TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har du fyllt 70 och bor i borgerligt styrda kommuner, som t ex Höganäs och Helsingborg - släng dig i väggen och räkna inte med något uppdrag som valförrättare/röstmottagare.  En person som uppnått 70-års ålder är enligt valnämndens ordförande i Höganäs, Gunvor Andersson (m), inte alltid kapabel att avgöra om han/hon orkar med arbetet som röstmottagare.  Men hören och häpnen.  Den person, Gunvor Andersson, som anser att 70-åringar generellt är olämpliga som valförrättare är själv över 70 år och hon ställer gärna upp en period till.  I Helsingborg har kommunpolitikerna dragit öronen åt sig och sagt sig vara beredda att slopa åldersgränsen, men först 2014.  Socialdemokraterna i Kullabygden har reagerat starkt mot denna borgerliga stupstock för äldre och väckt en motion till kommunfullmäktige i Höganäs om att omgående slopa denna klart diskriminerande åldersgräns.  Motionen bifogas här:

 

M O T I O N

Till kommunfullmäktige i Höganäs kommun

Slopa åldersgränsen för röstmottagare
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete i vårt svenska samhälle har aktivt medverkat till att alltfler svenskar lever längre och längre. Samtidigt pågår en intensiv debatt om behovet av en ökad sysselsättningsgrad för att klara dagens och framtidens välfärd.
Parallellt med detta framförs då och då i debatten förslag om höjd pensionsålder. Vilken uppfattning man än må ha i dessa frågor, så borde en sak framstå som självklar, nämligen att
åldersgränser i form av stupstockar vid innehav av samhällsuppdrag av olika slag är förlegade och i den mån de fortfarande förekommer måste utmönstras ur regelverket.

 

En åldersgräns som i dessa dagar blivit ett hett diskussionsämne är den gräns vid 70 års ålder som satts för röstmottagare i vallokal vid allmänna val. En sådan övre åldersgräns har förvisso funnits i Höganäs kommun under ett antal år. Att den först i år ställts på sin spets och blivit starkt ifrågasatt beror på att personer väl kvalificerade för uppgiften avsatts från uppdraget av det enda skälet att de uppnått 70 års ålder.

 

I sina motiveringar för att människor vid 70 års ålder skulle vara mindre lämpliga att räkna röster på valdagen har valnämndens ordförande i Höganäs anfört att arbetet pågår från tidig morgon till sen kväll, är stressigt och både mentalt och fysiskt påfrestande. Att vidmakthålla en kategorisk åldersgräns byggd på så lösa boliner och utan stöd i någon medicinsk undersökning som visar att människor som uppnått just 70 års ålder av hälsoskäl inte är lämpliga att räkna röster, kan rimligen inte ses som något annat än en kollektiv bestraffning, och därför är att betrakta som ren diskriminering av åldersskäl. Personlig kompetens och lämplighet ska enligt vår uppfattning avgöra valet av röstmottagare, ingenting annat.

 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi
att kommunfullmäktige med omedelbar verkan slopar den åldersgräns
på 70 år  som f n gäller vid uppdrag som röstmottagare vid allmänna val
.

Höganäs den 25 maj 2010
Bengt Silfverstrand (s) Lennart Nilsson (s

Kullabygdens socialdemokraterDet är ofta enklare att ge råd till andra än att följa råden själv.


Bengt Silfverstrand: Ja, uppenbarligen och detta tycks också gälla moderater som ofta ger sig ut för att både vara bättre och veta bättre än andra. Men Höganäsexemplet m fl visar dessbättre att så inte är fallet.
Jag tror du är förbannat rädd!


Bengt Silfverstrand: En nonsenskommentar. Att moderater gör bort sig, som i de flagranta Höganäs- och Helsingborgsfallen har inte det minst med min person att göra.

Det hade kunnat vara intressant att testa det här på den nya lagen mot åldersdiskriminering som började gälla i år.
Gunvor kanske är intresserad av ett testfall.


Bengt Silfverstrand: En mycket god idé.
stupstock, ursprungligen den spöstock eller skampåle där bl.a. spö- och risstraff verkställdes, senare den träställning på vilken den som skulle avrättas med bila lade huvudet.


Bengt Silfverstrand: Ja, och för dem som har en allmänbildning utöver vad nyliberalt tankegods förmår också i bildlig betydelse åtgärder som utestänger vissa grupper från självklara demokratiska arenor.
Jag är
1, inte nyliberal
och
2, allmänbildad utöver det vanliga.

Men tack för upplysningen!


Bengt Silfverstrand: Jasså, minsann. Inget av dessa båda påståenden harmnierar dock med dina inlägg på denna blogg.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM