TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Var femte person i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. Det borde vara en självklarhet att vi bygger ett samhälle där samtliga medborgare ges delaktighet. I frågor om utformningen av bostäder, lokaler, gator och allmänna platser, kommunikationer, utbildning, sjukvård, fritidsverksamhet och annat som berör människors dagliga liv är tillgänglighet en demokratisk rättighet och otillgänglighet diskriminering. Enligt den nationella handlingsplan som riksdagen antagit ska s k enkelt avhjälpta hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vara åtgärdade före utgången av 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga platser.

 

Vid torsdagskvällens kommunfullmäktigesammanträde i Höganäs kommun behandlades bl a en motion väckt av undertecknad och mina partikamrater i Kullabygdens socialdemokrater, Anette Henningsson
och Lennart Nilsson Motionen innefattar konkreta åtgärder för att eliminera ett antal påtagliga funktionshinder i kommunens vardagsmiljö.
Det gällde bl a tillgången till handikappanpassad toalett i en offentlig lokal där bl a handikappombudet och kommunens egen företagshälsovård har sina lokaler. En sådan toalett saknas idag. Vidare krävde vi en konkret handlingsplan för att nå upp till den nationella handlingsplanens mål före årsskiftet.

 

Detta mot bakgrund av att inventeringar gjorda av HSO, Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län visar att målet inte på långa vägar kommer att uppnås utan extraordinära insatser. HSO:s granskning ger vid handen att hela 80% av såväl byggnader som gator och parker återstod att åtgärda så sent som ifjol. I Länsstyrelsens motsvarande enkät anger Höganäs kommun själv att 50-75% av de enkelt avhjälpta hindren kommer att vara undanröjda vid årets slut. Med andra ord är vi långt ifrån målet om inte kraftfulla insatser sätts in. Ytterligare förslag i motionen var en översyn och vid behov anpassning av handikapparkeringsplatserna samt inventering av kommunens lekplatser ur tillgänglighetssynpunkt.

 

Samtliga krav avvisades efter ett rent ut sagt oförskämt yttrande från kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs (m), i vilket han bl a ifrågasätter min rätt att i kommunfullmäktige föra fram handikapprörelsens synpunkter. Tilläggas kan att samtliga krav i motionen är väl förankrade bland kommunens handikappföreningar. Min egen förening DHR Höganäs – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder – tog så sent som den 16 juni vid ett välbesökt medlemsmöte enhälligt ett uttalande i frågan.

 

Sex socialdemokrater – samtliga ingående i den idag enväldigt styrda Augustssonfalangen (Sven Augustsson är oppositionsråd (s) gjorde gemensam sak med borgarna genom att rösta för avslag på motionen. Ingen hade dock kurage nog att gå upp i debatten och förklara sitt kryperi och sitt förakt för funktionshindrade människors intressen och krav.

 

Miljöpartiet, SPI och SP stödde motionen. Den kristdemokratiske prästen, Lennart Uddling gav uttryck för sin samvetsnöd genom att avstå från att rösta. En moderat ledamot, Gunilla Tengvall, vittnade i ett inlägg utifrån egna upplevelser och svårigheter för funktionshindrade att ta sig in i lokaler i kommunen, om att motionens krav var berättigade. En det visade sig vara tomma ord, ty vid omröstningen följde hon avslagslinjen.
Pikant i sammanhanget var att fullmäktigeförsamlingen enhälligt i det efterföljande ärende biföll en moderatmotion med samma krav om anpassning av handikapparkeringsplatserna som man avslagit i s-motionen.  Jag yrkade givetvis i konsekvensens och hederlighetens

namn bifall till denna M-motion.

 

Ja, så gick det till när en (S)KAMMENS DAG manifesterades i borgerligt styrda Höganäs kommun, en kommun där betongsossarna faller i armarna på den kraftigt moderatdominerade borgerligheten.Respekt, Bengt! Diskrimineringen i alla sina former är den största samhällsfrågan idag, som jag ser det.


Bengt Silfverstrand: Instämmer och i det här fallet så väger min respekt och medkänsla för de människor som diskrimineras på grund av funktionshinder tyngre än min partipolitiska tillhörighet när det som i Höganäsfallet visade sig att sex socialdemokrater gjorde gemensam sak med borgerligheten och röstade ner den motion om konkreta åtgärder för att undanröja funktionshinder, vilken jag väckt tillsammans med mina partikamrater Anette Henningsson och Lennart Nilsson.
Brukar du inte säga att man inte ska bryta partiets linje i voteringar, även om man personligen har en annan uppfattning?


Bengt Silfverstrand: Nu får du bestämma dig, antingen följer man partipiskan eller så tar man ställning utifrån sin egen uppfattning. I det här fallet handlar det om att socialdemokrater grovt sviker sitt uppdrag och inte ställer upp för de människor som allra mest behöver samhällets stöd.

I ett sådant läge väljer jag att ställa upp för de funktionshindrade. Det går för övrigt väl i hop med min politiska ideologi. Svikarna återfinns bland betongsocialisterna.
Åtgärder som du nämner t.ex

- tillgången till handikappanpassad toalett i en offentlig lokal där bl a handikappombudet och kommunens egen företagshälsovård har sina lokaler

borde ju vara helt grundläggande och självklara. Skamligt som sagt.Bengt Silfverstrand: Då är vi uppenbarligen överens i denna fråga.
På vilket sätt sviker man sitt uppdrag genom och ställer inte upp för människor i behov av stöd genom att rösta ner en motion när det finns en annan med, som du skriver, samma krav som röstas igenom?
Det är väl ändå målet som är det viktiga, inte motionernas partifärg?


Bengt Silfverstrand: Svaret är kristallklart. Man sviker sitt uppdrag genom att rösta nej till

handikappanpassad toalett i lokal där bl a handikappombudet och kommunens egen företagshälsovård har sina lokaler

vägran att sätta in resurser för att klara av den nationella handlingsplanens mål för s k enkelt avhjälpta hinder

vägran att inventera lekplatser ur tillgänglighetssynpunkt.
Vad slutligen gäller handikapparkeringarna så kom denna fråga först upp i undertecknads motion.
Den avslogs medan en motion medan en (m)motion med samma yrkande bifölls en stund senare.

På den sista punkten är vi helt överens. "Det är målet som är det viktiga, inte motionernas partifärg?" Mot just den bakgrunden gick jag snabbt upp i talarstolen och yrkade bifall till den moderata motionen. Jag gjorde det med motiveringen att det var en bra motion.

Med detta mitt ställningstagande och min argumentering kring min egen motion har jag med stor trovärdighet bevisat att det är saken som är det viktiga och inte partifärgen.

ska det kunna vara självklart så behöver denna makten återföras folket Detta är inte möjligt när människor delas in i grupper, avlägsnas den mänskliga glädjen att utvecklas tillsammans. Därav finner privata intressen att gå in i skattefinansierad välfärd med lovord att så kommer med sådan finansiering inte att ske, med privatägd välfärd har människor möjligheten att utvecklas med då bara med egnet medel, egna pengar. Ingen människa har i välfärds samhället betalt att tala för, vara med i gemenskap förstå värdet att samlas kring gemenskap. Det är det verkliga problemscenariot med privat ägande och skattefinansierad välfärd. 2 st system utvecklas, har funnit utveckling om att värdera densamma möjligheten för alla där individen inte kan utvecklas som individ eller hjälpa gruppen fram till högre värderingar och motsatsen privatägd verksamhet där kapital sägs vara möjligheten och stöds av teorin att vinstmöjligheterna finns med ett avspeglat likvärdigt bemötande där individen inte får komma till tals med argumentet :Solidaritet. Privatägd vinst är alltså utnyttjad var man och kvinnas solidaritet inför fattig om upplevelser och medel (pengar) Till fördel vinsten.
Solidaritet inom skattefinansierad välfärd betyder att dela kostnaderna liksom möjligheterna men möjligheterna kan inte med sanning uttryckas vara möjligheter om individen inte får tala.

Denna densamma ide om solidaritet utnyttjas inom privatägd verksamhet att stödja kapitalet med sådan "kopierad solidaritet". Skillnaden och även betydelsen för detta är svår att definiera för oss när vinstsyftet och möjligheterna inför vinsterna är grundad om sådan skattefinansierad individsfattig solidaritet.

Så fungerar kapitalismen att le till folket inför möjligheterna att skapa vinst. Vinsten är alltså inte möjlig utan "solidarisk fattigdom" -som bygger på bl a förlorad kommunikation ..vilket sker när kapital uppmärksammas före gemsamma möjligheter)
Bengt,
Jag upprörs över hur varken den ena eller den andra sidan tar ställning för allas lika värde och rättigheter men gläds över ditt engagemang och ditt arbete i DHRs anda!
Varma hälsningar
Maria


Bengt Silfverstrand: Hej Maria,

Tack för respons. Jag och DHR-föreningen här i Höganäs lovar att kämpa vidare för vår sak.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM