TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Frågan har ställts av en bloggare, och jag tycker personligen också att den har ett visst allmänt intresse. Detta inte minst mot bakgrund av att Erik Laakso, i sin piedestala självgodhet inte nedlåter sig att länka till s-info.
Någon skojade en gång med att dåvarande centerledaren Olof Johansson varit föremål för SÄPO:s intresse men att man inte lyckats åsiktsregistrera honom. Det är inte uteslutet att Säpo stött på samma patrull om man börjat syna Erik Laakso närmare i sömmarna.

 

Ta bara som ett konkret och aktuellt exempel den debattartikel med rubriken ”Det räcker inte med att gilla Maria Wetterstrand" som Laakso producerade i Expressen den 21/8 tillsammans med de i anden lika egotrippade skribenterna Alexander Bard, som sägs vara artist, författare och grundare till det liberala nätverket Liberati, Annika Beijbom, riksdagskandidat för Folkpartiet i Göteborg och medlem i Liberati samt Anders Svensson, frihetlig vänsterpolitisk debattör och bloggare.
Laakso själv lanseras i artikeln som ”skribent och opinionsbildare som överväger att rösta på Miljöpartiet i något av höstens tre val men som gärna ser kampen för miljön som ett rationellt och inte ett religiöst projekt".
I artikeln första stycke heter det bl a ”Vi är fyra miljöpolitiska aktivister . en liberal, en socialist, en pragmatist och en frihetlig vänstermänniska”. Vem som är vem i det sammanhanget är torde det vara lika svårt att avgöra som att åsiktsregistrera vederbörande.

 

Enligt skribenterna ”går det inte att rösta på Miljöpartiet trots att vi gillar stora delar av deras framtoning. Deras politik baseras nämligen på en religiös föreställningsvärld, och vad värre är, deras politik vill tvinga på alla andra denna religiösa övertygelse."
Slutsatsen framförs i formuleringar som har starka drag av akademisk seminarieövning och bygger på vad Maria Wetterstrand yttrat i en debatt mot ”liberalen” Johan Norberg i Almedalen och ”senare samma kväll i ett tv-samtal med Alexander Bard och Niklas Svensson."

 

Att beskylla miljöpartiet och deras pragmatiska ledare Maria Wetterstrand och Peter Eriksson för närmast religiös fanatism tillhör nog mer avdelningen livlig
fantasi än realism. Om det således är svårt att åsiktsregistrera Erik Laakso utifrån det närmast bisarra utspelet i Expressen så blir det inte lättare när man tagit del av hans senaste inlägg i RUT-debatten.

 

Gilla RUT är Laaksos budskap, det ger både fler jobb och inte minst så kan du självförverkliga dig om du slipper städa själv utan kan få bort dammtussorna med hjälp av en rejält skattesubventionerad avgift.
Om vi börjar med jobbeffekten så kan RUT uppskattningsvis (förre TCO-ekonomen Roland Spånt är den som hittills presenterat den djupaste analysen) ha skapat ca. 3.000 nya jobb. Denna siffra ska då ställas mot att ca. 24.000 jobb försvunnit inom skola- vård och omsorgssektorn. Om vi håller fast vid principen att varenda felaktigt använd skattekrona är en stöld från folket, så torde behoven i sammanhangen bäst kunna tillgodoses genom att rikta ett direkt stöd till de mest behövande, gamla människor inom hemtjänsten. Slopad biståndsbedömning, vilken med framgång prövats i flera kommuner är då en väg som kan göras betydligt bredare.

 

Om vi sedan behöver mera av självförverkligande (f-n vet!) så torde ett sådant väl kunna uppnås genom ett förbättrat stöd direkt till barnfamiljerna via höjning av barnbidragen. Detta är en både transparent och administrativt billig form av familjestöd.

Den nu av flera ställda frågan - "Är Erik Laakso sosse?" saknar med andra ord inte helt intresse.Nej han är bara en låtsas-sosse!

Bengt Nilsson, röd gråsosse
Jag anade att du skulle skriva någon i denna stilen men med sikte på Robert Noord, apropå hans inlägg om att (s) borde byta årtusende.


Bengt Silfverstrand: Jag har skrivit utifrån vad som faktiskt skrivs i Expressen m fl alster och vad gäller Robert Noord så har jag också idag harangerat honom för den politik som han redovisar att socialdemokraterna i Haninge ska gå till val på.
En mer relevant fråga är väl om du själv är sosse. Så far out left som du är vet jag knappt någon ens i Stockholms arbetarekommun som är.


Bengt Silfverstrand: Mycket lustigt inlägg. Minst lika många som tycker jag är vänster anser att jag tillhör socialdemokratins högerskikt. Så det föreligger uppenbarligen balans. Men jag har viss förståelse för din synpunkt om vänster. Ty befinner man sig så långt ute på högerflanken som du så blir ju de flesta som inte delar nyliberlismens nattväktartankar vänstermänniskor.
Mycket lågt inlägg. Laakso är en av få sossar som jag känner genuin respekt för. Han vågar stå upp för sina åsikter och viker sig inte för partipiskan, utan jobbar verkligen för att åstadkomma en i hans mening bättre socialdemokrati. Om alla visade samma intresse och integritet hade vi haft en mycket vackrare värld. Bemöt hans argument istället för att smutskasta och angripa hans karaktär, för den är det verkligen inget fel på.

När det gäller dina siffror om RUT och omsorgen på slutet så finns det många som inte skulle hålla med. Vårdföretagarna har räknat fram att de där 24000 jobben och ytterligare 11000 till har flyttat över i privat regi istället: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/motstridiga-siffror-om-valfardsjobben_4966737.svd

Nettoeffekten är alltså fler som jobbar med vård, skola & omsorg mot tidigare.

Och var har du hört 3000 jobb från RUT? Företagarna har släppt en rapport som säger att det i själva verket är 18000 jobb på ett enda år, vilket inte kan kallas för något annat än braksuccé: http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Nyheter/-2010-/18-000-nya-jobb-med-ROT-och-RUT/


Bengt Silfverstrand: Vad är lågt i sammanhanget. Jag bemöter Laakso i sak men kan självfallet inte låta bli att ironisera över inlägget i Expressen, som ju verkligen inte är någon politisk positionsbestämning utan mera påminner om Janne Vängmans väg hem efter lördagsdansen.

Uppgifterna om ca. 3 000 jobb kommer från f. TC0-ekonomen Roland Spånt som gjort en djupare analys än vad partsinlagorna från företagarna m fl förmått.
Jag bloggar på kulturmagasinet Voltaire, för den som händelsvis vill bilda sig en egen uppfattning.
http://eriklaakso.voltaire.se/ (från augusti 2010)

Tidigare blogginlägg som kan ge relevant information om min politiska hemvist återfinns på:
http://www.eriklaakso.nu (mellan 2008-2010)
samt på
http://www.eriklaakso.nu/blog (mellan 2006-2008)


Bengt Silfverstrand: Ja, var du bloggar har vi givetvis förstått. Men nu gällde det den här bloggen som du har alla möjligheter att kommentera i sak.
Jag är varken liberal eller sosse och delar i det stora hela väldigt få politiska åsikter med Beijbom, Bard och Laakso. Förutom kring religion och kring miljöpartiet. Även om min kritik mot miljöpartiet främst är en annan än den jag ger uttryck för i Expressen.

http://www.zaramis.nu/blog/2010/08/24/intressant-utveckling-i-stockholm/
http://www.zaramis.nu/blog/2010/03/06/inte-bra-att-det-gar-framat-for-miljopartiet/
http://www.zaramis.nu/blog/2010/08/20/ekosocialism-inte-ekologism/

För mig är Erik Laakso en högersosse. Ganska typisk sådan.


Bengt Silfverstrand: I stället för att hänvisa till en massa olika sajter, en inte ovanlig sjukdom hos akademiska finlirare så vore det intressant om du bemötte inlägget i sak.
När det gäller det så från Bengt S och andra sossar så förhatliga Rut-avdraget, som faktiskt även mindre bemedlade människor kan ha möjlighet att nyttja, är jag till fullo överens med Erik Laakso! Liksom Bengt är jag sosse, och med full rätt att ha avvikande åsikter.

Det kan väl vara ok med slopande av biståndsbedömningen när det gäller gamla människor. Dock finns en stor grupp, som inte har uppnått den åldern än, och har behov av hjälpen. Dessutom har inte alla kommuner slopat biståndsbedömningen. Många hinner nog dö, innan det är genomfört.


Bengt Silfverstrand: RUT-avdraget är inte förhatligt men så långt från socialdemokratiska grundvärderingar som man bara kan komma. Hur tror du samhället kommer att se ut om vi ska fortsätta att införa skattesubventionerade tjänster. Om man börjat med städning o.dyl varför ska man då inte fortsätta med husdjuren m m, som bl a Maud Olofsson föreslagit.
När började vi inom socialdemokraterna använda oss av övedomare för att bedöma vem som är socialdemokrat eller inte? För övrigt är det inte särskilt vanligt att socialdemokrater använder ordet sosse. det brukar en del andra göra. Man Bengt Silfverstrand försvara sig väl med det vanliga, att det handlar om irini. En ironi som bara han själv och hans allt färre fans tycks uppskatta.


Bengt Silfverstrand: Stackars Jan, som av för mig okänd anledning blivit så bitter på gamla dar. För det första så är det många av vårt folk ute på fabriksgolven och i de offentliga verksamheterna som använder begreppet sosse, och jag ser inget som helst ringaktande i detta.

Ironin fanns förvisso i viss och liten utsträckning i inledningen på bloggen men sen redogör jag mycket konkret varför jag har svårt att placera Laakso på den politiska värdeskalan. Laakso är ju precis som du och jag inte sen att sticka ut hakan, men då får man förstås också finna sig i att bli bemött.

Överdomare i de här sammanhangen är väl snarare de som har svårt att tåla att också socialdemokrater kan ha lite distans i tillvaron och inte tillhör gruppen socialdemokratiska laestadianer.
Jag är en stor beundrare av Bengt Silfverstrand. Underhållande satirer och parodier.

(egentligen avsåg jag att skriva "ett stort f*n av"... men s-info tillät inte bokstäverna 'f', 'a' samt 'n' i den ordningen)
Bengt är sosse men hindras inte av piedestalen, en möbel för övrigt tyvärr de flesta officiella personer finner vilja att ge plats för i mitten av hemmets möblering (intellekt) Annorlunda kan situationen vara när gemenskapen sammandrabbar orienteringen av denna "möblering" dvs egot (piedistalen) Skall denna piedestal då med rymd (utrymme) vara centrerad i mitten av uppmärksamheten eller placerad i ett hörn för värden och gästerna att träda fram och mötas tillsammans. Piedestal. En fullständigt funktionslös pryl för hela inredningen (socialdemokratin) som helhet.


Bengt Silfverstrand: Nej, om piedestaler tycker jag inte....
Är Du sosse? Tänk om tiderna förändrats?


Bengt Silfverstrand: Ja, tiderna har förändrats men inte socialdemokratins grundsyn på rättvisa och solidaritet.
Angående RUT.... Under en tid har jag lagt in min iofs förenklade kalkyl i diverse forum och hittills har ingen visat var den är fel! Så nu försöker jag igen:
En liten räkneövning, ungefärliga siffror:
Debiterat = 300:-/tim, moms = 60:-, soc.avg.= 60:-, skatt = 55:-. Detta ger 175:- till stats/kommunkassan. 50% avdrag från 300:- ger -150:-. Redan här en vinst för stat/kommun på 25:-. Lägger vi sedan till utebliven a-kasseersättning eller socialbidrag så verkar det vara en win-win situation för alla inblandade parter.Bengt Silfverstrand: Ja, spekulationer och fantasikalkyler kan man ju alltid roa sig med. Med den synen på win-winsituationer så borde vi ju skattesubventionera hela tjänstemarknaden. Och varför inte ta med varumarknaden i samma svep.
Jag har ett längre tag kallat mig själv för Sosse, och kommer nog att fortsätta göra det. Här i min kommun är det inte så ovanligt.


Bengt Silfverstrand: Då är vi helt överens på den punkten.
Bengt???

Vad är syftet med ditt inägg????? Jag fattar inte vad du är ute efter!

Kan du inte diskutera sak utan att gå på person? Futtigt!


Bengt Silfverstrand: Britta,

Ett av syftena är förstås att reagera mot pösmunkeri. Då det är Laakso som ger sig ut på luftvärd i Expressenaartikeln och går ut och angriper socialdemokraterna syn på RUT-avdragen mitt i en brinnande valrörelse, där borgarna med stöd av vissa skattesubventionerade tjänsteföretag hotar med arbetslöshet om RUT-avdragen försvinner. Mot den bakgrunden kan det väl ändå inte anses oförsynt att reagera.

Och för övrigt lärde mig redan salig filmkritikern Gunnar Oldin att man faktiskt har rätt att klaga på att ett ägg är surt även om man inte själv kan värpa.
Ett väldigt roligt inlägg; "starka drag av akademisk seminarieövning" Hähä...

Ja, Erik Laakso och jag har också diskuterat frågan på twitter; och blev överens om att vi inte kommer att bli överens.

För en stund sedan blev diskussionen än en gång aktuell på twitter med en annan person.


RUT-avdraget är för mig en av de mest förhatliga symboler för det klassamhälle som alliansen på sitt manipulativa sätt agerar för att återinföra.

Oavsett skattetekniska argument så kommer jag aldrig att kunna acceptera RUT; för att det förutsätter vissa människors underordning som tjänstefolk - i privata hem.

Jag hoppades att det var ett samhälle som vi lämnat bakom oss för länge sedan; och som vi aldrig ska tvingas återuppleva igen.

Jag blir genunint och djupt ledsen när något jag betraktar som grundvärderingar kan omvandlas till skattetekniska diskussioner.


Bengt Silfverstrand: Hej Helena!
Ja, du har i motsats till vissa gnällspikar fattat poängen med mitt inlägg. Kritiken mot personlig uppblåsthet i kombination med benägenheten att ständigt omfamna borgerliga paradtankar med förslag som förutsätter människors underordning.

RUT är och förblir ett både skattetekniskt och ideologiskt missfoster.
Jag tycker inte om att enskilda personer i vårt parti sätter sig till doms över vilka andra socialdemokrater är att betraktas som socialdemokrater eller inte. Jag kallar inte mig själv sosse utan socialdemokrat. På vilket sätt dessa åsikter har med min ålder att göra eller att de speglar någon bitterhet har jag mycket svårt att se.
Jag har fått ett stort förtroende i min arbetarekommun efter det att jag lämnade mitt uppdrag som europaparlamentariker. Kanke går det att spåra en viss bitterhet hos en person som inte åtnjutit samma förtroende i sin arbetarekommun


Bengt Silfverstrand: Ingen har satt sig till doms över någon. Men i en demokrati och ett parti med högt till taket, måste det vara tillåtet att uttrycka sin åsikt även om bloggare, som ger sig ut i offentlighetens sken och torgför rent borgerliga åsikter men kallar sig socialdemokrat.

Som redan salig livsmedelsarbetare Gunnar Jönsson konstaterade i replikskifte med dåvarande partisekreterare Sten Andersson på en s-kongress så kan man uppenbarligen vara medlem i det socialdemokratiska partiet utan att vara sympatisör med partiets politik.

Den träffsäkra iakttagelsen gäller uppenbarligen i hög grad fortfarande.

Sedan snälle Jan, du har ju i samtal med ordföranden för Kullabygdens socialdemokrater, Kerstin Schultz sagt att du numera inser vari konflikten inom s-lägret i Höganäs består. Glöm då inte bort att det socialdemokratiska partiet p g av arbetarekommunens totala oförmåga att leda partiet i Höganäs enligt grundläggande demokratiska principer fattat ett enhälligt beslut om att godkänna en alternativ s-lista inför kommunvalet i Höganäs kommun den 19 september.

Jag ställer upp på en tillbakadragen "back-up-plats" på denna lista och deltar aktivt i valrörelsen för den politik som denna lista går till val på. Nu har du att döma av ditt senaste inlägg härovan återfallit i uppslutning bakom en arbetarekommun som excellerar i odemokratiska metoder och ren vuxenmobbning mot partikamrater.

Det förtroende jag har i sammanhanget återfinns hos de väljare och s-medlemmar som i likhet med Kullabygdens socialdemokrater tycker att partiets demokratiska spelregler ska gälla och tar avstånd från rent diktatoriska metoder.

Är inte detta gott nog?
Okej, så du är INTE en vänstersosse? Det stämmer inte med vad du själv säger i Christer Isakssons senaste bok, där du närmast får stå som symbol för Skånedistriktet med dess välkända vänsterlutning.

Vore för övrigt intressant att få veta exakt vilka socialdemokrater som anser att du tillhör partiets högerfalang. Har du någon källa eller referens på det påståendet? För mig förefaller det nämligen helt och hållet orimligt. Om du svarade ärligt på Politikerkompassen är jag tämligen säker på att du skulle hamna närmare V än S, precis som Ulvskog, Fritzon, Winberg och en del andra.


Bengt Silfverstrand: Jo, om man fortfarande tillämpar vänster-högerskalan, vilken alltjämnt är högst gångbar när det handlar om att analysera och bedöma politiska frågor så återfinns jag någonstans till vänster om mittlinjen, dock inte i de yttervänsterdomäner, som du har så lätt att tillvita alla som avviker från din egen tämligen svartvita föreställningsvärld.

Det är sedan fullständigt ointressant och irrelevant i sammanhanget att inregistrera vilka som tillhör en eventuell högerfalang i s-partiet.
Vad vi vet är att partiets ledning återfinns något till höger om partiets kärnväljare, men detta har Mona Sahlin insett och hanterat på ett synnerligen konstruktivt och skickligt sätt.

Vad jag skrivit om i denna blogg, och som uppenbarligen mött ett enormt intresse i vida kretsar är att det finns socialdemokrater, Laakso är en av de mest pregnanta exemplen på detta, som lägger större vikt vid att synas och höras i champagnegaloppen än att delta i det förvisso slitsamma men nödvändiga arbetet för att driva socialdemokratiska kärnfrågor.
Hej,

Har läst din bloggpost nu igen och försöker se vad det är, i sak, du kritiserar Laakso för. Jag hittar tre områden:

1) Han finns i fel sammanhang (debattartikel i expressen, tillsammans med icke-sossar)
2) Han kritiserar miljöpartiet
3) Han är för RUT-avdraget.

Har jag fattat det rätt, att det är dessa premisser som i huvudsak diskvalificerar honom från att vara sosse?

Mvh Marcus


Bengt Silfverstrand: Du har uppenbarligen vissa lässvårigheter. Det är givetvis inte primärt "sällskapet" i Expressenartikeln det handlar om utan de fabulösa spekulationerna om socialdemokratins samarbetspartner -miljöpartiet - som det finns anledning att kritisera ur ett socialdemokratiskt perspektiv.

p. 3 ligger det en viss sanning i och vad gäller hans åsikter om RUT-avdraget, så är de definitivt inte socialdemokratiska i den bemärkelsen att socialdemokratin står för principen åt var och en efter behov. Om den principen gäller fortfarande, så förligger sannerligen inget behov av att via skattesystemet subventionera människor som gott och väl har råd att betala sin städning och övriga hushållsgöromål ur den egna plånboken.

Det finns sedan inget som i och för sig diskvalificerar Laakso från att vara socialdemokrat. Men det måste väl ändå vara lite märkligt att vara medlem i ett parti men inte sympatisera med dess politik i grundläggande demokratiska frågor.
Ja, och när man inte förstår så ska man väl fråga..

Jag tänkte att eftersom du ägnar så stor del av bloggposten åt att beskriva i vilket sammanhang han framträtt så var detta en viktig faktor, men då vet jag nu att det inte var så.

Bra klargörande om RUT-avdraget där, att det är en grundläggande demokratisk fråga för S att få bort det.

Mvh Marcus


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, och jar har självfallet ingenting emot dina frågor. Anledningen till att jag tar upp "debattsällskapet" i Expressenartikeln har förstås ett indirekt samband med själva budskapet.
Det måste anses anmärkningsvärt att en person som gärna trots allt vill beskriva sig som socialdemokrat ägnar så mycket tid och kraft att i övernitiska akademiska termer kritisera ett parti som socialdemokraterna är i allians med mitt i en brinnande valrörelse.

RUTs avskaffande har i första hand med rättvisa och solidaritet att göra.
Erik Laakso är givetvis inte socialdemokrat med socialistiska värderingar. Var han har sin klassbas, det vete gudarna, men jag vet vad han känner sig befryndad med, och det är inte mig eller mina kamrater på jobbet som är hissmontörer och elektriker utan vit medelklass i storstädernas stadskärnor. Jag skulle tippa på att han och Per Ankervadhannuheter, den där pösmunken som är centerpartist i Stockholm ligger varandra påfallande nära i åsikter rent allmänt. Kanske skiljer sig lite i sak.

Men det är inget han är ensam om, halva 08:s sossekår ser ut på det hemska viset.

Bra också om Johan Ingerö. Han representerar för mig den svenska motsvarigheten till de chilenska liberaler som omedelbart efter att bomberna slutat falla över la Moneda gick ut och öppet anslöt sig till Pinochet, överlyckliga över att äntligen få visa sina sanna färger.


Bengt Silfverstrand: En verklighetsbeskrivning som jag i stort sett kan dela.
Erik Laakso har insett att kalla kriget är slut. Sovjet och östblocket finns inte mer. Muren är riven och vi reser fritt mellan länder på båda sidor den gamla järnridån.

Så slappna av. Vi behöver inte leta fiender i varje buske. Sammarbete är den nya ledstjärnan. Inte konfrontation.


Bengt Silfverstrand: Ja, och vem har inte det? Men vad har detta med politisk hemlöshet att göra?
Du har inte insett att kalla kriget är över och att vi har lagt ner klasskampen. Du känner inte igen dig i det nya politiska landskapet och längtar tillbaka till 70-talets konfrontativa retorik med fiendekapitalister i hög hatt och arbetare med mössan i handen.

Spänn nu av och njut av dagens samförståndsklimat istället. Den politiska historien är över.

Och vi måste vänja oss vid att makten byter parti ibland. 70-talets maktmonopol kommer aldrig tillbaka.

Så är det bara! Tro mig.

Ta nu en wiskey och njut av ditt pensionärsliv istället för att fäkta mot inbillade fiender.
Marcus skriver

1) Han finns i fel sammanhang (debattartikel i expressen, tillsammans med icke-sossar)
2) Han kritiserar miljöpartiet
3) Han är för RUT-avdraget.

Har jag fattat det rätt, att det är dessa premisser som i huvudsak diskvalificerar honom från att vara sosse?

Nu kan man lägga till en punkt

4) Han röstade på Piratpartiet

Fattar Du nu marcus?

/ Bloggaren KAS

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM