TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 

Landets mesta skattekverulanter har det gemensamt att de har höga inkomster och förmögenheter, vill sänka skatterna och ble subventionerade av andra skattebetalare genom avdrag för diverse personliga utgifter.  Det gäller bl a gåvor till olika typer av s k välgörande ändamål.  Här följer ett tidstypiskt exempel på skattekverulantens moral och avdragshysteri:

 

En kristdemokratisk riksdagsledamot, tillika präst, inhandlade inför en förestående kungamiddag på realisation en svart frack. Han yrkade sedan i sin självdeklaration avdrag dels för frackkostnaden och dels för diverse utgifter i själva valrörelsen.

 

Jag framför här min hyllning till landets samlade skattekverulanter.  Även enfald, egoism och girighet måste ju kunna besjungas:


Svarta Frack

(Melodi: Svarta tupp)

 

Svarta frack, bättre begagnad
Blott en rynka nere vid sätet.
Svarta frack på rea inhandlad,
Buren stolt inför majesätet.
Men när den svarta fracken drogs av
Från skatten av Skåneprelaten
Blev den helt plötsligt ett väckelsefall
För skattmasen och så för staten.
Var finns sensmoralen?
Att inte få avdrag för frack och för kostnad i valen.
Frid över staten
Förbarme er över den folkvalde Skåneprelaten.

 

Mr. Rimfrost

 

(Kupletten ingick i Kullateaterns revy "Vändstekt")
Det är ganska lustigt, när man sänker ersättningen för sjuka och arbetslösa etc så applåderar de blåa men när man skall höja fastighetsskatten 1 % och skatten för de som tjänar över 40 000 med 2,5 % så går de fullständigt Bananas !! Läste att många av dessa har någon slags uppsamlings tank på toa för att de inte vill släppa något ifrån sig.


Bengt Silfverstrand: Rätt så. Jag har ännu inte hört någon skattekverulant protestera över sänkningarna av ersättningarna i trygghetsförsäkringarna.
Kjell. En höjning på 1% motsvarar 625 kr extra per månad per miljon i marknadsvärde och ingen hänsyn tas till hur mycket fastighetsägaren tjänar.

Har dina grannar sålt sina hus dyrt får DU betala för detta. Var i ligger rättvisan i detta?
Alla bär på skuld fattig som rik. Det är klart att det uppstår situationer när välklädd rikedom möter sämre klädd högre kunskap. Ingen kan på detta sättet dela med sig till varandra.
..Den rike bär skuld att inte dela med sig av möjligheterna genom fördelning. Den fattige bär skuld att inte kunna dela med sig av kunskaperna om hur fördelning är möjligt. Hur ekonomisk bärighet är starkast.

Det svåraste är att bära ytterligare last, tyngsta bördan att inte kunna ge dessa olikheter möjligheten att mötas. Den tyngre bördan och den större sorgen är således att vara fattig på både kunskap och rikedom. Möjligheterna.Det är möjligt. Det är bara en fråga om förståelse.

Hur beskrivs ekonomisk bärighet efter fördelning vara den bättre ekonomin än kaptalistens tusenåriga ide´. Kapitalet om pengar. Det behöver kanske skapas ett nytt begrepp. Kapitalet (värderingen) om människors förmåga. Problemet är kanske att beskriva det senare med siffror så kapitalisten förstår idén.
De fattiga skapar värdet och möjligheten genom gemenskap, fördelning genom gemensam styrka. De rika genom gemenskap av valuta. Båda samhällsgrupper fattas, saknas gemensamt den större "bärigheten". Alltså den av de båda större tillsammans fördelade gemenskapen. Marknaden har uppstått På den marknaden sker mötet mellan samhällsklasserna och vid marknaden skapas vad som idag är känt som religion. De olika samhällsgrupperna tar till sig olika ideologier. Bärighet, fördelning genom valuta eller bärighet genom fördelning av mänsklig kapacitet-förmåga-styrka. Produktionen, industrialiseringen -Iden av storskalig produktion uppstår. Världskrigen ett faktum. Slagen om marknadens möjligheter. Valutan som bärighet vs mänsklig styrka i gemenskap, fördelning av naturliga resurser.

År 2010..
Naturliga resurser sinar, naturens miljö skadad. Hela scenariot, helhetsbilden har för den rika delen av befolkningen den allmänna beskrivningen global finansiell kris. Den fattiga delen ser förklaringen att en större medvetenhet om de ändliga resurserna infunnit sig. Produktionen källan till valuta inte lika möjlig. Kapitalism, det ursprungliga problemet om fördelningsmöjligheterna uppstår på nytt. Beskrivningen av det ursprungliga problemet är
tydligare.
..Vansinne eller bara ett annorlunda sätt att beskriva finansiella kriser ?
Fel på första raden (Kommentar av Anders Johansson - 23 maj 15:34, 2010)

Så här ska det vara:

Det är klart att det uppstår situationer när sämre, nja sämre och sämre) -sämre klädd högre kunskap möter välklädd rikedom. Ingen kan på detta sättet dela med sig till varandra.
Kort tillägg av denna ...analys ?

Den tidigare kapitalismen ändå än den kapitalistiska valuta värderingen var kapitalismen om arbetskraft. Värde uppskattningen ett samlande av arbetskraft. Innan valutan fanns som bytesmedel så var människor förslavade under lagar att utveckla.
..att utveckla med arbetskraft ?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM