TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Debattartikel i Helsingborgs Dagblad 31 maj - www.hd.se


I närmast krampaktiga försök att dölja egna tillkortakommanden och 
brist på framtidsvisioner gör den borgerliga alliansen nu icke-politiken - ”Nej till skattehöjningar” - till sin främsta valslogan.

 

Samtidigt tuggas det slitna mantrat - ”Jobb i stället för bidrag” - om. Låt oss granska substansen bakom slagorden. Först skattepolitiken. Alliansregeringen har under snart fyra år vid makten sänkt skatten med nästan 90 miljarder. Men regeringen har samtidigt höjd en rad andra skatter. Ekonomistyrningsverket räknar med att åtminstone ett femtontal skatter har höjts av den moderatledda regeringen Reinfeldt. Det gäller bl a tobaksskatten, skatten på pensionssparande och bensinskatten (!). Den bensinskatt som borgerliga politiker, bl a på denna sida, anklagat de rödgröna för att vilja höja - i praktiken mycket måttligt - för att påskynda omställningen till miljövänligare drivmedel.

 

Av den borgerliga regeringens skattesänkningar har den procent som gynnats mest fått nästan lika mycket som 25 procent av folket tillsammans. Män har fått nästan 30 procent mer än kvinnorna. Och pengar till ”skattefesten” har regeringen skaffat genom att göra a-kassan dyrare, försvaga inkomstskyddet, försämra sjukförsäkringen och påskynda en utveckling som leder bort från principen om kompensation för inkomstbortfall. Särskilt många nya jobb har det (m)ångbesjungna s k jobbskatteavdraget inte skapat. Däremot har vi nu ca. 70.000 flera i det utanförskap som borgerligheten lovade att avskaffa. Det blir inte fler jobb om fler blir fattiga. Tvärtom leder försvagad köpkraft till fler arbetslösa. Ersättningarna i sjuk- och arbetslöshetssystemen, som de rödgröna nu vill förbättra genom måttliga skattehöjningar, är försäkringar och alls inga bidrag. Bidrag är däremot borgerlighetens vårdnadsbidrag, ökade socialbidrag och tryck på kommunerna genom utsvettningspolitiken mot de svagaste grupperna i samhället och det RUT-avdrag som främst gynnar välbärgade.

 

Hur ser då svenska folket på skatter som gemensam finansiering av välfärden? I en undersökning från SKL (Sveriges kommuner och Landsting) visade sig 92 procent av de tillfrågade vara beredda att betala högre skatt för bättre äldreomsorg. Liknande, men något lägre siffror, uppmättes för sjukvård och skola. Tre av fyra svenskar tycker att politikerna ska arbeta för att minska klyftorna i samhället visar en färsk undersökning som företaget Synnovate utfört på uppdrag av LO. Välfärdstjänsterna har med andra ord ett massivt stöd hos svenska folket. Därför är skattehöjningar som går till att återställa den av borgerligheten försämrade tryggheten för sjuka och arbetslösa, genom höjning av ersättningsnivåerna till 80 procent, stegvis takhöjning och avskaffande av stupstocken i sjukförsäkringen, väl värda att försvara.

Bengt Silfverstrand
Kullabygdens socialdemokrater
Tidigare riksdagsledamotHur ska välfärden betalas?
Varför ska vi betala 30 Miljarder till EU när Dansken betalar 20 Miljarder ?Minst 10 Miljarder att spara .

Varför ska svenska biståndet vara rekordhögt?33 Miljarder?Vi skulle kunna betala 10Miljarder det ger 23 MIljarder till stadskassan .

Varför ska sverige ha ett försvar som kostar 40 Miljarder när dansken betalar 20 Miljarder ?Vi behöver åka enda till Afghanistan för att hitta någon att kriga med.Vi kan lätt spara 20 Miljarder .

Och så världens mest generösa flyktingpolitik .Vad den kostar är hemligt .Men minst 30 Miljarder skulle vi kunna spara ..

Detta skulle ge en besparing på ca 80 Miljarder och det skulle inte hända något med vår välfärd.


Bengt Silfverstrand: Jämförelserna med Danmark haltar betydligt, men jag delar uppfattningen att vi betalar för mycket till EU, via jordbrukspolitken, det enda område där borgerligheten vurmar för socialism.

Även när det gäller försvaret så delar jag din uppfattning. Det första vi bör göra är att dra tillbaka våra soldater från Afghanistan..

Kom sedan inte dragandes med flyktingpolitiken. Främlingsfientlighet och rasism rensas konsekvent bort från denna sida.

Om man nu inte räds höjda skatter, vore det då inte lämpligt att föreslå att mer än några enstaka procent av jobbskatteavdraget rullades tillbaka?


Bengt Silfverstrand: Det kunde man förstås göra men nu har man valt en både smidigare och smartare väg.
"Hur ser då svenska folket på skatter som gemensam finansiering av välfärden? I en undersökning från SKL (Sveriges kommuner och Landsting) visade sig 92 procent av de tillfrågade vara beredda att betala högre skatt för bättre äldreomsorg. Liknande, men något lägre siffror, uppmättes för sjukvård och skola."

Inte alldeles entydiga resultat.......

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5768470.ab


Bengt Silfverstrand: Jo, resultatet är glasklart. I båda fallen ställer svenska folket med förkrossande majoritet upp på en solidarisk skattepolitik.
Kom sedan inte dragandes med flyktingpolitiken. Främlingsfientlighet och rasism rensas konsekvent bort från denna sida.
Är man Rasist för att man ifråga sätter en kostnad?Varför ska sverige betala mer än 1% av BNP målet till
Biståndet?Är det rasism att ifrågasätta?Är det Rasism att säga att människor som vill ta hit sin familj till sverige får betala för dom själv?Det är konstigt att man inte kan diskutera dessa kostnader utan att vara rasist .


Bengt Silfverstrand: I förlängningen av den främlingsfientliga attityd du visat ligger onekligen rasismen. Och att spela ut svenska folkets välfärd mot solidarisk flyktingmottagning är samma mörksens gärningar som Sverigedemokraterna sysslar med.
Välfärden betalas med jämlikhet.

Tobak är skadligt det har vi ögon att se.

Alkohol måste vara vi vara förblindade inför då den fortfarande säljs med vinst. Smart drag av Göran Persson. Sälj vin & Sprit dvs sälj ansvaret inför skadorna alkohol ger när svenska folket behöver ytterligare generationer att inse allvaret. Ta del av vinsterna eller låt någon annan ta del av dem.

Pension är lön.

Björklunds skola ger sämre möjligheter på framtida arbetsmarknad när sådan ideologi inte stödjer första ansatsen :Jämlikhet kan betala välfärden dvs skatt efter bärkraft.

Arbetslösheten kommer minska med rödgrönt alternativ men vara fortsatt hög.

Höjd skatt på drivmedel kommer inte utveckla alternativ när möjlighet och beslut inte kan finnas bland skattebetalarna om det och politiker inte törs spela på annat än säkra kort. Förbrukning av olja är lägre men ger som förlust att inkomster centraliseras storstäder. BNP sjunker när jämlikhets teorin om jobb, skatt efter bärkraft inte gäller boende på landsbygd.

Allt är således frågor hur jämlikhet slår rot och kan utvecklas. Fakta är endast möjlig då statistik grundas på erfarenhet. Tillgång förbrukning, konsumtion men tid som ständigt ger det svårigheter att förändra variablerna.
Alternativa kommunikationer för privat bilism och regeringens problem att införa dessa lösningar praktiskt hos skattebetalrna..
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1664&blogg=42534
"Jo, resultatet är glasklart. I båda fallen ställer svenska folket med förkrossande majoritet upp på en solidarisk skattepolitik."

Höj skatten....men inte för mig.

Är det solidaritet?

Och om resultatet är så solklart som du säger varför går de rödgröna till val med nästan oförändrade skatter?


Bengt Silfverstrand: De rödgrönas budgetalternativ innehåller skattehöjningar med inriktning på välfärden.
Jämlikhet kan inte råda om inte politiker har dessa värderingar som grund för sin politik. Gemensam lika skatt för olika inkomst och förmögenhet gynnar inte tillväxt inom välfärd det gynnar kapital att växa hos redan rika. Försämrar landets ekonomi när det värderar kapital att växa på bekostnad på människors tillvaro och möjlighet att utveckla genom gemenskap.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det så. Och just därför behövs en politisk offensiv för ökad jämlikhet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM