TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Vänsterskräcken har knappt klingat av förrän nästa offer i det rödgröna samarbetet ska föras till slaktbänken. Dock finns det dessbättre nyanser i den debatten och för ett väl avvägt inlägg i den genren svarar Peter Johansson –

 

http://rodaberget.wordpress.com/2010/10/25/rodgront-block-fyller-ingen-funktion


Han konstaterar under rubriken ”RödGrönt block fyller ingen funktion i opposition" bl a följande: ”I ljuset av valförlusten måste vi även se över det RödGröna samarbetet, utan att för den sakens skull kasta ut barnet med badvattnet.” Det är nog en mycket klok reservation.
Ty en borgerlig fyrpartikoalition lär inte kunna besegras med mindre än att en rödgrön konstellation visar något av samma dådkraft. Detta innebär emellertid inte att vi måste fjättra de tre partierna vid en gemensam mast under hela resan fram till nästa val.

 

Det måste självfallet finnas utrymme för egna utspel och eftersom en del av den socialdemokratiska valförlusten uppenbarligen kan förklaras av identifikationsproblem, så måste socialdemokratin profilera sig tydligare.
Och även om en koalitionsregering främst byggs utifrån politiska nytta och en minsta gemensam nämnare, så krävs också ett visst mått av ideologisk samsyn. Och en sådan samsyn finns alldeles tydligt i samlingsbegreppet ”överlevnadsfrågor.”

 

Om vårt samhälle ska kunna överleva långsiktigt så krävs tydliga politiska ingrepp i marknaden både när det gäller miljöföroreningar och den sociala sammanhållningen. Och för att motivera för enskilda människor kostnadshöjande miljöingrepp (typ bensinskatter) så får dessa inte leda till ökad ojämlikhet mellan människor och glesbygd där kollektiva transportalternativ är begränsade eller rentav obefintliga.

 

Rödgrönt samarbete får med andra ord inte bli en dagslända, även om detta samarbete inte kräver detaljöverenskommelser över hela det politiska fältet.Hej Bengt!
Hur tolkar du att rodgron.se skall släckas ner?
Hälsningar,
Henrik


Bengt Silfverstrand: Precis som det framkommit av uttalanden idag, nämligen att partierna nu inte längre tänker hålla ihop som ler och långhalm utan att profilera sig mera, vilket jag som framgår av artikeln också ser som ett behov ur socialdemokratisk synvinkel.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM