TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det är ju alldeles uppenbart att skattefrågan eller snarare hur debatten om våra skatter speglas i media har betydelse för valutgången. Ser man till verkligheten såsom den kommer till uttryck i svenska folkets inställning till solidaritet och rättvis fördelning, så talar denna starkt för socialdemokratin och de rödgröna.

 

53 procent av svenska folket anser att det är bra för Sverige med högre inkomstskatt för personer som tjänar över 40 000 kronor i månaden. Enbart 35 procent anser att det är dåligt.

 

60 procent anser att det är dåligt för Sverige att ha högre skatt för pensionärer m fl. Enbart 27 procent anser att det är bra.

 

Regeringen Reinfeldt har medvetet drivit en politik för att öka klyftorna. B-alliansen har genomfört massiva skattesänkningar till dem som har det bäst. Det har skett på bekostnad av välfärden och solidariteten i vårt land.
Socialdemokratin har starkt stöd för en politik med mer rättvisa skatter som kan finansiera vår gemensamma välfärd. Vi får ett rungande stöd för kravet att avskaffa pensionärsskatten.

 

För att ytterligare belysa hur klyftorna i det svenska samhället ökat under regeringen Reinfeldts (m) fyra år vid makten rekommenderas Marika Lindgren Åsbrinks blogg varmt:

http://storstad.wordpress.com/2010/09/16/makthunger-och-smutsiga-logne/

Citerar ett stycke ur denna blogg:
”Inkomstskillnaderna 2007, då den borgerliga politikens verkningar börjat sätta in, var de högsta som SCB uppmätt. 2008 minskade dock inkomstspridningen, om man räknar in kapitalinkomster, men den var fortfarande högre än 2006. Minskningen hade naturligtvis med finanskrisen att göra – inte med Reinfeldts politik. Och räknar man bort kapitalinkomsterna stod utvecklingen som bäst still – pen en nivå som är otvetydigt högre än 2006. Prognosen framöver – regeringens egen prognos, märk väl – är att inkomstspridningen kommer att fortsätta att öka. Både inklusive och exklusive kapitalinkomster.
Det regeringen Reinfeldt har gjort är att se till att de 20 procent fattigaste har fått sjunkande realinkomster i absoluta tal. Läs mer om hur den fattigaste tiondelen på ett enda år förlorade 554 kronor i månaden på grund av regeringens politik.”Om jag uppfattat saken rätt så var det 2007 borgerlig inverkan på inkomstskillnader men socialdemokratisk inverkan på arbetsmarknaden? Samtidigt uppstår inkomstskillnader på arbetsmarknaden så det verkar svårt att separera dessa?


Bengt Silfverstrand: Arbetsmarkaden började ljusna redan under 2005-2006. Det är bara att läsa den nuvarande regeringens egen statistik. Och detta gäller då också de ökade inkomstklyftorna.
Precis!
Undersökningen visar att Fredrik Reinfeldt har lämnat majoriteten av oss medborgare bakom sig och det är ett medvetet val. Vem skulle betala skattesänkningarna ,om alla följde med Fredrik Reinfeldt? Då skulle hans pyramidspel raseras och då vet vi ju hur det slutar ganska snabbt. Det är sist in först ut,som gäller då.
Nej,låt oss stoppa alliansens pyramidspel innan det gått för långt.
Vi gör det genom att rösta Röd/Grönt på söndag och du som röstat redan på de blå,kan ändra dig till Röd/Grönt,för ett varmare samhälle!
När gick s från att vara ett arbetareparti till ett bidragsparti? Att värna om en arbetsfri inkomst som verkar vara s huvudnummer har ju tidigare varit högerns uppgift. Förr var det rikemanssöner som kunde få inkomst utan arbete. Det var de besuttenas förmån. Nu är det en helt ny klass som verkar förutsätta att man kan leva gott utan att arbeta.

Hur blev det så? Varför är s så avvogt inställd till arbete och positiv till arbetsfri inkomst? Så var det ju inte förr.


Bengt Silfverstrand: (S) är och förblir ett arbetareparti med bl a investeringar i nya jobb och en aktiv arbetsmarknadspolitik som främsta meriter. För bidragslinjen står bevisligen b-alliansen vars politik lett till ökade klyftor, fler socialbidragstagare och nya bidrag i form av avdrag för bl a putsning av matsilver i främst välbärgade hem.
Det är alltid lika kul att se när horden av legosoldater i den blå skrivararmén skriver sina kommentarer. De hänger på låset för att få skriva av sig, i ungefär samma tonläge hela tiden. Nästan först ska de vara, det är vad de är anställda för att vara. Det är bara att klocka in dem; det hela är mycket illustrativt.

De borgerliga regeringsmedlemmarna försöker ändå hålla en sonor ton och talar så vackert om hur de vanliga människorna ska tjäna på alla deras skattesänkningar – som att det inte finns den minsta lilla baksida, en kostnadssida i form av försämringar i den allmänna servicen, intill minst dammtuss på sjukhusen och inlåsning på demensvården.

Så kommer deras betalda skrivargäng och fyller i vad det verkligen handlar om, burdust och rått. Det är alldeles utmärkt att det står där, svart på vitt, så tydligt att ingen bör ta miste. Det blir då inte mycket kvar av kristdemokraternas, dessa alla de goda gåvornas givare, med omsorg om alla. De blir liksom med deras bensinskattesänkningar i förra valrörelsen, inte ens en tummetott. Befriade som kd:arna också tycks vara från det åttonde budordet blir det hela mycket tjusigt.Bengt Silfverstrand: Ja, just borgerliga legosoldater är vad det handlar om. Och när de sedan skjuter både bredvid och ovanför debattmålet och har som huvudsyfte att komma åt blogginnehavaren personligen, ja då är det som Bo Widegren skriver i sin blogg dags att "rensa ut lössen."
Om Bengt kan sägas mycket men det hör inte till den politiska debatten att ifrågasätta en person utifrån dennes privata förhållanden. Det gäller Bengt likafullt som andra.

Men de principiella frågorna om löneskillnader och levnadsomständigheter kan man givetvis diskutera. Och där är det helt riktigt att alltsedan mitten av 90.talet har vi haft en utveckling där gruppen mycket välbeställda och välbeställda växt från ca 20% till att omfatta mer än 50% av befolkningen och gruppen fattiga har visserligen inte växt som andel av befolkningen, men deras fattigdom har ökat.

Vi kan alltså se en samhällsutveckling där en minorietet om ca 10% av befolkningen blir allt fattigare. Vem har ett program för att förändra på detta? För inte gör vare sig sänkt maxtaxa på dagis eller könsneutrala toaletter det. Eller än mindre borgerlighetens strävan efter att bli bästa statsförvaltare i klassen.
Privata förhållanden, vad är de, egentligen. Vad kan de vara. År 2010 då vi förstår att sedelpressen inte är ett hopfällbart verktyg i fickan på kavajen som de slitna jeansen.

Här uppstår konflikter när värderingar erfarenhet uppskattning tolkning och språket som därefter används skiljer sig. 1930 1940 var fackligt arbete, arbete om en inkomst i kombination med ett värdigt liv en dröm. En tillvaro vi aldrig haft tanke om att ifrågasätta idag. Föreställningen kan finnas men verkligheten om detta är inte självklar för alla, tolkningen kan inte vara verklig för alla) Arbetsför ålder var 14 år eller yngre. Inkomst eller pension vid äldre ålder är verkligt hett plåttak att försöka beträda. Hur vi tolkar var klyftor började skönjas i tiden beror på vad inkomst och erfarenhet varit.

Ibland är synen, förståelsen hos oss vid dvs bred att syna och förstå problemen i samhället. Vid andra tillfällen snäv (smal) Inget av dem behöver vara klokare, betyda att vi verkligen förstår precis allt.

Denna allmännt muntliga dispyt, högt i tak på S-info säger mig att vi söker förståelse hos varandra, stor kunskap finns att verkligen försöka förstå väldigt många problem. Att förstå uppskattningen av olika etnicitet t ex, olika språk beroende på etnicitet är inget problem, det fann vi svar och lösning om tidigt i Sverige, vi förstår idag de allra flesta att alla har lika värde, fram till och med detta detta breda synsättet att förrsöka förstå kommer vi fram till att försöka tolka klyftor i Sverige där vi är så kloka om denna jämlikhets-värdering, men vi ser inte att beskåda allt med det breda perspektivet. Vi har klyftor mellan olika åldrar, olika språk mellan olika åldrar. Vid synen och med vilja att förstå globala problem ser vi förbi situationerna som uppstår där vi bor och lever. Ålders rasism. Vi talar om det men finner inte vilja att analysera problemet. Orsaken är ? Kapitalism, gången inkomst princip. Värnande om människor som utvecklats att dela människor i olika fack. Är kompetensen så hög att värderingar om människan inte längre har utrymme. För säkerhets skull låser vi in äldre. Yngre lämnar vi till dem med kompetens medan vi själva är arbetslösa eller god för inkomsten, utvecklingen av samhället, inte oss själva. Uppenbarligen. Eller ?
Kan konstatera två saker. Det är fler svenskar som tycker att det är dåligt med högre skatt på inkomster över 40k än som röstar på socialdemokraterna. Vem har har rätt?
Jobbskatteavdraget har gett alla som jobbar lite andrum i det hårt pressade värld vi lever i. Givetvis har vi som tjänar lite mindre märkt det mycket mer possitivt än de som har lite större marginaler.
Om nu jobbskatteavdraget är så hemskt varför tar ni då inte bort alla steg?


Bengt Silfverstrand: Det har gjorts ett flertal undersökningar som samstämmigt visar att svenska folket är beredda att betala mer i skatt för att förstärka kvaliteten inom skola, vård och omsorg. Jobbskatteavdraget har inte gett några nya jobb i nämnvärd utsträckning, vilket även borgerliga ekonomer konstaterat.

Eftersom flera jobbskatteavdrag redan är genomförda så vore det orimligt att ta tillbaka vad stora grupper redan fått i sina plånböcker. (S) röstade mot när jobbskatteavdragen infördes, men kan självfallet inte återställa allt vad b-alliansen ställt till med.

Vi koncentrerar oss nu på att förhindra nya jobbskatteavdrag, avdrag som till stora delar fått betalas av sjuka, arbetslösa, förtidspensionärer m fl särskilt utsatta grupper.
Jag har raderat inlägg från Peter Nicklasson av det mycket enkla skälet att han inte håller sig till ämnet utan koncentrerar sig på andefattig personlig polemik.

Jag ska bara rätta en av många felaktiga uppgifter.

Jag jobbade 14 år i näringslivet (Marknadsföring - Höganäs AB) innan jag blev riksdagsledamot.
Bengt det är ändå fler som tycker det är fel med högre skatt på inkomster över 40K än vad som röstar på sossarna. En liten tankeställare.

Ni har aldrig skämts för att höja skatter förr, alltså tycker ni att jobbskatteavdraget är bra! Det är bra, men erkänn det gärna också!


Bengt Silfverstrand: Du har fel. En klar majoritet av svenska folket anser uppenbarligen att det är rimligt att personer som tjänar mer än 40.000 kronor per månad bidrar lite mer till vår gemensamma välfärd.

Skatter är inget självändamål och därmed heller inte vare sig skattehöjningar eller skattesänkningar. Socialdemokraternas begränsade skattehöjningar i nuläget går till områden där personalförstärkning - inom främst skola, vård och omsorg - är alldeles nödvändiga för att höja undervisnings-resp. vårdkvaliteten.

Jobbskatteavdraget har inte tillnärmelsevis gett de nya jobb som b-alliansen utlovade. Det hade varit mycket bättre att använda de miljardbelopp dessa skattesänkningar kostat till förstärkningar i välfärden, anständiga sjukförsäkringsregler och en a-kassa som inte stöter bort folk i socialbidragsberoende.
Bengt, jag skrev inte att en majoritet tycker det är fel med extra skatt över 40K, jag konstaterade att de 35% som tycker det är fel är fler än de 25-27% av väljarna so tänker rösta på S. Har inget med saken att göra, bara lite perspektiv på vad svenskar tycker.

Våga rösta på Alliansen Bengt, för en stabil svensk regering. Det skall jag göra!


Bengt Silfverstrand: Du borde inse att det är meningslöst att skicka den här typen av "icke-inlägg". Att jag röstar på socialdemokraterna är väl självklart. Och min röst är redan avgiven.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM