TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Socialdemokraternas affischnamn i landstingsvalet i Stockholm, Ilija Batjlan, har stuckit ut hakan och uttryckt rädsla för befarad vänstervridning inom socialdemokratin. Utan att vara riktigt konkret antydde han dock i Ekots lördagsintervju att Rut-avdragen bör vara kvar och att skattehöjningar är farligt för stockholmare.

 

Dessbättre har Batjlans uttalanden mött motstånd från flera socialdemokrater. Bland andra har Aftonbladts ledarskribent Eva Franchell och s-bloggaren Marika Lindgren Åsbrink gått i svaromål. Franchell påpekar att medelinkomsten i Stockholm ligger omkring 25 000 kronor i månaden. Marika Lindgren Åsbrink gör en djupgående analys av ”Stockholmssyndromet” och konstaterar bl a att bara 1,9 procent av befolkningen i Stockholms län använt sig av RUT-avdraget och att bara 5,3 procent av stockholmarna betalade förmögenhetsskatt 2006.

 

Att mot den bakgrunden lägga sig i lä för borgerliga propagandister som vill ”framställa det som om a) hela Stockholm bor i dyra villor och har årsinkomster som närmare sig miljonen, samt b) att det enda de bryr sig om är plånboksfrågor”, finner Marika Lindgren Åsbrink väldigt konstigt. Och det är bara att instämma.
”Varför skulle någon vilja rösta på oss för att vi bedriver borgerlig politik? Det finns redan ett antal partier som gör det alldeles utmärkt väl. Triangulering i alla ära (även om det känns lite New Labour, die neue Mitte, 1990-tal och , öh,) visade sig inte funka så väldigt bra i längden, men när exempelvis borgarna vann valet 2006 så gjorde de det för att de triangulerade socialdemokratisk retorik, inte en socialdemokratisk politik. En inte oviktig skillnad."

 

Just precis. Här har vi kärnfrågan som både Batjlan, hans stockholm(s)vänner med tyngdpunkten uppenbarligen förlagd till Stockholms län men med en och annan supporter bland oss lantisar – t ex Jan Andersson i Helsingborg - undviker att diskutera.
Nu är debatten i gång och eftersom Ilija Batjlan sagt a så ombeds han nu också att säga b, och närmare förklara vad han menar med sin rädsla för vänstervridning och vad som är alternativet till måttligt höjda skatter för att klara välfärden. Eller är det möjligen välfärden vi ska ge avkall på och låta var och en själv stå för större delar av kostnaderna för
socialförsäkringarna? När det gäller Jan Andersson så återstår för honom att förklara vad han med ideologisk fundamentalism i det här sammanhanget.

Se också:

http://storstad.wordpress.com/2010/05/22/myten-om-stockholmaren/ Käre Bengt!

Jag kommer inte att delta i dina brännmärkningar och ditt jagande av partikamrater. jag har viktigare saker för mig i den valrörelse som pågår.


Bengt Silfverstrand: Käre Jan,

Då får du ytterligare en möjlighet att svara. Vad är brännmärkningar och jakt i sammanhanget? Om en partivän går ut och i allmänna ordalag uttrycker farhågor för vänsterpolitik. Är det då inte på sin plats att kräva preciseringar. Och deötar Marika Lindgren `Åsbrink, Eva Franchell m fl som ifrågasatt Batjlans utspel också i jakt på partikamrater?
Valrörelsen Erik är förstås att sprida information om den politik man för. För att människor ska kunna ta del av denna information/politik behövs det en förståelse om vad vad informationen vill tala om. Alltså syftet, anledningen till politiken behöver beskrivning.

Då är kanske frågan. Vad är syftet. Hur formas informationen.

För att förstå deet behövs det att vi veet var de socialdemokratiska politikerna står. Hur är deras information till allmänheten med det arbete de utför. Inför det kommande valet.

En inte så obetydlig fråga som inte behöver vara invecklad. Är solidaritet och demokrati tillräckligt viktigt för dig att bekämpa kapitalism där den finns oavsett var den finns. Hos dig själv ? Kan du stå för det socialdemokratiska arbetet. Vara en företrädare för ditt arbete inom socialdemokratin.
Bengt Silfverstrand: Precis så är det. Men som du säkert lagt märke till så är det ännu ingen av högerdebattörerna som vågat ta den här debatten.
"ja visst vad är lönen"
Vad är arbetet i valrörelsen Jan Andersson
Erik Eriksson - Hyfsad knockout av Anders Johansson, om vi ska fortsätta tala boxningsspråk!


Anders Johansson - Precis, det är valrörelse. Då kanske enskilda kommunalråd inte ska sprida ut informationen "att socialdemokraterna för en sthlmsfientlig politik och att partiet går för långt åt vänster".


Det är ingen bra start på en valrörelse som är viktig för sthlm. De fick 22-23 procent i förra valet. Nu är dom nere på 21 procent... Tror inte resultaten blir bättre ifall representater för vårt parti säger att vå politik är dåligt utformad för shtlm.

Mvh MahamedBengt Silfverstrand: Jag har strukit Erikssons boxningsinlägg eftersom det inte har med saken att göra. Eftersom ditt inlägg förutom den inledande meningen tar upp sakfrågorna, så får det stå kvar.
Du har rätt Mahamed bäst att vara tyst. Solidaritet angår bara arbetare och jag har det bra med RUT här i sthlm.
Fast den kommun som Batljan ledde var också den enda i Stockholms län där (S) inte backade 2006 – tillsammans med Sigtuna, vars kommunalråd uttalat sig på samma sätt som Batljan.

Så det kan ju möjligen vara så att dessa två Stockholmspolitiker förstår villkoren i och runt huvudstaden något bättre än aldrig så kloka partikamrater i Västsverige och på den skånska guldkusten.

Sedan bör väl tilläggas att den kritik som framförs här delas av Stockholms arbetarekommun, som dock inte precis rosat marknaden utan tvärtom skämt ut sig med nostalgisk betongpolitik, och drivet mängder av väljare i famnen på Miljöpartiet.

Batljan har nämligen helt rätt på just denna punkt. Socialdemokraternas politik är Stockholmsfientlig, och det känner vi som bor här av.


Bengt Silfverstrand: Ingen har ifrågasatt Batjlans kompetens. Han har lyckats profilera sig ungefär på samma sätt som Göran Johansson i Göteborg och Ilmar Reepalu i Malmö. Ingen har mig veterligt beskyllt någon av dessa två för högeravvikelser.

Som Marika Lindgren Åsbrink med en djupare analys visat så finns det ingen grund för påståendet att det ska behövas högerpolitik för att blidka Stockholmarna. Det är uppenbart andra problem som hänger samman med socialdemokratins mindre framgångar i Stockholmsområdet.

Med andra ord finns det inga belägg för att socialdemokraternas politik är Stockholmsfientlig.

Det är Batjlans halvkvädna uttalanden i Lördagsekot som här diskuteras. Och en fråga som är adevkat i sammanhanget är om de rödgrönas måttliga skattehöjningar i vårmotionen är "Stockholmsfientlig" politik.

Sist och slutligen kan man inte på en gång kritisera partiet för betongpolitik och i samma veva kritisera skattehöjningar som delvis har syftet att motverka en sådan betongpolitik.
I dag återfinns Illija Batljan tillsammans med Mona Sahlin, Thomas Östros, Thomas Bodström 0ch carin Jämtin med en artikel som handlar om det rödgrönas förslag till fastghetsbeskatt. Samlat och sakligt redogör artikelförfattarna om förslaget.

De har en helst annan inställning än den du har om hur en valrörelse ska bedrivas. de tar ett ansvar för att samla parti för den överordnade uppgiften att vinna valet. Du gör något helt annat. Du sår splittring.

För övrigt är det minst sagt underligt att du har som metod att sovra bland inläggen på din blogg utifrån din egen subjektiva kvalitetsbedömning. Kanske vi andra skulle börja göra detsamma med dina inlägg på våra blogginlägg?


Bengt Silfverstrand: Ja, jag har läst artikeln och delar helt de däri framförda synpunkterna. Förslaget till fastighetsskatt har också en klar fördelningspolitisk profil.

Nu har jag svarat klart och ärligt på dina frågor.
Och nu ger jag dig åter en chans att svara på mina. Sålunda:

Vari består den vänstervridning i partiets politik som Ilija Batjlan uttrycker farhågor för?
I vilket avseende hänger jag mig åt ideologisk fundamentalism?

Vad sedan gäller sovring bland inläggen, så förbehåller jag mig självfallet som bloggägare rätten att, precis på samma sätt som en dagstidningsredaktör att plocka bort uppenbara inlägg som skjuter hästlängder förbi målet. Det handlar ingalunda om någon kvalitetsbedömning vad gäller åsikter.

Men har du inte upptäckt att det på våra sidor finns "skribenter" som bara har ett enda syfte, nämligen att så just den split du varnar för inom vårt parti.

Ditt avslutande hot om att fundera på att plocka bort inlägg från mig på din blogg säger mer om dig som debattör än om mig själv.

Håll dig till sak och besvara rakt ställda frågor, så kanske vi kan återföra debatten i konsruktiva banor.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM