TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Islossning i Höganäs?

Mångfald och valfrihet är flitigt använda ord i samhällsdebatten.  Sanningens minut inställer sig när de vackra orden skall omformas i praktiska gärningar.  En parlamentarisk grupp med politiker från samtliga de partier, som är företrädda i kommunfullmäktige, har arbetat fram en rad förslag till hur vi ska kunna utveckla den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen.  Förslagen har varit ute på remiss hos de politiska partierna resp. kommunala nämnder och styrelser.  Den 14 mars skall gruppen ta definitiv ställning till förslagen.

 

Vi socialdemokrater har fått gehör för vårt förslag om öppna medborgarmöten.  Sådana har nu genomförts kring översiktsplanen för centralorten och många intressanta synpunkter har kommit in från allmänheten.  Det gäller inte minst den framtida utformningen av hamnområdet.

 

Vi har också föreslagit att kommuninvånarna skall medges rätt att lämna förslag/motioner direkt till kommunfullmäktige.  Detta har man i full politisk enighet och med stor framgång infört på försök i grannkommunen Ängelholm. Den borgerliga majoriteten i parlamentariska gruppen (inklusive folkpartiet) avstyrkte vårt förslag utan några tungt vägande skäl.  Där ville man i stället införa något man kallar för ”Fråga kommunen”, en till intet förpliktande möjlighet som föreligger redan idag.  Om vi verkligen menar allvar med att kommuninvånarna skall få större möjligheter till påverkan, så måste förslagen kunna bli föremål för diskussion i det öppna forum som kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige – utgör.

 

Och nu tycks en islossning vara på gång inom det borgerliga blocket. Ty folkpartiet vänder på klacken och ”tillstyrker att medborgarna ges möjlighet att lämna förslag för prövning av kommunfullmäktige enligt kommunallagens regler.”  I likhet med socialdemokraterna anser folkpartiet också att de invändningar som gjorts från övriga borgerliga partier om ”administrativt merarbete och farhågor om oseriösa medborgarförslag,” inte väger lika tungt som den vitalisering av den kommunala demokratin som reformen kan medföra.

 

Vi hoppas naturligtvis att folkpartiet den här gången orkar fullfölja sin linje.  I så fall finns det goda förutsättningar att kommunfullmäktige inom kort kan besluta om medborgerlig förslagsrätt direkt till kommunfullmäktige – en demokratireform i den nya tidens anda.

 

Bengt Silfverstrand

www.s-info.se/silfverstrand

 

 2006-03-03, 10:35  Permalink


Kommunfullmäktige kommer att underkänna minst 95% av medborgarnas förslag, inte minst kommer (s) att göra det (om de är i majoritet), och de som kommer att godkännas var till största delen redan på gång i alla fall.

Låt oss avvakta och se hur betydelsefull reformen är. Erfarenheterna från olika ställen i landet är blandade, det är min upplevelse.


Bengt Silfverstrand: Vi bygger til stor del våra erfarenheter från lyckad försöksverksamhet i grannkommunen Ängelholm där man prövat reformen i full politisk enighet. Vi tycker därför det är värt att pröva även i Höganäs och nu har vi uppenbarligen ett av partierna i den "regerande borgerliga fyrpartiklövern" på vår sida. Om folkpartiet står fast så finns det därmed goda utsikter att en kommunfullmäktigemajoritet står bakom en försöksverksamhet med medborgarförslag.
Det låter intressant. Liknande system finns ju redan i många länder, även på nationell nivå.

Funktionen "right to petition" finns inskriven i den amerikanska konstitutionen, och lär härstamma från den historiska Magna Carta, vilket kanske kan användas som argument för att övertyga de övriga borgerliga partierna! :-)

Oftast används det nog till att "väcka politikerna" till att tvingas ta ställning i frågor som de gärna försöker undvika.

Kopplas ofta till att man ska samla ihop ett visst antal namnunderskrifter, just för att främja en sorts seriositet, vilket kanske är överflödigt så länge det inte kommer alldeles för många förslag.


Bengt Silfverstrand: Idén är under alla förhållanden värd att pröva. Inte minst just för att försöka "väcka politikerna" till att bli mer aktiva och göra kommunfullmäktige till en betydligt vitalare församling än vad den är idag.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM