TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Vad som är en mer eller mindre dålig lögn på riksplanet kan i hemkommunen bli högsta visdom. För att understryka vad jag menar rekommenderas varmt till läsning dagens artikel på sid A 8 i Helsingborgs Dagblad under rubriken ”Helsingborgs rödgröna fortsätter samarbetet”.

http://hd.se/helsingborg/2010/10/30/oppositionen-hoppas-pa-verkligt/

Den stort uppslagna artikeln illustreras med en bild där Mounir Mansour (v), Annika Román Lundskog (mp) och Jan Andersson (s) poserar tillsammans . Den väl sammansvetsade trions förhoppning är att få ett inflytande , eftersom de borgerliga styr i minoritet, eller som s-ledaren Jan Andersson uttrycker det – ”De vet att de inte kan styra på egen hand och vi kommer att lägga aktiva förslag för att få igenom det vi vill.”
Detta är mycket kloka synpunkter som man helhjärtat kan instämma i och samma pragmatiska motivering kan, om viljan finns, användas för att motivera ett rödgrönt samarbete på riksplanet, även om jag delar de uppfattningar som flera på dessa sidor framfört, nämligen att socialdemokratin behöver vässa till sin politiska profil och därmed agera mer självständigt i vissa frågor.

 

Det motsägelsefulla som det här finns anledning att notera är emellertid att Jan Andersson är en av dem som – med facit i hand – d v s efter valet hårdast kritiserat socialdemokratins samröre med vänsterpartiet. Han har gått så långt att han talat om socialdemokratins snara hädanfärd om vi närmar oss vänsterpartiet.

 

Vän av viss ordning måste till detta säga att vi självfallet aldrig ska närma oss något annat parti som ett självändamål. Med samma logik som Andersson använder mot samarbete vänsterut kan anföras att vi ska akta oss väldigt noga för att anpassa oss högerut till borgerligheten. Det gäller deras syn på uppdelningen av människorna i nyttiga (de som arbetar) och onyttiga (de som är sjuka, arbetslösa eller pensionerade) såväl som den något kuriösa uppfattningen att bidrag går an bara de används för skattesubventionering av tjänster i hemmet.

 

Dagens blomma (en riktigt röd ros) och kors i taket går till Jan Andersson (s) för hans nu redovisade pragmatiska inställning i fråga om samarbete med andra partier.Du har som vanligt svårt att läsa vad jag skiver på min blogg. Jag har inte kritiserat samarbetet med vänsterpartiet. Däremot har jag skrivit att vi inte bör närma vår politik i riktning mot vänster partiets. Jag tycker både vänsterpartiet och socialdemokraterna bör idka självkritk och förnya sin politik i syfte att kunna återvinna de väljare som gått över blockgränsen för att rösta på moderaterna. Dessa väljare kan knappast tycka att socialdemokraternas politik ska gå i riktning mot vänsterpartiets politik. Då hade man inte gjort valet att lämna socialdemokraterna för att gå till moderaterna. Jag tror inte heller de väljare som gick från socialdemokraterna till miljöpartiet gjode det för att de vill ha vänsterpartiets politik.
Jag hoppas att vänsterpartiets förnyelse innebär att man för evigt tvättar bort kommuniststämpeln. Man kan ju titta på det framgångsrika Socialistiskt Folkeparti i vårt grannland Danmark, ett parti som sedan länge bl.a. förordat en progressiv EU-politik.

Försök se skillnaden mellan ett samarbete tre partier emellan och eventuella försök att närma vår politik i riktning mot vänsterpartiets politik. Jag tror säkert du klarar av det om du anstränger dig lite.


Bengt Silfverstrand: Men snälle Jan, hur är det med logiken. Om man samarbetar med ett eller flera andra partier, så innebär väl detta ändå att politikens sakinnehåll måste bli föremål för kompromisser. Eller är det så illa att det rödgröna samarbetet i Helsingborg helt dikteras av socialdemokraterna?

Anderssondoktrinen kan då nog bäst sammanfattas så här. Gärna rödgrönt samarbete men helt på socialdemokratins villkor! F-n tro' att detta är möjligt.
satte mig ned jag med vänner jag bad om hjälp med, detta. Bara på kul så där. S MP M och V. Men icke att någon förstod något av detta. Minst av allt till slut vad vi höll på med.
Så du menar att vi socialdemokrater som har 20 mandat och miljöpartiet som ligger mer åt mitten och har 6 mandat ska flytta oss i riktning mot vänsterpartiets politik. Vänsterpartiet har ett mandat.
Ja, hur är det med logiken käre Bengt?

Vi rödgröna ska nog klara av att samarbeta. det är tur att du inte är involverad i samarbetet. Då hade det nog gått åt skogen redan från början.


Bengt Silfverstrand: Vad jag menar är vad jag redan sagt är att alla former av samarbete kräver ett givande och tagande. Om partsförhållanden innebär att en part, aldrig så liten, ska vara helt utan inflytande så kan det inte kallas samarbete. Logiken i samarbetsavtal är med andra ord visst inflytande även för den minste.

I Jan Anderssons värld välkomnas samarbete men det ska ske på den mäktigaste partens villkor. Har man bara ett mandat, eller som i riksdagen fem procent av väljarkåren, får man ta skeden i vacker hand - vara välkommen till bords, men inte ta för sig av någon av rätterna.

Dina avslutande meningar finns det bara anledning att kommentera sålunda - Sancta Simplicitas!
Nog kan det väl antas hos flertalet finnas anledning att tro att (S) dessa dagar förmått förhandla längre än tidigare med att samarbeta om de sämre villkoren för flera istället för, som alltid. De bättre villkoren för färre. Hur kan bättre tillvaro för fåtalet överhuvudtaget vara ett ledande argument.

Blir det till en vana att alltid vara den som inte får sin röst hörd så är möjligheterna aldrig tillräckliga, rösterna är förtsatt svaga trots att förändringar skett. Finns inte övertygelsen i tro om att omvärdera om-analysera situationen, fri från övertygelsen att vara den svagare så har det ingen betydelse hur starka vi är i "sak".

Det sker ingen förändring hur rak och öppen vägen än må vara. Det behövs att ta över det psykologiska övertaget som efter passerad tid försatt ett mörker över vad möjligheterna är. Jan Andersson är närmare garanterat inte kolokare idag trots att ett samarbete närmare uppnåtts. Visionen inget närmare och fortfarande lika tom på ideer. Samarbetet kommer mynna ut om att låta möjligheterna försvinna till fåtalet återigen.

Samarbetet behöver naturligtvis ske med de likasinnade och sådant samarbete kan inte ske på annat sätt än att någon inte bara talar för förändring. Även ser till att det sker.
Ta sanning i vacker sked. S är beroende av M s´styrka i tanke och utförande när S alltid varit den som tagit ansvaret för utförandet av M ´s tankar visoner och ideer. Lejonet och lammet. En och samma person endast tanken skiljer dem.

Kristendom center vänster höger politik. Historiskt mer manligt och kvinnligt. Dominerande ledande intellekt grundat på inkomstprincip. Striderna uppkommit av högerns idag fallen ide om hur inkomst är möjlig med kostnaden att miljön skadas och i tid och tanke av jämlikhet så finns och är alla dessa problemen idag verklighet. Situationen svår därför att fåtalet klarar analysera en pågående process. Historia är motsvarande enkelt att analysera, exempel situation och händelse är på så sätt dokumenterade. Ny historia behöver skrivas med att någon eller någon tar ett steg framåt dvs gör historia av den närmaste tiden. "Dokumenterar" nutida historia, gör en analys möjlig och det för en framtid att finnas. Denna tid är ett "vakuum" när vi befinner oss mellan denna idag möjliga historia och behovet av förändring. Vad vi upplever arbetslösa löntagare företagare politiker. M har vunnit framsteg med att improvisera lejonéts betydelse. Det på lösare grund, mindre erfarenhet än vad kunskapen är hos (S). Det psykologiska övertaget är fejkad svaghet hos lammet.

Suck. Hur dum måste någon göra sig och varför alltid jag!
det är självklart att både vi socialdemokrater och mljöpartisterna kommer att lyssna på vänsterpartisterna. det har vi gjort under vår samverkan inför valet och det kommer vi att göra nu efter valet i vårt samarbete i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Men ditt blogginlägg handlar om att det skulle vara en motsättning mellan att jag förordar ett samarbete mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet eftersom jag inte vill föra den socialdemokratiska politiken i riktning mot vänsterpartiets politik. Någon sådan motsättning finns inte. De väljare som lämnat oss socialdemokrater har inte gått till vänsterpartiet. de har gått till miljöpartiet och till moderaterna. Att försöka få dem tillbaka genom att föra en politik som närmar sig vänsterpartiets är som Stig Björn Ljunggren insiktsfullt skriver som att tänka i kors.


Bengt Silfverstrand: Ett klart fall framåt. Vi ska lyssna på våra samarbetspartier. Om vi sedan ska låta dem få något verkligt inflytande är uppenbarligen i dina ögon en helt annan sak. Hur trovärdigt är detta?

Att sedan ständigt behöva hänvisa till andra "auktoriteter" för att få stöd för den egna ståndpunkten tyder på brist på självförtroende.

Ingen har mig veterligt hävdat att vi generellt ska närma oss vänsterpartiet. Vi ska försöka skapa en egen tydligare profil. Om denna sedan när det gäller fördelningspolitiken ligger närmare vänsterpartiet än moderaterna, så ska vi väl för den skull, bara för att slippa sammankoppling med (v), inte luta oss mot moderaterna?

Med din i detta inlägg torgförda logik ska vi i stället närma oss miljöpartiet (vilket vi redan gjort) och moderaterna, eftersom vi förlorat väljare till dessa partier.

Snälle Jan! Vad menar du egentligen?

Ett klart fall framåt. vad menas? Vi har sedan i våras i Helsingborg samarbetat med miljöpartiet och med vänsterpartiet. Vi gick till val på en gemensam plattform. I valet gick vi rödgröna svagt framåt. dett aberor på miljöpartiets uppgång. det gick inte lika bra för oss socialdemokrater och vänsterpartisterna.

I Helsingborg förlorade precis som i riket bland den arbetande befolkningen. Vi gjorde ett bra val i vissa bostadsområden med hyresrätt. Vi gjorde ett betydligt sämre val i villaområden och i områden med bostadsrätter.

Jag vill att vi ska ha en tydlig profil och jag vill att vi ska ha en tydligare fördelningspolitik . Inte minst har drivit detta när det gäller fördelning av resurser till olika skolor i Helsingborg. För att vinna tillbaka de väljare som lämnat oss tror jag inte vi kan föra en politik som vänsterpartiets. Väljarna vill helt enkelt inte ha en sådan politik. Vi socialdemokrater har lyckats vinna medborgarnas förtroende i val efter val tidigare eftersom vi upplevts som ett vänster-mitten alternativ. Det finns skäl att föra en politik som går i en sådan riktning.

Du tycks inte vilja förstå vad jag menar trots att jag upprepat detta många gånger. Vi som känner dig vet att lyssnandet inte är din allra starkaste sida. Att förbättra förmågan att lyssna är inte något jag kan hjälpa dig med. Det får du arbeta med själv


Bengt Silfverstrand: Först ett varmt tack för visat intresse för denna blogg. Sedan ett klart instämmande med din här redovisade syn på socialdemokratisk fördelningspolitik. Vad jag kan förstå så gjorde (s) i Helsingborg ett gediget valarbete och du själv deltog flitigt i den politiska debatten. Att det sedan inte gav bättre resultat kan sannolikt till inte oväsentlig del tillskrivas rikspolitikens genomslag.

Jag förstår alltså mycket väl vad du menar så långt. Men en logisk konsekvens av detta synsätt borde då rimligen också vara att vi inte kan avvisa allt som kommer från vänsterpartiet, i synnerhet inte när vår syn på fördelningspolitik i flera avseenden sammanfaller.

Nu har jag både lyssnat, förstått och gått dig till mötes, varför dina avslutande harang är ett skott långt över målet. Och när du försöker kollektivansluta dig till andra som till äventyrs tycker att jag skulle vara en dålig lyssnare ("Vi som känner dig...") så vill jag bara stillsamt påminna om att kollektivanslutningen är avskaffad.....

Debatten kan härmed avslutas med konstaterandet att rödgrönt samarbete kan fortsätta och att detta då också måste innebära att samtliga tre i samarbetet ingående parter måste kunna påverka den gemensamma politiken.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM