TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Två bröder har nu häktats, misstänkta för helgens attentat mot Lars Vilks, meddelar dagens Helsingborgs Dagblad. Bevisningen ansågs tillräckligt stark av Helsingborgs Tingsrätt. För att inga missförstånd ska behöva uppstå med anledning av min ståndpunkt i frågan om yttrandefrihet vill jag deklarera att jag anser attentaten mot Vilks avskyvärda, att alla former av våld ska bekämpas och att Lars Vilks ska få allt det personliga skydd som omständigheterna kräver.

 

När sedan debattörer, och nu senast den yvige bloggaren Ulf Börgesson kallar Ulf Bjerelds m fl kristna socialdemokraters jämförelser mellan hets mot folkgrupp och motsvarande hets mot homosexuella för härdsmälta, befinner han sig på mycket djupt vatten.

 

Fundamentalism oavsett om den kommer från kristna samfund och grupper eller från islamister är lika stora hot mot samhället. Frågan måste ändå ställas hur man bäst bekämpar fundamentalism. Och den i debatten om Lars Vilks provokationer mot islam och muslimer lika givna följdfrågan. På vilket sätt tjänar en yttrandefrihet som bara är ägnad att kränka oliktänkande ett samhälle där alla ska kunna leva tillsammans med respekt för varandras åsikter, religion och kultur?

 

Och på tal om härdsmälta. Är inte en så onyanserad kritik av en åsikt som ifrågasätter Vilks agerande och de konsekvenser det får också en begränsning av yttrandefriheten1: Det är inte jag som är ute på djupt vatten. Det är de PK-intellektuella som inte klarar något så enkelt som att försvara yttrandefriheten utan att be om ursäkt.

2: Självklart är även kristna fundamentalister ett problem, i de fall de beter sig som den muslimska mobben.

3: Yttrandefrihetens syfte är inte att "tjäna".

4: Min kritik, vilket framgår av mitt blogginlägg, är ganska välunderbyggd och bygger på sakliga, principiella resonemang. Det viktigaste är att jag bevisar att jämförelsen mellan Green och Vilks bygger på en falsk analogi.

5: Ska man leva i ett öppet och pluralistiskt samhälle får man tåla satir, kritik och hädelse. Vill man ha en annan typ av samhälle, finns det stater som erbjuder detta.

6: Oavsett om min kritik är onyanserad eller inte, är den inte en begränsning av yttrandefriheten. Helt enkelt eftersom jag inte försökt hindra någon att uttrycka sin åsikt eller syn på världen.

Det är mycket möjligt att jag är en yvig bloggare. Men hellre yvig än tuktad.
Bengt Silfverstrand: Den kulan visste tydligen var den tog. Redan i min inledning gör jag den nästan övertydliga markering som tar udden av alla invändningar du åberopar.

Mitt försvar för yttrandefriheten är glasklart. Men även inom dessa ramar måste man kräva att den som hädar etc. ställer hädelsen i proportion och relation till vilka konsekvenser provokationerna kan få.

Du har förvisso inte försökt hindra någon att uttrycka sin åsikt. Men du har genom ditt starka ordval - härdsmälta - i själva verket omyndigförklarat Bjereld m fl visavi yttrandefriheten.

Den yvige bloggaren Börgesson som inte vill bli tuktad, tuktar i själva verket dem som inte tycker som han själv. Vilket skulle bevisas.
"Fundamentalism oavsett om den kommer från kristna samfund och grupper eller från islamister är lika stora hot mot samhället."

De som hotar att mörda är ett större hot än de som nöjer sig med att vara upprörda. Islamister tar till våld när de är kränkta vilket inte kristna gör. Därför föredrar jag kristna fundamentalister framför muslimska


Bengt Silfverstrand: Den som hotar att mörda är samma andas barn oavsett under vilka bevekelsgrunder och i vems namn han utför dådet. Och kristna fundamentalister tar i motsats till vad du säger också till våld. Har du inte hört talas om Knutby, om vi nu ska hålla oss till hemmaplan.
Ulf Börgessons klargörande under punkt 6 rör en omständighet, som missuppfattats av många kulturetablerade - inte minst ordföranden för PK. Och tydligen även av Bengt Silfverstrand.

Sen var det ju så att Vilks avsikt var att testa konstens gränser, inte att kränka muslimer.

En liten, muslimsk mobb har "kidnappat" Uppsala universitet. Nästan hela samhället har verkat ge efter för kidnapparnas krav. Hur bra är det?


Bengt Silfverstrand: Redan av mitt huvudinlägg och i mitt svar till Börgesson framgår klart att det ingalunda rör sig om någo missuppfattning från min sida.

Nej, hur skulle Börgesson kunna hindra Bjereld m fl från att uttrycka sina åsikter. Att han omyndigförklarat dem i sammanhanget är tillräckligt illa.

Testa konstens gränser! Med kännedom om Vilks metoder genom åren, så upphäver jag här ett tragikomiskt skratt. Om konsekvensen blir att att de drabbade känner sig kränkta så blir ju resultatet detsamma.

Hur bra är det att "kidnappa" Uppsala universitet frågar du? Förkastligt - som framgår av ingressen i mitt huvudinlägg.
Du skrev= "På vilket sätt tjänar en yttrandefrihet som bara är ägnad att kränka oliktänkande ett samhälle där alla ska kunna leva tillsammans med respekt för varandras åsikter, religion och kultur?"

Jag rekommenderar dig att se de olika filmerna som upptogs under Vilks föreläsning. Vlka var det som visade respekt? Pöbeln i salen drog sig inte för att kalla såväl poliser och andra för "f***a" och "svin" och en hel del annat. Man spottade på andra åhörare och på polisen.

Ordvalet förvånar då man i efterhand försökte påstå att det Vilks visade var "pornografi" och att det var en bidragande orsak till upprördheten.

Det var inte företrädare för yttrandefriheten som uppträdde "provocerande", respektlöst och utsatte andra för "kränkningar".

Klart är att det finns en dold agenda i de här sammanhangen och då är det inte bara Vilks jag tänker på. Att ifrågasätta och att tänka kritiskt är inget som ska bekämpas. Det är vår f****e skyldighet.


Vad blir nästa kränkning? Hunden är ju ett orent djur. Ska vi förbjuda alla kennelklubbar av hänsyn?

Ska vi förbjudas att äta bruna bönor med stekt fläsk i allmänna restauranter för att en grupp känner sig förorättad?


Ska vi anpassa vår kvinnosyn och synen på homosexuella så att ingen blir kränkt av att vi kan ha en annan uppfattning än vad de har? Och om vi har en annan uppfattning i de frågorna så bör vi inte vädra dessa offentligt för att undvika provokationer?

Nä, Bengt. Det luktar unket lång väg.

Lars Vilks må vara provokatör och islamofob. Men pöbeln på hans föreläsning ska också benämnas med rätt epitet. Och i det fallet kan ord som "intoleranta", "lynchmobb", "pöbel", "ignoranta", "rabiata", "provokativa", "reaktionära" m.fl. passa in.


Jag tycker hela debatten kring Vilks börjar likna förhållandet som var i början kring våldtäkterna i Bjästaskolan. Offret ska utpekas som skyldigt eller åtminstonde ha en tvivelaktig moral och gärningsmannen/förövarna ska ursäktas och ryggdunkas.

Jag vill inte ha en framtid där lynchmobbar och gatans pöbel ska bestämma vad jag ska kunna se och uppleva eller vad jag ska tycka. Och har någon en annan åsikt som kränker mig så får jag ju argumentera emot och lita på intellektet och förnuftet hos motparten.

Yttrandefiheten är något vi inte kan dagtinga bort med små "reservationer". Antingen har vi den eller inte.
Bengt Silfverstrand: Jag har redan i mitt huvudinlägg berört och klargjort min inställning till allt vad du mångordigt utvecklar. Polisens agerande visar också med all önskvärd tydlighet att vi i vårt demokratiska samhälle inte accepterar våld av det slag som förekommit under Vilks föreläsning.

Något dagtingande med yttrandefriheten är det alltså inte alls fråga om.

Ändå måste sunt förnuft och gott omdöme alltid finnas med hos den som kränker.

Som ett illustrativt exempel på att det även när det gäller yttrandefriheten faktiskt finns gränser kan nämnas det aktuella JK-åtalet mot Skånepartiets ordförande Carl P Herslow som i Malmö spritt en affisch med texten: "Han 53 hon 9 - Är det sådana bröllop vi vill se i Skåne?"

Vilks provokationer är förvisso något mer nyanserade men hans kränkningar ligger i farans riktning.
Den eviga frågan. Vad är förtryckande. De som talar eller de som vill att den talande ska vara av samma uppfattning, vara tyst.

kvinnors rösträtt facklig organisation.. Socialdemokratiskt arbete, parti.

bla bla bla..
Personlig utveckling uppfattning åsikt arbetet över gränser arbete för jämlikhet förståelse mellan människor klyftor. Ett samhälle med förutsättningar att utvecklas, förståelse samarbete mellan länder.
När är detta mer möjligt. Värderingar är känsligt ämne.. Vad garanterar en trygg givande diskussion för alla.
Bengt/

"Mitt försvar för yttrandefriheten är glasklart. Men även inom dessa ramar måste man kräva att den som hädar etc. ställer hädelsen i proportion och relation till vilka konsekvenser provokationerna kan få."

Fel, fel.
Man/du kan inte kräva någonting. Yttrandefriheten är absolut i detta fallet.
Konsekvenserna en hädelse kan få skall endast de som utför konsekvenserna tänka på, inte den som hädar.

Ditt resonemang är ungefär som att säga att en kvinna måste tänka sig för vilka konsekvenser en kort kjol kan få, eller om hon visar sitt hår och kan verka utmanande för män.

Du tillhör det skara som försvarar yttrandefrihet, nästan. För ni har alltid ett tillägg som börjar på ordet MEN. Det kan man inte ha.
Antingen så får vi lov att häda eller inte. Finns inget MEN i lagtexten.
Så Bengt, får man häda eller inte?

Bengt Silfverstrand: Så lättsinnigt kan man nog inte se på ytttrandefriheten. Omständigheterna spelar förstås roll i sammanhanget.

Och svaret på din fråga står att finna i det åtal som JK nu väckt mot Carl P Herslows uppenbara kränkning, hädelse och hets mot folkgrupp.

Att många muslimer också hetsats av Vilks provokation står väl också uppenbart för alla.

Yttrandefriheten kan med andra ord aldrig vara oinskränkt. Om så vore fallet behövde vi t ex inga tryckfrihetslagar.
Nej, den kulan missade. Problemet är att ditt försvar för yttrandefriheten inte är villkorslöst; dessutom är inte yttrandefriheten ett redskap, den är en absolut och oförytterlig rättighet.


Bengt Silfverstrand: Som framgår av svaret på föregånge inlägg - Joije Svensson - så träffade den i själva verket ordentligt.

Och yttrandefrihet kan lika lite som andra friheter vara oinskränkt och därför heller inte oförytterlig.
Vad är skillnaden mellan att kritisera moderaternas ideologi och islams ideologi? Är det OK att avbilda Reinfeldt som en karikatyr men inte Muhammed?
Varför?Bengt Silfverstrand: Vem har ifrågasatt rätten att kritisera osöa,? Åtminstone inte jag. Read my lips och läs mitt huvudinlägg. På samma sätt som det gäller yttrandefrihet gentemot muslimer så måste det i logikens och konsekvensens namn föreligga rätt att kritisera personer som under den konstnärliga frihetens täckmantel medvetet provocerar, allt i syfte att komma i rampljuset, vilket vederbörande aldrig lyckats med under sin tid som avbildande konstnär.
@Ulf

Du skriver att yttrandefriheten är en "absolut och oförytterlig rättighet". Jag undrar om du verkligen står bakom det? Det skulle ju i så fall betyda att du vill avskaffa lagen om hets mot folkgrupp, att du vill göra stora förändringar i lagen om ärekränkning, att du vill göra det tillåtet att sprida barnpornografibilder och mer därtill. Det betyder också att du anser att alla de bilder på judar som har cirkulerat i Europa under nazismens inflytande är något du gladeligen står upp för.

Är detta fallet? Om inte är du är en hycklare av rang.

@Rosemari
Det är så oerhört sorgligt att vissa socialdemokrater du och Ulf med flera inte kan begripa att man visst kan vara för yttrandefriheten och visst med kraft ta avstånd på minsta antydan till trakasseri eller hot om våld eller våld mot Lars Vilks och samtidigt kritisera hans verksamhet för att vara hetsande, fördomsfull och tramsig, ett sätt att få honom på kartan, ett sätt för honom att få uppmärksamhet, ett sätt att mätta ett stort ego.


Bengt Silfverstrand: Är Ulf socialdemokrat? Det visst jag inte! Och visst har man rätt att kritisera hetspropaganda inte minst då den har som yttersta syfte att förstärka och förstora egot.
Daniel -
Yttrandefriheten ÄR absolut.

Sedan har vi andra lagar som kan pröva om det som någon gjort/sagt/skrivit.. bryter mot t.ex hets mot folkgrupp.

Vilks har gjort ett konstverk.
Konstverket bryter inte mot någon lag.

Är det svårt att förstå ?

Vill du förbjuda framställandet av den gamle folkmördaren Muhammed ?

Vill du förbjuda alla symboler som likt nazisvastikan påminner oss om folkmord ? Då ska vi förbjuda internationalen, den röda fanan, det kristna korset etc etc ...

Som ateist är jag kränkt av alla religioner , deras symboler och deras existens i samhället. Förvbjud dem !


Bengt Silfverstrand: Nej, yttrandefriheten är lika lite som andra friheter absolut. Och med viss kännedom om Vilks så kan jag påstå att hans hans "konstverk" precis som annan konst också får ifrågasättas. Det är precis vad som skett när han använder provokationen utan någon som helst urskillning och medvetenhet om dess konsekvenser.

Daniel har väl uttryckt vad det hela handlar om.
De som under yttrandefrihetens täckmantel försvarar Vilks har gett hyckleriet ett ansikte.
Men Bengt, ifrågasätt du hans konst det har vi alla rätt att göra.

Men att ifrågasätta Vilks rätt att göra denna konst, att presentera den, att argumentera kring den, det har varken du eller någon annan rätt att göra.


Bengt Silfverstrand: Konsten har jag aldrig ifrågasatt eftersom jag tidigare bara sett ett enda bestående Vilks konstverk - nämligen Nimis -träformationen ute på Kullaberg. Den gången stödde jag Vilks därför att greppet att genom att driva med myndigheterna (som kunde stoppat "bygget" redan från början men föredrog att byråkratisera händelseförloppet) var fräscht och slagkraftigt.

Men när provokationer blir självändamål och yttrandefriheten bara tjänar provokation och kränkningar av oliktänkande, ja då finns det anledning att reagera och inte bara sjunga med "Ängeln."

Sen har jag precis på samma sätt som du m fl har rätt att ifrågasätta mina uppfattningar i olika frågor samma rätt att ifrågasätta Vilks agerande när det tar sig helt orimliga proportioner.
"Hur bra är det att "kidnappa" Uppsala universitet frågar du? Förkastligt - som framgår av ingressen i mitt huvudinlägg."

Nej, hur bra är det att nästan hela samhället har verkat ge efter för kidnapparnas krav var det jag frågade. Viss skillnad!

Ursäkta den långa reaktionstiden!

MVh, B-E
Bengt Silfverstrand: Det är ur alla synvinklar förkastligt att tillgripa våld för att manifestera sina åsikter.
Inget samhälle har gett efter för våld av det slag som förekom i Uppsala. Tvärtom ingrep polisen resolut.

Remarkabelt i det senaste Vilksutspelet är tvärtom det kryperi för och uppslutningen kring provokatören som präglat debatten med få undantag.
Resolut och resolut. Bråkstakarna borde körts ut och föreläsningen fått fortsätta.

Uppsala Universitet har gett efter hittills. Vet inte om att de har ändrat sig, när det gäller att inte bjuda in Vilks på nytt.

Flera politiker har undvikit att rakryggat ta ställning - annat än möjligen under galgen. Ett glädjande undantag är Mona Sahlin. Mycket glädjande, då hon får ta mycket sk-t i tid och otid.

Vad menar du med kryperi och uppslutning. Inte åsikten att han borde få framträda utan våldsamt motstånd väl!

Du har väl sett filmen!


Bengt Silfverstrand: Det var ju ett evigt tjatande. Min inställning är solklar. Våld ska bekämpas, vilka bevekelsegrunder och motiv våldsverkarna än har. Bråkstakarna i Uppsala togs om hand. Om föreläsningen vid det här tillfället borde fortsätta, så gjorde uppenbarligen ordningsmakten den bedömningen att detta under omständigheterna var olämpligt.

Vad gäller våldet i sammanfattningen så tycks uppfattningarna dessbättre vara entydiga.

Är man sedan för yttrandefrihet så måste denna yttrandefrihet självfallet också innefatta rätten att kritisera Vilks provokationer under den fria konstens täckmantel. Endast ett fåtal har hittills vågat ta den fighten. Bl a Ulf Bjereld. Kryperiet i sammanhanget gäller kryperiet för Vilks metoder i konstens och den provokativa frihetens namn.
Jag begriper mig inte på påståendet att Börgesson skulle "omyndigförklarat" Ulf Bjereld. Kan du utveckla det?


Bengt Silfverstrand: Mycket enkelt. Börgesson har kallat Ulf Bjerelds kritik av Vilks provokationer för härdsmälta. Det är med andra ord ett solklart fall av "omyndigförklaring".
Det betyder väl inte mer än att han anser att logiken haltar i detta fall. Om det skulle vara att omyndigförklara skulle alla bloggare ligga risigt till ;)


Bengt Silfverstrand: Beteckningen härdsmälta framstår nog för vanligt läskunnigt folk som en total omyndigförklaring och har knappast något med haltande logik att göra. Ty det måste ju anses fullt logiskt att kritisera en person som använder konsten i det uppenbara syftet att provocera och smäda folk.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM