TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Bland Morianer och pigavdragare

Bra satsning, men varför bara åt de äldre frågar bloggare Jonas Morian i PromeMorian angående regeringens tilltänkta satsning på subventionerade hushållsnära tjänster för äldre.

Och inte helt oväntat hakar Uppsala högar(s)  svar på ”Kungens lilla piga” på. (ni vet hon som trots att hon fick bannor utav alla och med lilla näsan jämt svart av sot alltid var glad).

Och föreslår sänkt moms på tjänster som ett alternativ.

 

Skillnaden mellan att subventionera städning, gräsklippning m m riktat till äldre människor är väl ändå uppenbar.  Här handlar det ju dels om stora grupper med begränsade ekonomiska resurser och människor som p g a just ålder med medföljande skröplighet och rörelsehinder

har ett dokumenterat behov av stöd.  Runt om i landet finns redan många åskådningsexempel.  Fixartjänster brukar de kallas och här i Höganäs har vi vår Fixar-Malte som hjälper gamla människor med gardinuppsättning, halksäkra mattor, isättning av glödlampor etc.  Det fungerar alldeles utmärkt och intressant i sammanhanget är att kommunens styrande borgerlighet gillar läget, medan samma borgerlighet på riksplanet understödda av en och annan vilsegången socialdemokrat förkastar systemet.

 

Ideologiskt genombrott kallar Bull PromeMorian detta.  Genombrott var ordet utropar Bill, Laakso i Tierp. ”En sådan reform kommer ge mer skatteintäkter än det kostar”, påstår Morianen vidare.  Struntprakt i kvadrat.  Erfarenheterna från Danmark och Finland visar dels att ”reformer” av det här slaget ger ett synnerligen begränsat antal nya arbetstillfällen, vilka då får köpas till samhällsekonomiskt synnerligen höga kostnader.  Att i stället rikta subventionerna direkt till köpsvaga grupper i stort behov av hjälpen ger bevisligen ett betydligt större både socialt och samhällsekonomiskt utbyte.

 

Skam går avslutningsvis på torra land när personer som kallar sig för socialdemokrater vill subventionera hög- och medelinkomsttagares städning m m.  Tjänster av det här slaget har vi, som hamnat på livets ekonomiska solsida, sannerligen råd att betala själva.  Att  begära hjälp av skattebetalarkollektivet med betalningen av dessa tjänster är lika långt från socialdemokratiskt solidaritetstänkande som avståndet mellan jorden och månen.

 

 2006-03-16, 14:28  Permalink


Instämmer, med tillägget att jag funderar på om det inte skulle vara inkomstprövat. Kanske kostar det mer än det smakar att ha någon sådan form av prövning. Jag vet inte, Men för mig är det otänkbart att stödja något liknande till de som arbetar och har inkomster därav. Ev skulle jag kunna tänka mig att rörelsehindrade och de med låg sjukersättning fd förtidspension också skulle innefattas av subventionen. Men helt klart anser jag att det är de med svag ekonomi, som skall ha möjligheten till subventionerade hushållstjänster och inte människor som pga karriärer eller andra prioriteringar inte anser sig ha tid eller ork att städa, tvätta eller utföra andra vanliga hushållssysslor.


Bengt Silfverstrand: Inkomstprövning kan självfallet diskuteras, men den har ju precis den nackdelen som du antyder. Hur som helst är det viktigt att subventioner av hushållstjänster måste styras av behoven och inte bli den "lyxlirarnas" reform som borgerligheten förespråkar och som tyvärr en och annan socialdemokrat hoppat på.
Tänk att ni orkar hålla på att snacka om skatter i marginalen?

Pigavdrag och femöringar!!

Tydligen är det så att ni kommit dithän att inget får röras.

Vi behöver ju ett helt nya skattereformer.

Låt inte ideologierna ligga ivägen - men svara nu inte med hatobjektet USA där alla invandrare har jobb och kan kavla upp ärmarna i möjligheternas land!

Lite i början - mycket till slut!


Bengt Silfverstrand: "Marginalarna" i sammanhanget är de som vill införa generella avdrag för hushållsnära tjänster.
Att det däremot finns ett behov riktat till gamla människor som tappat orken resp. lever under små ekonomiska omständigheter står utom alla tvivel.

Skatt efter bärkraft är den enda hållbara långsiktiga principen och är det fråga om reformer i den riktningen är jag med på vagnen.
Kom dock inte dragandes med USA, där stora och växande grupper tvingas ta 2-3 jobb för att överhuvudtaget kunna överleva. Läs Barbara Ehrenreichs bok "Barskrapad" så får du tydliga exempel - och avskräckande sådana!
Det finns en hel del att säga om det här. En del hittar du på http://promemorian.blogspot.com/2006/03/bengt-silfverstrand-och-debattekniken.html


Bengt Silfverstrand: Varför svarar du inte direkt här? Eller har du drabbats av samma profileringsbehov som Laakso? Är s-info inte fint nog?
"Varför svarar du inte direkt här?" undrar du. Jo, delvis på grund av att mitt svar blev ganska långt. Och delvis på grund av att det var du som började med att skriva inlägg på din egen blogg om min och Erik Laaksos syn på hushållsnära tjänster, snarare än att kommentera de inlägg vi skrivit på våra egna bloggar.

Nu har jag förstått att du tycks ha haft svårt att skriva kommentarer på min blogg. Låt gå för det, även om det låter väldigt märkligt. Har aldrig hört någon annan ha problem med det.

För min del handlar det knappast om något "profileringsbehov". Jag har klart och tydligt deklarerat min ståndpunkt på min egen blogg, och välkomnar där en diskussion med alla som vill: http://promemorian.blogspot.com


Bengt Silfverstrand: Nu förstår jag varför vissa inte tycker att s-info är fint nog att debattera på utan måste profilera sig med egna bloggar, där fördomar, inskränkthet och intoleransen kan ges fritt utlopp. Jag skrev ett inlägg om hushållsnära tjänser utifrån en socialdemokratisk grundsyn och utifrån de erfarenheter av sådana tjänster som kan noteras från Danmark och Finland. Detta gav upphov till en "diskussion" vars make man nog får leta efter. Försökte tre gånger komma in på JM:s blogg under fredagen. Har därefter varit på distriktskongress. Svarar i morgon måndag i sakfrågan (obs sakfrågan).
Jag förstår inte varför du vidhåller om att mitt och andras bloggande på andra ställen än S-info skulle var "profilerande". I åtminstone mitt fall handlar det om att jag föredrar och värdesätter de tekniska möjligheter och utseendemässig anpassning som andra lösningar medger. S-info känns lite för begränsat för min smak, men sedan är det inget mer med det.


Bengt Silfverstrand: Som socialdemokrat har man givetvis en moralisk skyldighet att driva socialdemokratisk opinionsbildning. S-info ger därutöver utrymme för en mycket vidsynt politisk debatt, vars gränser sätts av vissa etiska regler, vilket det inte erbjuder några som helst svårigheter att respektera. Sedan är det ju skillnad på "profileringar". Om dessa inskränker sig till
ett självhävdelsebehov utöver det normala, så må detta ändå vara hänt. När "profileringarna" däremot omfattar högerextremistiska åsikter av den typ som förekommer på t ex Contras hemsida, så finns det med salig Sven-Göran Olhedes ord anledning att fråga sig: "Får socialdemokratin se ut hur som helst?"
Jasså, man är ingen god socialist om man inte använder partiet med stort P:s egen host. Då kan jag meddela att här i Stockholm så använder Annika Billström, Dag Larsson, Roger Mogert, Teres Lindberg, Veronica Palm, Maryam Yazdanfar och en lång rad andra sossar andra hoster än s-info.

Kanske dags att du kallar upp dina skånska bröder och ordnar fram lite ordnung i "folkrörelsen".


Bengt Silfverstrand: Det kan man förvisso visst vara. Men när man som Morian uttalar sig nedlåtande om s-info, så finns det anledning att reagera. S-info är, som bl a den stora tillströmningen till denna sida och inte minst det nyliberala intresset för min blogg visat, ett alldeles utmärkt forum för debatt.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM