TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Först vill jag rikta ett uppriktigt tack till Jan Andersson för att han tar upp den kastade handsken, nämligen myten om att en socialdemokratisk s k vänstersväng var orsaken till valförlusten.
Andersson påstår i sin senaste blogg att det är en återvändsgränd att närma
sig vänsterpartiet.  Därmed gör han sig också skyldig till två veritabla logiska kullerbyttor.

 

För det första så kamperar Andersson väl ihop med vänsterpartiet i Helsingborg, och ingår i den rödgröna koalititionen i staden. Han har t o m i artiklar i lokalpressen hyllat vänstersamarbetet.

 

Efter att på synnerligen lösa boliner ha avfärdat allt samarbete med vänsterpartiet och och påstått att skatterna skulle höjas rejält med fortsatt samarbete vänsterut, så konstaterar han för det andra att ”i Norge har man nått framgång genom ett organiserat samarbete med andra partier”. Vilka är då de andra partier som ligger bakom de norska valframgångarna: Jo, bl a det svenska vänsterpartiets systerparti SF.Vad som för Andersson är en sanning i Norge är enligt samme Andersson en veritabel lögn i Sverige.

 

Jag har personlig erfarenhet av samarbete med vänsterpartiet i riksdagens mest inflytelserika utskott, finansutskottet, under perioden 1998-2002, och kan meddela att om något parti fick anpassa sig till ekonomisk-politiska realiteter, så var det vänsterpartiet. Samarbete med vänsterpartiet är alltså inget nytt under solen, även om det nu innebar ett steg uppåt, regeringssamverkan. Hur tror ni det skulle sett ut om en splittrad rödgrön front ännu en gång hade ställts mot en samlad borgerlighet. I andanom kan ni väl ändå inse hur dvärgalåtarna då skulle spelas – Vilket är oppositionens samlade alternativ till den borgerliga alliansen? Svaren hade uteblivit, men vi skulle under hela valrörelsen förföljts av dessa frågor?

 

När sedan Jan Andersson framhåller budgettak och överskottsmål som något heligt och avgörande för en trovärdig ekonomisk politik, så talar han mot bättre vetande. Ty sanningen är att en alltför rigid låsning vid sådana mål kan vara kontraproduktiv, vilket även liberala ekonomer av facket ibland framhållit.
Vad sedan gäller skattehöjningar, så får detta lika lite som skattesänkningar bli något självändamål i politiken. Och den skattepolitik, med bl a accepterandet av 69 av 71 borgerliga jobbskattemiljarder kan knappast betecknas som vänstervriden.

 

Nej, Suhonens artikel i Aftonbladet ska i själva verket läsas som en välkommen motvikt till de ogrundade påståenden om att det var vänstervridning som orsakade den socialdemokratiska valförlusten, vilka under stor tandagnisslan torgförts av vissa socialdemokrater.Jag håller helt med dig. I Härnösand gjorde S,V,Mp det bästa valet sedan staistik började föras. Fick 56 procent och de borgerliga bara 36. Ett lokalt parti och Sd fick några röster men spelar ingen politisk roll.

Nya S ledningen vill ge både V och Mp ansvarsposter. Det blev genast diskussion. Efter diskússion förstod alla att samarbete också innebär att ta gemensamt ansvar. Därför fick både Mp och V varsin tung ordförandepost


Bengt Silfverstrand: Mycket klokt Tord. Det är så vi ska bedriva politiken för att nå framgång.
Så varför fungerade inte detta på riksplanet?
B-E Johansson
Det fungerade utmärkt på riksplanet. Där det inte fungerade var i Moderata S-holm. Kan det vara för att det inte finns en enda icke-Moderat dagstidning i den staden?

Du kanske har missat att allt norr om Uppsala är knallrött?
Tack kalle kula, det fungerade alltså inte på riksplanet för att det inte finns en enda icke-Moderat dagstidning i Stockholm. Men då har ju (s) nästa val som i en liten ask.


Bengt Silfverstrand: Försök att kommenterar sakinnehållet och behåll flummet inom den egna härden.
Att ett samarbete mellan partier fungerar bra i Skövde eller Norge behöver inte innebära att det a priori fungerar i valrörelsen 2010.
Att socialdemokraterna misslyckats kapitalt i Stockholmsområdet har inget med tidningarna att göra, utan handlar om att partiet inte har haft ett program som tilltalar väljarna. Det är inte någon annans fel, utan förlusterna är självproducerade.
Av detta kan man antingen lära sig något och göra hemläxan eller sticka huvudet i sanden. Och minnas att även om ALLA norr om Uppsala röstade rött så skulle det inte hjälpa.


Bengt Silfverstrand: Jämförelsen med Norge är relevant ur den synpunkten att vi har ganska likvärdiga politiska strukturer och samarbetet mellan arbeiderpartiet och SF har vuxit fram successivt under ett antal år. Så har också skett i Sverige.
Att bilda allians med både miljöpartiet och vänsterpartiet var ganska logiskt, eftersom borgerligheten gick fram på enad front.

Visst är förlusterna till stor del självproducerade, men det innebär inte att de som påstod att de berodde på någon vänstervridning har rätt.

Fortfarande är ni som påstår detta skyldiga att svara på vad det ligger för vänstervridet i att acceptera det mesta av borgerlighetens jobbskatteavdrag och även i övrigt redovisa ett budgetalterantiv som på flera väsentliga punkter anslöt sig till borgerligheten.

Socialdemokratin och de rödgröna utformade egna alterantiv på områden som var mycket väl förankrade inom resp. partier.
Jag replikerade på kalle kula; det måste väl vara ok?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM