TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Maud(m)obben måste "marknadsföras!"

När Maud Olofsson lanserade sitt förslag om att göra ungdomar praktiskt taget rättslösa på arbetsmarknaden sade hon sig ha hämtat inspiration från Frankrike.  Och när vi nu ser vad som utspelar sig i ”mönsterlandet”, kan man snabbt konstatera att antingen har Maud Olofsson och centern drabbats av en svårartad form av cynism eller så är de ”bara” aningslösa.  Båda åkommorna är allvarliga och kännedom om desamma måste spridas över landet.  Ty att en borgerlig regeringen har avancerade planer på att luckra upp anställningsskyddet i allmänhet och låta våra ungdomar ta de värsta stötarna framstår nu som solklart.

 

 

Frankrikes borgerliga regering har röstat igenom en anställningsform för unga – CPE.  Det är en tillsvidareanställning, men arbetsgivaren kan närsomhelst under de två första åren säga upp

den unge utan att anger någon orsak.  En majoritet av fransmännen är kritiska till CPE, landsomfattande demonstrationer har genomförts mot lagen och ett stort antal universitet strejkar.  Sorbonneuniversitetet har utrymts av kravallpolis. 

-Idag ropar alla i Frankrike, gamla som unga med en och samma röst: ”Stopp för förstörelsen, stopp för den sociala nedmonteringen”, säger den socialistiske före detta utbildningsministern Jack Lang till radiokanalen France Info.

 

Samma förstörelse vill Maud Olofsson och centerpartiet nu införa på den svenska arbetsmarknaden.  Och här finns en klar koppling till borgerlighetens gemensamma manifest som kan sammanfattas i tre ”sänken”:

 

  1. Trygghetssänkning (sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringarna)
  2. Skattesänkning (i stället för sociala reformer)
  3. Lönesänkningar ( för att förmera låglöneproletariatet)

 

Att gå till hård motattack och ”marknadsföra” denna sagolika men sanna Maud(m)obb mot våra ungdomar borde  vara en av våra mest angelägna uppgifter framöver.

 

 

 

 2006-03-14, 11:39  Permalink


Och vad är din lösning på ungdomsarbetslösheten som faktiskt ökat under Göran Perssons styre?


Bengt Silfverstrand: Att ungdomsarbetslösheten ökat har givetvis ingenting med Göran Perssons styre att göra. Någon patentlösning på problemet finns självfallet inte heller. Däremot kan ungdomsarbetslösheten liksom arbetslösheten i övrigt pressas tillbaka genom dels efterfrågestimulanser och dels genom att ytterligare vässa utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska insatser.

Att däremot ytterligare försvaga redan svaga gruppers ställning på arbetsmarknaden genom att göra dem helt rättslösa, som centern med förebild från Frankrike förespråkat, ligger utom det tänkb aras gräns för oss socialdemokrater. Förskräcker verkligen inte spåren från Frankrike en centerpartist?
Bengt! Om den höga ungdomsarbetslösheten som ökat med 30 procent den senaste mandatperioden (enligt AMS) inte har något med Göran Perssons styre att göra faller ju hela den socialdemokratiska självbilden. Ni brukar ju alltid annars hävda att politiken ska lösa arbetslöshetsproblemen. Men när det gäller unga har ni visst inte den uppfattningen? I början av sin tid som statsminister pratade Göran Persson om ungdomsarbetslösheten. Varför gjorde han det om det var så att han inte trodde att han skulle kunna göra något åt den?

Det är klart som korvspad att Göran Perssons styre har en del i den höga arbetslösheten bland unga. Inga förslag har lagts för att unga människor ska få chansen till nya riktiga jobb. Ni sätter småföretagen i strykklass och kommer med lagförslag om rätt till heltid vilket kommer att försvåra för unga att få in en fot på arbetsmarknaden.


Bengt Silfverstrand: Frågan gällde om de som redan idag har det sköraste skyddsnätet på arbetsmarknaden - våra ungdomar får en starkare ställning om de utsätts för total rättslöshet och kan avskedas utan orsak inom en tvåårsperiod. Den frågan återstår det för centern och borgerligheten att besvara.

Orsakerna till arbetslösheten i Sverige är flera. Det handlar om en alltför rigid penningpolitik. Riksbanken har under en längre tid bekämpat en inflation som inte finns. Att under långa perioder ligga på 1% och tidvis till och med nära noll innebär ett bortfall på någonstans mellan 70.000 och hundratusen jobb. Våra höga produktivitet är en direkt spegling av att mer kan produceras utan att fler behöver anställas. Sysselsättningen ökar stadigt. Fler söker sig ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur förklarar att arbetslösheten inte sjunker snabbare (den börjar dock sjunka nu).

Ett dilemma är att de lediga jobben, som ökar påtagligt, inte i tillräcklig grad kan matchas mot den kompetens dessa ofta kräver. Här har utbildningspolitiken en viktig roll att spela och här behöver vi göra betydligt mer.

Att sedan ungdomarna hamnar "sist i kön" när efterfrågan på arbetskraft börjar öka är väl ändå ganska naturligt. De nya jobben kräver allt högre kompetens. Man börjar sålunda "i andra ändan" och då är det inte i första hand ungdomar som efterfrågas.

Talet om att de svenska småföretagen skulle befinna sig i någon "strykklass" är så korkat att det inte behöver bemötas. Besök ett äldreboende eller en förskola, så kanske du bättre förstår varför rätt till heltid är en viktig reform. För det är väl ändå så att centern inte missunnar t ex kvinnor att kunna leva på sin lön.

Och som sagt fortfarande har vi inte fått veta hur ökad rättslöshet för unga på arbetsmarknaden
ska leda till minskad ungdomsarbetslöshet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM