TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I den här bloggen bakar jag av rationalitetsskäl ihop ett par frågor. Jag börjar med Lennart Holmlunds blogg ”Välfärd kostar pengar och pengar är skatt.” http://www.s-bloggar.se/p/cft4z/valfaerd-kostar-pengar-och-pengarna-aer-skatt.

Han skriver rakt på sak, lättfattligt för alla bl a ”Minskar man skatten som alliansen vill göra i Umeå så finns det finde pengar till välfärd…….Jag tror att de allra flesta människor vill ha en bra skola, bra äldreomsorg och bra socialtjänst….
Det är en tro baserad på ett utomordentligt starkt sakligt underlag. Jag har i olika sammanhang utifrån olika undersökningar (Sveriges Kommuner och Landsting, sociologen Stefan Svallfors m fl) konstaterat att välfärdspolitiken i form av en gemensamt finansierad välfärdskärna – skola, äldreomsorg och sjukvård – är synnerligen djupt förankrad hos svenska folket, och att en mycket stabil majoritet av detta folk till och med är beredda att betala lite mer i skatt för att värna denna välfärd.

 

Bra ändå att det slås fast från flera håll och att socialdemokrater med stark folklig förankring är beredda att slås för att denna välfärd också i framtiden ska skattefinansieras och inte låter sig förledas/charmas (stryk det som ej önskas) av politiker som ängslas över att den socialdemokratiska oppositionen i riksdagen tillsammans med miljöpartiet och vänstern är beredda att höja skatten ett litet snäpp för att börja laga de revor i trygghetssystemet som skapats av den borgerliga alliansen.

 

Så till senaste nytt på den moderata fadäsfronten. Åter är det moderaterna i Höganäs och dess ledande politiker Peter Kovacs som trampat i klaveret. Skrämda av den starka opinion i kommunen som motsätter sig att kommunens lilla småbåtshamn, hittills en kär tummelplats för allmänheten, ett mångfasetterat restaurangutbud, en högklassig badplats m m ska exploateras med en skyskrapa innehållande både lyxbostäder och hotellrum (ett förslag som kommunalrådet (m) anammat av en spekulativt lagd byggintressent) har moderaterna nu beställt en Demoskopundersökning för att utröna vad kommuninvånarna egentligen tycker om det planerade skrytbygget. Men de som blivit uppringda har blivit ordentligt förda bakom ljuset. Detta genom att Demoskops telefonintervjuare på direkta frågor från de intervjuade om vem som står bakom undersökningen svarat: Höganäs kommun!

 

När moderatledaren Peter Kovacs fick frågan om vem som beställt undersökningen vägrade han först att besvara densamma men bekräftade till slut att det var moderaterna som låg bakom.

 

Så går det till i moderatstyrda Höganäs kommun. Mygel bakom lyckta dörrar, hot om repressalier mot byföreningar och privatpersoner som anmäler gentemot kommunalrådet och hans partivänner avvikande uppfattningar. Åldersdiskriminering och nedlåtande attityder mot människor med funktionshinder. Behövande funktionshindrade har inte ens en handikappanpassad toalett att tillgå i en fastighet som bl a inrymmer handikappombudet, offentliga verksamheter knutna till Region Skåne, kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan och som ägs av kommunens helägda bostadsbolag AB Höganäshem.
Så kan det gå när moderaterna får för mycket att säga till om.Göteborg styrs av ett annat parti och har så gjorts ett bra tag.
Där myglas och har myglats det minsann riktigt mycket och ordentligt.

Så att politiker och andra myglar på ett eller annat sätt är visserligen helt förkastligt och bör motarbetas men är definitivt inte ett partiskiljande problem


Bengt Silfverstrand: Det må så vara, mygel och mörkande förekommer säkert på många håll. Ändå är Göteborg ett dåligt exempel. Staden har under många år styrts av socialdemokraterna med en av socialdemokratins allra mest kompetente och samtidigt populäre politiker Göran Johansson. Nu gällde det konkreta exempel på moderat maktmygel och det är detta du får förhålla dig till om du ska diskutera frågan ytterligare här.
Ja, Holmlunds påstående är lättfattligt och begripligt. Så är det ofta med halsbrytande förenklingar. Problemet är att de sällan stämmer. Ekonomi är nämligen inget lågstadieämne, och kan inte förenklas hur mycket som helst.

Eller tror någon att ett fördubblat skattetryck skulle ge fördubblade skatteintäkter? Om man inser att så icke är fallet så inser man även att det finns brytpunkter.

Eller tror någon att Sveriges skatteintäkter var lägre 2008 än under 2006? Om man inser att så icke var fallet så inser man även att en sänkt skattesats inte automatiskt innebär minskade skatteintäkter.

Och inser man dessa saker, vilka alla ryms inom gymnasieskolans ekonomiundervisning, så behärskar man ämnet bättre än kommunalrådet i en av Sveriges större städer.


Bengt Silfverstrand: Det är ju märkligt att numera högerliberala folkpartiet aldrig upptäckte vilken lysande matematisk begåvning, Johan Ingerö, de närde vid sin barm. Eller så upptäckte de det.

Ingen har talat om något fördubblat skattetryck. Skattepolitiken sätts i själva verket in i sitt sammanhang. Och med den demografiska utveckling vi kan se framför oss med allt fler äldre-äldre, så kommer självfallet resursanspråken på främst äldreomsorg och sjukvård att öka.

Det är mot den bakgrunden som en ansvarsfull vänster måste driva den solidariska principen om skatt efter bärkraft ännu hårdare än vad man gjort hittills.

Ditt ovanstående rundsnack är mot den verklighetsbakgrunden irrelevant.
Ja, och Socialdemokraterna tycks ha gjort en liknande bedömning, med tanke på vissa herrar som under 27 år i riksdagen inte ens bevärdigades sitta i ett utskottspresidium och vars åsikter inte haft något större genomslag i partiets faktiska politik under de gångna decennierna.

Nej, självklart har ingen talat om ett fördubblat skattetryck. Men OM det var så enkelt som du och Holmlund hävdar så hade ju samhället faktiskt tjänat på en sådan fördubbling. Men såvitt bekant hävdar ingen att så är fallet, varför er logik faller som det antiintellektuella korthus den är.


Bengt Silfverstrand: Som man känner det parti man än gång tillhört känner man sig själv. Men så går meriteringen inom socialdemokratin inte till.

Min "meritlista" (förlåt att jag måste använda uttrycket) består bl a i att jag varit vice gruppledare i riksdagens utbildningsutskott, styrelseledamot i Lunds Universitet under tio år, Ordförande i Forskningsrådsnämnden (FRN) m m.

Min allra viktigaste uppgift som politiker underalla år har dock varit den som flitigt anlitad mötestalar och kontaktperson med väljarna.

Vad sedan gäller Holmlunds och min syn på enkelheten i sammanhanget, så består den helt enkelt i synen på betydelsen av jämlikhet och de förödande konsekvenser ökad ojämlikhet kan få för sammanhållningen och solidariteten i ett samhälle.
välfärdskärna – skola, äldreomsorg och sjukvård ..
Inget av detta får vi från den statliga skatten .Vi betalar till kommun och landsting för detta .Så frågan är skatten till staten och momsen som vi betalar in går inte direkt till Välfärden .Så ska skatten ökas så är det i kommun och landsting och inte någon bensin skatt eller ökad inkomst skatt på dom som tjänar så mycket att dom betalar statlig skatt .Staten bedriver mycket som inte har med välfärden att göra .Vi har diskuterat det :Försvaret,EU avgifter, Biståndet mm..Försvaret och EU skulle man kunna spara 30 Miljarder på som skulle kunna gå till välfärden .Biståndet skulle man kunna göra ett avdrag i skatten så dom som önskar vara solidariska kan få ett avdrag på skatten på upp till 5000:- .Mindre pengar ska gå till staten och mer ska gå till kommun och landsting .Och då talar jag om all skatt och avgifter !


Bengt Silfverstrand: Så är det inte. Förvisso är det stora delar av välfärden som finansieras via kommunalskatten men staten svarar för en del av dessa kostnader genom statsbidrag till kommunerna. Detta förändrar inte sakläget och poängen i denna blogg. Välfärdens kärnverksamheter måste även framöver finansieras solidariskt via skattsedeln.

Och bevare oss för ytterligare utveckling av avdragssystemet. Även biståndet, som är en solidaritetsåtgärd gentemot en fattigare omvärld, ska finansieras via skatten. Vill man ge mer på frivillig väg, så är detta upp till var och en men det ska inte ske på andra skattebetalares bekostnad, via avdrag, vilket bara gynnar de välbärgade.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM