TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Nu börjar den borgerliga alliansen bli riktigt desperat. Stackars Mats Odell står för valårets hittills största klavertramp genom att kalla rödgröna förslag för Tobleronepolitik. Anders Borg var blek och gnällig i sin duell med Tomas Östros, en duell som Tomas lekande lätt tog hem. Och även Fredrik Reinfeldt agerade surgubbe i sina senaste debatter med Mona Sahlin.

 

Dagarna innan de rödgröna presenterade sin vårmotion gjorde borgerligheten med starkt stöd av media allt för att utmåla de rödgröna som oansvariga genom att strö pengar till höger och vänster utan någon täckning. Sedan den rödgröna alliansen nu redovisat motionen och en ansvarsfull finansiering skiftar kritikerna fokus. Även kritiken mot att de rödgröna skulle vara oeniga om mycket tystnar.

 

”Men även om en del frågetecken återstår så måste man konstatera att någon rödgrön röra är det inte frågan om. De tre oppositionspartierna framstår tvärtom som samspelta i sin gemensamma budgetmotion”, skriver oavhängigt borgerliga Helsingborgs Dagblad t ex i sin kommentar till vårmotionen.

 

I stället börjar Fredrik Reinfeldt nu älta ett nytt mantra. De rödgröna strör ut pengar till dem som inte jobbar. Kan cynism och brist på sakliga invändningar uttryckas tydligare. Ty vilka är det som inte jobbar? Jo, de som på grund av brist på jobb är arbetslösa och de som på grund av sjukdom inte kan jobba. Att häva utanförskapet var borgerlighetens allra heligaste vallöfte. Det kom ordentligt på skam. Ty utanförskapet ökar. Jobbpolitiken blev ett fiasko och det jobbskatteavdrag man i det längsta försökte fira opinionsmässiga triumfer på blev en rejäl flopp.

 

De rödgröna har presenterat ett mycket trovärdigt tydligt alternativ till den borgerliga utsvettningspoliken. Och i en motion till riksdagen är det självfallet oundvikligt att vara tydlig och redovisa sina alternativ i kalla siffror. Gott, så långt.

 

Men nu gäller det att tränga bortom sifferexercisen. Nu måste de ideologiska skiljelinjerna mellan borgerlighet och rödgrönt tydliggöras. Inte på mycket länge har vänstern här haft ett så gott utgångsläge för en ordentlig offensiv. Det handlar om jämlikhet och rättvisa i ett Sverige som gått isär med ökade klyftor under det borgerliga styret. Vetenskapliga belägg för att alla – även de bättre ställda – tjänar på jämlikhetspolitik finns i den bok som redan blivit en klassiker – ”Jämlikhetsanden.”

 

Och i senaste numret av partiets idétidskrift TIDEN www.tiden.eu

 som under Bo Bernhardssons ledning skärpt den ideologiska profilen, kan man hitta flera intressanta artiklar med perspektiv på jämlikhetspolitik.
Under rubriken ”Är äldreomsorg en privatsak?” konstaterar Marta Szebehely – professor i slocialt arbete med inriktning mot omsorg – t ex att inget politiskt parti i Sverige idag för fram förslag om en ökad privat finansiering av äldreomsorgen. Hon varnar dock för att de tankegångar som ligger till grund för den så kallade Borg-kommissionen, en arbetsgrupp som nyligen tillsatts av högertankesmedjan Timbro och arbetarrörelsediton Arena idé med uppdraget att analysera hur den framtida äldreomsorgen kan finansieras kan leda till ett genuint systemskifte.

 

Och det är just detta systemskifte som vänstern måste kväva i sin linda. Ty observera att Borgkommissionen (som fått namnet efter sin ordförande förre s-statssekreteraren Per Borg) redan i förväg stängt en väg, nämligen en förstärkt skattefinansiering av välfärden. I stället ska arbetsgruppen diskutera hur en ökad privat finansiering av äldreomsorgen ska utformas.

 

Per Borg har redan i andra sammanhang utgått från att en åtstramning av den offentligt finansierade omsorgen leder till att de äldre kompletterar med tjänster köpta på marknaden.
”Det som dock inte diskuteras är de uppenbara fördelningsmässiga konsekvenserna . Det är inte alla äldre som kommer att kunna kompensera en utebliven skattefinansierad omsorg med köpt hjälp.” Spåren efter RUT-avdragen förskräcker, som bekant.

 

Mot denna vilsna vandring högerut måste arbetarrörelsen sätta in en motoffensiv. Verkligheten talar till vår fördel.Jag håller med.Valet 2010 måste bli ett ideologiskt val -mellan ett jämlikt Sverige eller ett samhälle där klyftor i nyliberalt klassamhälle tros skapa jobb och utveckling.

För den Rödgröna oppositionen måste kravet gälla ett samhälle - där alla får del av välfärd utifrån ett solidariskt synsätt. Till var och en efter behov. I gengäld ska alla bidra efter förmåga. Detta synsätt ställs särskilt på prov i de allmänna försäkringarna för sjukdom, arbetslöshet och barnledighet.

-Vi måste välja mellan att vi själva ska betala skola,sjukvård,omsorg,vägar och aktiviteter inom fritid och kultur eller att de viktigaste områden inom välfärden ska betalas gemensamt.
Politiken ska gundas på solidaritet mellan människor


Bengt Silfverstrand: Just precis. Det är solidariteten som ska styra politiken.
Tord Oscarsson: Vore det inte bra om man i denna ideologiska kamp också höll sig till sanningen, istället för att fritt fabulera ihop att Alliansen vill att vägarna ska betalas ur egen ficka!

Valet 2010 står mellan om Sverige ska vara det land i världen med högst eller näst högst skatter.


Bengt Silfverstrand: Nej, det handlar valet inte alls om. Det handlar i stället om vår gemensamma välfärd, skola, vård och omsorg ska finansieras gemensamt via skatter, eller ur den egna plånboken.
Jo, Bengt men låt oss tänka välfärd, skola, vård och omsorg betalades ur den egna plånboken.

Det skulle betyda, att skolan skulle bli frivillig, vården skulle betalas av patienten och privatläkare skulle inte kunna fuska, omsorg skulle betalas av pensioner som skulle vara uppskjuten lön, och äldreboende som skulle var på eget initiativ och inte på en nämnds initiativ.

Att detta nödvändigtvis skulle finansieras med skatter för för mig tanken till att all konsumtion i då fall skulle ske efter behov och finansieras av skatter.

Jag betalar skatt ur min egen plånbok. Ur vilken plånbok betalar du skatt?

Byråkratin skulle försvinna och en mängd olika institutioner och vinstdrivande företag skulle dyka upp för att finansiera den välfärd, skola, vård och omsorg som var och en vill ha. Låter inte det bra?
Bengt Silfverstrand: Jag betalar självfallet liksom alla andra skatt ur min egen plånbok. Jag gör det, och har alltid gjort det med stor övertygelse om att delade bördor är lättare att bära och att det är den ekonomiska bärkraften som också ska styra det solidariska skatteuttaget.

Dina utflykter på högerkanten påminner starkt om den klassiska socialdemokratiska valfilmen från 50-talet med Stig Järrel i huvrollen som "Skattefria Andersson". När det gick så långt som att han också skulle betala för vägarna ur egen ficka slog han bakut och insåg betydelsen av gemensam finansiering av gemensamma nyttigheter.

Inte ens högermannen Reinfeldt skulle våga framföra något av dina idéer om skattepolitiken inför offentligheten.
"Är äldreomsorg en privatsak?"

Ja för 17! Åtminstone hoppas jag att ingen annan bestämmer åt mig vilken sorts äldreomsorg jag väljer, när jag är i behov av det. Vård, omsorg, och utbildning är bland det mest intima och personliga som finns. Det ankommer inte på omgivningen att styra över.

Och denna rätt ska naturligtvis tillfalla ALLA. Vi finansierar välfärden gemensamt efter bärkraft, men vi låter inte politikerna diktera villkoren för utbudet.
Bengt Silfverstrand: För att kunna diskutera den här frågan så förutsätts naturligtvis att man läst artikeln i fråga. Artikeln handlar om hur rättigheter i välfärdssystemet, skola, vård och omsorg ska finansieras för att undvika gräddfiler. Ingen ska kunna köpa sig förbi köer i sjukvården för att ta ett exempel. Valfrihet för patienten, medborgaren ja, men inte för de privata vårdföretagen och privatskolorna. De ska inte kunna välja och vraka bland patienterna/eleverna.
Politikerna dikterar ingalunda några utbud. Men det är självfallet viktigt att folkvalda politiker värnar om de verksamheter de kan kontrollerar och inte låter dålig kvalitet i dessa verksamheter bli ett argument för privatiseringar.
Det gläder mig att du inser att skatten och därmed skola. vård och omsorg, betalas ur din egen plånbok.

Då finns det två helt skilda former för finansieringen. Och de skall vara frivilliga. Socialisterna finansierar sin välfärd genom en procentsats på sina inkomster. I gengäld får de skola vård och omsorg betald av detta skattekollektiv.

Vi som inte gillar detta har försäkringsprincipen för finansiering av vården och omsorgen och skolavgifter för undervisningen.

Båda formerna kan mycket väl finnas på en gång och en stor fördel blir att konkurrensen kan visa vilket system som är bäst.

En sak kan jag lova dig att de skolor som kommer att finnas, den vård som kommer att erbjudas och den omsorg som kommer att erbjudas också kommer att erbjudas till socialistkollektivet - mot betalning - obs frivilligt från er sida om ni gillar den tjänst som vi kan erbjuda. Men vi kommer att göra vinst på den.


Bengt Silfverstrand: Detta är ett resonemang långt ut i det blå. En förkrossande majoritet av svenska folket visar i ett stort antal undersökningar att de föredrar en gemensamt finansierad välfärd. Talet om socialistkollektiv är gammal borgerliga skåpmat. Och att man tvingas plocka fram liken ur garderoberna visar just på den desperation som jag med flera påtalat. (M)umien går igen!
tunga avtryck i kommentarerna..


Bengt Silfverstrand: Ja förvisso, men de mest skramlande tomma tunnorna har rensats bort.
Jag förstår det och rubriken satt sig klockrent korrekt som tänkt före kommentarerna förmodar jag)
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM