TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Ja, att vi behöver kommunerna som demokratiskt organ närmast medborgarna är väl ostridigt. Landstingens existensberättigande kan däremot diskuteras men det är inte ämnet för denna blogg.
Nej, den fråga jag här på fullt allvar vill ställa är om landet och medborgarna verkligen är betjänta av en organisation – SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING som till namnet ska vara en politikerledd arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting men som i praktiken har utvecklats till en koloss på tjänstemannafötter.

 

Bengt Göransson, tidigare skol-utbildnings-och kulturminister, nu en stark folkrörelseröst i debatten, har slagit huvudet på spiken i följande formulering som finns att läsa i ”Citizen Schein” (Mediahistoriskt arkiv – 14 - red. Lars Ilshammar, Pelle Snickars. Per Vesterlund.

 

”Jag var – och är alltjämnt – skeptisk till det slags organisation som både dåvarande Kommunförbundet och nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting representerar. Riksintressen ska enligt min mening hanteras av riksdagen, inte av ett kvasidemokratiskt ”rikskommunalt” organ där tjänstemannainflytandet ofta tenderar att agera så att den kommunala självstyrelsen begränsas.”

 

Precis så förhåller det sig. Det är i praktiken tjänstemän i ett närmast gigantiskt kansli som i utredningar, rapporter och ett stort flöde av dokument agerar som en stat i staten. ”Kommunpartiets” intressen ställs inte sällan i motsats till riksintresset. Som ett konkret exempel på dilemmat kan nämnas den rapport från SKL som dragit slutsatsen att kommunalskatten måste höjas med 13 kronor. Den bygger på en ren framräkning av huvudsakligen historiska siffror nämligen kommunernas ökade kostnader för utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning och genomförandet av en långtgående handikappreform.
Och detta är inte den enda tjänstemannaprodukt från Sveriges Kommuner och Landsting som blivit slagträ i den allmänpolitiska debatten.

 

Det kan förvisso hävdas att Sveriges kommuner och landsting behöver någon form av miniorganisation som samordnar löneförhandlingar och viss service till kommunerna och landstingen. Men att dagens ”kvasidemokratiska” och ”rikskommunala” organ med nuvarande tjänstemannatyngd skulle behövas kan starkt ifrågasättas.Kommuner och landsting i all ära men funktionen är ändå ingen funktion om samarbetet inte finns (regionfrågor?)

En funktion om något (vadsomhelst) Välfärden arbetsplatsen företaget industrin ett lands utveckling) Alltså bara så lite som en kontinuerlig drift om något..

Vidare..
Ytterligare försök om förklaring av ett annat perspektiv".. Det är att en utveckling om då detta "något".. (t ex skattefinansierad organisation inom komun och stat)

..allt inom denna tanke denna funktion kan inte fungera om inte människor möts -Möts i ett samarbete. Delar bemöter sammanträffas med åsikter kunskap och erfarenhet, individuell som gemensam.

Forts..
Värderas inte mötet mellan människor så utvecklas ett "system" inför händelser -olyckor sjukdom utbildning osv osv där ett antagande inför tidigare händelser, tidigare erfarenhet bestämmer funktionen dvs kvaliteten möjligheterna inför framtiden. Det kan ske med hast, det behöver inte dröja decennier och det är svårt att bedöma när detta så skett när "bara" kostnaderna ökar. Människoliv värderas mindre de ekonomiska kostnaderna ökar. Möjligheten vi tidigare funnit att bestrida detta där perspektivet om allt detta beskrivs finansiell kris ÄR ...konkurrans.

Men är denna konkurrans som lösning och svar även det bedömning på tidigare erfarenhet, vilket det är så vad händer. Jo vi utelämnar ett värde nämligen det mänskliga. Vi har med andra ord förlitat oss på kapitalet så till den grad att vi inte längre förstår att bygga upp ekonomin med mänsklig styrka (arbetslösheten ?)
(inflation)

Den ekonomiska funktionen från ett mänskligt perspektiv (ej valuta baserad) ?

Om detta så skulle vara av sanning så är slutsatsen återigen :Kapitalism.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM