TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Efter fyra års interna stridigheter inom socialdemokratin i Höganäs kommun gav ett välbesökt medlemsmöte på torsdagskvällen nya krafter ett starkt mandat att representera socialdemokraterna i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under den närmaste mandatperioden. Oppositionsrådet Sven Augustsson och hans meningsfränder avgick sedan de efter en inledande omröstning i en procedurfråga blev varse att de var i klar minoritet bland de närvarande 95 medlemmarna. Socialdemokraterna backade från nio till sju mandat i kommunvalet i september. Höganäs kommun har en kraftig borgerlig majoritet med moderaterna som ledande parti med nitton mandat

 

In i det sista försökte den grupp med oppositionsrådet Sven Augustsson i spetsen, som under fyra år styrt socialdemokraterna i kommunen, att klamra sig fast vid de betalda uppdragen. De hänvisade till att ett medlemsmöte i februari redan utsett gruppledare de kommunala nämnderna och styrelserna. Men eftersom det beslutet inte tillkommit i stadgeenlig ordning tvingades man kalla till nya medlemsmöten.

 

Oppositionsrådet Sven Augustsson har i praktiken styrt socialdemokraterna i Höganäs i något som mycket liknar en politbyråform. Oppositionspolitiken har varit i det närmaste obefintlig, vilket tillsammans med partiets inbördes splittring torde vara förklaringen till valnederlaget. Samtidigt som han haft det ledande politiska uppdraget har han varit ordförande i olika valberedningar. Ofta har han hoppat över både styrelsemöten och medlemsmöten. Kallelser till medlemsmöten i form av små föreningskontaktannonser har införts i Helsingborgs Dagblad först dagen före medlemsmötet ifråga. 

 

 Efter årsmötet i mars och fram till valdagen i september hade arbetarekommunen inte ett enda medlemsmöte, inga valarbetarträffar, och inga valaktiviteter med undantag av utdelning av valmaterial till hushållen. Något kommunalt handlingsprogram antogs inte. Kullabygdens socialdemokrater, som nu tar ansvaret för att restaurera partiet i Höganäs har svarat för all utåtriktad partiverksamhet under den senaste fyraårsperioden och med sin öppna mötesverksamhet lockat nya medlemmar till partiet.

 

Vid gårdagens medlemsmöte valdes Lennart Nilsson, 50, och förste ombudsman på Handelsanställdas förbund i Helsingborg, till ny gruppledare i kommunstyrelsen och oppositionsråd. Han fick överlägset flest personröster i kommunvalet. När Augustsson och hans uppbackare såg vartåt det lutade avstod de från att kandidera till övriga poster, varefter samtliga val kunde förrättas med acklamation.

 

Förhoppningsvis är detta inledningen till en ny, mera konstruktiv och framtidsinriktad socialdemokratisk era i Höganäs kommun. Det som i nuläget oroar är att Sven Augustsson, a-kommunens ordförande Anders Johansson och några till i den falangen har hotat med att gå över till vänsterpartiet och därmed blir politiska vildar i fullmäktigesammanhang.Det känns mycket märkligt att partiet i den kommun där du verkar har drabbats av en sådan här splittring.

Jag har alltid sett dig som en enande kraft som ogärna pratar illa om partikamrater, utan tvärtom alltid lyfter fram det som förenar istället för det som skiljer er åt.


Bengt Silfverstrand: Du har inte en susning om vad det rör sig om. Den splittring du talar om i sammanhanget inträffade när en ny s-ledning efter ett kuppartat valförfarande vid valet 2006 tog över a-kommunen och fullmäktigegruppen. I torsdags beslutade ett välbesökt medlemsmöte att återinföra demokrati och vanlig mänsklig anständighet i s-partiet i Höganäs.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM