TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Jag håller med Jan Andersson att skolministern och folkpartiledaren Jan Björklund blev rejält avklädd vid gårdagens partiledarutfrågning i SVT och att utfrågarna Anna Hedenmo och Mats Knutsson var lika tuffa som när Mona Sahlin grillades för några dagar sedan.

 

Björklunds avgörande svagheter var givetvis hans dåliga koll på ansvarsfördelningen mellan stat och kommun på det område skolan, där han som skolminister förväntas ha särskilda kunskaper, och hans fiskande i Sverigedemokraternas grumliga vatten.

 

Knappast någon ifrågasätter en lärares rätt att kunna se sina elever i ögonen, men att detta ska leda till en generell lagstiftning om förbud för bärande av burka och niqab visar bara i vilka skumma syften folkpartiet är ute. Riktigt dråpligt och avslöjande blir det när kommunalrådet Strandberg (fp) tvingades erkänna att han inte sett en enda kvinna bära burka i Landskrona, kommunen där folkpartiet tävlar med Sverigedemokraterna om att vara mest främlingsfientlig.

 

Utfrågningen hade trots allt det goda med sig att Björklunds politiska position långt ute till höger manifesterades så tydligt. Han tycker det är helt ok att höginkomsttagare först ska gynnas med jobbskatteavdrag och sedan som grädde på moset få en ytterligare skattesänkning om man tjänar mer än 30.000 kronor i månaden. Stora ingrepp i naturen genom uranbrytning är heller inget som Björklund oroar sig för.  Dessutom har han fel i sak när han åberopar risk för skatteflykt som skäl för att ytterligare gynna höginkomsttagare.  Skatteflykt är i praktiken ett marginellt problem i Sverige.

 

Sist och slutligen är det minst sagt pikant att en skolminister som inte är sen att mästra politiska motståndare, skolelever och föräldrar för att ta för lätt på kunskapernas betydelse i skolan själv är så usel på att klara enkla ordkunskapstester.
Sålunda visste inte Björklund att letargi är det samma som håglöshet eller att aritmetik har med räknelära att göra.

 

I bristen på allmänbildning, vilken bäst grundas i beläsenhet även utanför den politiska och yrkesmässiga sfären, gror de fördomar som är demokratins och den nationella sammanhållningens värsta fiender.
Skolminister Jan Björklund – IG – Icke godkänd!Jag har uppfattat att Jan Björklunds förslag går ut på att en rektor för en skola skall ha befogenheter att bestämma om klädedräkt inom skolan. Orsaken är att en fråga om diskriminering eller inte diskriminering genom att förbjuda lärare att bära burka eller niqab legat oavgjord hos DO i 18 månader med hänvisning till oklarheter i lagstiftning om rektors befogenheter.

Knappast någon ifrågasätter rektors rätt att ta detta avgörande, skriver du. Vad är det då för skumma syften som du anser att Björklund har?

Det finns olika sätt att sätta löner. En administrativ lönesättning - t.ex. riksdagsmäns och politikers löner och en kompetensgrundad lönesättning. Björklunds fotbollsspelarexempel är utmärkt. Inge förslår eller tro, att löner till fotbollsspelare kan grundas på något lönegradssystem och fackliga förhandlingar. Den principen gäller för alla inom konkurrensutsatta områden. Nu är även landstingen och kommunerna utsatt för detta. Läkare inte bara utbildar sig (med skuldsättning) i Danmark, de tar också jobb i Danmark. Och i andra länder.
Vi har rätt många utländska läkare i Sverige också. De kommer inte hit för klimatets skulle, eller för att vår sjukvård är speciellt högt utvecklad. De kommer hit därför att de svenska lönerna är högre än i deras hemländer. De lämnar också Sverige när lönenivån i deras hemland blir attraktivt eller när de fått kompetens och validation för jobb i andra länder. Allt detta har med skatten att göra. Skatt på arbete är något tveksamt och skatter som överstiger 50 procent av produktionsvärdet anser jag vara skadligt. Sverige är ett högskatteland och det är inte bara de lågbetalda som överbeskattas - hela vägen upp gäller detta. Enda undantaget kan vara politiker. Tänk att i gamla Grekland fanns en regel att ingen som var beroende av löneinkomster fick inneha politiska uppdrag. Samtidigt vara personer med oberoende ekonomi skyldiga som medborgare att ta politiska uppdrag. Kan du ana vilken tankegång som låg bakom? Aristoteles blev förhindrar att ta uppdrag i Aten eftersom han varit lärare till Alexander den store och fått betalt för det. Här anses inte någon politiker bli beroende av att få 140.000 i månaden - men däremot blir en forskare stämplad som partisk om han yttrar sig om sin forskning betald av enskilt kapital. Björklunds syn på löner är frisk och positiv - socialdemokraters syn på löner är att detta är pengar som politikerna frikostigt ger löntagarna men att lönerna egentligen är statens egendom. (Att ta ut mindre skatt av den som betalar skattebelastade tjänster med redan beskattade pengar anser du tydligen skall kallas subvention - RUT är exemplet.)
Bengt Silfverstrand: Vad en rektor ska göra och inte göra i sammanhanget är en bedömning som får ske från fall till fall.

Klädesförbud är inget för Sveriges lagstiftande församling att befatta sig med.

Till och med Lena Mellin kunde se och erkänna att Björklund gjorde en slät figur i TV-utfrågningen.

Att inte av b-partierna utsända försvarsadvokater kan se tillkortakommandena är förutsägbart.

Att RUT är och förblir en subvention erkänner annars även den mest inbitne borgerlige politiker.
Har Björklund aldrig hört ordet letargi?
Pinsamt...
Det festligaste var ju när han började smälla av kinapuffar.Jag menar här har högern varit inne på en
massa bloggar och oroat sig för kineser o Korea
Vilken skola framhåller han.Kina och asiatiska
skolor.Sen detta babbel om burka som börjar tråka
ut mig,eller att man inte får prata om det
Klart man får men det är knappast det valet ska
handla om,men han försöker väl fiska röster från SD
Från politikerhåll höger handlar detta bara om pengar
inget annat.När integrationsministern föreslog
vi skulle ta hit invandrare som får lägre lön så har det inte med rashat att göra bara pengar pengar
får dom lägre lön så kan ju alla andra få det också
Det låter som Björklund missat grundkursen
i svenska.Kanske behöver han själv den kinesiska
skolan med hårdare diciplin för att banka in kunskap


Bengt Silfverstrand: Ja, Björklund har själv många av de kunskapsbrister som han i tid och otid frånkänner andra.
Bengt Silfverstrand: Vad en rektor ska göra och inte göra i sammanhanget är en bedömning som får ske från fall till fall.

Är det rimligt att en DO-anmälan skall ta mer än 18 månader att utredas. Om DO anger oklarheter i lagstiftningen som skäl så anser jag att det är riksdagens sak att klargöra frågan. Nu handhar inte riksdagen sådant i Sverige och därför blir det regeringens sak.

Det gläder mig att du anser att det är Sveriges lagstiftande församling som skall hantera detta. Faktum är att de socialdemokratiska regeringarna har satt trenden att lagstiftning skall ske genom regeringspropositioner.

Din kommentar till min långa utläggning om beskattning av höginkomsttagare besvarar du med att jag inte kan se tillkortakommande. Konstig argumentation.

Vad menar du med att Björklund har de kunskapsbrister som han frånkänner andra?(I kommentaren till Mia Sjöqvist.)
Bengt Silfverstrand: Ja, det är inte orimligt att en DO-anmälan i det här fallet tar särskilt lång tid. Frågan är som alla insiktsfulla, omdömesgilla och demokratiskt förankrade krafter vet ytterst känslig, då frågan om burka och niqab skrupulöst utnyttjats inte bara av sverigedemokrater utan också på senare tid av folkpartiet.. Jag har inte sagt att det ska lagstiftas i detta fall. Tvärtom Björklund och folkpartiet fiskar i grumligt vatten när de kräver en sådan lagstiftning.

Sen är du komplett okunnig när du påstår att socialdemokratiska regeringar lagstiftat genom regeringspropositioner. Detta är fullständigt omöjligt enligt Sveriges grundlag.

Är man anhängare av skatt efter bärkraft, så måste det vara fullt rimligt att höginkomsttagare betalar mer av sin lön än låginkomsttagare.

Vad slutligen Björklunds kunskapsbrister anbelangar, så framgår väl dessa med all önskvärd tydlighet av gårdagens utfrågning. Exempel anges också i blogginlägget.
KÖKSBITRÄDET
Mona Sahlin hade inte kunnat svara på någon av frågorna.
Eller vad tror Du?


Bengt Silfverstrand: Partiledaren med mångårig regeringserfarenhet, Mona Sahlin, hade med stor sannolikhet kunnat besvara frågorna. Att en minister med ansvar för kunskapsfrågor inte kan det måste anses som synnerligen anmärkningsvärt.
Nämen Sven då, detta kan du väl inte skylla på
Mona Sahlin vår blivande statsminister
kunde säkert frågorna men nu handlade det
ju om att Björklund inte kunde dom
När det gäller burkan så vet du ju mycket väl att Björklund/regeringen inte kräver någon generell lagstiftning. En rektors befogenheter skall inte vara så otydliga att en utredning blir praktiskt taget omöjlig. Det är rektors befogenheter det gäller - alltså att kunna bestämma föreskrifter om klädsel. Sådant finns ju inom andra verksamheter också.

Min kompletta okunskap om lagstiftning delas av regeringskansliet. Direkt kopierat från regeringssidan på webben: "Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag till nya och ändrade lagar från regeringen." Det är inte omöjligt med spontana motioner från riksdagen men dessa är mycket få.

Björklunds okunskaper är genanta, men jag frågade vad du menade med att Björklund frånkänner andra denna okunskap.


Bengt Silfverstrand: Björklund kräver lagstiftning i en icke-fråga där ansvaret och bedömning i enskilda fall måste bör ligga på skolan själv.

Jomenvisst är riksdagen Sveriges lagstiftande församling. Det var ditt sluddrande om regeringspropositioner kontra riksdagens ansvar jag reagerade mot.

Björklunds genanta okunskaper blir särskilt anmärkningsvärda när han kritiserar kunskapsbristen i våra skolor.
Intressant Bengt! "Utsända försvarsadvokater" och då menar du de som sympatiserar med regeringen.

Däremot när en socialdemokratisk politiker gör något, ja då är det alltid lysande. Kommentarerna efter Mona Sahlins utfrågning i TV här på S-blogg är ganska karaktäristiskt!

Dessutom Mia; jag har läst och följt S-blogg sedan 2007. Jag kan egentligen inte minnas att jag sett ditt namn förrän för någon eller ett par månader sedan. Men jag kan ju absolut ha fel. Får man gissa på en SSU-aktivist som är insatt i valrörelsen? Självklart är du i din fulla rätt att göra det.

Men om man vill ha en diskussion utan diskussion med meningsmotståndare, ja då får man nog stänga bloggen och kräva inloggning.


Bengt Silfverstrand: Det framstår väl som alldeles uppenbart för folk med elementär läsföreståelse att många som likt kardborrar fastnar på hemsidor inte har att få till stånd en vital debatt som huvudintresse utan bara att torgföra mer eller mindre sanslös kritik mot socialdemokraterna.

När de dessutom inte vågar sätta ut sina namn och därmed bryter mot debattreglerna så blir bilden av de yttersta syftena kristallklar.

Den här bloggen handlar om skolminister Jan Björklunds utfrågning i TV i söndags och ingenting annat.
Svar till Sven.
SSUaktivist är fel men gissa får man ju alltid
Rättigheten att vara här är ingenting du kan
"ge mig" som en present.
Är fascinerad av att dessa Björklunds bristande
lingvistiska kunskaper och ordförråd till slut kunde tillskrivas Mona S på ett fult sätt
Du kan kliva ner från dina höga hästar och acceptera
att ingen här kommer att sitta och läsa alla påhopp
på Mona S och socialdemokratin
Mig stör det inte att oron i högerlägret är så
stor.Förra gissningen på vad jag var-civilekonom-
är också fel.Den stod inte du för men gissa får man ju
alltid som sagt var.Socialdemokrat det är vad jag är
Sorry, avsikten var inte att "ge" dig någon present, jag antog att du skulle skälla på mig och påpeka att jag inte har någon som helst rätt att förbjuda dig att skriva. jag gick händelserna i förväg.

Jag kan inte minnas att jag på något som helst sätt har hoppat på Mona Sahlin (inte ens någon gång).

Ärligt talat, oron är nog mindre bland alliansens vänner än bland de rödgröna. Däremot kommer det krävas jobb in i kaklet som någon skrev. Även för Alliansen.
Bengt Silfverstrand: Inte heller denna kommentar har det minsta med skolminister Jan Björklunds uteblivna svar i SVT att göra.
Kanske är det så Sven att jag är oerhört tränad att
läsa tidningar i sandstorm.Med det får det räcka
f.n Samt att jag är socialdemokrat
Jag ser fram mot att se vad dom rödgröna
presenterar imorgon.
Hm, nu inser jag. Du för en diskussion med två personer som råkar heta Sven (otroligt nog), varav jag är den ene men inte den andre. :)
God kväll!


Bengt Silfverstrand: Och god natt. Du bryter mot debattreglerna och får fortsättningsvis inget utrymme här. Enda anledningen till att dina redan gjorda inlägg får stå kvar är att de framstår i all sin nakenhet och effektivt bemötts av Mia Sjöqvist.
Än en gång erinras om debattreglerna. Personer som skriver här ska vara klart identifierbara. Anonyma och fejkade inlägg godkänns inte.
Men det står ju på regeringswebben att: " Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag till nya och ändrade lagar från regeringen." Detta kallar du fullständigt omöjligt enligt vår konstitution.

Skulle det vara så svårt att komma överens om ett faktiskt förhållande?


Bengt Silfverstrand: Nu rör du verkligen till det.

Det är självfallet regeringen, som ju bygger på riksdagsmajoriteten, obetaget att lägga fram förslag till nya lagar till riksdagen. Sen har varje ledamot, resp. partigrupp rätt att väcka moltioner med anledning av varje regeringsproposition samt under riksdagens s k allmänna motionstid.

Vad är det för konstigt med det?
Gymnasiereformen 2011 genomförs i ett läge då klasskillnaderna i samhället ökar och där ett barns förälder är anställd som hushållerska hemma hos ett annat barns förälder. Men naturligtvis finns det mekanismer som hindrar denna utveckling – att 2 barn med så vitt skild socioekonomisk situatio kommer i samspråk med varandra överhuvudet taget!
Olika grupper sorteras i olika områden med olika standard och barnen går i olika skolor med olika status. Frid och fröjd! Borgerligheten vill få oss att tro att skoleleven har möjlighet att tillägna sig kunskap på lika villkor, under lika förhållanden vad gäller exempelvis trygghet i hemmet, socioekonomisk situation, möjlighet till hjälp med läxläsning och i en skolordning med genomgående hög kvalitet på lärare, lokaler och tillgänglighet. Så är inte fallet! oavsett alliansens ansträngningar att dölja detta.
Och vid första anblicken av Gymnasiereformen 2011 (reform?) framstår den välputsad och modern, som ett reverterat och rekonditionerat miljonprogramkomplex. Och skolverket excellerar i sitt uppdrag att informera och stödja ett så smärtfritt genomförande som möjligt, fritt från problematisering och kritisk granskning.
I själv verket är GY2011 en repstege där avstånden mellan steglitsarna är omänskligt långa. I vårt snabbfotade Reinfeldsverige har alla samma chans! Det har trummats djupt in i folksjälen, oavsett individens utgångsläge och möjlighet till självförverkligande. Maud Olofsson och Jan Björklund har gett begreppet ”obstinat” ett ansikte och gjort självförhävdelse till en politikerdygd med sitt envisa och trångsynta och elitistiska samhällsbudskap. Här ett enkelt retoriskt recept:
Uppmana till att repstegen går att använda! Mörka sedan när, hur och av vem den skall användas.
Problemet med den här sortens retorik är att den underblåser en misstro mot hela det politiska etablissemanget. Kunskapslinjen, Jämte arbetslinjen, jämte fredslinjen, jämte frihetslinjen har under den gånga mandatperioden fått en allt märkligare inramning med en allt fränare bismak. ”Verklighetens folk” och ”Sveriges enda Arbetarparti” är uttryck som slår knut på sig själva. Vad mer kan sägas.
Och om vi har någon politiker i Sverige som slår knut på sig själv och som inte verkar förstå alliansens tysta överenskommelse om att alltför explicita uttryck och ställningstaganden riskerar spräcka hela denna smäckra och sköra retoriska figur, så är det Jan Björklund.
Tack Jan för att du i Sydsvenskan efterlyser ”en renässans för vad som kallas den bildade borgerligheten” och samtidigt sitter i SVT:s utfrågning ovetande om vad ord som ”aritmetik” och ”letargi” betyder med fyra alternativ givna!
Det gör mig rädd att en så obildad man skall upplysa folket om vad som menas med bildning och hur den skall nås, vilket nu dessväre finns översatt och omsatt i GY2011. Vad är ett borgerligt bildningsideal? Och varför måste bildningsidealet knytas till något så klassbundet som begreppet borgerlighet?
Med gymnasiereformen 2011 har regeringen återigen lyckats med konststycket att konservera och späda på en redan befintlig och för samhället ytterst skadlig klassproblematik utan att för den skull framstå som bakåtsträvande, orättfärdig och orättvis. Vi backar in i framtiden och låter en hel generation av ungdomar stå utan tryggt arbete och nu snart också utan fullständig utbildning.
GY2011 differentierar behörighetskrav redan inför gymnasievalet. För ett yrkesförberedande program krävs från och med 2011 godkänt i fem övriga ämnen jämte svenska, matematik och engelska. För högskoleförberende gymnasium krävs godkänt i nio av dae övriga ämnena. GY2011 skiljer tydligare på yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieprogram – vilket också gör det betydligt svårare att lägga om inriktning. GY2011 skapar ytterligare selektionsmöjligheter genom att införa å ena sidan en spetsutbildning och å andra sidan en renodlad lärlingsutbildning. Hela idén utmynnar i 2 olika typer av examina: yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Där alliansen vill satsa stort på lärlingsutbildningar vill de rödgröna bevara en skola där eleverna slipper göra tidiga yrkes- och framtidsval.
Grundfrågan är djupt ideologisk där ett slopande av och nekande till högskolebehörighet till stora grupper också innebär att samhället väljer att avstå från sitt ansvar över de orättvisor som samhället skapar. Alliansens modell välter över ansvaret på individen och argumenterar för att individens preferenser står i direkt motsvarighet till individens förutsättningar för att klara olika typer av uppgifter i samhället. Det sistnämnda innebär att orättvisor inte påverkar individens val och valmöjlighet - en slutsats som gång på gång har visat sig felaktig. Vi lever inte i den bästa av världar. Människan är och förblir en social produkt och påverkas av sina omständigheter. Friheten att välja måste alltid kopplas till ekonomisk frihet men också till möjligheten att veta vad som är ett bra val. Vi behöver en skola som hjälper alla elever att nå fram till högskolebehörighet - en solidarisk skola där vi använder samhällets gemensamma resurser på ett effektivt och rättvist sätt. Friskolereformen har redan inneburit stora påfrestningar på vårt gemensamt finansierade skolsystem, och nu står vi inför GY2011. Om vi låter den här utvecklingen fortsätta samtidigt som klasskillnaderna ökar i Sverige så står vi snart inför en situation där vi inte längre kan tala i termer av ”en skola för alla”.

Martin Persson, 35
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM