TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Ett land behöver en regering. Och varje demokrati behöver också en opposition, skriver Mona Sahlin i ett upprop till socialdemokrater i hela landet. Det är i och för sig ett riktigt och viktigt konstaterande. Och när det gäller just opposition, så är en mer profilerad sådan från socialdemokratins sida på sin plats. Detta betyder emellertid inte att man under pågående och sorgearbete över valnederlaget måste inleda sitt oppositionsarbete med att ta strid i symbolfrågor.

 

Talmansposten har en sådan status att den inte bör användas för kortsiktig politisk taktik.. Lotta Hördin skriver sakligt om dilemmat i dagens ledare i borgerliga Helsingborgts Dagblad, vars åsikter jag som bekant inte alltid delar, om man nu ska uttrycka sig försiktigt..
Socialdemokratin i allmänhet och Mona Sahlin i synnerhet har gått ut synnerligen hårt när det gäller markeringar mot Sverigedemokraterna och bl a sagt att hon aldrig, aldrig någonsin kommer att göra sig beroende av detta främlingsfientliga parti med starka rasistiska inslag.

 

Genom att lansera Kent Härstedt som motkandidat till Per Westerberg (m) så ger vi i själva verkt SD inflytande över talmansfrågan. Det kan i och för sig sägas att vi inte måste ta hänsyn till hur Sverigedemokraterna röstar i olika frågor men att välja talmansposten som första test på regeringen Reinfeldts hållfasthet är inte särskilt välbetänkt och ger definitivt inga trovärdighetspoäng utanför en snäv politikerkrets.,
Socialdemokraternas förstaval till talmansposten, den erfarne och omdömesgille Björn von Sydow har väl en inställning som borde vara hela partiets .Han ville inte riskera att bli framröstad som talman med Sverigedemokraternas hjälp. Nu är väl risken när allt kommer omkring ganska liten, men principen är viktig.
Kent Härstedt har härvidlag inga skrupler men när han blandar in moral i sammanhanget blir det patetiskt.

 

Lotta Hördin beskriver hans kandidatur på ett mycket träffande sätt: ”I stället fick man Kent Härstedt att ställa upp som talmanskandidat. Han som alldeles nyligen och vid en S-valvinst i Helsingborg skulle kommit hem för att bli kommunalråd.. Nu blev det inte aktuellt. Då tackar han genast ja till nästa erbjudande. Kent Härstedt verkar vara en man för alla situationer.”
Ja, dessa ord är nog för alla som har lite insikt i frågan något av ett understatement...Härstedt syns förvisso och hörs i många solenna sammanhang och har goda kunskaper i internationella frågor. Däremot lyser han helt med sin frånvaro när det gäller politisk debatt och ställningstaganden i politiska frågor.  Han har varit totalt obefintlig i mediadebatten i Helsingborgs Dagblad under hela valrörelsen.  Och detta trots att han var socialdemokraternas kandidat till kommunalrådsposten.

 

Lotta Hördin igen: ”Nu är han (Kent Härstedt – min anm.) en bricka i ett spel som blir alltmer ovärdigt för båda de politiska blocken. Det är klart att vi även med en minoritetsregering ska ha en fungerande opposition. I det parlamentariska läge som råder nu har de rödgröna stora chanser att få igenom delar av sin politik. Men det verkar inte vara det viktigaste för dem just nu. Det verkar vara viktigare att misstänkliggöra Reinfeldts och alliansens förmåga att driva politik utan att göra sig beroende av Sverigedemokraterna.”

 

Ja, så verkar det onekligen förhålla sig. Tyvärr, måste jag som socialdemokrat tillägga.Din uppfattning hedrar dig på samma sätt som Björn von Sydow agerat rakryggat. Min bedömning är att stora delar av det socialdemokratiska partiet har agerat på samma sätt. Varför skulle annars Härstedt lanseras? Varför inte hon (kommer inte på namnet) som lanserats som vice talman? Eller någon med statsrådserfarenhet som t ex Pagrotsky eller Österberg? Min bedömning är att Sahlin här är ute på mycket tunn is!


Bengt Silfverstrand: Den person du tänker på heter Susanne Eberstein och hon hade passat utmärkt i rollen som talman Att ha en kandidat för talmansposten och en annan, om den kandidatens namn skulle falla som kandidat till förste vice talmansposten är ytterligare ett olyckligt klavertramp. Bl a är det en ringaktning av kvinnan i sammanhanget.
Men jag anser att du har fel där Bengt

Det har framförts från borgerligt håll att vi bör passa och lägga ner rösterna när det ser ut som om regeringen inte får igenom sin politik. Det är regeringschefens uppgift att få majoritet för sina förslag. Det är oppositionens uppgift att opponera.

Jag tycker att det är bra att vi visar att det också kommer att ske framöver. Utan att ängsligt snegla till SD kommer vi att lägga de förslag som är rödgrön politik och går förslagen igenom så gör de det. Om SD stödjer våra förslag så är det väl bra. I annat fall så får vi inte igenom våra förslag.

Det är inte de röda och de gröna som är beroende av stöd från SD för att kunna opponera. Det är Reinfeldt som kommer att vara beroende av SD för att kunna regera. Det är en himmelsvid skillnad.


Bengt Silfverstrand: Jag respekterar självfallet din åsikt, men vidhåller min. Till råga på allt eländet framstår socialdemokratin nu som splittrade, eftersom man först gick ut med Björn von Sydow som talmansaspirant, något som han hedersamt nog avvisade. Civilkurage kallas det, en egenskap som Kent Härstedt inte besitter.

Visst kommer Reinfeldt att ytterst vara beroende av SD för att kunna regera. Vår tid kommer, men det gagnar inte vår trovärdighet att blåsa till strid i en symbolfråga.
Fast... Allt sedan enkammarriksdagen infördes har vi hävdat, som princip, att talmannen skall väljas ur det största partiet. Med tanke på att väljarna röstar på just partier framstår det som en högst rimlig princip.

Moderaterna har någon hemmasnickrad princip om att talmannen skall hämtas från det block som bildar regering. Med tanke på att riksdagen utser regering EFTER att ha valt talman, så framstår den tankelinjen som direkt befängd. Finns det ingen tydlig majoritet så vet man ju inte vilka partier som kommer att ingå i regeringen. Det är ju talmannens uppgift att lägga förslag på statsminister, inte tvärt om.

Summa summarum: Det står riksdagens näst största parti (moderaterna) fritt att dra tillbaka sin nominering, om de vill blockera SD:s inflytande.


Bengt Silfverstrand: Ja, och den principen kan vara riktig, men då ska man skapa enighet kring den. Moderaternas principer och deras krokodiltårar i sammanhanget kan vi bortse från. Björn von Sydow, med gedigen erfarenhet både som statsvetenskaplig forskare och som riksdagsledamot vet vad han talar om. Och hans råd borde Mona Sahlin ha lyssnat på.

När det gäller taktikspelet i talmansfrågan så är det bara att konstatera att Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt är lika goda kålsupare.
Om Reinfeldt önskat en uppgörelse i talmansfrågan hade det säkert kunna resultera. Om det då inte kommer sådana förslag. Ska oppositionen visa särskild hänsyn och vara passiv ?

Nu är S,V,Mp enade i ett antal frågor. I fråga om Afghanistan har Carl Bildt tagit kontakt med Mona Sahlin. Inom parantes gjorde han det också i september 1992 då det krävdes en krisuppgörelse över blockgränserna.

Mona Sahlin säger om den uppkomna situationen i ett brev i går:

Vi socialdemokrater har under hela valrörelsen varit glasklara i vårt ställningstagande. Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti vars hela ideologi och politik grundas i att göra skillnad på grupper av människor. Deras politik handlar om att lägga skulden för problemen i samhället på dem som invandrat till Sverige. Sverigedemokraterna går därför emot den grundläggande principen om alla människors lika värde. Därför deklarerade vi under valrörelsen att vi aldrig någon gång, aldrig någonstans, aldrig någonsin kommer att göra oss aktivt eller passivt beroende av Sverigedemokraterna. Därför uteslöt vi varje möjlighet att bilda en minoritetsregering om Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen eftersom en sådan regering skulle bli indirekt beroende av Sverigedemokraternas röster. Denna hållning ligger fast.

Det sätter tydliga ramar för vårt agerande i riksdagen. Sverigedemokraterna är invalda i riksdagen vilket innebär att vi kommer att möta dem i kammaren och i utskott, på möten och i debatter. Vi kommer att bemöta dem korrekt i dessa situationer. Men vi kommer inte under några omständigheter att samtala, samarbeta eller samverka med Sverigedemokraterna. Våra politiska förslag och vårt politiska agerande ska inte på något sätt styras av Sverigedemokraterna eller det faktum att de nu är invalda i riksdagen.Bengt Silfverstrand: Det krävs två för att dansa tango och därför måste man ställa lika stora krav på de båda stora partierna i sammanhanget.

Socialdemokratins glasklarhet gentemot Sverigedemokraterna grumlas en hel del när vi nu ger dem inflytande över besättandet av talmansposten.

Dessutom: Varför dög inte en kvinna med så gedigen erfarenhet och så gott omdöme som Susanne Eberstein som vår kandidat till talmansposten?
Ditt inlägg idag i debatten är nästan den första gången jag stöder Dig till 110%.

Det finns kanske hopp att ledande personer i partiet på allvar funderar på hur den politiska dagordningen måste se ut för att få tillbaka väljare till S.


Bengt Silfverstrand: Ja, de funderingarna pågår redan och måste stå i förgrunden för bl a den extra kongress som kommer att hållas.
Tord

Du är en av det klokaste socialdemokraterna på jorden

Påminner inte så lite om vår Torsten W Persson här i Umeå. Du känner honom säkert.

Bengt: Du verkar mest vara ute efter att leka gossen Ruda i något vidare bemärkelse än den ursprungliga.


Bengt Silfverstrand: Nu pratar du i nattmössan Britta. Du är mycket väl medveten om var jag står politiskt. Jag tycker t ex att vi hårt ska utmana regeringen Reinfeldt i politiska sakfrågor. Men inte blåsa till strid om symbolfrågor.

Och kan du t ex säga varför inte en kvinna, Susanne Eberstein dög som socialdemokraternas kandidat till talmansposten?
Talmannen ska komma ifrån det största partiet coh det är vi i S, det. Att Sd kommit in ska vi inte ta hänsyn till och inte heller att M nominerat sin kandidat. De har fritt fram att återkalla sin kandidat.

S är största parti i Riket och M är det näst största. det är M som ska dra tillbaka sin kandidat.

Eller ska S göra likadant, och lägga ner sina röster, vid varje röstningstillfälle också 4 år framåt? Bara för att SD kommit in? Då kommer det inte föras någon S politik alls under 4 år och M och SD kan regera fritt, som om dom satt i majoritet.


Bengt Silfverstrand: Det går knappast att med bevarad trovärdighet hårdast av alla binda sig för avståndstagande mot SD genom att säga att man aldrig, aldrig någonsin kommer att göra sig beroende av detta parti och sedan i den nya riksdagens första självande minuter lägga talmansödet i SD:s händer.
Vad är socialdemokrati. Hur är socialdemokratin möjlig att nå för flera.

Självständighet är inte att stå på egna ben det är att söka så bra funktion som möjligt med hjälp av vår omgivning. Självständighet är för individen möjlig med hjälp av densamma viljan hos andra människor att vara självständiga. Därav är mångfald av stor betydelse. Självständighet är mer en fråga vad god funktion anses vara. Förtjänst av vänskap eller inkomster ?
a) Kvinnor kan inte inte finna självständighet utan männens kapitalbaserade värld (industrisamhället)
b) Män är oroade över kvinnors självständighet, för att kvinnor har andra lösningar eller för att sanningen tvärtom är att män är beroende kvinnor för inkomstmöjligheterna.
c) Inkomster vore inte möjliga om vi inte förbrukade miljön (klimatproblemen arbetar tjänste samhälle (RUT)
d) Självständighet för en kvinna är ? För mannen ? (traditionellt, rötterna om ekonomins ide)

Vad är kostnaderna för a) vänskap b) inkomst. Vad är syftet.
Likadant problem igen.. Utvecklingen av ekonomiska förhållanden, fungerande ekonomi för flertalet (flest möjliga) I framtiden, de är. Svaret om det är ? Kan RUT, ROT användas som förklarings modell ?

Ett annat påstående: Tjänster, jobben vi har inom välfärden är av grund -omtanken. Välfärden kan s.a.s sägas sprida omtanke men vad om omtanken finns vara isolerad.

Tjänster på marknad baseras att tjäna inkomster på individen. Den förutfattade meningen behöver vara att vård omsorg skola kan inte fungera i privat regi. Samtidigt ger sådan inställning inte människor möjlighet att utvecklas (isoleras) Gemensam uppskattning för alla är samtidigt denna individuellt uppskattade förtjänst, inkomst. Det talar mot välfärden, gemensamt ägande) Var antas gränsen för egoism vara. Vi behöver mat boende utveckling med kunskap. Grunderna för möjligheterna till inkomst i framtiden med klimatproblemen är då vad. Enad eller med annat ord förklarat splittrad omtanke (enad omtanke gemensam välfärd, isolerade möjligheter)

Behövs tango millenium 2000
Konkurrans om kapitalet (skattefinansierad lön, välfärd vs privat ägande) Konkurrans om kapitalet fördelar vinsterna inom näringslivet, ökar antalet jobb på arbetsmarknaden (minskar arbetslöshet)

RUT ger människor skattefinasierad lön. Det betyder fler jobb inom det offentliga, högre värderingar, kan konkurrera kapitalism, bidra löneutveckling minska klyftor, skapa Sverige möjlighet inför framtiden med klimathoten som ett bland flera argument för "ny ekonomi" dvs jämlikhet. Suddar skillnader mellan inkomst eller arbetslöshet, minskar intresse för frågeställningar om etnicitet, lyfter fram kvinnors betydese i politiska frågor, ekonomi "Världsordningen" av förgången inkomstprincip. Skapar kunskap i skolan för Björklund att förmedla, Borg att studera ?

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1427&blogg=44664
Alltså: Enad omtanke, gemensam välfärd. "Isolerade möjligheter" dvs försämrade kunskaper hos individen eller kapitalism hos flertalet (valet 2010)

Något nytt inom politik ? Öppet (offentligt) visat samarbete har varit möjligt om kunskapen inte var "isolerad". Varför är kunskap om det verkliga förhållandet, verkligheten möjligt endast fåtalet. Förutsättningen för makten att finnas hos kapitalisten är kanske enad tanke, enad värdering (bl a gemensam välfärd) hos invånare. Lyckas politik i Sverige inte utvecklas så behövs en ny lögn om hur inkomsterna i landet ska kunna vara möjliga. Hur kan lögnen konstrueras av en kvinnlig statsminister. Jag hoppas vi väljer utveckling.
Hoppar lite från ämnet och skickar länk ang utförsäkringen
med berättelse till musik.dedikerad till alla dom politiker som jobbar för dom sjuka samt postumt till dom som inte orkade igenom utförsäkringen och deras anhöriga
http://www.youtube.com/user/Owatunes#p/u/12/1l4aYvXCECc


Bengt Silfverstrand: Tack för tipset.
Jag har läst många inlägg från dig med respekt. Men detta inlägg suger faktiskt! Klart är att vi ska lägga fram våra förslag och särskilt i Talmansfrågan. Vi var det största partiet och skulle haft första tjing på den posten. Nu spelar du högermedia och Alliansens förkämpar rakt i händerna!


Bengt Silfverstrand: Jag respekterar att både du och andra s-sympatisörer har en annan uppfattning i denna fråga. Men kom inte att påstå att en person - som undertecknad - som av både högermedia och månnga borgerliga bloggare betraktas som en genuin vänstersocialdemokrat, spelar dessa intressen i händerna. Överdrivet taktiserande från s-ledningens sida ligger nog när allt kommer omkring då mera i riskzonen.
Delar inte din uppfattning utan tycker att vi skall redan från början klargöra att vi inte tänker lägga ner oppositionen, http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1754&blogg=46303. Min förmodan är nämligen att Reinfeldt med visad omedgörlighet velat testa hur rakryggade vi är.
mvh
Bo WBengt Silfverstrand: Jag respekterar självfallet då också din uppfattning. Även om vi står på samma ideologiska grund och även sakpolitiskt ofta har samma uppfattningar så behöver vi inte för att framstå som goda socialdemokrater tycka precis lika i alla frågor.

Visst har Reinfeldt agerat klumpigt i talmansfrågan. Men detta behöver ju inte betyda att (s)måste svara med samma övertaktiska mynt.
Självklart Bengt är respekten ömsesidig. Men åter till sakfrågan. Mer preciserat vad tycker du vi borde göra. Lägga ner våra röster och lämna oppositionen till SD? Rösta för Per W för att visa enad front mot SD? Själv håller jag före att vi bör lägga fram egna förslag och rösta för dem men aldrig förhandla eller kohandla med SD. Vi är ju i alla fall opposition och vet Reinfeldt vilken linje vi följer så är det ju möjligt att han ser till att kompromissa med oss. Eftersom han liksom Mona lovat att inte förhandla med SD. Jag tror på stenhård linje mot en stenhård man (det är ju nämligen bara ögonen som ser snälla ut). Detta är inte "övertaktiskt" utan - som jag ser det - att kolla vilken verklighet vi agerar i.


Bengt Silfverstrand: I det här läget hade det nog varit klokast att lägga ner rösterna, ja. Detta innebär självfallet inte att vi överlämnat oppositionsrollen till SD. Deras krav på egen vice talman, är ju löjeväckande och inget att bry sig om.

Det som skadar vår trovärdighet är vårt i och för sig mycket väl motiverade ställningstagande att vi aldrig, aldrig någonsin kommer att göra oss beroende av SD. Det gör vi ju i och med att vi tar strid om talmansposten och överlåter avgörandet åt Sverigedemokraterna.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM