikhetsanden" beskriver.Ett sånt samhälle mår inte bra och en sån socialdemokrati är så förvrängd att folket valde bort den. Det här är vad jag tycker mej ha sett och känt in mycket länge.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM