TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


If you scratch my back, I’ll scratch yours”. Så lyder ett gammalt engelskt uttryck. Fritt översatt ”kliar du min rygg, så kliar jag din.”
Det är den typen av opportunism och ständig strävan att bli omfamnad av borgerliga meningsmotståndare som kritiken gäller och inte rätten att också kunna ställa upp på borgerliga förslag.

 

Själv gillar jag till exempel folkpartiets förslag att åter förstatliga skolan. Jag var som riksdagsledamot med om att ta beslutet om att kommunalisera skolan, men i skenet av den utveckling vi nu kan se i form av växande klyftor mellan skolor i olika delar av landet och mellan kommunala skolor å ena sidan och privatskolor å den andra sidan, så tycker jag i likhet med folkpartiet att reformen slog fel.

 

Jag lutar också åt den uppfattning som då och då kommer till uttryck inom moderaterna nämligen att landstingen är överflödiga och att t ex ansvaret för sjukvården kan delas mellan kommunerna och staten.. Jag säger lutar åt, eftersom jag inser att både politiker och den växande tjänstemannakaderna inom landsting och regioner kommer att kämpa med näbbar och klor för att behålla sina ibland elefantliknande byråkratkier, och att ett slopande av landstingen inte är politiskt genomförbart. Däremot vore det fullt möjligt att följa det norska exemplet och förstatliga den tunga institutionsbundna sjukvården och låta kommunerna ta det fulla ansvaret för primärvården.

 

När en politiker i ledande ställning inom sitt parti i en nordvästskånsk kommun före valet skriver debattartiklar tillsammans med vänsterpartister och går till val på ett rödgrönt samarbete men sedan efter valet gör gemensam sak med borgerliga kritiker och vill ta sin hand från vänsterpartiet då är det ingenting annat än ett rent utslag av ren och skär opportunism.

 

Riktigt patetiskt blir det när samme s-bloggare tror sig veta bättre än det engelska labourpartiets medlemmar och sympatisörer vem som är lämpligast att leda labour inför komman de val. För övrigt så vet de flesta som följer den engelska politiska debatten att det inte föreligger några större meningskiljaktigheter i sak mellan de båda bröderna Ed och David Milliband. Det var Ed som i en mycket demokratisk process vann striden om partiledarskapet och det finns ingen anledning för svenska socialdemokrater att moralisera över detta.

 

Att vända kappan efter vinden brukar vara egenskaper som mera förknippas med folkpartiet och kristdemokraterna i Sverige.
Det blev en svidande valförlust för socialdemokratin och självfallet måste vi självkritiskt ingående granska vad som gick fel och forma en politik som åter kan göra oss till det statsbärande partiet.

 

 

Om orsakerna till förlusten kan det spekuleras hit och dit. Visst finns det socialdemokrater som är kritiska till samarbetet med vänsterpartiet. Lika sant är att vissa socialdemokrater ogillar samarbetet med miljöpartiet. Nu hör emellertid till saken att den socialdemokratiska partiledningen efter att först bara ha vänt sig till miljöpartiet tvingades backa och ta med också vänstern i den tilltänkta alliansen. Detta naturligtvis efter att ha avlyssnat stämningarna ute i partiorganisationerna. Där fanns och finns det uppenbarligen en bred uppslutning kring en rödgrön allians omfattande (s), (mp) och (v).

 

När nu också vänsterpartiet förstärkt sin riksdagsgrupp med förre EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt, en enligt likså förre EU-parlamentarikern Jan Andersson (s) omvittnat omdömesgill person, så kanske man ändå i all ödmjukhet kan hoppas på viss förståelse för ett fortsatt rödgrönt samarbete…….Att du inte ens kan läsa innantill, Bengt. var har jag skrivit att vi inte längre ska samarbeta med vänsterpartiet? jag skrev däremot att jag inte tror att det kommer att vara särskilt framgångsrikt att vår politik närmar sig vänsterpartiets med tanke på att våra väljare faktiskt lämnat oss för att gå över blockgränsen. jag förstår uppriktigt sagt inte att du alltid ska medvetet misstolka vad andra skriver. Skärp dig!

För övrigt är jag en av de inom helsingborgs arbetarekommun som arbetat för att vi i vår stad ska ha ett rödgrönt samarbete. detta samarbete omfattar socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. detta samarbete fungerar utmärkt och kommer om jag får råda att fortsätta. handling är ibland bättre än tomma ord och tom retorik, eller hur?


Bengt Silfverstrand: Bäste Jan! Man kan inte ha höger sko på vänster fot och vice versa. Då blir som redan salig Tage Erlander konstaterde, gången haltande. Jag är nog inte ensam om att ha tolkat ditt förklenande uttalande om vänsterpartiet som en varning för att gå vidare i det samarbetet.

Om jag emellertid ska tolka ditt inlägg här ovan, så menade du inte så. Du uttryckte dig alltså slarvigt och pläderar nu för ett fortsatt rödgrönt samarbete. Gott så!

Din tystnad i opportunismfrågan är emellertid talande.
Återigen måste jag berömma Bengt och Jan för det seriösa underhållningsvärde som deras meningsutbyten har. En klassisk kamp mellan det förgångna och någon typ av förändringsförsök. Som sagt väldigt underhållandet.

Dock undrar jag om det inte är dags att ta fram den återkommande liknelsen om bofinkar och socialdemokrati då Jan uppenbarligen har någon typ av åsikt som inte är huggen i sten?


Bengt Silfverstrand: Kluvenheten inom borgerligheten om vad socialdemokratin står för är uppenbarligen stor.
Jag är för förändring och har bl a i min hemkommun verksamhet bidragit till att den grupp inom socialdemokratin i Höganäs som står för förändring fick sitt första namn överst på listan och fick nästan lika många mandat i kf-församlingen som "betongfalangen."

Frågan är emellertid om vilken väg socialdemokratin ska välja och där krävs preciseringar från opportunistsidan.
Att Bengt vill framställa sig som förändringsbenägen torde vara en av de större lustigheterna som stått att läsa på denna blogg. Jag vill försäkra Bengt om att förändring är ett begrepp som, för en utomstående betraktare, inte kommer upp när man tar del av inläggen och meningsutbytet.

Det faktum att förändring, enligt Bengt, är att jämställa med oppertunism säger det mesta. Dock är jag glad att förändring äger rum då en fortsatt livsstil med boende i grottor sannolikt hade hämmat mänskligheten att nå sin fulla potential.


Bengt Silfverstrand: Ja, lustigt kanske för människor som har svårt med både språk och färdriktning. Jag vill som många andra ta hårdare tag mot samhällets orättvisor, samtidigt är jag som framgår av kommentarerna beredd att ompröva beslut som jag menar i eftertankens kranka blekhet visat sig vara olyckliga. Det gäller t ex kommunaliseringen av skolan.

Även när det gäller innebörden av ordet opportunism tycks det vara dåligt ställt med ordförståelsen. Ordet betyder att alltför mycket anpassa sig till yttre (tillfälliga) omständigheter. När detta från vissas sida dessutom sker ofta och efter att först noggrannat har känt åt vilket håll vinden blåser bekräftar och understryker detta min synpunkt.

Fritt översatt var det väl inte. Fritt översatt skulle kunna vara : -"Tjänster och gentjänster."

Det fanns en tid när socialdemokratin hade en relevant politik mot brister och orättvisor i samhället. Den tiden verkar nu förbi. Varför är det då viktigt att SAP åter blir ett statsbärande parti?

För övrigt noterar jag två bra förslag från denne bloggare - för ovanlighetens skull: förstatliga skolan och avskaffa landstingen. -Bravo!


Bengt Silfverstrand: Ja, och det är ju precis samma sak. Socialdemokratin har även idag en relevant politik mot brister och orättvisor i samhället, men tyvärr har den inte drivits med den kraft och målmedvetenhet den borde för att få genomslag.
Även du resonerar som om vi stod vid världens slut. Det kommer fler val och socialdemokratin har givetvis framtiden för sig.

Vad som är bra eller dåliga förslag kan alltid diskuteras. Du ´har definitivt inget tolkningsföreträde i det avseendet. Men tack ändå för slutorden.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM