TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Heder åt Holmen!

Fick igår Holmens pappersbruks årsredovisning för 2005 i min hand.  Koncernen redovisar ett årsresultat på nära 1,3 miljarder – ungefär lika mycket som i fjol.  Efterfrågan på företagets produkter ha varit god och investeringstakten hög hela 3,2 miljarder under 2005, vilket är nästan en tredubbling jämfört med 2004.

 

Holmen är bara ytterligare ett exempel på att det går bra för Sverige.  I dagsläget finns det kanske dock ytterligare en faktauppgift kring Holmen som är ännu intressantare än resultatredovisningen.  Och det är den häromdagen i media med hänsyn till läget i storföretagarvärlden i övrigt ”smått sensationella uppgiften” att Holmens VD Magnus Hall inte uppbär någon bonus.  Han är därför nog att betrakta som unik i det sammanhanget och ett lysande undantag från den regel som synes vara att girigheten  satts i system i bank- och företagarvärlden.

 

De i samband med Skandiarättegången redovisade rent skamlösa bonusavtalen är uppenbarligen mycket vanligt förekommande och till skillnad från vad som är fallet inom den politiska världen, där aktörerna i regel tar intryck av vad allmänhet och väljare tycker, om inte förr, så när de står där med byxorna nere, så går många av kapitalets handgångna män (ty det är ju fortfarande nästan bara män i företagsledningarna) på i ullstrumporna.  Det senaste, men troligen inte sista exemplet på denna tondövhet för vanlig heder och anständighet är det skabrösa ”guldregnet” över OMX-ledningen (Stockholmsbörsen), genomdrivet av en viss herr Wallenberg, trots uppmaning till återhållsamhet från ägaren staten.

 

Den berättigade folkliga vreden över bonusavtal, oavsett om dessa kommer från det privata näringslivet eller, som tyvärr i några fall,  från statliga företag, borde nu leda till en lagerrensning av alla former av otillbörlig ”gödning” av redan ”övergödda.”  Det har ju länge hävdats att det finns ett klart samband mellan uppnådda ekonomiska resultat å ena sidan och olika former av bonusar till företagsledare och styrelseproffs.  När nu detta samband bevisligen inte existerar borde det vara dags att avveckla eländet.

 

Självfallet skall företagsledare premieras efter ansvar och förtjänst.  Men detta sker, som t ex i Holmenfallet, lämpligen via lönen ur vilken det sedan bör vara upp till vederbörande att spara till pensionen etc.  Fallskärmarnas tid borde oåterkalleligen vara förbi.

 

Heder i alla fall åt det ”lysande undantaget” Holmen AB!

 

 

 2006-03-09, 15:54  Permalink


Holmens VD Magnus Hall är tveksam idag till att göra stora investeringar i Sverige. Han menar att osäkerheten är för stor när det gäller energipolitiken. Regeringen verkar inte ta frågan på allvar, säger han i en intervju i Dagens Industri.
Holmen tog bort ca 400 tjänster i Sverige förra året.
Den enda stora investeringen i Sverige var 400 milj.
I Spanien investerade man ca 3000 miljoner.
Vad är det som är så bra med Holmen?
Hellre någon miljon i bonus om man
bygger ut verksamhet i Sverige, än nollbonus och nästan alla investeringar
utomlands.


Bengt Silfverstrand: Holmens investeringar sker utifrån marknadens förutsättningar. Spanien är en sådan expansiv marknad och det skulle vara ett grovt tjänstefel om Holmen inte här låg i frontlinjen. Frågan gällde om det går att vara framgångsrik utan särskilda bonusar. Holmens framgångar visar att så är fallet, vilket skulle bevisas.
Allra helst vill vi ha en energipolitik som inte behöver förhandlas med miljöpartiet. För att vi skall få det, och för att Holmen skall få stabila villkor för sin produktion, så behöver vi en borgerlig regering. Centerpartiet går åtminstone att diskutera med när det gäller energipolitiken.


Bengt Silfverstrand: I valet mellan b-alliansens icke-politik på energiområdet och en socialdemokratisk politik med målmedveten satsning på miljövänliga och uthålliga energikällor (t ex bioenergi och vindkraft)så är valet trots allt inte så svårt.
Jag tror att i stort sett alla och då menar jag alla från direktörer till
menige man, är helt överens omm att någon energipolitik har inte funnits i Sverige sedan kärnkraftomröstningen.
Detta leder i förlägningen till att basindustrin försvinner. Dels på grund av energipriserna. Dels på grund av råvarubrist, då skogen måste eldas upp
istället för förädlas.


Bengt Silfverstrand: Jo, i själva verket har Sverige en mycket väl genomtänkt energipolitik som bygger på långsiktighet och hållbar utveckling - satsning på miljövänliga energislag som vindkraft och biobränslen och en successiv avveckling av kärnkraften. Det borgerliga alternativet har ingen energipolitik alls. Spåren av dess tidigare framfart i regeringsställning förskräcker också som bekant.
Emil,

Man kan tycka vad man vill om kärnkraftens vara eller icke vara. Men man följer den folkomröstning som gjordes. Om detta inte varit fallet, så skulle nog kritiken varit, befogad eller inte, ändå större.
Inte röstade vi för att miljöpartiet skulle bestämma kärnkraftens framtid.


Bengt Silfverstrand: Nej, förvisso och man måste ha huvudet långt ner i sanden för att tror att så är fallet.
Emil,

Vi röstade för en avveckling av kärnkraften. Detta oavsett vem som driver frågan. Du kan väl ändå inte tycka att det är fel, att följa folkviljan, som uppenbarligen var att man skulle avveckla kärnkraften.

Mp ville ju avveckla den "omgående" och så har det ju inte blivit.

Men personligen så hade jag nog sett att vi hade den kvar tills ersättningsfrågan är löst. Å andra sidan så driver man ju fram en lösning på det här sättet. Frågan är inte helt enkel.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM