TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kronprinsessan visar vägen….

Såg ni ”Kronprinsessan”, TV-serien byggd på den danska författarinnan Hanne-Vibeke Holsts samhällsroman med samma namn?   Ett underhållande samhällsdrama med dikt och verklighet tätt sammanflätade.  Det är vi inte vana vid i dessa dagar då TV-media flödar över av meningslösa såpor och drevjournalistik.

 

Och boken är, som så ofta, ännu bättre.  En verklig höjdare, där politiska intriger kläs av utan att författarinnan förfaller till det traditionella politikerföraktet.  Tvärtom politiskt engagemang ses som nödvändigt för att förändra verkligheten och den kvinnliga huvudpersonens ambitioner skildras med positiva förtecken.  Charlotte Ekeblad (Damgaard i bokens originalversion) lyckas trots manliga politikerkollegors och drevjournalisters försök att spoliera hennes karriär ta sig förbi ständigt utlagda hinder.  Priset, i form av bl a hårda spänningar i familjelivet, blir högt, men hon går vinnande ur striden.  Det feministiska perspektivet finns där men hårdtuggas inte som i vissa svenska feministkretsar där fokus på den egna personen (exemplet Gudrun Schyman) är lika utstuderat och tröttsamt som i vissa personvalsfixerade bloggkretsar.

                               Besinningslösa drev

Utan alla jämförelser i övrigt finns här en intressant koppling till de besinningslösa dreven mot kvinnliga svenska politiker som Mona Sahlin och Laila Freivalds.  Charlotte gör en del av de misstag som också Mona och Laila begått.  Svinhuggen från medias och fega politikers sida är i stort sett desamma.

 

Trots påståenden om motsatsen erkänner politiker inte sällan sina misstag.  Att erkänna ett misstag och be om ursäkt för detsamma är tvärtom ofta ett effektivt sätt att bita huvudet av skammen.  I journalistkretsar däremot ursäkter praktiskt taget obefintliga om man bortser från pliktskyldig publicering av prickningar i Pressens Opinionsnämnd.

                                   Små möss

I de yttersta av dessa dagar har vi fått ett skrämmande exempel på hur Sveriges samlade journalistkår kryper undan som små möss när de upptäcks med byxorna nere.  Utrikesminister Laila Freivalds dömdes av en praktiskt taget enhällig presskör att avgå  p g a brott mot grundlagen efter UD:s ingripande mot Sverigedemokraternas publicering av Muhammedkarikatyrer.

 

Några dagar efter hennes avgång konstaterar Justiekanslern att UD och Säpo inte bröt mot grundlagens censurförbud när man påtalade de säkerhetsrisker som publiceringen innebar för webbhotellet.  Hur hanterar då pressen detta klara utslag? Ty om UD inte brutit mot grundlagen säger väl enkel logik att inte heller landets utrikesminister, som tvingades avgå på kuppen har handlat i strid mot censurförbudet.  På nyhetsplats refereras beslutet förvisso i morgontidningarna.  På ledarplats, där hetsen mot Freivalds varit som häftigast nöjer man sig, i den mån utslaget överhuvudtaget kommenteras, med små fega undanglidande snuttar.

                                       Korsfäst

Och en av dem som mest högljutt ropat KORSFÄST, KORSFÄST – Lena Mellin i Aftonbladet är knäpptyst.  Kan massmedial härdsmälta och bedrövelse få en tydligare illustration?

 

Det finns som slutvinjett på denna vämjeliga skådeprocess än en gång anledning att citera religionssociologen Johan Gärdes uttalande i SvD den 22 mars:  ”Jag vill ge Laila Freivalds och UD uppmuntran och beröm för att de hade civilkurage att så snabbt offentligt fördöma sverigedemokraterna och att de agerade skyndsamt i en ytterst svår situation.”2006-03-27, 11:37  Permalink


Göran Persson själv fördömde starkt UD för att de hade tagit kontakt med web-företaget när han trodde att det var en tjänsteman som handlat på eget bevåg. Vad jag vet har han, när han fick veta att utrikesministern själv i högsta grad var ansvarig för att kontakten togs, inte meddelat att han ändrat uppfattning om att det var mycket olämpligt handlat av UD. Så i det fallet är väl tidningarna i gott sällskap. Det står väl också klart för alla att Göran Persson var den som lät luckan falla under fötterna på Laila Freivalds. Han kunde inte ställa sig bakom en minister som undanhållit honom viktig information.
För övrigt har JK inte uttalat sig om Laila Freivalds göranden och låtanden i detta fall. Han har inte att granska statsråden utan det är KU:s uppgift. Så vi får vänta och se om KU anser att Laila Freivald överträtt sina befogenheter när hon beordrade en kontakt med web-hotellet.


Bengt Silfverstrand: Freivalds kontakter med Göran Persson är en sak, och har inte med min kommentar att göra. Sakfrågan handlade om huruvida det stred mot grundlagen eller inte att UD och Säpo påtalade de säkerhetspolitiska problemen med Sverigedemokraternas publicering av Muhammedkarikatyrerna. JK kom till slutsatsen att det inte stred mot grundlagen. Laila Freivalds är chef för UD. Att sedan Laila Freivalds situation blev ohållbar är en annan sak. Nu har Sverige fått en utrikesminister som inte ens borgerligheten och dess medlöpare i media rår på. Det är gott och väl. Nu tvingas samma borgerlighet att ägna sig åt sakfrågorna. Och det är som bekant inte deras bästa gren.
Att vara ute och tassa i grundlagens utmarker när det gäller yttrandefriheten är inget som UD eller en utrikesminister ska hålla på med. Även om expertisen anser att det var på den lagliga sidan om gränsen, åtminstone när det gäller UD.

Naturligtvis är det utmärkt att landet igen får en kompetent utrikesminister. Tacka "drevet" för det. Varför ska vi nöja oss med någon som inte sköter sitt jobb ordentligt?

Visst är detta personbyte en tillgång för socialdemokratin inför valet. Den typen av genuint välförtjänta pluspoäng kan vi partipolitiskt oberoende väljare gott ge tummen upp för.


Bengt Silfverstrand: När ett lands säkerhetsintressen är hotade är det en utrikesministers skyldighet att ingripa. (Exemplet Danmark borde förskräcka). Därför gjorde Laila Freivalds inget fel när UD (och Säpo) med hennes goda minne tog kontakt med det webbhotell som har det tvivelaktiga nöjet att hysa Sverigedemokraternas hemsida.
Däremot gjorde LF fel när hon inte redan från början tillstod att hon godkänt UD:s ingripande och inte underrättat Göran Persson.

Jomenvisst, är Jan Eliasson en stor tillgång för socialdemokratin. En tillgång som ska jämföras med vad vi kan råka ut för om olyckan är framme och ger landet en borgerlig regering. Fredrik Reinfeldts ringa statsmannaegenskaper framstod i all sin skröplighet, när han grinigt noterade att JE under en tid kom att få dela sin tid som utrikesminister med jobbet som ordförande i FN:s generalförsamling. För att inte tala om en Maud Olofsson i "Arvfurstens palats."

Om sedan Johan P. med sin avslutande krumelur om att han är "partipolitiskt obunden", därmed velat få skrattarna på sin sida, så har han delvis lyckats. Ty när en person framhåller sin partipolitiska obundenhet, så kan med åtminstone nittio procents sannolikhet utgå från att han/hon är borgerlig. I Johan Paulssons fall är sannolikheten hundraprocentig!
JK har *inte* sagt att UD inte "gjorde fel", han har bara sagt att det inte stred mot grundlagen. Litet högre minimikrav än så kan man väl ändå ha på socialdemokratiska departement. Nu blev man tvungen att fråga landets högste juridiske expert i ämnet för att ta reda på om agerandet ens var förenligt med grundlagen...

Det handlar trots allt om landets högsta ledning. Vi har rätt att kräva att de ska vara oerhört duktiga och kompetenta. Det har de betalt för. De ska inte harva i grundlagens utkanter, särskilt inte i grundläggande demokratifrågor som yttrandefriheten.

Och utrikesministern har JK som sagt icke bedömt.

*

Att vi inte kommer att ha en utrikesminister på heltid förrän om ett halvår är självklart värt att klaga på. Påminner om hur Silvio Berlusconi gjorde förra året. Persson själv tycker säkert också att han kan sköta det där under tiden.

*

Självfallet skulle jag inte rösta på kommunister, fascister, nazister eller liknande. Ej heller sevnska socialdemokrater. Om det gör att jag inte kan kalla mig partipolitisk obunden så får det stå för dig.

"Borgerlig" brukar jag inte kalla mig, däremot liberal och antisocialist. Och, som sagt, partipolitiskt obunden.

Det är faktiskt en skön känsla, för då kan man säga precis vad man tycker, utan taktiska hänsyn.


Bengt Silfverstrand: I allra högsta grad beroende borgerlig är nog det samlingsnamn som passar dina nyliberala utsvägningar bäst.

I sakfrågan: Kraven på Laila Freivalds avgång kopplades klart till påståendet att UD (vars chef hon de facto var) brutit mot grundlagen. Detta visade sig vara fel. Basta!

Det är vidare helt fel att påstå att vi inte kommer att ha någon utrikesminister på heltid förrän om ett halvår. Hur okunnig får man egentligen vara. Samtidigt som Jan Eliasson utnämndes till utrikesminister fick Carin Jämtin befattningen som biträdande utrikesminister. Carin är en omvittnat kompetent person och kommer att kunna hålla ställningarna väl.

Däremot kvarstår faktum att de borgerliga partiernas kommentarer i sammanhanget framstår som oerhört futtiga samtidigt som de saknar folk på den kanten som ens kommer i närheten av Eliassons och Jämtins kompetens.

Än en gång tala om att vara partipolitiskt obunden!!!
Du säger att Freivalds kontakter med Persson inte var någon huvudsak i din blogg. Det har det tydligen inte heller varit för huvudpersonerna. Men en huvudsak i din blogg var ju att tidningarna inte tog fram den tjockaste rubriktexten eftr JK:s uttalande om UD-tjänstemännens göranden och låtanden. Min point var ju att inte heller Göran Persson, som i sina uttalanden var starkt kritisk mot UD:s ageranden, inte heller har uttalat att han därvidlag ändrat uppfattning. Vi måste väl tolka detta, och hans silkessnöre till Laila Freivalds, som så att han fortfarande är starkt kritisk till UD:s handlande. Med nu?


Bengt Silfverstrand: Vad jag sagt är att UD/Laila Freivalds inte bröt mot grundlagen, vilket var huvudanklagelsen i det borgerliga drevet mot henne. Däremot handlade hon fel när hon inte redan från början försvarade ingreppet mot Sverigedemokraternas hemsida och uppenbarligen inte heller informerade Persson om beslutet.
En fråga;
- hur ser små möss ut när de kryper undan med byxorna nere?


Bengt Silfverstrand: Precis som det låter. När de beslås med att ha trampat i klaveret så flyr de precis som mössen in i ointagliga fästen.
Man kan göra mycket grova fel utan att bryta mot lagen. Att man inte brutit mot lagen är då ett dåligt försvar.

"Du har visat inkompetens och har burit dig omdömeslöst åt i en grundläggande demokratifråga!"
"Tycker du ja, men jag har inte brutit mot grundlagen. Basta!"
"Nähä, OK då."

Många av oss har högre förväntningar än så på våra politiska företrädare.


Bengt Silfverstrand: Sista drevet mot Laila Freivalds gällde att hon brutit mot grundlagen. Det hade hon bevisligen inte.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM