TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Mikael Abramhamsson skriver i sin blogg ”Ompröva ställningstagandet till RUT” på fullt allvar att socialdemokratin borde ompröva sitt tidigare.ställningstagande till systemet. Detta betyder uppenbarligen att Abrahamsson och hans ”systrar och bröder i anden” anser det fullt rimligt att i ett samhälle där klyftorna ökar, människor som har råd att betala för städning m fl hushållsgöromål även framöver ska subventioneras via skattesystemet.
http://www.s-iinfo.se/page/blogg.asp?id=1311&blogg=44641×tamp

De som idag köper RUT-subventionerade tjänster är i allt väsentligt människor vars ekonomi med råge ger utrymme för att fullt ut betala vad tjänsten i fråga kostar. Antalet nya jobb som tillkommit efter införandet av RUT är dessutom synnerligen begränsat. Det kan röra sig om max 3-4.000 nya jobb. Samma och sannolikt också en större sysselsättningseffekt kan åstadkommas genom att kommunernas biståndsprövning för hemtjänster o dyl slopas, vilket redan skett i en del kommuner. Med ett sådant system begränsar man också i stor utsträckning

byråkratin.  Och vad gäller livsstil och möjlighet att förverkliga sig själv, så har sannolikt de människor som idag utnyttjar systemet möjlighet att göra detta själv genom att utan bistånd från andra skattebetalare betala fullt ut vad tjänsten kostar.

 

Om vi sedan ska utvidga möjligheterna att förverkliga sig själv till mindre bemedlade och socialt utsatta grupper, vilket självfallet kan vara motiverat, så torde detta bäst ske genom att rikta det ekonomiska stödet direkt till grupperna ifråga, t ex via kommunernas hemtjänst.
RUT-avdragen är ingenting annat än en ”nymodern” variant av högerns gamla barnavdrag. Som socialdemokrater borde vi verkligen betacka oss för en återgång till detta, det förflutnas ojämlikhetssamhälle.Här är jag inne med dig Bengt.
Jag kan heller inte fatta att dom värderar
städarens jobb så lite att dom inte betalar
fullt ut utan prut för detta tunga jobb som dom själva
flyr från


Bengt Silfverstrand: Nej, det är ju detta som är det fantastiska. De som i tid och otid talar om marknaden som den allena saliggörande är inte beredda att betala vad en konkurrensutsatt tjänst på marknaden i verkligheten kostar.
På den borgerliga sidan vänder man på situationen och ser det ur arbetstagarens perspektiv: hur skall han/hon kunna hitta ett arbete om samhället lägger 150% skatt ovanpå det arbetaren får ut?

Det fungerar i företagsvärlden eftersom tjänsterna där är avdragsgilla. Det regeringen har gjort är att låta privatpersoner få samma möjligheter, vilket visat sig ge många nya arbetstillfällen.

Var får du siffran 3-4000 jobb ifrån? SR rapporterade en trefaldigt högre siffra förra året och enligt Almega har det skett en dramatisk utveckling nu under 2010.


Bengt Silfverstrand: Detta är rent nonsens. Vi lever i en marknadsekonomi och det är märkligt att borgerliga sympatisörer som i alla andra sammanhang hyllar marknad ocn konkurrens nu plötsligt tycker att vissa tjänster ska saluföras via skattesubventioner.

Vad gäller antalet jobb så finns ingen hundraprocentigt säker statistik att tillgå. Närmast sanningen torde f. TCO-ekonomen Roland Spånt ha kommit i sina beräkningar. Hans redovisning slutar på strax under 3.000 jobb.
Mot detta ska ställas att 25.000 jobb försvunnit inom skola, vård och omsorgssektorn under den borgerliga epoken. I ett sådant pespektiv framstår RUT-jobben som tämligen obetydliga ur sysselsättningssynpunkt.
Ja du ser ju själv Bengt.
Åter igen, du har RÅD att betala detta arbete
fullt ut och det tycker jag att du ska göra
Vad avser städare har dom fått högre
Akassa sämre trygghetsystem vid arbetslöshet
sjukdom osv...
Städaren fortsätter att på sin lön betala in skatt
till detta system istället för till ett trygghetsystem
för ALLA
Bengt Silfverstrand: Självfallet ska jag betala fullt pris för en städtjänst, om jag nu av någon anledning skulle föredra att köpa en sådan, vilket jag inte tänker göra.

Jag skulle skämmas ögonen av mig om andra skattebetalare skulle vara med och betala för städningen av mitt hem.
Mia, jag anlitar inte RUT-tjänster.

Det handlar för övrigt inte om jag har RÅD utan om det är FÖRDELAKTIGT. Måste jag arbeta två timmar extra för att kunna köpa en timmes städning borde det inte vara svårt förstå att det inte är aktuellt.

Eftersom många kommer från svarta arbeten har de tvärtom fått bättre trygghetssystem.


Bengt Silfverstrand: Med detta resonemang om fördelaktighet, så skulle systemet i konsekvensens namn införas över hela tjänstemarknaden. Bättre effekt nås sannolikt via direkt stöd till hemtjänster för äldre och höjning av barnbidragen.
Om problemet är att RUT medför en subvention av en tjänst finns det flera exempel på detta som bör uppmärksammas.
Inom arbetsmarknadspolitiken finns det en flora av stöd som syftar till att få människor i arbete och gemensamt för detta är att staten subventionerar kostnaden för anställning, praktik etc.

Så om staten redan använder sig av subventioner varför skall inte RUT inkluderas i detta?


Bengt Silfverstrand: Jämförelsen haltar. RUT subventionerar konkurrensutsatta tjänster, vilket naturligtvis inte går att jämföra med rent arbetsmarknadspolitiska insatser.
Henrik!
Detta är din åsikt det är inte min
Glädjer mig ändå höra att DU inte
använder RUT.Inte vi heller vi har ett annat system som funkar bra för oss.
Svartjobb ja, förut har städaren lejt svart beroende på samma fenomen,man vill inte ta vara på sina egna
gamla döda hudceller o hårstrån-BLÄ-
det ska nån annan göra och helst gratis
Hur många timmar tror du städaren får jobba
för att få ihop till sin egen städning
Det är alla andra trygghets system som
brakar ihop vård skola omsorg och med sin lön kommer
städaren som får högre Akassa än mig som för
betala mer för vård via försäkringar mer för bilbesiktningar som får mindre vid arbetslöshet
och sjukdom.Aldrig någonsin ska du prata med mig
om konsekvenserna av den här politiken
Mia!
Vad är din åsikt om paret Göran & Anitra Persson som köper RUT-tjänster för 112 000 kr om året:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6710601.ab

För mig handlar den här diskussionen om skattekilar som utestänger folk från den reguljära arbetsmarknaden. Bryr du dig inte alls om de arbetslösa?

Poängen är att vi är duktiga på olika saker och att nästan alla kan få enanställning om vi inte stökar till det för mycket med skattesystemet.

Att förvänta sig att bilmekanikern inte skulle meka med sin egen bil eller att städaren inte skulle städa sitt eget hem bygger på en missuppfattning. Eftersom du vid varje utbyte avstår en del till motparten är det sällan lönsamt att låta andra göra något som man själv har tid och kompetens för.
Du är helt fel ute Bengt.

1. Det är inte frågan om att ha råd. Det är frågan om vad man tycker det är värt. Du skulle säkert ha råd att betala 10.000 för en kostym, men du tycker bara den är värd 2.000. Därför köper du den hellre på H&M än hos Armani. Uppenbart tycker "de som har råd" att städning är värt 400kr per månad. Inte 800. Alltså köper man det inte om det kostar 800.

2. 3000-4000 jobb tycker du är för lite för att satsa på. Troligtvis är det minst det dubbla. Däremot behålla en SAAB fabrik med 3000 anställda är OK? För det är ju vita svenska män vi talar om.

3. Invandrarkvinnor ska hellre förverkliga sig själv genom reda pengar i handen för att ligga hemma? Naturligtvis kan man göra karriär även inom städföretag! Man får in en fot och arbetar sig upp, det är verkligt självförverkligande. Men du unnar förstås inte invandrarna detta.

Du borde fundera över att gå över till SD.


Bengt Silfverstrand: Jo, det har i högsta grad delvis att göra med den enskildes betalningsförmåga. Gäller det grupper med begränsade ekonomiska resurser, t ex vissa pensionärer resp. familjer med stor försörjningsbörda, t ex många barn, ja då är direkt stöd via hemtjänsten resp. en höjning av barnbidragen betydligt effektivare och rättvisare.
Henrik!

Japp jag bryr mig om dom arbetslösa eftersom jag just
anställde en. Vad gäller Göran Persson
med fru så är det väl som att säga
att moderaterna käkat fri skolmat så länge den får finnas kvar och så länge den funnits
Dessutom under förra finanskrisen beskattade sig Persson lika hårt själv när han var statsminister
istället för att sjuka och arbetslösa fick betala
medan Reinfeldt gjort på ett helt annat vis
Denna din åsikt som du lägger fram som fakta
får du ha.Min åsikt är att skattepengar
ska fördelas på ett helt annat vis.
Jag förstår inte hetsen mot rut. Vi anlitar själva rut, pga att vi båda två har fysiska problem. Vi skulle inte ha råd att betala fullt ut. En gång i månaden har vi städhjälp, för det är vad vi har råd med. Pratet om att överföra resurserna till hemhjälpen tror jag inte ett dugg på. Dessa människor kommer inte per automatik att föras över till hemtjänsten. Hemtjänsten som redan i dag är underbemannad, och som städar två av tre rum, räcker inte till. De sliter enormt, och gör säkert vad de kan.

Glöm inte heller att för att få hemtjänst måste man genomgå en biståndsbedömning av en biståndshandläggare. Något som min gamla mor exv vägrar. Hon blev förnedrad när hon ville få förlängd färdtjänst, så hur vi än talar med henne så vägrar hon. Hon anlitar rut, och det hjälper henne (och mig som bor ca 50 mil därifrån) jättemycket.
Det är märkligt hur friska och ofta högavlönade - eller pensionärer med relativt hög pension - kan fördöma det som faktiskt kan vara till hjälp och underlätta för de som inte har det lika förspänt. Låt dem ha en butler i stället!


Bengt Silfverstrand: Det förekommer ingen hets mot RUT, däremot att döma av den senaste tidens debatt en hets till förmån för RUT. Har man inte råd att betala en städtjänst, så är det fullt rimligt att denna subventioneras direkt till berörda grupper - pensionärer.

Och vad gäller biståndsbedömningen, så har ju redan ett antal kommuner, som jag nämnde i blogginlägget slopat denna biståndsbedömning helt eller delvis. Det är denna väg vi bör gå. Då ökar vi också sysselsättningen i offentlig sektor och kan återanställa många av dem som nu blivit arbetslösa p g a missriktad besparingspolitik i kommunerna.

Butler är lika omotiverat som RUT. För tjänster som saluförs på en marknad av privata företag ska inte subventioneras.

Att tillhandahålla denna typ av tjänster på skattebetalarnas bekostnad är så långt från socialdemokratisk samhällssyn som man bara kan komma.
Så varför ska de med hög inkomst få ut mer av livet och de med låg eller ingen inkomst alls ge av deras liv för rika att uppleva mera. Detta är faktum, verklighet ja. Självklar verklighet med men tänk över betydelsen lite mer än vanligt tack.Vi börjar med argumenten, påståenden om denna ovanstående verklighet i realtid, att de är följande:

De rika har på detta sätt mer fritid, kan göra fler resor t ex och har därmed större perspektiv med fler antal upplevelser. Möjligheten att förstärka det egna kapitalet, höja den egna inkomsten ökar med mer tid över. Inrte minst då sinnet hos dessa människor har möjlighet att hållas friskare, upplevelserna är fler än i den tillvaro, hos fattiga där fattigdom råder. Försörjning av mat, inkomst till hyra etc är inte det enda att begrunda om fattigdom med andra ord.


Detta större perspektivet då med detta sammanhanget, ovanstående argumenten.

De säger oss då till sist, ger mycket enkelt slutsatser om att kapital dvs valuta, valuta alltså pengar det inte finns obegränsat av hos stat och finans, som hos invånare) Den valutan dessa möjligheter valuta har -Den valutan samlas på detta sätt med RUT än mer hos fåtalet än att RUT inte fanns. Dvs att möjligheterna är därmed färre för landets ekonomi, mindre, färre ju fler kapitalisterna är. Kvinnors ökända och historiskt ensamma om barnen och hushållet kan vara en mycket god liknelse om de större möjligheterna för mannen på arbetsmarknaden och med valutan -möjligheterna. Möjligheterna för ojämnt fördelade möjligheter genom fler upplevelser genom mer social individs betonad rörelse, t ex resor i jobbet ?

Detta då inte med tanke om ekónomi kapital eller valuta. Med tanke om att den personliga kunskaps utvecklingen stagnerar med ojämnt fördelad valuta. Antalet möjligheter hos individ är alltså viktigt att betona inför problemet alltså inte antalet pengar. Hela detta problemet är alltså en vanställd tolkning. Rutinbaserad tolkning. Tolkning om att valuta är uppenbarelsen om problemlösningen mer än människan som hanterar valuta.

Det vanliga tankesättet är att antalet möjligheter ökar med antalet kronor. Så är inte fallet. Möjligheterna för bättre ekonomi ökar med antalet människor. Fördelad ekonomi minskar antalet kapitalister ja men ökar kunskaps utvecklingen hos människor dvs större antal människor kan bidra högre ekonomi.


Den slutliga, det mer "absoluta perspektivet" då.
Det kan alltså vara att allt detta handlar inte det minsta om ekonomiska problem finanser kapital eller konkurrans. Det handlar om att utveckla diskussionerna, perspektivet. Kunskaps utvecklingen hos debattörer. Människors "skola" inte utveckla valuta, kapital. För att möjligheten av de ekonomiska problemen ska finna lösning. Framgångarna dvs lösningarna om ekonomi -Är inget annat än jämlikhet. Dvs utvecklad kunskaps bas hos människa, mer än valuta.
vill gärna tillägga påståendet att den allmänna tolkniingen som finns och är av dessa problemen är. Vad vi vanligtvis tolkar det vara -är:

-Privatiseringen av skolor där den verkliga diskussionen, diskussionerna uppstår om problemet, definitionen om den verkliga orsaken om problemen skall -hänvisas- vara sämre ekonomi dvs materiella försämringar, orsaker, undervisningsmaterialet försämrat eller om orsaken skall definieras vara dålig kontakt mellan lärare och elev. Det intressanta eller det som skulle kunna tolkas vara intressant är att oavsett dessa problem tolkningar, orska så kan alla problemen kanske hänvisas ovanstående förklaring ?

Vidare utveckling av synsättet (kort) det är:
-Privatisering välfärden. Grunproblemet även om detta kan hänvisas ovanstående kommentar ?


Antas detta vara riktigt (hos dig som läser detta) Då skulle ytterligare slutsatser om allt detta tillsammans kunna vara att:

-Demokrati solidaritet och jämlikhet behöver framgång i samhället. Dvs socialdemokrati. Kristdemokrater, svensk religion (kallar jag det) Svenska kyrkan behöver utveckla ideologin, budskapet. Tolkningarna om solidaritet rättvisa jämlikhet är alltså inte vad vi studerar idag och orsaken är. Vad. Finns det ingen vinst med detta vill du påstå ? Religiösa behöver vi inte vara för att förstå alla dessa problemen. Budskapet om demokrati solidaritet jämlikhet finner inte fram. Så vad är problemet. Har denna ideologi inte funnits som genmenskap de senaste 100 åren måntro. Varför. För fin eller för inskränkt av den egna religionen skulle jag tro.
Med tanke på att många av de arbetsmarknadsåtgärder som tillämpas handlar om att subventionera en viss typ arbetskraft torde det vara svårt att hävda att det inte finns konkurrens om arbetstillfällen. Subventioner skapar uträngningseffekter vilket kan vara problematiskt att hantera.

Om argumentet mot RUT fokuserar på subventionen från staten finns det en rad andra åtgärder som även de bör ifrågasättas. Mer centralt är dock att genom subventioner ökar efterfrågan, vilket följer en grundläggande ekonomisk princip dvs prisets påverkan på efterfrågan.


Bengt Silfverstrand: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är tillfälliga och utnyttjas regelbundet i olika former av alla regeringar oavsett partifärg.

RUT är en en klar subvention av en tjänst på en konkurrensutsatt marknad. Införs denna för vissa tjänster, städning m m, så måste ju den logiska frågan ställas varför begränsa utbudet av RUT-subventionerade tjänster. Och löper man då linan ut så inser nog de flesta att situationen blir ohållbar.

Det kan rimligen inte vara meningen att efterfrågan i ekonomin ska subventioneras genom konstgjord andning via skattesubventioner.

Vill man underlätta för särskilt utsatta grupper, t ex pensionärer är direktstöd via hemtjänsten bästa vägen att gå.

Och vill man ge familjerna ett stöd så är den enklaste vägen att gå att höja barnbidragen.
törs närmst inte nämna det men anta med dessa klyftor, fattigdom åldersklyftor hot om privatisering försämrade kontakt (larare elev) Alla arbetslösa och tiden som inte upplevs vara tillräcklig för umgänget, mycket mer kan läggas till.

Att en försörjningsinkomst fanns för och då främst "vanliga människor" att hjälpa varandra med hushållsarbete. En god "konkurrent" som något har väl det varit. med tanke om alla dessa problem inklusive miljöhoten tillsammans då menar jag. 500 000 människor har omedelbart varit konkurrenskraftiga om kapitalet samt aktivt arbetat för jämlikhet. Allt som behövs (skratt) Är att förändra namnet på A-Kassa och bidrag -Till. Voila! Tja något i stil med RUT bidrag. "Här kommer Rut".

Sedan vaknade vi då förstås. Politiker har inte inkomst att människor i Sverige har det så bra. Tänk om jämlikhet fanns i Sverige då har inte heller svenska kyrkans män och kvinnor haft jobb dvs inkomst. Så balans mellan ont och gott är viktigt.
Skattesubventionerad städhjälp för uteslutande välbärgade är ett allmänintresse enligt M-partistaten


Skrota RUT!

Skattpengar ska inte gå till lyxstädningar för rika! Vi behöver varje skattekrona till våra pensioner, dagis, rättsväsende och sjukvård m.m.

Om det saknas tid till städning och hmesysslor så bör vi titta på 6 timmars arbetsdag. Det ger fler i arbete och mer i skatteinkomster också!
Jag delar helt den åsikten att subventioner inte är en önskad väg, dock visar det på konsekvenserna av ett pris som inte är i överrensstämmande med kunderna betalningsvilja. Ett högt pris ger en lägre konsumtion, vilket emellertid i vissa fall kan vara önskvärt.

RUT och även ROT visar precis på vad som händer när kostnaden för tjänster upplevs som för hög. Behovet av tjänsterna försvinner inte utan de konsumeras utan skatt dvs svart. När priset sjunker handlas tjänsterna vitt, vilket gagnar alla. Detta kan leda till frågan om arbete generellt beskattas på ett optimalt sätt.


Bengt Silfverstrand: Om priset inte är i överensstämmelse med kundernas betalningsvilja, så ankommer det på den som saluför tjänsten/varan att anpassa sig efter verkligheten inte att ropa på stöd från stat/skattebetalare.
Det är naturligtvis så att hela tjänstemarknaden skulle växa om den fick bättre villkor. Men det riskerar innebära en skatterevolution där vi fick skära bort stora delar av samhällets åtaganden.

För mig är detta till 100% en arbetsmarknadsåtgärd. Det är ett tänkbart svar på frågan vad vi skall göra med de människor som inte har funnit en passande utbildning. Deras prestationsförmåga kan inte bära att vi lägger 150% skatt ovanpå deras lön.

Skall vi försöka lösa deras situation eller låta de leva på socialt understöd fram till pensionen?


Bengt Silfverstrand: För tjänstemarknaden bör i princip gälla samma villkor som för varumarknaden. Hyllar man den fria marknaden, något som nyliberaler sätter i högsätet, så bör man i konsekvensens namn inte ropa på subventioner i tid och otid.

Vill man stimulera sysselsättningen på tjänsteområdet, så är den effektivaste vägen ett direktstöd via hemtjänst till gamla människor och barnbidrag till barnfamiljerna.
Och staten kan göra sitt genom att se över kostnaden för anställning om hög sysselsättning är ett prioriterat område.
Stiger priset på arbetskraft minskar efterfrågan då det är gynnsamt för företagen att se över arbetet med effektiviseringar. Så återigen har skattesatsen betydelse för hur människor och företag agerar.


Bengt Silfverstrand: Det du kallar pris på arbetskraft är ur arbetstagarens synvinkel lön för mödan. Och vilken lön som ska utgå för utförd prestation är i en demokrati som den svenska en sak mellan arbetsgivare och löntagarnas organisationer att förhandla om. Skattesatsen beslutas av riksdagen i demokratisk ordning och ska givetvis relateras till de nyttigheter som medborgarna anser vara motiverade.

Skattesatsen kan naturligtvis alltid diskuteras men den ska inte korrigeras genom subventionerad prissättning av konkurrensutsatta tjänster.
Vad jag syftar till är de delar av arbetsgivaravgiften som staten kontrollerar. Om det uppfattas som väsentligt att skapa utrymme för fler arbetstillfällen kan staten sänka dessa kostnader och på så sätt minska kostnaden för anställning.

Sedan är det naturligtvis så att arbetsgivare kan förhandla direkt med arbetstagare om lön. Det finns mig veterligen ingen lag som kräver fackets godkännande för att en lön skall anses giltig.
Bengt Silfverstrand: Ja, och arbetsgivaravgiften har också sänkts av både s-regeringar och b-alliansregeringen. Men mirakeleffekten i form av många nya jobb har uppenbarligen uteblivit.
Sen har jag aldrig påstått att det finns någon lag som kräver fackets godkännande för att en lön ska anses giltig. Men fakta i målet är ju att lönerna på arbetsmarknaden i allt väsentligt regleras genom förhandlingar mellan arbetsgivare och löntagarorganisationer.
Varför lär jag mig aldrig. I samma ordning som alltid så censureras här friskt. På så vis så påminner denna blogg om det socialdemokratiska synsättet på vem som vet bäst. I detta fall sköter Hr Silfverstrand om läsarna (genom censur) och när det gäller socialdemokratin så ska helst staten sköta det mesta genom att tillämpa en form av offermentalitet.

Jag skriver än en gång följande mening:
"De som tjänar mest har råd med städhjälp oavsett om RUT finns eller ej. Det som RUT gör är dels att ge andra samma möjlighet, och dels att skapa jobb."

Avskaffa RUT så har fortsättningsvis endast de välbeställda råd. Tillämpa sedan principen kring biståndsbedömningar så ges endast de med behov av hjälp samma möjlighet. Ja, det vill säga om de önskar få hela sitt liv och sitt tillstånd fullständigt genomlyst av en tjänsteman. Det känns ovärdigt och jag förstår det Christina så klokt skriver. Sammanfattningsvis så skulle ovanstående leda till att de enda som inte kan ha städhjälp är den stora massan av medborgare.

Jag har inte utnyttjat RUT, men det beror på dels att vi i familjen inte har sett det behovet och dels p.g.a. att vi inte riktigt har förlikat oss med tanken på att någon annan ska städa upp efter oss. Det känns dock mycket, mycket bra att veta att vi skulle ha den möjligheten om vi ville.


Bengt Silfverstrand: Här föreligger sannerligen ingen censur. Bara redigeringsprinciper som i sin tur är långt mer generösa än de som förekommer i dagspressen.

Det ligger väl ändå i sakens natur att s-info inte ska blir ett forum för borgerliga gnällspikar.

Eftersom du i det här inlägget gör en viss koppling till sakfrågan, så svarar jag givetvis.

I korthet:

RUT är ett skattesubventionerat avdrag för konkurrensutsatta tjänster och strider därmed mot alla rimliga grundprinciper i marknadsekonomin.

Den direkta sysselsättningseffekten är oklar men enligt bl a f. TCO-ekonomen Roland Spånt synnerligen begränsad.

Det är i huvudsak välavlönade, d v s personer som skulle ha råd att betala vad tjänsten kostnar som utnyttjar avdraget.

Att bara välbeställda skulle kunna utnyttja hemtjänster om RUT avskaffades är ett påstående som saknar all saklig grund.

Vill man nå verkligt behövande grupper i sammanhanget så går det alldeles utmärkt att slopa biståndsbedömningen i hemtjänsten för ett visst antal hemtjänsttimmar. Detta har redan prövats med framgång i en del kommuner. Resonemanget om "att få sitt liv fullständigt genomlyst av en tjänsteman" är mot denna bakgrund irrelevant.

Ett direkt familjestöd via barnbidragen är en annan väg som är betydligt mer rättvis än konstlade avdrag via skattesubventioner.
Jag fortsätter, med en dåres envishet hävda att Rut är inte enbart bra för de rika! Rut är en stor hjälp för oss som inte har råd med exv privat städhjälp annars. Om sedan rika människor också utnyttjar Rut, så får de väl göra det. Att ange deras ekonomiska situation som orsak till att skrota Rut, anser jag ovärdigt, missunnsam och korttänkt. I min hjärna gror litet otäckt frö. Är det för att det ofta handlar om städhjälp, som motståndarna mot Rut är så rabiata? Jag undrar eftersom jag aldrig märker sådant motstånd mot rot. När det gäller rot, är det oftast manlig hantverkare som anlitas, medan det oftast är kvinnor när det gäller Rut.
Som skäl att skrota Rut anges oftast att man inte ska skattefinansiera städhjälp år rika. Att det är samma fenomen när det gäller rot, reagerar ingen eller få på.
Numer boende i en hyresrätt, så är det inte aktuellt med rot. Kanske man skulle kunna få ansöka om att få den rätten överflyttad till Rut i stället?Bengt Silfverstrand: Det har du givetvis din fulla rätt att hävda. Men kvar står kalla fakta nämligen att RUT i huvudsak användes av mera välbeställda grupper, personer som med råge har råd att betala vad tjänsten ifråga kostar.

Vad sedan gäller din egen situation och äldre människor med behov av hemhjälp överhuvudtaget, så vore det mycket rejälare och rättvisare att rikta étt direkt stöd till dem i hemhjälpen så som alltlfer kommun nu gör nämligen att ställa ett visst antal hemtjänsttimmar tillförfogande utan biståndsprövning.

Jämförelsen med ROT haltar, eftersom Rot i socialdemokratisk tappning är ett stöd för en investering under en begränsad tid. Detta stöd ger direkta sysselsättningseffekter. Räknat i nettotermer så har RUT inte gett ett enda nytt jobb. 25.000 jobb har försvunnit inom offentlig sektor och 2-3.000 tillkommit inom RUT-sektorn. Detta tycker du väl ändå inte är särskilt imponerande.

RUT är och förblir ett borgerligt påfund huvudsakligen avsett att gynna borgerliga väljare som säger sig "vilja förverkliga sig själva" och därför inte har tid att städa själv. Det må vara ok så länge de är beredda att betala utan stöd från det övriga skattekollektivet.

Får jag erinra om att det innan barnbidragets tillkomst fanns ett barnavdrag. Tanken bakom barnavdraget är precis densamma som för RUT-avdraget. Avdrag gynnar i första hand de bättre ställda, medan ett bidrag i sammanhanget riktat till de mest behövande har betydligt större social träffsäkerhet.
...? Barnbidraget får så väl rik som fattig. Så jag förstår inte jämförelsen.
Jag ofta försvarat barnbidraget när man från visst håll påpekat att det gynnar de rika mest. För precis som Rut, så behöver man inte peka ut någon som mindre bemedlad, bara för att de får barnbidrag och/eller Rutavdrag.


Bengt Silfverstrand: Men jämförelsen är väl uppenbar barnbidrag är att föredra fram det en gång av högern införda barnavdraget. Med samma logik är ett direktstöd till dem som behöver hemtjänst att föredra fram ett skattesubventionerat RUT-avdrag.
Ser vi att begrunda, eller jag då för att inte sprida den personliga dumheten till andra kommentatorer.

Ser vi att studera eller mer sammanfatta utvecklingen den historia vi levt och utvecklat med inkomsten inom samhället sedan, ja sedan tiden för folkhemmets ide ungefär, alltså de mer omtalde mänskliga apekterna relationerna mellan verkliga människor, vanligt folk..

Så kanske. Kanske att den ekonomiska historian kan finnas med likadan sammanfattad mening Hur vi kan se att denna -äganderätten till inkomsten-

-utvecklats genom tiderna.

Dvs att vi kan skönja att den grundade företags iden om sysselsättning inkomst och kapital alltmer förflyttas med fördel att finnas för den vanliga invånaren löntagaren. Med andra ord för den klassiska arbetaren.


Med det, sådan tanke sådan sorts vision då. Med denna historian i åtanke och antagandet av idag (ska det då föreställa) Så skulle ett ytterligare nytt antagande med tillhörande frågeställning kunna finnas (för den som så vill)

1a (som i antagande)
Vi uppskattar stoppningen i madrasserna vara allt mindre av materialet valuta. Kort skrivet så ökar förståelsen empati utvecklas med år(hundraden) som passerar. Brukspatron inte lika fet och hundarna tappat lite av väderkornet.

2f (som i frågan)
Hur gynnar politiker sådan positiv utveckling i samhället Sverige då antagandet kan och kanske bör vara att minskad kapitalism ökar ett lands inkomster då hälsan stiger för alla människor, jämlikheten ökar.


Jag tror personligen inte att sådan personlig utveckling hos gemene man och kvinna i Sverige, om, när vi vill se sådan tanke om sveriges möjligheter -inkomst utveckling miljöarbete etc går hand i hand -att landets inkomster, invånares inkomster gemensamt fortsättningsvis är att stödja ett kapital att finnas hos enskild. Det gynnar inte möjligheterna för individ att utvecklas personligt, finna större kunskap för/med/hos/vid sin jämlike. Därmed kan inte kunskap utvecklas.

..för sedan denna tankeskildring (?) Detta in i problemet den globala finanskrisen..Detta tror jag Palme förutsåg och fann vara ett av de större problemen. Något mindre visionär än så var inte Palme.

Sammanställning.
Så varför behöver RUT vara en tanke baserad på inkomster inom ett företag. Varför kan jag som arbetslös funktionshindrad sjukskriven inte finna annan "lön" än om att vara precis just detta som dessa orden beskriver mig att vara. Beskrivningen förlamar mig lika mycket som situationen att vara detta dvs arbetslös funktionshindrad sjukskriven. Vi hr alla talat om det bara inte på detta sättet kanske.


Saken är den tror jag..
Uppskattningen och den kunskap hos människor som grundat tankesättet bakom dessa beskrivningar, arbetslös funktionshindrad sjuklön är att vara produktiv för ett kapital hos enskild istället för ett stöd inför min omgivning -detta då som arbetslös funktionshindrad sjukskriven. Beskrivningarna om dessa tillstånd är alltså från en tid då vi inte förstod eller uppskattade jämlikhet lika mycket som idag, inkomsten var och ansågs vara lönen grunden och vad mer även utvecklingen för människan, samhället.

Så.
Varför stödjer inte samhället den personliga utvecklingen hos människor att bredda kompetensen inom jämlikhetens lära. Kunskapens källa kan inte vara ett basbelopp ett kapital det är jämlikhet. Jämlikhet genom gemenskap förståelse om individualismens behov hos människa. Detta "basbeloppet" dvs kapitalet kan inte vara källan till kunskapen, kunskap som utvecklar inkomstområden dvs arbetsmarknad.

Hur grundas.. Hur grundas med sanning möjligheterna för oss. Vad är källan till kunskap om inte gemenskap, jämlikhet kultur upplevelsen.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM