TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I
”Så länge jag kan minnas, åtminstone sedan tonåren, har jag uppfattat mig själv som vänster. Jag skriver ut ordet vänster utan några ironiska eller komplicerade citattecken, för det är en självklar del av min identitet. Men vad betyder det? ’Finns det ett särskilt vänstermedvetande, ett sätt att tänka om världen som inte bara är ideologiskt utan också innehåller en ständigt närvarande – om än provisorisk – världsbild, ett sätt att tolka det som möter en i tillvaron? Jag tror att det är så, trots alla konflikter som brukar finns mellan olika vänsterströmningar. När jag ibland träffar riktigt gamla människor som hela livet kallat sig socialister, uppstår ofta ett ögonblickligt igenkännande tvärs igenom generationerna; de speciella generationserfarenheterna betyder plötsligt nästan ingenting i jämförelse med den gemensamma utblicken på samhället.”
Så inleder Göran Greider sin nya bok ”Det måste finnas en vägt ut ur det här samhället.”, nyss utkommen på Ordfront. Det är en bok som borde läsas av alla socialdemokrater och jag får nog anledning att återkomma till innehållet.

 

Utgångspunkten i den här bloggen är begreppet vänster, ett begrepp som tycks skrämma även en del socialdemokrater.
En av dem är uppenbarligen det socialdemokratiska kommunalrådet i Nynäshamn – Ilija Batljan som nyligen uttalat sig sålunda: ”Jag är orolig för att partiet går för mycket åt vänster.” Batljans oro kräver en förklaring. Vad är för mycket vänster i dagens socialdemokratiska politik?
Klyftorna i det svenska samhället har vidgats. Orättvisorna är påtagliga. Den borgerliga regeringen ger åt dem som redan har och försämrar trygghetssystemet för samhällets svagaste grupper. Mot detta har socialdemokratin tillsammans med vänstern och miljöpartiet inlett en försiktig motoffensiv. Socialförsäkringarna ska förbättras något och finansieras med måttliga skattehöjningar.

 

Är det denna försiktiga återgång till en mera jämlikhetsskapande politik som Batljan kallar ”för mycket vänster” eller är det något för oss fåkunniga socialdemokrater som föranleder hans farhågor?
Det är mot bakgrund av samhällsutvecklingen under b-regeringen, en utveckling som leder bort från den svenska välfärdsmodellen, viktigare än någonsin att socialdemokratin och inte minst dess ledande företrädare inte svävar på målet utan är tydliga i sitt budskap till väljarna.
Därför är Batljan välkommen att här förklara sin vänsterrädsla. Skulle han av någon anledning inte hitta hit,så kan väl Robert Noord, Peter Andersson eller någon annan av ”Stockholmsskolans” företrädare bidra till att skingra vänsterdimman.Har du tappat alla koncept?

Vänstersamhället är ju ett totalsamhälle.

Vill du verkligen ha det så?

Bengt Silfverstrand: Nej, men för din del ser det inte bättre ut. En måttfull vänsterpolitik har gjort Sverige till det välfärdssamhälle det är, om än delvis malätet. Ja samhället är i sina grundvalar så starkt att Sveriges högraste parti - Moderaterna - i sin strävan att behålla makten lagt sig till med stora delar av socialdemokratisk retorik, även om den för insiktsfulla är så genomskinlig att bockfoten sticker ut.
Eva

När blev ett Vänstersamhället ett totalsamhälle?

Nu blandar du nog begreppen tyvärr
Du tycks aldrig förtröttas i din iver att jaga partikamrater.


Bengt Silfverstrand: En helt fantastiskt kommentar. Sen när blev det tabu inom socialdemokratin att diskutera olika åsikter. Och beträffande jakt så befinner jag mig i så fall í ett "jaktsällskap" som består av flera socialdemokrater och bl a Marika Lindgren Åsbrink. Även inom Stockholmslägret är Batjlans åsikter ifrågasatta.

Kommentera i sak, som du brukar uppmana andra att göra!


Om Batljan skulle oroa sig för exempelvis min vänstervridning skulle jag nog närmast ta det som en komplimang.


Bengt Silfverstrand: Sammaledes gör jag. Tack för sällskapet, Helena.
jag vet inte ens vad eva menar med totalsamhälle. har aldrig hört ordet förut.


Bengt Silfverstrand: Nej, och jag är lika undrande.
Jan Andersson - Vem är det som jagar partivänner? Sthlm och deras 280 000 väljare i sveriges största valdistrikt förväntar sig att alla andra socialdemokrater ska föra en högerpolitik. Likt den de själva för utan framgång.


Sthlm jagar resten av socialdemokratin och skulle vi följa dem... Då skulle partietbli jaga i graven, enbart för att tillfredställa sthlm.

Så detta är inget fult, utan ett sätt att få fram en argumentation. Man kan vika sig och säga "vi blir jagade av vänstersossar och partiet för en sthlmfientlig politik". Eller så kan man välja att ta diskussionen med partivänner.


Tage Erlander brukade säga: "Adelsmärket för en bra politiker är inte att han/hon slickar på fingret och sätter upp det i luften. Utan att han/hon diksuterar med sina partivänner om vad som är riktigt, rättvist och rättfärdigt. Sedan går man ut och bildar opinion för det".

Sthlm tyck slicka på fingret och gnälla i tidningar på vårt parti. Vilket ger en stor skada. IStället för att bilda opininon för sin sak. Men å andra sidan, det dom står för är inte riktigt, rättvist och rättfärdigt. (Inte RUT och ingen triangulerande politik med högerkartellen.)


// en trött partivän, på sthlms distriketet och högersossar generellt settBengt Silfverstrand: Nej, vad det gäller jakt i sammanhanget så är jag lika undrande.
Det finns en del vedertagna myter om väljaren i Stockholm, som Marika Lindgren Åsbrink effektivt tar död på här (http://storstad.wordpress.com/2010/05/22/myten-om-stockholmaren/ )
Det vi kan säga är att åratals flirtande med medelklassen i Stockholm försvagat oss. Det vi kan säga är att när vi bedriver socialdemokratisk politik behandlas vi med respekt. LO-distriktets stora enkät visar med all önskvärd tydlighet att våra kärnväljare inte vill vad Ilja vill


Bengt Silfverstrand: Min bedömning är densamma. Flirt med medelklassen har aldrig varit någon valvinnare för socialdemokratin.
Mahamed!

Försök komma från ditt Stockholmkomplex. Titta istället på vad Nynäshamnsborna gjort. De har uppskattat vad Ilija Baltjan åstadkommit och gett honom sitt stöd i allmäna och fria val. Politik handlar förvisso inte om att sätta fingret i luften och känna vart vinden blåser, men det är betydligt bättre att vinna val och medborgarnas förtroende än att göra motsatsen.


Bengt Silfverstrand: Komplexen i sammanhanget står du själv för. Det är Batljans rädsla för vänsterpolitik saken gällde.
Jan Andersson - Ilja Baltjan har fått enorm draghjälp av statliga investeringar. Utan dessa hade han inte uppfattats som Jesus. Han har lett en liten kommun där även små investeringar ger stora vinster, men överskatta inte hans betydelse.
Jag kan lova att det är den sortens flirtande med medelklassen som biter oss. Medelklassen - detta hemska ord - gillar oss mer om vi faktiskt bedriver fördelningspolitik, än om vi försöker imitera liberalerna.
Calle!

Utan att instämma i allt vad Ilja tycker i sak kanske det vore välgörande om ni i Stockholm ägnade någon tanke åt varför stödet för s ständigt sjunkit i Stockhoms stad. Är det fel på väljarna eller på politiken? sedan tror jag uppriktigt sagt att det är något enkelt att förklara Iljas framgångar i Nynäshamn med statliga investeringar. Vi kan på många andra håll i landet se att pragmatiska socialdemokratiska ledare får ett betydligt större stöd än ledare som fokuserar sitt budskap på ideologisk fundamentalism.Bengt Silfverstrand: Ideologisk fundamentalism - vad är det? Vad ska man i så fall kalla dina utmärkta vänsterprofilerade insändare om friskolorna i HD?
Trevligt att du gillar mina atiklar. men jag har inte något behov av att sätta in dessa i något vänster- eller hög fack. Det räcker med åsikterna i sak

Likaså har jag inget behov att relatera mina åsikter i sak i enskilda frågor till någon annan socialdemokratsik politiker. det räcker så väl med att argumentera i sak. I detta skiljer vi oss åt.


Bengt Silfverstrand: Nu blandar du ihop korten Jan. Åsikterna i dina artiklar om friskolorna överensstämmer med mina. Och det finns i desamma ett klart vänsterperspektiv - "Skolan är ingen marknadsplats."

Om en ledande s-politiker som Batljan uttrycker rädsla för socialdemokratisk jämlikhetspolitik bestående i måttligt höjda skatter för att förstärka trygghetsförsäkringarna, ja då är det väl inte märkligt att det väcker reaktioner på olika håll.

Och fortfarande är du svaret skyldig. Vad är ideologisk fundamentalism i sammanhanget?
Kjell skrev:

"När blev ett Vänstersamhället ett totalsamhälle?"

När Marx och hans kamrater skrev hur det skulle gå till!


Bengt Silfverstrand: Men så blev det ju aldrig i Sverige.
Granska dig själv så kanske du finner drag av ideologisk fundamentalism, vad vet jag? Som att skattehöjningar löser alla problem t.ex.


Bengt Silfverstrand: Mycket upplysande. Men tala nu klarspråk. Självfallet löser skattehöjningar inte alla probelm, vilket jag heller aldrig påstått. Jag har sagt att jag står bakom de måttliga skattehöjningar som de rödgröna föreslår i sin vårmotion. Samma fråga har ställts till Batjlan.
Är detta ideologisk fundamentalism?
Jag har definitiva åsikter om varför arbetarrörelsen går kräftgång i Stockholms län, och jag tror inte att det ska lösas med en mer marknadsliberal socialdemokrati.
Spåren från Storbrittanien eller Tyskland förskräcker. Det är när vi talar solidaritet och jämlikhet som vi är pålitliga. När vi talar sänkta skatter råkar vi illa ut. När vi anammar ett borgerligt språkbruk röstar väljarna på nån annan.
Faktum är att OM man satsat på kärnområdena i EU-valet, dvs våra traditionella områden, hade vi ökat i Stockholm. Istället mobiliserade vi i villaområdena, och jagade ut borgarna till valurnorna. Men det har också att göra med att våra företrädare idag är tjänstemän och akademiker. Inga ensamstående mammor eller arbetslösa där inte.
Jag är skraj för vad Ilja kommer hitta på. Han är totalt tondöv när det gäller sånt här, och faran är att han kommer jaga bort folk


Bengt Silfverstrand: Tack för dessa synpunkter. Den här debatten här livsviktig och det enda man kan beklaga är att högerdebattörerna inom och utom arbetarrörelsen inte vågar ta den.
Illija Batljan skriver i dag på DN-debatt tillsammans med Mona Sahlin, Thomas östros, Thomas Bodström och Carin Jämtin om vårt förslag till ny fastighetsbeskattning. Inlägget är konstruktivt och bra. Illija och de andra förtjänar beröm och inte kritik, eller hur?


Bengt Silfverstrand: Jag har läst artikeln tagit del av presskonferensen och instämmer helt i s-förslaget till fastighetsbeskattning. Det har en klar fördelningspolitisk rättviseprofil. De dyra villorna får höjd skatt, många vanliga småhusägare sänkt skatt bl a genom den utvidgade begränsningsregeln. Ett förslag med tydlig socialdemokratisk profil.

Beröm alltså på den här punkten.

Nu har jag varit mycket tydlig. Nu återstår det för dig att svara på den fråga som låg till grund för mitt huvudinlägg.

Vad är det i socialdemokratisk politik som går för långt till vänster? Och vad är ideologisk fundamentalism i mitt inlägg.

Läs gärna också Peter Akinders ledare i Östra Småland 25 maj. Han skriver bl a: "Sanningen är nämligen att det svårligen kan kallas för en vänstersväng när partiet nu accepterat 69 av de 71 miljarder kronor som regeringen har öst ut över de som redan har jobb. Inte heller kan det beskrivas som en vänstersväng i partiets utveckling att man återinför en skatt på förmögenheter som partier försvarade även i valrörelsen 2006."

Gott humör och konstrukiv debatt är väl ändå bra mycket bättre än sura miner förgrämdhet partivänner emellan. Eller hur?
Eva: "När Marx och hans kamrater skrev hur det skulle gå till!"

Fast det klasslösa samhälle som Marx beskriver är ju ett statslöst civilsamhälle som på många vis är i linje med den klassiska liberalismens idéer - fast kommunism istället för kapitalism.


Bengt Silfverstrand: Detta är nonsens som inte har med inlägget att göra. Vad det handlar om är den grundläggande frågan om den svenska välfärdsmodellen ska bestå eller marknadsföras till högstbjudande. Enkel läsförståelse räcker för att greppa denna fråga.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM