TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Igår torsdags eftermiddag blev jag uppringd av en journalist på Expressen. Han ville ha en kommentar till den Demoskopundersökning som nu fått borgerligheten att vädra morgonluft och en del socialdemokrater att börja idissla. Av journalistens sätt att ställa frågorna framgick klart att uppläggets syfte vara att strö ytterligare salt i såren på socialdemokratin och ge ytterligare luft under vingarna för den antisocialdemokratiska kampanj som är huvudinslaget i den borgerliga valkampanjen.  De manipulativa inslagen i den här typen av undersökningar är ju lätt genomskinliga och mycket riktigt var undersökningen också beställd av Expressen.

 

Men kan det då inte vara så att b-alliansen gått om de rödgröna och att moderaterna för närvarande är det största partiet? Det är förstås inte omöjligt. Men att lägga tid och kraft på att älta en enda undersökning och med detta ältande blockera en debatt om sakfrågorna en helt annan sak. Politiskt intresserade alla kategorier kan knappast ha missat att det är ”hata-sossarna-i allmänhet-och-Mona i synnerhet", som är det borgerliga huvudspåret i valrörelsen.

 

Visst kan Mona Sahlin ha rätt när hon säger att det kan vara den föreslagna bensinskattehöjningen som fått en del väljare att gå till soffan, ett fenomen som brukar missgynna socialdemokraterna. Men eftersom allt förnuft talar för att en bättre miljö bara kan åstadkommas genom minskade utsläpp från trafiken, så återstår som alternativ bara det valtaktiska, nämligen att göra som kristdemokraterna. Att före valet plädera för en sänkning av bensinskatten men efter valet ställa upp på en höjning av densamma. Och så långt kan väl inga andra än politikens hycklare sjunka.

 

Före de rödgrönas vårmotion var den borgerliga taktiken att exploatera inbördes oenighet mellan de tre samarbetspartierna. Efter en väl avvägd rödgrön vårmotion med alla de kompromisser som är helt logiska när det rör sig om flera samarbetande kontrahenter sprack den taktiken. Nu handlar det i stället om att exploatera det populistiska m
missnöje som alltid gror då det gälleråtminstone vissa skattehöjningar.
Bensinskatten är onekligen en sådan. Visst är det sant att det är i den politiska mitten som valen ofta avgörs.  Men det finns inget som tyder på att mittenväljarna skulle vara ointresserade av ökad jämlikhet.

 

Den amerikanske ekonomen Robert H.Frank har i sin bok ”Frånsprungen, hur ökad ojämlikhet drabbar medelklassen” visat vad som äger rum med konsumtionsmönstren när de allra översta inkomstskikten blir allt rikare. ”De rikas ökade konsumtion har ändrat den referensram som formar konsumtionsbesluten hos den grupp som befinner sig just nedanför dem. De nästan rika gör alltså även de av med mer pengar, och deras konsumtion har i sin tur ändrat referensramen för andra just nedanför dem, och så vidare, hela vägen nedför inkomststegen.” Frank kartlägger den växande ojämlikhet i det amerikanska samhället som slutligen utmynnade i finanskraschen 2008. Skattesänkningar leder till ökade inkomstskillnader som leder till lyxkonsumtion som orsakar ett konsumtionstryck genom hela den sociala hierarkin med ökande skulder längst ner på samhällsstegen. Att skylla bolånekrisen på fattiga låntagare är därför höjden av arrogans och fräckhet. Det är på toppen som den ödesdigra statusjakten inleds.

 

Socialdemokratins dilemma står därför sannolikt inte att finna i att partiet gått för långt till vänster och skrämt bort mittenväljare. Problemet torde vara det närmast omvända. Socialdemokraterna måste tydligare profilera sin egen politik och visa att ”alla katter alls inte är grå i det politiska mörkret.” Lite mer partiledare och något mindre lagledare för de rödgröna, det måste vara Mona Sahlins linje framöver.Fast är det verkligen brist på sakfrågor som orsakar opinionstappet. Det verkar som om det fungerar tvärtom: siffrorna minskar ju mer sakinnehållet från den rödgröna politiken lyfts fram.

Ett av problemen är att en stor del av de traditionella S-väljarna inte sympatiserar med V och MP samtidigt som V och MP fått oproportionerligt stort utrymme att utforma den rödgröna politiken, samtidigt som M tagit kraftiga kliv vänsterut för att efterlikna stora delar av den tidigare S-politiken.

Då blir det väljarflykt från S till M. Ni tappar den högerflank som får utgöra M:s vänsterflank.

Du, m fl S-debattörer, vill framhålla det socialdemokratiska triumfkorten från 70-talet: klyftminskningspolitik och utbyggnad av offentlig sektor.

Problemet är att klyftminskning inte är lika hett i allmänopinionen idag, samtidigt som vi redan har en väldigt stor, dyr och inte så välfungerande offentlig sektor.Bengt Silfverstrand: Ingen har talat om brist på sakfrågor och ingen vet något om något definitivt opinionstapp. Har man inget annat att komma med än att skrämma med samarbetspartierna, så säger detta mer om de faktiska bristerna hos alliansen och dess medlöpare. Men när verkligheten nu är sådan, så måste socialdemokratin, utan att förminska samarbetets betydelse profilera sig skarpare på egna meriter.

Vad gäller det du kallar för klyftminskning, så kommer detta oavsett vem som regerar att bli en nödvändighet. Inget samhälle klara ökad ojämlikhet utan svåra konflikter, ökad social utslagning, brottslighet etc.
Mona har kanske inte skött sig så bra än, men det kommer, hon ska bara bli varm i kläderna. Det stora problemet är ju att partistyrelsen bestämde att vi ska gå hand i hand med kommunisterna och framtidsvägrarna. Det är inte värdigt. Vi ska söka ett eget mandat, det är omöjligt att stå på stan och kampanja och be om mandat för kommunisterna. Det förstår alla, men vi kan inte ens prata om det i arbetarkommunen, nej, det ska tystas ner och hållas god min. Mona borde bryta samarbetet omedelbart och sen lägga på en rem. Vi har tappat mycket tid och ute på arbetsplatserna snackas det skit om det "rödgröna" alternativet, det är inget som folk vill ha. Svenskarna vill ha socialdemokrati, men så länge som de rödgrönas urvattnade löften bara handlar om "återställare", vi ska backa tillbaka till ett slag lyckorike som fanns 2006, när allt var bra, solen sken, frun var lite snyggare och rosten på bilen inte syntes, så kommer vi heller inte kunna leverera den tro på framtiden och att allt kommer att bli bättre, den tro som gjorde 1900-talet till Socialdemokratins århundrade.


Bengt Silfverstrand: Överlåt nonsenssnacket samarbete med "kommunisterna" till dem som inte vet bättre, om du ska fortsätta att debattera här. Vänsterpartiet är ett ur alla synvinklar demokratiskt parti, och socialdemokraterna har under mycket lång tid haft ett parlamentariskt samarbete med detta parti. Så t ex har den ekonomiska politik som socialdemokratin i regeringsställning hanterat haft parlamentariskt stöd av vänsterpartiet, vilket under flera mandatperioder har varit en förutsättning för regeringspolitiken.

Kosackvalsargument hör hemma i papperskorgen eller under sju famnar jord.
Beträffande Frank:

Man ska väl aldrig konsumera över sina tillgångar? Det handlar i sådana fall snarare än om utbildning av gemene man om farorna med överdriven skuldsättning, än om att hejda konsumtionen?

Ökad konsumtion borde väl i sig rimligen i sig vara något positivt, eftersom det ger större skatteintäkter för att finansiera välfärden.

Eller ska man hejda konsumtionen med argumentationen "alla har inte råd med allt, därför blir det orättvist"?

Vänligen
Anders


Bengt Silfverstrand: Det ligger förstås en del i ditt resonemang, men verkligheten fungerar som du säkert vet inte så väl att man kan utbilda bort farorna för överdriven skuldsättning.

Ökad konsumtion är förstås en förutsättning för ökad sysselsättning, men när det tar sig sådana uttryck att det leder till obalanser och ökade klyftor i sammanhanget, så är det politikernas sak att via politiken rätta till obalanserna.
I nuläget innebär detta en politik för ökad jämlikhet.
Jag förstår inte mig på (s)? Hur kan man föreslå att höja bensinskatten och i Stockholm föreslå att ha trängselskatt på den enda betalningsfria leden i Stockholm(Essingeleden)? Inser inte (s) att många av deras väljare, arbetare (service, hantverkare m.fl.) i Stockholmstrakten sitter och kör bil ut till kunder dagligen i Stockholmstrakten. Dessa arbetare (vanligen s-röstande) inser att den kostnadsökning som trängselskatten innebär, måste deras arbetsgivare betala genom att höja priset till kunderna. Ta t.ex. alla som tar bilen till jobbet för att hinna hämta och lämna barn på dagis, för att kollektivtrafiken tar för lång tid. Nu ska dessa småbarnsföräldrar betala kanske 40:- per dag i trängselskatt. Jag förstår att vanliga löntagare i Stockholm blir oerhört besvikna på (s).


Bengt Silfverstrand: Får jag för det första upplysa dig om att den borgerliga regeringen har höjd bensinskatten, även om man lovade att inte göra detta före valet.
De rödgröna, som - innerst inne även borgarna - inser att miljön kräver minskade utsläpp från bensinen, är hederliga nog att tala om detta före valet.

Att du inte förstår detta, är inte mycket att göra åt. På kort sikt kan kanske populistiskt gnäll på bensinskattehöjningar och trängselskatt ge vissa poänger, men på lång sikt kommer folk med största sannolikhet att inse sitt eget bästa och betala ett något högre pris för att rädda en hotad livsmiljö.
Du är fantastisk Björn.

Här försöker två ”kommentatorer” förklara det eventuella tapp i väljarstödet för SAP som Demoskops undersökning visar och du går i aggressiv motattack.

Observera att jag inte vet om SAP:s eventuella tapp är verklig eftersom det handlar om EN opinionsmätning.

Observera att jag med ”förklara” menar varför eventuellt väljarna lämnar SAP för soffan.

Eventuellt tapp pga samarbete med Vänsterpartiet = ” Överlåt nonsenssnacket samarbete med "kommunisterna" till dem som inte vet bättre, om du ska fortsätta att debattera här. Vänsterpartiet är ett ur alla synvinklar demokratiskt parti, och socialdemokraterna har under mycket lång tid haft ett parlamentariskt samarbete med detta parti.”

Tror du att samarbetet inte skrämt bort några eventuella väljare?

Eventuellt tapp pga höjd bensinskatt och trängselskatt på Essingeleden = ” De rödgröna, som - innerst inne även borgarna - inser att miljön kräver minskade utsläpp från bensinen, är hederliga nog att tala om detta före valet. Att du inte förstår detta, är inte mycket att göra åt.”

Menar du att Micke Larsson är den enda som oroar sig för höjd bensinskatt och trängselskatt på Essingeleden?
Bengt Silfverstrand: För det första heter jag Bengt och för det andra så förbehåller jag mig rätten att ha uppfattningar i frågan liksom jag konsekvent kommer att bekämpa alla tendenser till kosackvalsargument, typ socialdemokrater samarbetar med kommunister.

Några röster har (S) inte tappat p g a samarbetet med vänsterpartiet - ett samarbete som har pågått drygt ett tiotal år - eftersom inget val ännu har ägt rum. Däremot är det förstås fullt möjligt att b-alliansen temporärt lyckats skrämma en del väjare högerut med dessa kosackvalsargument.

Men då gäller det förstås för socialdemokratin att bita ihop och profilera sig skarpare än vad man hittills gjort i den rödgröna alliansen.

Om Micke Larsson hyser oro eller enbart är ute i samma syfte som många andra på dessa sidor, nämligen att "preja" socialdemokratin kan jag rimligen inte veta.

Att människor däremot kan känna oro är väl helt naturligt och särskilt oroande är i så fall om människor, som borde veta bättre, lägger ner all sin möda på att skrämma väljare när de innerst inne borde inse att en bättre miljö kräver minskade miljöförorenande utsläpp från bensinen.
Att vare sig S eller M vågar dra sig mer åt kanterna beror på en enda sak. Dom vill vinna valet och då kör man "safe".
Makten är nämligen målet, ideologi får spela andrafiol(i bästa fall).
Om man önskar få rel stor andel av rösterna och därför behöver appelera till många så håller man sig i mitten. jag tror , tyvärr att både S och M är mer taktiska, pragmatiska och sugna på makt än dom är på att kämpa för det dom egentligen tror på.


Bengt Silfverstrand: Det ligger en del i vad du säger. Att döma av Mona Sahlins framträdande i Helsingborg för några timmar sedan, så har hon sannolikt också upptäckt detta. Hennes budskap här var kristallklart och mycket tydligt gentemot moderaterna. Mera därom i en särskild blogg.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM