TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Som en blå tråd genom den borgerliga alliansens ”icke-politik” tycks gå mantrat NEJ TILL SKATTEHÖJNINGAR. Skattegnöl har i alla tider ingått i den borgerliga skrämselvokabulären. Därför måste socialdemokratin och de röd-gröna anlägga stark och effektiv moteld. Lösryckt från sitt sammanhang riskerar denna borgerliga populism annars att gå hem i en och annan stuga också på den vänstra sidan av blockgränsen.

 

Gemensam finansiering av välfärden genom ett solidariskt skatteuttag – skatt efter bärkraft – är både det socialt mest rättvisa och det långsiktigt mest ekonomiska sättet att betala för skola, sjukvård, omsorg, försvar,  polisväsen etc. Skatt måste med andra ord i alla politiska diskussioner kopplas till vad vi får ut för skatterna. Sociologen Stefan Svallfors välfärdspolitiska djupgående undersökningar, bl a, visar att svenska folket är beredda att betala en i ett internationellt perspektiv relativt hög skatt för skola, vård och omsorg för att nämna välfärdens kärnområden.

 

Och när b-regeringen nu gjort a-kassan dyrare och försvagat inkomstskyddet, försämrat sjukförsäkringen och påskyndat en utveckling som leder bort från principen om inkomstbortfall, ja då är det full logiskt och försvarbart att återskapa tryggheten i systemen genom att betala för förbättringarna gemensamt genom skatterna. Till detta ska läggas att den borgerliga regeringens skattesänkningar slagit djupt orättvist. Den procent som gynnats mest har fått nästan lika mycket som 25 procent av folket tillsammans. Män har fått nästan 30 procent mer än kvinnorna.

 

De skattehöjningar som får b-regeringens populister att skruva på skattegnölsmegafonen är i realiteten mycket måttliga. De sker på inkomstskattesidan genom ett avtrappat förvärvsavdrag för höga inkomster och innebär följande skattehöjningar:
Månadslön                      Höjd skatt
50 000                        250 kronor
60 000                        500 kronor
80 000                      1 000 kronor
100 000                    1 500 kronor

 

Det djupt orättvisa och föga jobbskapande avdraget för s k hushållsnära tjänster – RUT – avskaffas och en skatt på verkligt förmögna med större träffsäkerhet än den nu avskaffade förmögenhetsskatten införs. Därutöver tar de rödgröna ett rejält första steg för en jämlik skatt mellan lönearbete och pension. Sänkt skatt för föräldralediga, sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer finansieras genom nedskalning av förvärvsavdraget med en miljard.

 

Skattehöjningarna går oavkortat till att återställa den av borgerligheten försämrade tryggheten för sjuka och arbetslösa genom höjning av ersättningsnivåerna till 80 procent, genom stegvis takhöjning och genom avskaffande av stupstocken i sjukförsäkringen.

 

Ersättningarna i sjuk- och arbetslöshetssystemen är försäkringar och alls inga bidrag. Bidrag är däremot borgerlighetens vårdnadsbidrag, ökade socialbidrag genom utsvettningspolitiken gentemot de svagaste grupperna i samhället och de RUT-avdrag som främst gynnar de mest välbärgade.

 

Det finns med andra ord mycket goda argument att avväpna det borgerliga skattegnölet.Denna vad man då kanske benämna den ekonomiska ideologin, tanken, idén om hur föreställningen om den ekonomiska funktionen, den ekonomiska möjligheten för landets alla invånare är konstruerade mellan de olika partierna -de borde väl även samtidigt kunna beskrivas på fler sätt än att bara stå med egen megafon bredvid den borgerliga högtalaren för att skrika :"Högre skatter".

Finns något fler folkligt förståeligt kortfattat sätt att beskriva rubrik på de olika ekonomiska bärkraftsideerna mellan partierna.

Färgen på partierna säger inte mycket om de olika förhållningsätten till hur inställningen om ekonomin är då frågorna dessa två regerande partier i detta landet hanterar är så många som de är. Ni når inte med megafonen ut med en hel promemoria av ord till människor, yngre människor t.o.m jag förväntar mig inte längre finna sammanfattad konkret fakta. Fakta är idag ytterligare krympt att vara talande rubriker.

Törs man även visa upp ansiktet emellanåt bakom megafonen för vanligt folk eller håller firmanamnet med kreditvänligheten, förtroendet som alltid. Går det finna att ta ett steg framåt i utvecklingen på så sätt ?
Svenska folket har stor acceptans för höga skatter. Frågan är däremot om folket som under regeringen Reinfeldt betalar världens högsta skatter verkligen vill och behöver en höjning? Politiska åsikter som förespråkar extremism brukar inte vara rätt väg att gå!


Bengt Silfverstrand: Denna kommentar skjuter ju fullständigt bredvid målet. Regeringen Reinfeldt har urholkat trygghetsförsäkringarna för att få råd med sänkta skatter fär i första hand de bättre ställda. De rödgröna återtar en del av försämringarna i trygghetsförsäkringarna och finansierar detta med något högre skatter för folk med inkomster över 40 000 kronor per månad.
Ta bladet från munnen !

Nu är situationen sådan som ni (vi) själva beskrivit den. Att 500 000 människor är iscensatta med lögnen dvs ansvaret att själva sörja för egen inkomst Dvs att försöka skapa egen inkomst. Ansvaret att starta eget företag, skapa inkomst på medmänniskor "Den privata välfärden" eller helt enkelt närmast vara utan inkomst. Sjuka funktionhindrades möjligheter vet vi. Skillnaderna mellan könen känner vi även de till.

De rödgrönas möjligheter är inget annorlunda. Rödgrön politik inför väljarna har likadant dåliga utsikter som alla arbetslösa sjuka funktionshindrade yngre ensamstående möjligheter.


Ni har valet att ge löften ni inte står vid. Att försöka övertyga människor om möjligheter som inte finns genom att avge löften där arbetet inte redan är påbörjat. Stå inte bakom megafonen med påståenden om förändringar innan de börjat gälla. Lögnaktiga politiska insikter är uttröttande, bryter ned vilja engagemang och tro. Hoppet uteblir, exluderar arbetet det då talas så varmt för.
Hejsan Bengt!


Tyvärr finns det många i min generation som helt enkelt inte vill betala skatt. De tycker att var och en ska sköta sitt och teckna privata försäkringar. Jag pratade med en byggingenjörs häromdagen som är 26 år. Han tycker att förmögenhetskatten är orimlig och förstår inte varför ”han som varit duktigt och studerat” ska betala för andra välfärd. Den tanken finns genom hela min generation av 80 och 90-talister.

Jag personligen hade kunnat leva med en skatt på 40 procent. Det säger jag inte bara, utan menar det till fullo. Så länge skatten använd till välfärden är jag beredd att betala mer. Men hur ska vi kunna få medelsvensson att få samma inställning till det hela?


Många är helt enkelt j*vligt giriga när det kommer till skatt och pengar. Man försöker betala så lite som möjligt och rationaliserar det genom att säga saker som: Varför ska jag betala skatt till bidragstagare? Varför ska jag betala skatt till Göran Perssons herrgård? Varför ska jag betala skatt som används till människor som är för duma för att inse sitt eget bästa?

När jag funderar på det här ämnet. Då känner jag väldigt ofta missmod inför framtiden. Hur ska man lyckas få alla dessa ”medelklassbarn” att förstå vikten av solidaritet? De flesta har växt upp med goda förutsättningar. Fått bra jobb och aldrig upplevt ”lidande”. Då är det väl klart att många tänker som de gör… Men hur ska man då övertyga personerna om att skatt är bra???


Ofta önska jag att man var född på 50 talet. Då förstod man i alla fall varför man borde betala skatt. Då hade man gamla morföräldrar eller farföräldrar som upplev fattigdom och ett klassamhälle. Då fanns det inga större motsättning hos undgomarna om att man bör betala skatt efter bärkraft.

Gör din rätt - kräv din plikt hade en verklig innebörd. Eller?

Mvh MahamedBengt Silfverstrand: Det fenomenet är mig välbekant. Mot detta ska dock ställas dels att de rödgröna har en stark majoritet bland ungdomar och att hel 92 procent av Sveriges befolkning enligt från SKL (Sveriges kommuner och landsting) är beredda att betala högre skatt för en bättre äldreomsorg. Liknande siffror, om än något lägre, uppmättes även för sjukvård, förskola och skola.

Om socialdemokratin skulle ge upp kampen för välfärd (skola, äldreomsorg, och sjukvård) lika för alla och solidariskt finansierad, ja då har vi inte längre någon uppgift att fylla i politiken.

Nej, vad du beskriver är just vad borgerligheten vill exploatera nämligen ren och skär egoism. Det är den pedagogiskt viktigaste uppgiften för oss att förklara sambandet mellan skatt och vad vi får ut av denna.

Gör din plikt - kräv din rätt - ska det vara!
Andreas Bjerke - 12 maj 13:37, 2010

"Svenska folket har stor acceptans för höga skatter. Frågan är däremot om folket som under regeringen Reinfeldt betalar världens högsta skatter verkligen vill och behöver en höjning? Politiska åsikter som förespråkar extremism brukar inte vara rätt väg att gå!"

Ibland fattar jag inte vilken empati vissa människor har.
Under den borgliga mandatperioden har en sjuk, arbetslös, pensionär, på en genomsnittsinkomst på 13-15000 fått betala ca. 40 000 kr mer i skatt än en löntagare med samma inkomst.

Arbetslösa har lurats gå ur a-kassa, fack, de som är kvar har fått höjda avgifter, sänkta ersättningar plus det jag skrev här ovanför.

Nu är det rena ramaskriket från Reinfedlt där han tala om gigantiska skattehöjningar för 3 miljoner löntagare.

Bengt har redovisat i texten hur det slår.
Vad har dessa människor för hjärnor som missunnar övriga åtminstone lika skatt på lika inkomst oavsett var inkomsten kommer från.
Inte ens det får sossarna enbart återställa en aning utan att högertyper med fullkomligt vansinnigt tankesätt genomföra.

Jag må faktiskt säga.
Man önskar faktisk många människor med egoism empatilöshet att råka ut för sjukdom för arbetslöshet, bli utblottade hånade och nertryckta i skoskaften.


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM