TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Att landets moderate finansminister, Anders Borg bakom rödluvemasken har en dold agenda och vill genomföra ett borgerligt systemskifte borde inte förvåna den någorlunda vakne iakttagaren. Men problemet är att Anders Borg (m) har fått en konkurrent i en f d socialdemokratisk partisekreterare, Per Borg, som nu blivit ordförande i en självutnämnd s k kommission där, hören och häpnen, den åtminstone lätt arbetarrörelseanknutna tankesmedjan Arena Idé gått samman med nyliberala Timbro för att utreda ”välfärdens framtida finansiering”.
I sin självpåtagna och besserwisserpräglade roll påstår Per Borg att han påtagit sig uppgiften därför att det inte förekommer någon debatt om välfärdens långsiktiga finansiering. Ja, han hävdar helt fräckt att denna ödesfråga för svensk välfärdspolitik tigs ihjäl av alla partier.”
Men detta är ju inte sant.

 

För det första råder ju sedan länge betydligt strängare budgetregler med bl a ett utgiftstak, ett tak som nu börjar ifrågasättas av alltfler, bl a flera ekonomer av facket.

För det andra har socialdemokratiska regeringar under både 90-talet och regeringsåren på 2000-talet visat en synnerligen ansvarsfull hantering av skattebetalarnas pengar och en järnhård budgetdisciplin. 

För det tredje arbetar statens officiella Långtidsutredningar kontinuerligt med frågor som rör välfärdens finansiering i ett längre perspektiv.

Själva grundbulten i Per Borgs kommission är att skattehöjningar är tabu och att andra finansieringskällor för att klara välfärden ska sökas. Konsekvensen av en allt större finansiering via människors plånböcker och en mindre del via omfördelande skatter blir förstås att skillnaderna mellan välbeställda och mindre bemedlade kommer att öka.

 

Som ett huvudskäl för att avvisa skattehöjningar åberopas en ”framtidsbedömning” av tjänstemän på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som anger att kommunalskatten måste höjas med 13 kronor framöver.
Men som Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet visar i senaste numret av ”Tiden”, nr. 3/2010, www.tiden.nu
där hon under rubriken ”Vem tar hand om jämlikhetsfrågorna?”effektivt smular sönder både Per Borgs och Arenachefen Boa Ruthströms tankefigurer så kan inte SKL-prognosen användas på ett sådant lättfärdigt sätt.
Enligt ekonomerna är demografin i sig inte ett oöverstigligt problem för äldreomsorgens framtida finansiering. Jag har ingen avvikande uppfattning. Men däremot är jag oenig när man använder det faktum att kommunernas kostnader ökat med en procentenhet per år för att prognostisera äldreomsorgens framtida kostnader och kommer fram till att kommunalskatten måste höjas med 13 kronor. Kommunernas ökade kostnader beror nämligen huvudsakligen på att man har byggt ut barnomsorgen till full behovstäckning och genomfört en långtgående handikappreform. Kostnadsökningen beror således inte på ökad efterfrågan på äldreomsorg. Det är därför helt missvisande att lägga genomförda satsningar på barn och funktionshindrade till grund för prognoser om äldreomsorgens framtida finansieringsbehov.”

 

Marta Szebehely konstaterar liksom flera andra som genomskådat Borgkommissionens innersta syften att en minskad finansiering av äldreomsorgen med skattepengar innebär ett genuint systemskifte av vårt välfärdssystem. Och hon avslutar sin artikel med den logiska frågan_ ”Vem tar hand om de jämlikhetsfrågor som Borg-kommissionen lämnar åt sidan?”

 

Arenachefen Boa Ruthström försvarar i ett inlägg under rubriken ”Höjda skatter behöver inte utredas” sitt samarbete med nyliberala Timbro med följande smått fantastiska argument:
”Huvudsyftet med samarbetet med Timbro är att ge frågan just uppmärksamhet, vilket uppenbarligen har lyckats.”
Men snälle Ruthström är detta inte ett lite väl lättviktigt argument för att sätta sig i en båt tillsammans med rorspersoner som vill styra kosan mot en välfärd som i allt större utsträckning ska göras beroende av den enskildes betalningsförmåga?Ja du Bengt du, var ska vi ta´t?

En av de mset sinnesvaga "anlyser", slutsatser, påståenden kalla det vad du vill, är väl ändå den som finner kommunernas kostnadsökning som ett resultat av fullt utbygggd barnomsorg och därför kan inte framtidens allt större 65+ kullar och de krav på pensioner, vård och omsorg tas till intäkt för några antagande om kostnadsökningar.!?! Begriper någon en sådan argumentation. Goddag yxskaft är väl det vänligaste som kan sägas därom.

Ibland blir det ditt rabiata personhat, i det här fallet tydligen någon som heter Per Borg, som ett rött skynke för dig, så du ser inte, i din budbärareroll, argumentens absoluta tomhet.


Bengt Silfverstrand: Vart ska vi ta't?
Genom att fler genom sitt arbete bidrar till välfärdens finansiering och att skattuttaget baseras på bärkraft.
Genom effektivisering av samhällsförvaltningen. Här finns nog en del att göra.

Jag vill inte gå så långt som att beteckna din egen analys, eller brist på sådan, som sinnessvag. Men du ligger ju i farans riktning,
genom att bara haspla ur dig löst tyckande.

Den analys som du kallar för sinnessvag går att läsa i den källa och de artiklar jag hänvisar till i Tiden. Jag citerar direkt ur Marta Szebehelys artikel. Hon konstaterar bl a att det
förstås är missvisande att bygga en prognos, som SKL gjort, när det gäller förmodad skatteutveckling på de kostnadsökningar som redan skett på grund av fullt utbyggd barnomsorg och en handikappreform. Att kalla detta för sinnessvagt säger nog trots allt mer om den som fällt påståendet än den som gör analysen.

Sen råkar den person som vill att mer av finansieringen av vår gemensamma välfärd ska bygga på den enskildes plånbok heta Per Borg. Och att kalla detta konstaterande för "rabiat personhat" säger också det mer om den som fäller omdömet än den som konstaterar fakta.

Argumentens tomhet tala om bumeranger.....
Du får gärna återkomma och rehabilitera dig. Men håll dig då till fakta. Det brukar underlätta en konstruktiv debatt.
Vad är då anledningen till detta intresset att uppmärksamma betalningsförmågan hos skattebetalarna. Sveriges skattebetalares förmåga att betala välfärden.

Två rimliga svar kan finnas..

1: Att detta är ytterligare försök att finna chanser att skapa vinster inom välfärden med privat ägande. Denna gången med insikt att borgaren inte kommer sitta kvar vid makten. Alltså ett mer utstuderat, detalrikt sätt att finna möjligheterna vid sidan av socialdemokraten som vän.

Det administativa arbetet är en möjlighet att finna egen inkomst inom arbete av välfärden. Det fysiskt presterande, kontakterna med människor är ett annat sätt. Ett tredje sätt kan vara konsultation, rådgivning i frågor gällande organisationernas utförande och funktion.

2: Per Borg har på eget bevåg, personligt intresse eller lön genom uppdrag ett åtagande att analysera framtida betalningsmöjligheter.
--------


Slutsats:
Antingen så har Per Borg intresse av privata vinstförtjänster eller lön genom ett uppdrag. Eller så har han ett mer personligt intresse av diskussioner för att sammanfatta en analys.

Svar nummer ett (1) Behöver inte ytterligare beskrivning. Erfarenheterna om vinstintressen inom välfärd är mycket känd för de flesta vid denna tiden..

Svar två ger ytterligare frågor:
Intresset av dessa diskussionerna och analyserna måste betyda att någon förutsett, har vision anar eller tror att arbetsmarknaden i Sverige kommer krympa ytterligare. Att arbetslösheten stiger i framtiden. Betalningsförmågan sjunker välfärden drabbas.

Vem är isåfall uppdragsgivaren ?
En pålitlig trovärdig socialdemokrat eller en oidentifierad borgare (identitet onödig, beskrivningen är tillräcklig)


Bengt Silfverstrand: Tänkvärda synpunkter. Att s k experter vill överpröva politiskt valda företrädares arbete är tyvärr en tendens som förstärks. Därför måste denna urholkning av demokratin motverkas.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM