TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Så har då den socialdemokratiska kriskommissionen avgett sin 
betraktelse över valresultatet. Först, detta med kriskommission. Vilket 
sällsynt korkat ordval. Det leder ju i sig tankarna i negativ riktning och 
uppfordrar knappast till någon kamplust hos de breda grupper av partimedlemmar och s-sympatisörer som behövs i det
socialdemokratiska uppryckningsarbete som måste komma igång på  
allvar efter det den extra partikongressen valt ny partiledare.

Valnederlaget kan tillskrivas skattepolitiken låter kommissionen i
sammanfattning meddela. So what! För att komma till denna slutsats behövs
sannerligen varken en kriskommission eller någon medial späkning som 
åtminsone i lightvrsion i viss mån påminner om de katolska munkarnas och 
nunnornas självplågeri.  Att skattedebatter aldrig kan vinnas då själva pålagan tillåts sväva fritt i luften utan någon klar och
medvetet driven koppling till vilka medborgerliga nyttigheter den ska finansiera
torde all tidigare erfarenhet bevisa.

 

Samtidigt torde vi nu närma oss den smärtpunkt där fortsatta 
skattesänkningar, jobbskatteavdrag m m på ett så tydligt sätt går ut över
välfärden att motreaktioner i allt bredare folkgrupper inte kommer att utebli.
Socialdemokratin torde aldrig kunna återta några förlorade positioner om den
förnyelse som förespråkas innebär att tävla med
borgerligheten om vem som kan sänka skatterna mest eller som vill fortsätta att vandra vidare med marknadsbaserade modeller typ, avregleringar,
privatiseringar och pengsystem m m. 

 

Anne-Marie Lindgren, en av de tyvärr alltför sällsynta s-debattörer, som har 
förmågan att se lite längre och djupare än de s k förnyare som förespråkar
anpassningsrörelser i borgerlig riktning, skriver klokt om detta dilemma i senaste numret av “Efter Arbetet”
- www.efterarbetet.se

 

“I praktiken används ordet “förnyelse” i dag om förändringar i riktning mot 
en borgerlig, marknadsinriktad samhällsbild. Men socialdemokratisk
"förnyelse" borde med ledning av erfarenheterna från 90-talet likaväl som från dagens forskning snarare innebära en renovering av den äldre insikten om det nödvändiga av politisk reglering av marknaderna - och ett sökande efter de idag ändamålsenliga metoderna
för det….. Den tillväxtpolitik för nya jobb, som alla efterlyser, skapas således
inte vare sig sänkt restaurangmoms eller subventionerade hushållstjänster. 
Den handlar om samhällsinsatser för vissa grundläggande förutsättningar:
utbildning, infrastruktur (typ kollektivtrafik, som fungerar även när det 
snöar....) och tillgång till kapial.  Det handlar om åtgärder för ett effektivt samarbete mellan forskning, företag och
…… Och det handlar om att våga ta itu med utsorteringen på
arbetsmarknaden och se att den handlar om mekanismer i arbetslivet, som har effekter för jämlikheten likaväl som för samhällsekonomin.”

 

För övrigt har ju socialdemokratisk förnyelse pågått i decennier. Med blandat
resultat, gubevars. Till det positiva hör trots allt både miljöfrågorna, och
jämlikhetsarbetet.  Men nu är det hög tid att berätta för väljare och menighet
vad socialdemokratin menar med förnyelse och sluta att sväva på målet och ge 
folk uppfattningen att det handlar om anpassning högerut.

Veronica Palm heter hon


Bengt Silfverstrand: Det vet jag väl men det är irrelevant i detta sammanhang.
Mona Sahlin är en skicklig talare men när hon blev mera konkret framgick det att hon tillhör högerfalangen.
Ett exempel: Hon sa att A-kassans ersättningstider ska vara korta. Men de som inte lyckas skaffa ett jobb då, vad ska de leva på, socialbidrag?

Håller med om det som Bengt skriver i tredje stycket. Hur ska välfärden klaras om S ska konkurrera med borgarna om att sänka skatterna? Andelen äldre ökar för varje år. Kostaderna kommer att öka kraftigt framöver.Bengt Silfverstrand: Ja, det är helt fantastiskt att en ledande socialdemokrat kan använda borgerligt språkbruk och kalla trygghetsförsäkringarna för bidrag.
Höjd skatt måste väl ändå anses inte kunna vara argument eller vallöfte då det är något självklart, en grund för samhället. Tydliga kanske inte heller talen kan vara under tiden av insikt om möjlig partiledare. När ideologin är att lägga mer ansvar på invånare om att inte bara vara i utanförskap betala skatt studera arbetslöshet men även skapa jobben ?

Om politiker inte säger sig kunna ge invånare dessa möjligheterna. Vad är då möjligheterna överhuvudtaget och var kan antas faller rösterna även nästa val. Ingridienserna i talet var antagligen inte syftat hela sverige men politik är under förnyelse sägs det, antagligen inte bara för partimedlemmar ? Hm. Ansökningar få partiledarposten.
Jag blev oerhört besviken av att vi förlorade valet.Men jag blev än mer besviken över Monas senaste tal!

Jag trodde faktiskt att de rödgröna tillsammans skulle segra i årets val och därmed få tillstånd ett regeringsskifte.Men tyvärr så blev det inte så.Jag röstade på (s) därför jag är en trogen gammal sosse.Tyvärr ändrade Göran Persson på detta 1994,och då gick jag över till (v) och har röstat på (v) ända fram till valet 2010.Jag var nöjd med den överenskommelse (s) hade tillsammans med (mp) och (v) där Mona Sahlin skrattade och till synes var lycklig över att få visa upp sig tillsammans med de andra två partierna i medier.Nu ändrar hon plötsligt kurs i samband med sitt avgångstal och sviker alla sina väljare som röstat (s) inom det rödgröna samarbetet genom att än en gång visa att det i egentligen inte var till vänster hon ville gå,utan till höger.

De rödgröna hade faktiskt ett bra regerings alternativ till den borgerliga regeringen.Men nu har alltså Mona konstaterat att det var fel att ingå samarbete med (v).
Som om det vore (v) fel att (s) backade.Nä,sanningen att så många (s) väljare lämnat partiet...är inget annat än Dr:Reinfeldts indoktrinering av den svenska girigheten som tyvärr bitit sig fast bland den vanliga arbetaren!

Tur i så fall att Mona avgick!
Nu får vi se hur valberedningen agerar och lämnar förslag om vem eller vilka tilltänkta som kan kandidera till partiledare och vilken inriktning som (s) skall ha i framtiden.Detta kommer självklart att vara helt avgörande för min del om vilket parti jag kommer att lägga min röst för i nästa val 2014.

Enl.Min uppfattning så kan inte (s) längre söka egen majoritet för att styra Sverige eftersom väljarna blir allt fler med olika åsikter inom arbetarrörelsen och därför är det nödvändigt att söka stöd bland andra partier inom vänsterblocket.Men att gå till höger om blocket är för mig helt otänkbart!


Bengt Silfverstrand: Delar i stort din uppfattning. Monas avskedstal kan lämpligen insorteras under den vidsynta samlingsrubriken Gud sig förbarme! Och det gör han säkert.
snälla Lars Andersson ..varför skall jag svara dig?) Men i alla fall. Är (S) ännu inte sura ..så vinner de valet 2014 ?)

Men hursomhaver. Vänster har partiet vandrat, höger måste det även gå men ingen riktning är en fast bestående riktning. Vänster är att känna förstå fånga upp, inse möjligheterna och höger är att ge möjligheterna verklighet.Fullt möjligt att radera. Märkligt att det inte skett i större omsträckning)
Anders!

Möjligheter för vem?
Pass på den
Det är klart att Socialdemokraterna inte bara kan vara ett parti för de utsatta och marginaliserade, även om dessa utgör är en stor och snabbt växande gruppen i samhället.

Socialdemokratin behöver vara ett parti för arbetarklassen, ja faktiskt ett parti för hela det arbetande folket inkl. småföretagare och sk. medelklass.

Men detta kräver att Socialdemokratin bryter med den kapitalistiska elit vars arslen man slickat i allt för många år. Det gäller att tala klarspråk, kapitalisterna är parasiter, vi behöver inte dem, all den makt och alla de resurser som de sitter på kan tillfalla hela folket.

Detta måste vara kärnan i en politik som kan samla en bred majoritet bakom sig. Sluta dalta med kapitalet som bryter ner allt det vi tror på och börja vara ett parti för folket!


Bengt Silfverstrand: Det beror sannolikt mer på dålig organisation och en dålig kampanj att socialdemokratin nu efter valet ska behöva tvätta sin byk och en avgående partiledare göra sin sorti med dels självklarheter, som att vi ska vara ett parti för det arbetande folket och dels använda borgerlig retorik och kalla starka trygghetsförsäkringar för bidrag.

Sen håller jag med dig om att socialdemokratin också måste vara ett parti som går i spetsen för kampen mot tidens orättvisor och våga angripa kapitalintressenas stora skuld i sammanhanget.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM