TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Framträdande socialdemokrater som landstingsrådskandidaten i Stockholm Ilja Batjlan (S) och kommunalrådet i Sigtuna Anders Johansson (s) har i flera medier låtit meddela att socialdemokraternas problem i opinionen beror på att partiet dragit för långt åt vänster. Efter detta har uppstått en viss debatt som bl a bestått i att deras påståenden ifrågasatts.

 

 Jag tillhör dem som i likhet med Marika Lindgren Åsbrink, Eva Franchell i Aftonbladet samt Peter Akinder, ledarskribent i s-tidningen Östra Småland reagerat mot det Stockholmsperspektiv på politiken som Batjlan och Anders Johansson anlagt.

 

Tyvärr har vissa s-bloggare inte kunnat hålla tand för tunga utan gjort tappra försök att sänka debattnivån genom att börja pladdra om ideologisk fundamentalism utan att ange vad man menar med detta.
Om jag uppfattat saken rätt vann den rödgröna vårmotionen stor uppslutning i våra led. Bl a hyllade bloggaren Jan Andersson innehållet i sitt regelbundet återkommande och ofta läsvärda nyhetsbrev.

 

När Batjlan och Anders Johansson nu anser att vänstersvängen i partiets politik består av att partiet vill höja inkomstskatten för dem som tjänar över 40 000 kronor i månaden, avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster, höja fastighetsskatten för hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner och införa en förmögenhetsskatt som ska ge fyra miljarder kronor till statsskatten, då finns det väl ändå all anledning att rejält höja på ögonbrynen och ifrågasätta om Stockholmare i allmänhet avviker så mycket från mainstream i väljarkåren att man inte ens kan acceptera denna måttliga politik i jämlikhetsskapande syfte.
Jag välkomnar inlägg som vågar ta tag i denna för socialdemokratin grundläggande fråga. Är det inte med en politik för ökad jämlikhet vi ska möta framtiden?

 

Och avslutar den här bloggen med Peter Akinders väl valda slutvinjett i sin ovan åberopade ledare i Östra Småland.
”Kanske borde Batjlan och Johansson – och några andra uttrycksfulla småborgerliga socialdemokrater i huvudstadsregionen – fundera över hur det kan komma sig att socialdemokrater i de kommuner och landsting, där man vågar ta ut hög skatt och leverera en god välfärd, klarar sig förhållandevis väl i val efter val. Men det är kanske för mycket begärt, eftersom vi misstänker att Batjlan och Johansson ser det som ett problem att socialdemokraterna ens i ringa utsträckning står till vänster om borgerligheten.”" höja skatten måttligt för att klara välfärden" är demagogi på hög nivå.

Om det vore så enkelt att lösa välfärdsstatens problem.


Bengt Silfverstrand: Nej, självfllet inte enkelt och inte tillräckligt, men definitivt omte revolutionärt och "vänstervridet" i den bemärkelse som vissa lägger i det senare begreppet.
Kanske borde Batjlan och Johansson – byta parti!?


Bengt Silfverstrand: Nej, varför det. Vi ska ju ha högt i taket i partiet. Det räcker i det här sammanhanget gott om de behagar svara på rakt ställda frågor.
Long time no see, Bengt. :-)

Vad anser du om David Camerons/Nick Cleggs variant - att höja skatten på passiva kapitalinkomster från 18 procent platt till (troligen) runt 40 procent?

Beskattningen av arbetsinkomster och kapitalinkomster kommer alltså att utjämnas i Storbritannien.

Skatten på arbete kommer inte att höjas utan ligger nog kvar runt 40-procentstrecket (totalt, allt inräknat) på vanliga inkomstnivåer.

David Cameron har sagt att det som gäller för den nya liberalkonservativa koalitionen är att föregå med gott exempel och bevisa att modellen funkar. Men höjning av skatt på arbete ingår alltså INTE i detta.

De vet att många är skeptiska. Men koalitionen har 61 procent av rösterna bakom sig (procentuell beräkning), och nu är det "upp till bevis" som gäller.

Den liberalkonservativa koalitionen har fem år på sig.

Mvh
Magnus R
från UK


Bengt Silfverstrand: Att höja skatten på passiva kapitalinkomster är utmärkt. Sen går det inte att jämföra brittisk skatt på arbetsinkomster med svenska förhållanden.

De rödgröna skatteförslagen är måttfulla och innebär de facto bara att återställa något av den rättvisa som b-regeringen undergrävt.

Det låter så dramatiskt, "klara välfärden".

Nu skiljer det ju mindre än en procent tydligen mellan totala skatteintäkter för kommuner om det blir en rödgrön regim med aningen mer statligt stöd jämfört med en alliansregim.

Hur kan detta "klara välfärden" ? Hänger väfärden på den lilla skillnaden ?


Bengt Silfverstrand: Nej det är inte alls dramatiskt och välfärden hänger inte formellt på siffrorna i sig. Det är färdriktningen det handlar om. B-alliansen dolde före valet sina innersta planer på att successivt ersätta gemensamt finansierad välfärd med en mera marknadsstyrd välfärd. Systemskiftet har inletts och det är detta systemskifte som de rödgröna kan stoppa.
Jonny,
Det känns ju tryggt att få bekräftat även från socialdemokratiskt håll att alliansens politik inte alls är en katastrof för välfärden...


Bengt Silfverstrand: Jonny D. är sannerligen inte det bästa sanninsvittnet i denna fråga. Om man inte upptäckt b-alliansens innersta syften, ja då går man omkring med ett par rejäla skygglappar förutom att man är totalt tondöv.
Det beror naturligtvis på utgångsläget. Om man redan har världsrekord i marginalskatt får nog svaret bli "ja".

Jag tror att Amanda syftade på ditt svar till Jonny.

I svaret till Jonny har Alliansen dolt sina planer, i svaret till Amanda krävs "rejäla skygglappar" för att inte upptäcka planerna. Lite roligt!


Bengt Silfverstrand: Den logiken är halsbrytande. Skatteuttaget måste själkvfallet ses i relation till vad välfärden i form av inkomstrelaterade trygghetsförsäkringar och en väl utbyggda kärnverksamheter som skola, vård och omsorg kostar.

Det finns inte den minsta motsättning i svaren till Jonny och Amanda. Alliansens taktik är cynisk och lurar självfallet åtminstone under en tid många människor. Av nyliberala debattörer förväntar man sig åtminstone ett så stort mått av beläsenhet att man kan genomskåda intentionerna.
Inte mer halsbrytande än när du beskriver de nuvarande politiken som "nyliberal" trots världens högsta marginalskatt. Hur skulle du då beskriva det Tory lämnade efter sig?


Bengt Silfverstrand: Ja, det är nybliberal politik i sin prydno att låta sjuka, arbetslösa och andra svaga grupper i samhället betala skattesänkningar för de bättre ställda. Labour i England har inte med detta att göra.
Det blev en härdsmälta ovan: det skulle naturligtvis ha varit Labour.


Bengt Silfverstrand: Jag förstod det, och konstatera att detta dock inte var den värsta härdsmältan i ditt inlägg.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM