TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Inte oväntat har borgerliga media nu också hejdlöst kastat sig in i debatten om vem som bör leda socialdemokratin efter partiets extra kongress i mars. En av huvudfavoriterna på den borgerliga kanten är inte oväntat förre SSU-ordföranden, numera komunikationskonsulten Niklas Nordström.
Något som fått borgerlig press att blir närmast lyriska är ett inlägg av Niklas Nordström i Göteborgsposten den 1 december med rubriken “Ignorera inte väljarnas dom”. Inspiration för sina förslag till socialdemokratisk krishantering hämtar han från företagarvärlden och här är det enligt Nordström “best practice” som gäller. Vi får vidare veta att det tagit lång tid för moderaterna, danska socialdemokraterna och brittiska Labour innan krisinsikten leder till handling.

 

Efter uppradandet av en rad självklarheter går Nordström över till att
konstatera att “krisen i S är lika mycket LO:s kris”.
Nordström menar i allmänna ordalag att samarbetsformerna mellan S och LO måste ses över “och uppdateras utifrån det läge som råder i vårt samhälle när det gäller fackets roll, synen på auktoriteter, synen på klass etc. “Däremot”, säger han vidare, "ska man inte luras av dem som vill radikalisera S politik genom att facket ska lägga fram kravlistor enligt den s k Trondheimsmodellen.” Jasså minsann. Och vad är det då för fel på Trondheimsmodellen? Under alla förhållanden har den bevisat att det går att vinna folkligt stöd för en radikal välfärdspolitik och ett intimt fackligt-politiskt samarbete även i vår tid.

 

Vad Nordström i stället närmast förespråkar, även om man även om han sin vana trogen slirar på formuleringarna, är att facket och partiet ska minska sitt samarbete, kanske rentav kapa banden som i Danmark.
Än en gång lutar sig Niklas Nordström mot höger och mot de krafter som ser en urholkning av det fackligt-politiska samarbetet som ytterligare en viktig bit i demonteringen av välfärdsstaten. Den Nordströmska slutsatsen är uppenbarligen att arbetsmarknadsfrågor och sociala trygghetssystem, för att ta några grundbultar i välfärdsstaten som exempel, har mindre betydelse i dagens samhälle och att nivån och inriktningen på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna inte är något som fackföreningsrörelsen ska lägga sig i.
Niklas Nordström är som sagt hittills en av borgerlighetens hetaste kandidater till S-ledarposten. Gud bevare oss för att han även blev socialdemokratins…..Bara till information, LO och Arbeiderparetiet i Norge har kapat sina band. Idag lägger LO ut sin kravlista på entreprenad och det parti som betalr bäst får stödet.

Ja, man kan ju inte hålla reda på allt när man tar munnen full.


Bengt Silfverstrand: Formellt ja, men det poltiska trycket på partiet har ökat och socialdemokratin i Norge vågar därmed, och med framgång föra vänsterpolitik.

Hur vore det sedan om du i stället för att uppträda som grämelsens försvarsadvokat kunde ägna något ord åt sakfrågan.
Repalu är ett bra namn.Modig,håller stånd när det blåser o med en stämma som är tydlig o klar.
Stabil man.


Bengt Silfverstrand: Jodå, Reepalu känner jag och delar din uppfattning om hans kapacitet.
Det är förstås lätt att posera som Allvetande Saningssägare när man inte skriver något positivt. Vem är din kandidat, Bengt? Veronica Palm som tror att pengar som ligger på banken är "passiva"? Morgan Johansson som gjorde sig ett namn som en av de värsta förbudshetsarna sedan sjuttiotalet? Marita Ulvskog, som varken gjorde succé som partisekreterare eller toppkandidat till Europaparlamentet?

Vore ju kul att få veta om någon socialdemokrat idag duger i dina ögon.


Bengt Silfverstrand: Här finns visst ingen allvishet. Jag tar upp en diskussion om vad Nordström faktiskt säger och kan bara än en gång konstatera att hans inlägg saknar klarhet och konkretion.

Jag har ingen som helst anledning att på det här stadiet redovisa någon egen favorit, helt enkelt därför att någon given kandidat inte existerar i dagsläget. Jag återkommer emellertid gärna till frågan.

När du kallar Morgan Johansson för förbudshetsare, så visar detta bara att du i din nyliberala blindhet har svårt med läsförmågan.
Tycker det vore bättre om herr Ingerö kunde redogöra varför vanligt folk skall straffbeskattas för att de vill köra säkert?

Herr Ingerös osammanhängande svammel i TV var helt obegripligt och renons på sans och vett.
Du är en mästare i att peka ut personer som du inte tycker är "riktiga socialdemokrater" utan en slags förklädda borgare. Du borde med tanke på vad som hänt i Höganäs under alla de år du varit en av de aktiva spelarna inta en betydligt mer ödmjuk attityd innan du brännmärker andra personer. Dessa stillsamma påpekanden gör jag utan att ta ställning till vem jag tycker ska bli socialdemokraternas nya partiledare. Jag har nämligen inte ännu tagit ställning.


Bengt Silfverstrand: Om du Jan, för en gångs skull ansträngde dig för att diskutera vad som faktiskt står i inlägget - det är ju Nordströms brist på substans och klarhet som jag kritiserar, så vore mycket vunnit.

När du sedan än en gång blandar dig i Höganäspolitiken, så kan jag ödmjukast upplysa dig om att jag hela tiden tillhört dem som arbetat stenhårt för att upplösa den socialdemokratiska betongpolitiken i Höganäs. Och när vi nu äntligen ser ljus i tunneln, så är jag den första att glädja mig.

Jag brännmärker ingalunda några person - jag diskuterar de åsikter de för fram. Hur är det egentligen med läsförmågan?

Inte heller jag har i nuläget anledning att plädera för någon särskild kandidat.
Lena Sommestad är min kandidat.


Bengt Silfverstrand: Lena Sommesta känner jag väl. Hon har gedigna politiska kvaliteter.
Lena Sommestad så klart om S ska ha någon chans till makten.
S måste leverera bättre välfärd och lägre skatter än Alliansen för att vinna nästa val.

Nu är ju det inga problem med hänsyn till det gigantiska slöseri som världens näst fetaste statsbudget möjliggör.

Singapore snurrar runt sin stat på 15% skatteförtryck och anses vara en av de effektivaste i världen. Om vi var lika duktiga skulle vi kunna frigöra 47% - 15% = 32% av BNP från offentlig till privat sektor, då skulle vi bli världen rikaste land med full sysselsättning inom 3 år.

Tänk nytt och tänk rätt.


Bengt Silfverstrand: Var och en blir ju salig på sin tro. Men den dag Socialdemokratin på allvar börjar konkurrera med borgerligheten om vem som vill sänka skatterna mest, öka avgiftsfinansieringen inom välfärdssektorn, då är socialdemokratin slut som samhällsomdanare.
För övrigt ogillar jag den typ av kritik som harald Ullman riktade mot Veronica Palm lika mycket. Vi behöver inte tycka att alla partikamrater har samma förutsättningar att bli partiledare men det är bra mycket mer konstruktivt om vi för fram personer som vi tycker passar för uppdraget än att vi ägnar oss en negativ personkampanj.


Bengt Silfverstrand: Då är vi överens beträffande Harald Ullman och hans grämelsekritik. Någon negativ personkampanj förekommer heller inte i mitt inlägg. Men på samma sätt som Nordström pläderar för en omprövning av socialdemokratins politik och anpassning högerut och en upplösning av banden till fackföreningsrörelsen, så har jag självfallet min fulla rätt att anmäla avvikande uppfattning. Och eftersom det är Nordström som under stora åthävor i en debattartikel i en stor dagstidning för fram åsikterna, så förbehåller jag mig rätten att nämna hans namn i sammanhanget.
"Niklas Nordström är som sagt hittills en av borgerlighetens hetaste kandidater till partiledarposten. Gud bevare att han även blev socialdemokratins...". Snacka om att placera en person i en fålla för att misskreditera honom. Det finns stora likheter mellan ditt sätt att argumentera mot personer och Harld Ullmans sätt. Men jag hade inte förväntat mig att du själv ser det. men vi är många andra som gör det.


Bengt Silfverstrand: Just precis, flera borgerliga tidningar har betecknat Niklas Nordström som stark kandidat till s-partiledarposten. Jag delar inte den uppfattningen utan anser att Nordström p g a sin borgerliga framtoning är direkt olämplig. Detta förbehåller jag mig då rätten att säga på min egen blogg. Att sedan jämföra mig med ytterligare en person, Harald Ullman som framhäver i rent borgerliga åsikter, är så korkat så det behöver egentligen ingen kommentar.

Jo, jag misstänkte att Morgan J var din kandidat, och genom att enbart kritisera min kritik mot honom spär du på den misstanken. Och det är klart, han är i princip så vänster man kan vara och fortfarande räknas som socialdemokrat, därtill skåning. Han är därmed ett logiskt val.

Låt mig därför konstatera att vi är helt överens. Jag ser också gärna Morgan (eller Veronica) som S-ledare. Då slipper alliansen anstränga sig för att locka mittfältet nästa gång...


Bengt Silfverstrand: Jag har ännu inte fastnat för någon särskild person när det gäller socialdemokratins framtida partiledare. Däremot förbehåller jag mig rätten att framhålla Morgan Johanssons politiska kvaliteter och kompetens. Dina spekulationer i höger och vänster är vad man kan förvänta sig av en nyliberal och kräver ingen särskild kommentar.
Varför kan vi aldrig få en vänstersosse som partiledare?! Min kandidat är Lena Sommestad. Hon har inte tagit till sig betonghäckehögersossarnas manipulativa och nyliberala värld. Hon är klarsynt och stringent i sina åsikter som är fast förankrade i de socialt demokratiska grundvärderingarna och strävar för att välfärden inom skola, sjukvård och äldreomsorg skall drivas i öppen demokratisk anda i offentlig regi. Inte att vår välfärd skall bli en kommersiell marknadsgalleria av privata, insynsbefriade och odemokratiska företag där det enda målet och medlet är att ge så stor vinst som möjligt till sina o- och ökända ägare!
Att sen Niklas Nordström har nyliberala värderingar som ligger mer inom höger-moderaternas sfär än inom socialdemokraternas är ett för de flesta sossar välkänt faktum! Att man ens kan nämna hans namn i samband med partiledare för socialdemokraterna är så barockt och svekfullt så det orkar jag knappt tänka tanken ut på!

Bengt Nilsson, röd gråsosse
Formuleringarna att försöka beskriva vad vinst lön och framgång är mellan vänster och höger politik ger problemet.


Förhållandet, beskrivningen av problemet uppenbaras så, att dispyter uppstår om det är fel eller rätt att beskåda person eller politik. Dvs framförandet eller tanken, iden.

Detta när möjligheterna flertalet är detsamma men lönen är densamma mellan höger och vänsterpolitik. Hur "lönen" uppskattas.

Genomförandet av teoretiskt kunnande (vänster) till praktisk form (höger) är närmare målet där lönen är skapad av högerpolitik. Med andra ord så känns situationen hos de flesta talare kräva omvärderingar hod person när vänsterpolitikens lön för mödan uppstår och tillfaller flertalet (s politik)

Ett förhållande som kommer pågå så länge inte detta annorlunda förhållande lyfts till argument direkt i debatt.

Budskapet jämlikhet kan inte förmedlas med enskild lön, uppskattning (höger politik) Vänsterpolitiks lön är flertalets möjlighet. Konflikt uppstår.

Vänster politik. En ideologi byggd med möjligheter endast möjliga med flertalets engagemang men förhållandet inte möjligt för enskild att sprida med denna flertalets lön - innan budskapet om det möjliga förhållandet för denna gemensamma lön är förmedlad.


Ekonomi är kunskap att förmedla individens uppskattning och din politik är ?

S politik behöver förmedlas flertalet men lönen för politiker är skapad att uppskatta individen. Resultatet är inte bara konflikt med moderat politik.

Er så prekära mitt härmed förklarad. Vänster och höger nyttjad att försöka förmedla.
för att inte tala om det verkiga förhållandet om Mona Sahlins avgång dvs möjligheten för andra och hennes senaste tal. Alltså en verklig men tyvärr odefinierad vänster handling i konflikt med höger politik.

Därför att ekonomi är tusenårig utvecklad kunskap om -individens möjlighet-. "Tyvärr odefinierad" Därför att den verkligt konkurrerande vänsterförda politiken kan inte uppstå. Detta när grund om ideologi är dokumenterad förd och vida känd, känd för oss närmare som religion. "Dokumentationen" är alltså den betydelsefulla faktorn att ämnet inte utvecklats. Tidig kunskap med med tid av spridning känd av alla närmare globalt finns genom tid att vara religion dvs att förhållanden ifrågasätts inte men vad negativt är att möjlighet inte heller antas finnas.

Bengt Silverstrand formulering närmare möjlig att förmedla ?
Denna tanken om den verkliga situationen välfärd konsumtion. Ekonomi.
Skulle det kanske kunna, i teori då Antas att framtida situation med förhållandet fortsatt höjda skatter. Har inte denna möjlighet att kompensera fortsatt stigande utgifter, höjd skatt. Förutsättning för utvecklande ekonomi, samhälle. Bostad inkomstmöjlighet. Välfärdens utgifter eller invånares situation sammanfattad. Det därför att antagandet, ett tak om utveckling, personlig och senare samhälle, har för eller senare - konstaterats av flertalet uppnåtts. Verkligt förhållande bör detta antas vara med de förlorade valen.

Då om denna tanke med antagandet flertalet invånare/väljare. Med uppskattningen att bästa möjliga hälsa så behövs välfärden vara en grund för ett fungerande samhälle - Så har efter tid (antagande för argumentationen då) Ett närmare maximalt uttag i skatt uppstått, alltså ett "tak" infunnits. Med samtidig skådat högre arbetslöshet, till slut uppstått - Vilket är troligt att anta för en socialdemokrat Med det verkliga förhållandet. Moderaterna i regering.

Fortsatta högre skatter tillsammans med stigande arbetslöshet högre klimatkrav, krav med samtida förståelse om bättre vård av vår miljö - som oundvikligt stark orsak/anledning. Har funnits talande för denna politiska förändringen. Denna förändring, välfärd samhälle klimat - Närmare måste anses behöva finnas och har därför naturligtvis varit tvunget att ske med flertalets engagemang dvs landets invånare. Flertalet anledningar talande utifrån omvärldsförändringar har krävt förändring av politik.

Så långt kan konstateras är orden överflödiga för den egentligt, enkla situationen.


Denna situationen, med en fiktiv tanke om istället förhållandet var att (S) vore i regering idag. Har förmodligen inte medgivit fortsatta gemensamma möjligheter i framtiden. 20-30 år framåt i tiden) Då möjligheterna, förutsättningarna för god ekonomi är att en utvecklings-process alltid finns i ett land, hos ett lands invånare. Denna utveckling som kan vara fler invånare fler bostäder fler yrkes områden fler uttryck inom kultur. Förslagsvis mer utvecklad välfärd bredare kunskaps områden etc.

Utveckling behöver alltså med ett påstående finnas hos person, väljare. Invånare enskild - För möjligheten att vara tillägnat flertalet. För att efter detta, även ekonomi skall vara möjligt det större flertalet. Vision kan alltså beskrivas vara utveckling ?

En del av oss (invånare väljare aktiva politiker) Ger detta skeendet av utveckling namnet utbildning Detta då utveckling medger forsknings områden att finnas. Mer då kanske att antagandet bör vara att utveckling medger forskning inom olika områden att finnas. Ger vi tex orden fler invånare genom mångfald att vara av betydelse för den gemensamma utvecklingen så finns möjlighet för forskning att nå nivå att kallas kunskap på det sätt att gemensam förståelse ökar. Dvs jämlikhet ger ordet, formen kunskap att finnas Eller med annorlunda beskrivning kunskap att vara bredare. Ökade gemensamma värderingar kan alltså ge förändring, upphovet med möjligheten att gemensamma kunskaper förmedlas flera. Genom betydelsen av ordet kunskap.

Forskning ser vi det, som det kan uppfattas Normalt inte vara då vi alla, detta större flertalet varit medverkande om att sådan kunskap uppstått, varit möjligt flertalet, ofta i samband med att tid förflutit.

-Klarar det undvikas att förlora möjligheterna när/om vi ser det på detta sättet.
-Kan det sägas och antas medge bredare välfärd Att förståelsen ökar.
-Eller är välfärd för oss känd endast genom allmän sjukförsäkring.
-Vad är vårdformerna i Sverige till skillnad andra länder. Har vård utvecklats att vara ett system att vårda i Sverige. Hur finner då situationen vändning..

-Frågorna som funnits om vård är flera men har de funnit ett samband med vad utveckling antas vara..
-Har välfärden närmare konstaterats utvecklats. Är då det förändrade förhållandet förmedlat.
-Hur vill definieras finansiell kris. Vad kan orsakerna antas vara.

Ökad jämlikhet kan antas medger ökat gemensamt ansvar. Om bl,a vård, om jobben. Kunskap möjligt flertalet ?
Borgerligheten vill gärna at S ska ta upp kampen i skattesänkar-SM. På det viset blir det ett helblått och ett ljusblått lag som tävlar i att vara blåast.

Låt oss inte falla i den uppenbara fällan. En tydlig vänsterpolitik är vad väljarna eftersöker. Någon som är villig och har modet att ställa upp mot förtryckar kapitalism och för sann rättvisa och frihet.


Bengt Silfverstrand: Ja, om inte socialdemokratin upptäckt att klassiska rättfärdighetsfrågor trängts tillbaka och att moderaternas frammarsch till stor del kan tillskrivas alltför passiv oppositionspolitik, ja då är det verkligen illa ställt.
Jag förstår inte hur du menar med grämelsens försvarsadvokat. Jag har ju inget att grämas över. Jag har ju haft rätt i varenda sak sedan du och jag började debattera. Att det grämer dig förstår jag, men inte uppträder jag som någon försvarsadvokat för din sjuka moster likafullt.

Att hålla sig till saken bör väl till en början innebära att man är saklig i sin framställning. Det var din avvikelse från denna princip som föranledde min kommentar och du tog ju den till dig som en hel karl och klarade av att ändra dig.

I sak så tror jag att du har rätt, AP lyssnar mera noggrannt på vad LO säjer och bägge parter har fått större svängrum i möjligheterna att att orientera sig i den verklighet som utgörs av så mycket mer än bara AP och LO. Den norska politiska kartan har mått bra av det, även om det inte lyckats förhindra FrP´s cementeringen i centrum av norsk politik, ingen kan gå förbi dem längre, vilket börjar få förfärliga utslag i verkligheten.


Bengt Silfverstrand: Jo med grämelse menar jag att du ständigt begränsar dig till lättköpt kritik, men nästan aldrig kommenterar sakinnehållet. När du sedan påstår att du haft rätt i varenda sak, sedan vi började debattera, utgör ju bara en bekräftelse på den självgodhet som jag reagerat mot.

Att det inte är så mycket bevänt med din saklighet är att du på min blogg påstod att LO i Norge kapat banden till Arbeiderpartiet, vilkt är lögn. Om detta har du upplysts av Asterix men du föredrar att mörka i sammanhanget.

Att du nu i detta inlägg ändå kryper något till korset noterar jag på den ödmjuka tacksamhetens konto.
Jag förstår inte varför debattörerna här ,och förvisso soc demokrater i allmänhet,har så förtvivlat svårt säga vem de vill ha som partiledare.Får alltid känslan att "någon annan" ska ta beslut o sedan ställer vi in oss i ledet o applåderar.Det är just denna passiva hållning som leder till ledarkrisen.
Jag vill ha Repalu.han har auktoritet,karisma o en ljudande röst.
Vem vill ni ha?
Tala ur skägget ty nu skulle vi ju ändra vår stil ,eller?


Bengt Silfverstrand: Din undran är märkligt. Oviljan att redan nu peka ut en given socialdemokratisk ny partiledare beror givetvis dels på att det inte finns någon given sådan. Däremot finns det antal för uppgiften mer eller mindre kompetenta personer. Den andra förklaringen är sannolikt att socialdemokratin ännu inte helt givit upp sin övertygelse om att partiledare i vårt demokratiska parti ska utses av medlemmarna och inte i någon av media arrangerad skönhetstävling.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM