TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”Vad har LO i valrörelsen alls att göra med medlemmarnas pengar. Det borde alla medlemmar fråga sig”,
Denna naiva fråga är ordagrant en s k läsarkommentar som-”oavhängiga” Helsingborgs Dagblad idag publicerar på ledarplats. Det torde inte erfordras någon större fantasi för att föreställa sig varför just denna läsarkommentar publiceras just nu.

 

Jag ska i morgondagens blogg också med citat ur några kommentarer från tidningens egna ledarskribenter visa hur en tidning som marknadsför sig som ”oavhängig” i själva verket är mer eller mindre borgerligt avhängig.
Men först några enkla och vardagliga svar på varför fackföreningsrörelsen engagerar sig i valrörelsen.

 

I Sverige har vi något som heter A-kassa ,en trygghetsförsäkring som administreras av de fackliga organisationerna. Hu, så hemskt om en LO-medlem som av sin lön bidragit till denna arbetslöshetsförsäkring bekymrar sig förf den försämring av försäkringen som genomförts av den borgerliga regeringen.
Samma resonemang kan tillämpas när det gäller sjukförsäkringen.

 

*Jobben – arbetslösheten i Sverige är högre nu än vid motsvarande tidpunkt 2006. Särskilt allvarligt drabbas våra ungdomar.
25.000 jobb har försvunnit bara inom offentlig sektor – skola, vård och omsorg.

Flera borgerliga partier vill försämra anställningstryggheten –genom att riva upp LAS.

B-alliansregeringen har slopat fackföreningsmedlemmars rätt att dra av avgiften till facket i deklarationen. Motsvarande rätt för arbetsgivarna finns kvar.

 

Ja, detta var bara några konkreta exempel på varför LO, när den enskilde medlemmens ekonomi- och anställningstrygghet hotas, engagerar sig för att förhindra att den borgerliga regering som bär ansvaret för försämringarna blir omvald.Hej Bengt,
När LO:s roll dyker upp brukar jag tänka på vad jag fick fram när jag skrev en minneskrift om SAP:s 100 år i Västernorrland. Det var berättelsen om sågverksarbetare i Sundsvall och Ådalen som i slutet av 1800 saknade allt vi finner självklart i dag.
-8 timmar arbetsdag, rätt att bilda fackförening, rösträtt, lön som räckte att försörja familj, trygg anställning.
-De som bildade fack fick avsked och några hade inget annat att ta till än att emigrera till Amerika.
-För att få medborgerliga rättigheter var de tvungna att agera politiskt. De bildade arbetarkommuner.
-Det bildade det socialdemokratiska partiet i länet.
Och vi kämpar tillsammans alltjämnt.


Bengt Silfverstrand: Hej Tord,

Viktig bakgrund som klart speglar löntagarnas intresse att via sina fackliga organisationer engagera sig i politiken.
Vad gör svenskt näringsliv och alla dess dotterorganisationer som timbro almega osv i valrörelsen? Alla anställda i sverige jobbar på i dessa bolag men inte alla röstar på moderaterna. Dvs. det tas pengar från vinster och arbetarnas löneutrymme för att bedriva valkampanj för moderaterna.

Något mycket värre än att ett fackförbund som startat en politisk gren stöder sin egen gren.


Bengt Silfverstrand: Ja, underliga är ju harens, för att inte säga herrens vägar. Och arbetsgivarnas sammantagna stöd till borgerligheten är vida överlägset det som facket ger till socialdemokratin.
Vi är många som har mycket att tacka arbetarrörelsen. Generationer av människor som grundat funktionen om trygghet och lön.

Skall det något fräcka ordet "Arbetar dilemmat" i denna situationen användas. Så är tankeställningen om inte arbetaren tidigt även var de som gjorde vinsten möjlig med att utveckla arbetsättet Det vill säga till exempel var de, arbetarna -de som byggde den tidiga industrin.

Resonemanget i denna kommentaren dryftar då att arbetaren har inte bara skapat inkomster för dem själva de har även byggt samhällen i detta landet med inkomster till staten. Det är något det talas betydligt mindre om än denna arbetarrörelsens grunder dvs trygghet ledighet och lön. Kisar man inte väldigt mycket med ögonen.

Arbetarrörelsens grunder dvs trygghet ledighet och lön är egentligen väldigt små ögon att se denna arbetarrörelsen med. Kan detta vara ett arbetarens dilemma ?


Ser vi att förstå använda dessa historiska ögonblick, fakta som är och har skett (arbetarrörelsen historia) Så att säga använda dessa minnen på fler sätt än så. Vända dessa minnen istället till/mot framtiden. Så Så finns det kanske anledning att fråga sig varför denna trygghet inte är en mer regel och grund i samhället, mer än att bara upprepa som papegojor att symbolisera med endast dåtid, att finnas som grund enbart i dessa fackliga organisationer.

Det intressanta förefaller att visst har dessa rättigheter varit mer naturliga att nämna som grunder i samhället mer än fackliga rörelser. Därmed är tanken närmast fullt naturlig att dessa rättigheter försvaras. Men att de ska behöva försvaras genom LO via fackliga organisationer i denna tid. Det ger betydligt mer dåtid än flotthakar stövlar och timmer ånglok och rökelse tillsammans.
Pensionärer är en resurs sägs det men arbetslösa de är bara arbetslösa. Med all utbildning de har finner de ingen funktion mer än att vara "bidrags berättigade".

Det är fel om något mer än bara situationen Bengt. Vad moderaten vill tycker och tänker har inte med saken överhuvudtaget att göra. Borgarens uppgift under hela denna fackliga era har varit att snavat och slagit sig en ide om egen inkomst grundat på arbetskraft av andra. Fel blir det när dessa "arbetare" inte tänker självständigt med det engagemang de har överallt i samhället.
"B-alliansregeringen har slopat fackföreningsmedlemmars rätt att dra av avgiften till facket i deklarationen. Motsvarande rätt för arbetsgivarna finns kvar."

Där har du fel Bengt.....arbetsgivarnas medlemsavgift till SN är inte avdragsgill.


Bengt Silfverstrand: Det där tål att kontrollera. Jag återkommer. Hur som helst så använder företagen vinstmedel som genererats av löntagarnas arbetsinsatser för att stödja de borgerliga partierna.
LO:s kampanj är osmaklig. Att de kampanjar för Sossarna är inget märkligt i sig, det kan jag köpa. Men att man gör det på ett så osmakligt och fult sätt får en att undra. Människor vill inte ha en valkampanj som bedrivs på detta sättet. Det kommer slå tillbaka på Sossarna i valet. Det är märkligt att du fullt upp ställer bakom denna kampanj.


Bengt Silfverstrand: Fakta sparkar och det är dessa fakta- de otvetydiga försämringar av A-kassa, sjukförsäkring m m som drabbat löntagarna genom den borgerliga politiken - som uppenbarligen känns obehagliga.

En smula pinsamt i sammanhanget måste det väl ändå vara för ett "folkrörelseparti" som centern att ställa upp på denna högerpolitik.
Jag delar din uppfattning om att det är självklart att LO engagerar sig i valrörelsen. Det har stor betydelse för LO:s medlemmar vilken politik som kommer att föras i framtiden. Vi kan också se hur näringslivsföreträdare på olika sätt gynnar den borgerliga sidan.

Däremot är jag inte så förtjust i den typ av negativ kampanj mot en motståndare som LO bedriver på sina affischer. Jag är t.o.m. rädd för att denna typ av kampanj kan få precis motsatt effekt i förhållande till vad som varit avsett.

Sedan tycker jag uppriktigt sagt inte det finns någon anledning att kritisera tidningen HD i Nordvästskåne. Visst finns det ibland ledare som jag tycker har en borgelig inriktning. Men det finns precis lika ofta ledare som jag helt håller med. Jag tror inte på tidningar som propaganda organ och jag uppfattar inte HD som ett sådant

På nyhetsidorna och på debattsidorna ges vi från oppositionen ett minst lika stort utrymme som den sittande borgerliga majoriteten.


Bengt Silfverstrand: Vi är tydligen överens i huvudfrågan - LO:s betydelse för socialdemokratin. Vad gäller LO:s kampanj så kan denna självfallet diskuteras. Men att ta ironiska och satiriska grepp till intäkt för kritiken är nog en smula vådligt.

Även om humor och ironi inte är dina bästa grenar, Jan, så måste jag ge dig en eloge för att du plockat fram denna hittills dolda talang när det gäller socialdemokratins i Helsingborg valaffisch med Kent Härstedt ta ett rejält judogrepp på en person som har vissa gemensamma drag med Fredrik Reinfeldt....

(S) i Helsingborg går till val med ett nacksving!

Mycket roligt!

Vad gäller kritiken mot HD, så är denna som framgår av dagens blogginlägg mycket nyanserad.
Men för guds skull, Jan, låt dig inte förledas av att du och jag tillhör de socialdemokrater som genom åren blivit mycket generöst behandlade av tidningen när det gäller att komma till tals på insändar- och debattsidor.
Tidningen har en ur borgerlig synvinkel nyanserad men som framgår, inte minst av de senaste dagarnas ledare, en klart borgerlig profil. Vilket skulle bevisas!
Arbetslöshet:

Juni 2005, 9,5%
Juni 2010, 9,5%

Ungdomsarbetslöshet:

Juni 2005, 28,7%
Juni 2010, 30,1%

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/

Den som tillmäter finanskrisen den allra minsta betydelse hamnar i slutsatsen att regeringen Reinfeldt har gjort ett bra jobb.

Aftonbladet sågade påståendet om 25 000 färre jobb:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/logndetektorn/article7064374.ab


Bengt Silfverstrand: Hur det än förhåller sig med de exakta siffrorna, så måste det framstå som ett kapitalt misslyckande att en regering som gick till val på att minska utanförskapet inte klarat uppgiften.
Arbetslösheten är skrämmande hög fortfarande.
Petri Salonen

Vad säger du om CUFs gröna näsor och att Knuxxx facket då? (ordet gick inte skriva här)
Och det hade centern satt av 2 miljoner till...
Den borgerliga kampanjorganisationen Ekonomifakta har noll trovärdighet.

förövrigt är det osmakligt med tvångsanslutningen till
SN.
Christer:
Vad får dig att tycka att ekonomifakta saknar trovärdighet?

Menar du att man förfalskar siffror så tycker jag att grafiken är misstänkt lik SCB's fast att den är betydligt snyggare presenterad. SCB's variant finner du på:

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____296667.aspx


Bengt Silfverstrand: Under alla omständigheter så är Näringslivets ekonomifakta en partsinlaga.
Ekonomifakta har en källhänvisning till "SCB, AKU" och de uppgifter som jag har kontrollerat är exakt samma. Tyvärr lämpar sig SCB's siffror inte som referens eftersom åtkomsten sker genom en databassökning.


Bengt Silfverstrand: Detta har mindre betydelse i sammanhanget. Avgörande är att den redan vid förra valet höga arbetslösheten fortfarande är lika hög. B-alliansens viktigaste vallöfte har sålunda skändligen svikits.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM