TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den socialdemokratiska eftervalsdebatten har onekligen sina bisarra 
inslag.  Den förenklade analys, som kretsar kring några ledande politiker i Stockholms län, kommunikationskonsulter med förflutet i SSU och en och annan epigon (eftersägare) söderöver, går ut på att socialdemokratin förlorat valet på grund av samarbetet med vänsterpartiet, förslag om förmögenhetsskatt, höjning av fastighetsskatten och kritiken mot RUT-avdraget.

 

Jag är full medveten om att samtliga dessa punkter sannolikt på något sätt har påverkat valutgången, i vilken utsträckning går dock inte att påvisa. Jag hävdar samtidigt att det snarare är otydlighet och dålig opinionsbildning angående skattefrågorna, inkl.RUT-avdraget, som varit en kvarnsten om halsen, än att det skulle skrämma de djupa folklagren att vi kräver ett något större solidaritetsbidrag från de som har de gott ställt.

 

När sedan bloggare, som låtit sig skrämmas av att några s-debattörer – som t ex Daniel Suhonen- hårdare betonar jämlikhetsaspekten i politiken och därtill påvisat att det inte förelåg några avgrundsdjup mellan de båda blockens valplattformar, nu menar att vi ska invänta Mona Sahlins och partiledningens pekande med hela handen, innan vi övriga s-patrask ska få tycka till om vår framtida politik, ja då blir argumentationen rent halsbrytande.

 

Socialdemokratin har redan tidigare lovat att ta ett helhetsgrepp på skattefrågan och i det perspektivet sträva efter breddade skattebaser. Utgångspunkten måste då vara skatt efter bärkraft. I det sammanhanget kan det inte vara tabubelagt att diskutera en förmögenhetsskatt. Den som nu är avskaffad ska vi inte återgå till, eftersom den var kontraproduktiv. Verkligt förmögna slapp helt undan. Genom att bredda basen för uttag av förmögenhetsskatt kan själva skatteuttaget per huvud hållas på en låg nivå.

 

Sen är det nog hög tid att kräva att de som hela tiden talar om behovet av förnyelse av s-politiken konkretiserar sig och berättar lite närmare om hur de tänkt sig att  förnyelsen ska se ut.
Därom svävar de flesta hittills i stor okunnighet.  För att exemplifiera vill jag då gärna återvända till Morgan Johanssons intressanta tankegångar i senaste numret av Aktuellt i Politiken - www.aip.nu

 


Som ett inlägg i debatten om frigörande av människors tid menar Morgan uppenbarligen att vi mera ska fokusera på arbetstid och föräldraledighet än på subventionerad städhjälp etc.
Höjning av barnbidragen och minskad/slopad behovsprövning av hemhjälp/hemtjänst är andra vägar att möta den borgerliga fixeringen med skattebidrag som i huvudsak utnyttjas av bättre ställda i samhället.
Om dessa frågor borde det kunna föras en konstruktiv debatt utan övertoner i form av omyndigförklaring av alla åsikter som inte sammanfaller med s-etablissemanget och deras mer eller mindre följsamma eftersägare."I det sammanhanget kan det inte vara tabubelagt att diskutera en förmögenhetsskatt. Den som nu är avskaffad ska vi inte återgå till, eftersom den var kontraproduktiv. Verkligt förmögna slapp helt undan."

Mäts produktiviteten i förmögenhetsskatten i huruvida de förmögnas förmögenhet minskade, menar du?

Andra bedömare har en mer sansad syn: förmögenhetsskatten var kontraproduktiv på så sätt att den skrämde bort lättrörligt kapital från landet, och minskade incitamentet att investera i Sverige.

Utan kapitalister som vill riskera sitt kapital i investeringar blir det liksom inga arbeten för arbetare att arbeta på.


Bengt Silfverstrand: Nej, produktiviteten mäts givetvis inte i de termerna. Vad jag påpekat är att den tidigare förmögenhetsskatten var fördelningspolitiskt orättvis, vilket ingen - med sansad syn - torde kunna förneka.

Vad sedan gäller frågan om att skrämma bort kapital, så är alla rörliga skattebaser, d v s även inkomstskatten "skatteflyktbenägen."

Med den logiken ska vi också avskaffa all progressivitet i skattesystemet.

Jag är medveten om problemen med att formulera en någorlunda träffsäker förmögenhetsskatt, men det är värt att utreda frågan, eftersom det fortfarande finns länder som tar ut förmögenhetsskatt.

Ett alternativ är att använda fastighetsskatten som en indirekt förmögenhetsskatt. Fastighetsskatten flyttar som bekant inte till Lichtenstein eller några andra skatteparadis..

Slutligen: Nej utan kapitalister blir det inga investeringar och utan ett löntagarkollektiv som knegar ihop pengarna och upplever en någorlunda rättvis fördelning av "skattebördorna" så kan man heller inte hålla ihop ett land.
Men om basen breddas då handlar det inte längre om skatt på förmögenheter.

Förmögenhetsskatten har diskuterats fram och tillbaka länge. Att inte kunna släppa den och gå vidare är ännu ett prov på, glömt var jag läste det, att S letar frågor som passar till de gamla svar man redan har.

En förmögenhetsskatt som skall drabba många kommer att bli ganska godtycklig.

Bengt Silfverstrand: Problemet är som jag sagt inte enkelt och om en utredning inte kan ta fram ett någorlunda hållbart förslag, så kan fastighetsskatten användas i samma syfte.
Säga vad man vill men någon förnyare är du inte och har aldrig varit heller. Tillbaka till det förflutna tycka vara parollen.


Bengt Silfverstrand: Så lätt kan man naturligtvis se på saken om man saknar förmåga att konkretisera förnyelsebegreppet. Jag har för egen del aldrig ens antytt att jag vill gå tillbaka till det förflutna. Att diskutera arbetstid och människors livsvillkor utifrån den nya tiden är sannerligen inte att blicka tillbaka.

Att återinföra barnavdrgssystemet i ny tappning i form av RUT- avdrag o dyl är däremot exempel på "gammalt vin i nya läglar."

Hur skulle det vara om du för en gångs skull kunde diskutera sakinnehållet i ett inlägg.

Allmänna om förnyelse bidrar varken till en konstruktiv debatt eller löser några av socialdemokratins problem.
"Tillbaka till det förflutna tycka vara parollen"...Då kommer sossarna vara ett parti under 20% för i det föflutna är människorna döda och begravda ..Det ända politiker i dag kan erbjuda är högreskatter ,ökad pensionsålder och ökade avgifter och lägre pension,sämre service och mer privata försäkringar ..Är det inte nog med världenshögsta skatter till att finansiera detta samhället så kommer nog inte någon förmögenhetsskatt att vara lösningen ..


Bengt Silfverstrand: Nej, tvärtom, vi ska lämna det förflutna och inte återinföra avdragssystem som vi lämnade redan på 40-talet. Du borde nog bli rådgivare åt moderaterna och plädera för ännu lägre skatter och ökad egenfinansiering i socialförsäkringssystemet. Med ett sådant upplägg bidrar du också till en socialdemokratisk seger i 2014 års val.
Jag är frisk, och har ett fast arbete och pensionär blir jag inte på flera år. Jobbskatteavdraget gynnar mig och föresten är nog många av dem som har sjukersättning eller a-kassa fifflare och arbetsovilliga. Det sägs ju ofta, speciellt från moderathåll, så det måste vara sant.

Att många kommuner har det knepigt med ekonomin och att kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg kommer att stiga kraftigt i takt med att andelen äldre ökar är inte mitt problem, den dagen den sorgen.

Det nya i tiden är att tänka på sig själv, tjafs om solidaritet och jämlikhet går inte hem hos oss moderna människor. Jag röstade på Centern detta valet, de har blivit det mest rättframma högerpartiet. Bland annat vill de ha platt skatt även om de inte fick lov av Reinfeldt att ta med det nu, av valtaktiska skäl.

Moderaterna är mera långsiktigt taktiska, vissa saker avvaktar de för att inte skrämma tveksamma. Målet är dock ett samhälle i nyliberal riktning. Vi vill inte se ett samhälle där folk svälter men . . . , som han skrev Reinfeldt.
Berättat mellan skål och vägg. Det var nog inte avsett för mina öron.


Bengt Silfverstrand: Ett något märkligt inlägg. Först ironiserar du över moderaterna och sedan röstar du på ett av deras trognaste lydpartier. Enda sättet att bryta blockpolitiken är att något av alliansens småpartier vågar lämna båten.
Hej Bengt,

Du skriver att (s) "... kräver ett något större solidaritetsbidrag från de som har de gott ställt."

Det vore intressant om du, utifrån dagens skatteskala, kan tala om hur stor andel av den totala indrivna inkomstskatten som betalas av, säg, de 10% som har högst lön. Det finns ett svar, och jag undrar om du vet vad det är. Jag tycker man kan kräva det av en politiker som dig.

Mvh,
Peter


Bengt Silfverstrand: Ja, det är en förhållandevis liten del men hur progressiviteten i skattesystemet ska se ut kan alltid diskuteras och bör bli föremål för närmare analys i en ny skatteutredning.
Att ironisera och skämta har sina risker. Det enda som jag står för är sista raden.

Det övriga är min ironi över en fiktiv persons åsikter. Det avses visa det egenintresse som enligt min mening fått stort genomslag i årets val. Vad jag tycker om M och C borde väl tydligt framgå.

Bengt Silfverstrand: Det är gott nog att du står för dina åsikter. Men du kan väl ändå inte komma ifrån att lydpartierna inom b-alliansen håller på att ätas upp av moderaterna.
Varför är ROT-avdrag ok men inte RUT-avdrag. Förklara!


Bengt Silfverstrand: Det trodde jag faktiskt att du visste. Men ok. Så här ligger det till. ROT-avdragen avser subventioner för upprustningar/investeringar i fastigheter och har ur socialdemokratiskt perspektiv syftet att vara tillfälliga konjunkturstimulanser. RUT-avdragen utgår som avdrag för att lösa enskilda personers "livspussel" genom att subventionera deras städning och andra dylika driftskostnader.

Men hur vore det om du gjorde dig besväret att kommentera de alternativ lösningar på dessa dilemman som jag tagit fram. Eller är det så att också du tillhör RUT-kramarnas priviligierade skara?
Rotavdrag -behöver utföras av fackkunnigt folk som har kunskap om hur man bygger ex.Kan ej utföras av alla.
Skulle också ha gagnat hyresfastigheter som står och förfaller om rödgrönt vunnit.
Rutavdrag behöver inte utföras av fackkunnigt folk utan alla klarar av städning.Det blir ett rent lyxavdrag på bekostnad av sjuka och arbetslösa som kanske bor i ruttnande hyresfastigheter där rot gör större nytta.
1% av befolkningen utnyttjar Rut och inte den delen som kanske skulle behöva den bäst.
Det är en låglönesektor och kvinnorna som jobbar där kanske kunde fått jobb inom vård och omsorg som det dras in på.Eftersom så många tycker det är tråkigt att städa tror jag det är en illusion att det skulle vara så mycket roligare för dom som utför det.Lika slitigt för dom som sen ska hem och städa sitt eget också.Bengt Silfverstrand: En mycket bra beskrivning, Mia!
Utforma ny politik tycks finnas vara det närmast självklara vägen att fortsätta vandra med t ex jämlikhetsanden som stöd för fördelning, inom genren ekonomiskt utveckling då. Efter detta behövs att bara rada fram vad uppgifterna är och varit för socialdemokratin, vad som lagt till de senaste decennierna och placera argument svar och lösningar som jämlikhetsanden ovan, därtill bredvid. Detta för en möjlig överblick över hela det socialdemokratiska arbete, över hela landet. Om sådan tankeställning, överblick. Detta för att förstå hur politik behöver utvecklas. Men detta åskadliggör inte vad förnyelsen bör eller kan vara. För det behövs ytterligare perspektiv.

Vad de alla olika ideologierna stödjer för sorts värderingar, livsform" och egenskaper hos människan.


Borgerlig politik, moderat politik värderar individ, fysiska prestationer. Bevisen om det är utförsäkrade, oförståelsen om funktionshindrade rätt och lika värde.
Detta därför att pengar, valuta anses vara bärande fåtalet. Sådan ideologi förstår inte källan, möjligheten till värdet i valuta dvs bl a socialt kapital.

Detta kan inte vara en politik ledande över längre tid.

Längre tillbaka i tid. Kristendom värderar det andliga. Det andliga som ensam ideologi inte kan bygga upp det gemensamma värdet, möjligheten. Återigen den gemensamma valutan.

Socialdemokratin värderar (äldre synsätt kanske men för förklaringsmodellen) Socialdemokratin, srungen från arbetarklass värderar det gemensamma arbetet, ett arbete som grundas om miljötillgångar att bygga upp samhället. Samhället är byggt vi minskar i invånar antal och miljö, klimatkris står vid dörren..


Ser vi historiskt politik värderingar ideologi och utveckling för människa så förstår vi att del av utveckling det talas mindre om är den hos var och en personliga att utöka samarbetet, hos varandra inom landet över gränser och idag mer globalt. Därmed torde inte annat återstå än att utveckla även socialdemokratisk politik när vi även med beskådan kan skönja att partier förenas i koalitation, allians. En tydlig "markör" om att ett sådant skeende redan pågår, inte nog med det. Alltid funnits. Och att finna det som så att uppskattning om jämlikhet kan allt annat än ligga socialdemokraten till last om sådan politisk utveckling.
ROT är att finna förtjänst att bygga, konstruera. Skapa, tjäna inkomster att förbruka materiellt värde.

RUT är att nyttja mänskligt värde, mänsklighet om att, om det inte kan sägas att skapa så att stödja egna inkomster. På det sätt det visat sig fungera eller mer riktigt - Inte fungerar.
Ytterligare en anledning skippa Rut som Raimo-Norrgran
Kettil skriver om här på S-bloggar idag
http://www.s-bloggar.se/p/hbqco/att-foervaentas-staella-upp-paa-sex-paa-arbetet--en-sjaelvklarhet
Tror inte Rotgubbarna förväntas ställa upp på sånt här.
Vidrigt
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM