TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Sirener var väsen i grekisk mytologi, ofta beskrivna som två eller tre systrar med kvinnohuvud och fågelkropp. Med sin sång lockade de sjöfarande till sig och sedan dödade de dem. Odysseus undkom enligt Homeros genom att täppa till kamraternas öron med vax och låta binda sig
vid fartygets mast.  Myten har onekligen vissa likheter med dagens politiska virrvarr. En socialdemokrati i kris befinner sig på öppet hav utan klar uppfattning om färdriktningen:

Jag spelar just nu (hattmakaren) i "Alice i underlandet" på Kullateatern.  Denna barnpjäs har en del att lära även oss vuxna:
”Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag bör välja härifrån, frågar Alice katten.  Det beror förstås på vart du vill gå, sade katten. Jag bryr mig inte så mycket om vart, sade Alice. –Då spelar det heller ingen roll vilken väg du väljer, sade katten."

 

Vilken väg ska socialdemokratin då välja? Ja, motsägelserna är många och ofta förvillande i de s k valanalyser som hittills presenterats. Vi ska nog vara mycket försiktiga och akta oss för de sireners locktoner som säger att socialdemokratin måste gå anpassningens väg, d v s ytterligare släta ut sin vänsterprofil. Och vad innebär förnyelse?

 

De rödgröna har uppenbarligen ett starkt övertag bland förstagångsväljarna och ett nästan lika klart underläge hos pensionärerna. Vad ska vi dra för slutsatser av detta? Är inte förstagångsväljarna framtidens folk?
Någon har sagt att socialdemokraterna inte är relevanta. Men vi är uppenbarligen med våra drygt 30 procent av väljarkåren lika relevanta som moderaterna med sin ungefär lika stora väljarandel. Gör vi fortfarande anspråk på att vara ett regeringsbärande parti, så återstår självfallet en hel del att göra.

 

Vad som inte får glömmas bort i sammanhanget är att moderaterna uppenbarligen kortsiktigt vunnit på sin ”arbetarvänliga” make-over. Stölderna av socialdemokratisk retorik,-utbytet av finansvalpen mot en blåklädd arbetare på valaffischerna, vaktslåendet kring LAS (av allt att döma en läpparnas bekännelse, eftersom det går stick i stäv mot vad borgerlighetens kärnväljare tycker) och Borgs och Odells råskäll på giriga bonuskramare, är tydliga exempel på att moderaterna gett upp hoppet om att vinna val på traditionell borgerliga politik.

 

Att borgerlighetens småsyskon håller på att slukas av moderaterna måste väl ändå i den rena självbevarelsedriftens intresse leda till vissa omprövningens tankeställare hos folkpartiet, centern och kristdemokraterna.
De locktoner vi definitivt inte bör lyssna till är de som pläderar för att socialdemokraterna ska ge upp det rödgröna samarbetet. Om vi på ett kraftfullt och trovärdigt sätt ska kunna möta de stora framtidsutmaningarna – de växande sociala klyftorna i kombination med de växande miljöhoten, ja då är ett fördjupat rödgrönt samarbete den enda vettiga framtidsvisionen.

 

Klokt om detta skriver Magnus Wennerhag i sin fredagsledare i ”Efter Arbetet” – www.efterarbetet.se

 

 ”En ytterligare fallgrop var den ständiga diskussionen om medelklassens förlorade förtroende för (S)….. Men om man ser historiskt har medelklassen aldrig förmåtts rösta socialdemokratiskt främst med hjälp av skattesänkningar. Snarare har stödet från denna grupp brott på att man övertygats om att även samhällets mellersta skikt gynnas av en generell välfärdspolitik.
I ett system som bygger på allt mer privata lösningar kommer även tjänstemännen att tillhöra förlorarna. Socialdemokratin måste därför pedagogiskt visa att ökad jämlikhet och lika sociala rättigheter skapar ett bättre samhälle för alla. Det är redan, inför år 2014, dag att börja slipa på de argumenten. Och söka de politiska lösningar som kan förverkliga en sådan vision.”

Så förfäras ej, du visserligen krympande men fortfarande stora hop. Du har framtiden för dig, men hur den ska mötas beror helt och hållet på hur du förmår att hantera din besvikelse.

Det gäller ju att se att (m) faktiskt är ett mittenparti numera, och inte det gamla högerpartiet. Det är säkert skrämmande, det var nog lättare att svälja småpartier som i princip kunde inlemmas under högerflanken i (s). Nu handlar det om ett parti som är närmast högerflanken i (s) men är därutöver lika stort som hela socialdemokratin, det är inget man inlemmar. Hur i h-e ska ni hantera detta? Eller kommer ni fortsätta att skrämmas med "den moderatledda" regeringen? Dödsdömt.

c är radikalare än m vad gäller företagarnas frihet, fp är mer förvisso vänster vad gäller trygghetssystemen, men har böjt sig för alliansen. Kvar i fp är fokus på mer sunt förnut (dvs. det som vänstern övergivit): "gammelskola", kärnkraft, försvaret. Kd står stabilt för att i mindre utsträckning gynna de som i högre utsträckning avstår umgänge med de egna barnen. M är med andra ord ett mittenparti i sammanhanget, och förknippas numera med ordning och reda i finanserna.

Därmed behövs ett vänsteralternativ, eftersom mitten är överlämnad. Nu behöver ni ledare som kan argumentera för välfärdssatsningar som kommer alla till del, och som du påpekar, gör att alla tjänar på det. Även om det betyder skattehöjningar även för vanligt folk. Tror man på något kan kan man förklara detta något.

Det är riktigt allvarligt, eftersom många många röstat på (s) genom åren i förhoppningen om ett stabilt mittenalternativ som garanterat ordning. När den rollen tappas, hur i h-e tar man tillbaks den?


Bengt Silfverstrand: Förvisso är moderaterna inte i sin retorik det gamla högerpartiet. Men i sin praktik är högerpolitiken fortfarande utstuderad. Hela det moderata upplägget går ju ut på att genom utsvettning mot sjuka, arbetslösa och marginaliserade grupper i det svenska samhället åstadkomma att dessa tvingas ta jobb till låga löner.

Samtidigt kommer privatiseringsvågen att fortsätta, något som socialdemokratin måste bjuda ett betydligt kraftfullare motstånd än hittills.

Så nog finns det underlag för att bekämpa högerpolitiken.

Delar sedan helt din uppfattning att socialdmokratin måste formulera ett tydligt vänsteralternativ och argumentera för välfärdssatsningar som kommer alla till del.

Det ska bli intressant att följa s-bloggarna under kommande mandatperiod. Fram till förra veckan har portalen främst kännetecknats av alla indignationsutbrott, och mer eller mindre uttalade antydningar om att Alliansen bluffade till sig segern 2006 med falsk retorik.

Men nu är regeringen inte längre bara vald, utan även omvald, och med en rödgrön marginal mot de rödgröna som rimligen borde stämma till åtminstone något försök till eftertanke här i krokarna.

Åtminstone här är det dock tydligen More of the same som gäller, även fortsättningsvis. Uppenbarligen är samtiden och dess verklighet alltjämt socialdemokratins främsta motståndare. Det var synnerligen passande att er valvaka hölls på ett museum.
Bengt Silfverstrand:
För jag börja med att hälsa nyliberalen Johan Ingerö tillbaka till s-info. Jag förstod att frestelsen för snar återkomst skulle bli för stor.
Indignationsutbrotten här är när allt kommer omkring nog mycket måttfulla. I synnerhet i jämförelse med både den rädsla för det nya parlamentariska läget, de oblyga försöken att splittra den rödgröna alliansen och den insikt om sjukförsäkringssystemets orimliga konsekvenser som de snart uppätna småpartierna inom b-alliansen gav uttryck för bara några dagar efter valet.

Vad gäller b-alliansens retorik så kan det ju under alla förhållanden konstateras att den långt ifrån alltid stämmer med praktiken.

Moderaternas använde inte sällan s-retorik och begravde borgerliga käpphästar som LAS m m. Och när det gällde de skandallösa bonussystemet så lyckades Anders Borg överrösta Tomas Östros i indignationskören.

Beträffande "More of the same", så räckte det uppenbarligen inte för de rödgröna att trängas i mittenskiktet.

Den förda politiken kommer alltid att omprövas när den inte lyckas, och detta kommer givetvis att ske även nu.

Men frågan kvarstår ändå - Vilken väg ska socialdemokratin välja? Och hur ska borgerligheten hantera de växande klyftorna i samhället.

Om inte ansvarstagande partier i den svenska riksdagen tar itu med de ökade klyftorna i det svenska samhället, så kommer detta med stor sannolikhet att innebär att Sverigedemokraterna kommer att växa. Ty det var ju på missnöjet de skördade sina mandatvinster.
Vi kan nog vara ense på punkten att det ser ut att bli en väldigt spännande eftervalsdebatt, både vad gäller S och vad gäller SD samt hur de senare ska hanteras så att de inte växer ytterligare (och helst krymper.)

Sedan vill jag bara förtydliga att jag alls icke varit borta från s-info. Däremot har jag varit ohyggligt begravda av arbete, och har därför varit förhindrad att förgylla din vardag med mina kloka kommentarer. Jag ber om ursäkt för härvid orsakat missmod.


Bengt Silfverstrand: Något missmod har du inte skapat, bara en viss undran.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM