TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Lyssnade i morgonens SVT-program på en debatt om flyktingmottagninge n mellan Veronica Palm (s) och Gunnar Axén (m) v.ordf. resp. ordf. i riksdagens socialförsäkringsutskott. Debatten var både upplysande och avslöjande när det gäller dessa både partiers syn på frihet och valfrihet.

 

Moderaten Gunnar Axén som en gång väckte uppmärksamhet genom att förorda spritservering utanför systembolagen (det säger det mesta om denne moderats syn på frihetsbegreppet) beskyllde nu socialdemokraterna för att vilja tvinga flyktingar att bosätta sig i vissa kommuner. Denna syn på friheten resp. tvång säger det mesta om moderaterna, vars politik ju praktiserats i flera kommuner.. med ett resultat så oroväckande att det till och med ”blåsts gevär i hand reträtt” som t. ex i Skånska Vellinge.

 

Genom att vägra att ta emot flyktingar har Vellinge m fl borgerligt styrda kommuner i själva verket tvingat andra kommuner att ta ett oproportionerligt stort ansvar för flyktingmottagningen. Konkreta exempel är Södertälje och Landskrona. Detta stora sociala ansvar har inte oväntat lett till en del problem, vilket är en följd av att alltför stora koncentrationer av människor från andra kulturområden, vilka slussats direkt ut i arbetslöshet och utanförskap, vilket i sin tur lett till väl kända och ofta förutsedda problem.

 

I Landskrona har dessa problem hårt exploaterats av Sverigedemokraterna, vilket parti i praktiken kom att avgöra kommunvalet i Landskrona 2006 och gav folkpartiet möjlighet att överta den politiska ledningen . Folkpartiet har fortsatt i det populistiska spåret och gjort flera av Sverigedemokraternas förslag till sina egna.

 

När socialdemokraterna nu i motsats till moderaterna och deras borgerliga lydpartier förespråkar ett mera spritt ansvarstagande från landets kommuners sida för flyktingmottagningen så minskar detta också riskerna för att vissa kommuner hamnar i ohållbara tvångssituationer med ökad främlingsfientlighet och rasism som närmast givna konsekvenser.
Socialdemokraternas frihetsbegrepp är med andra ord större och mera mångfasetterat än borgerlighetens inskränkta dito.

 

Samma synsätt kan anläggas på det svenska friskolesystemet, ett system som t o m är mer generöst och kravlöst än det amerikanska. Genom denna kravlöshet blir den enes frihet, friheten att välja en friskola, ett val som inte sällan görs efter ”följa John (min kompis)-principen," den andres ofrihet, nämligen de elever som går i den kommunala skola som i förekommande fall fått läggas ner på grund av överetableringen av friskolor.

 

Än en gång finns det anledning att lyfta fram Ernst Wigforss klassiska och stringenta fråga: -Frihet för vem och till vad?Om det är frivilligt att ta emot flyktingar så måste väl den frivilligheten betyda att det är helt i sin ordning att säga nej.


Bengt Silfverstrand: Så kan det förstås låta i den förenklade propagandan. Men om vissa kommuner ges privilegiet att säga nej, så ökar självfallet trycket på andra att ta emot fler flyktingar än vad de socialt orkar med. Det är just detta som är problemet i Sverige idag. Och därför måste man göra något åt detsamma. Socialdemokraterna har här en betydligt mer human och realistisk syn på tingen.

Och särskilt motiverat är det då förstås att kräva större insatser av rika kommuner som Danderyd, Vellinge m fl.

Det Wigfor(s)ska frihetsbegreppet är härvidlag
betydligt mera gångbart än det borgerligt inskränkta.
Det var väl därför som vellinge fick skäll av partiledningen?
För att det var frivilligt.
Hycklare hela bunten inom M-partistaten.


Bengt Silfverstrand: Ja, maken till hyckleri när det gäller b-alliansens flyktingpolitik får man nog leta efter.
Du verkar inte ta det kommunala självstyret på särskilt stort ansvar. Dessutom är ju invandrare resurser, och vilken kommun skulle inte frivilligt ta emot en resurs, eller hur? Så låt det vara frivilligt för kommunerna att ta emot invandrare. Se hur dåligt det går för Danderyd och vad bra det går för Landskrona *ironi*.


Bengt Silfverstrand: Jo, jag tar det kommunala självstyret på stort allvar. Men när praktiken visar att nuvarande system inte håller utan innebär en djupt orättvis fördelning av ansvaret, så måste politikerna på riksnivå ta ansvaret. Frågan om i vilken mån vi ska ha ett humant eller inhumant system för flyktingmottagning kan ju bevisligen inte överlåtas på dem som fiskar i främlingsfientlighetens grumliga vatten.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM