TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Vad har finansminister Anders Borg, ”socialdemokraten” Per Borg och den i ideologiskt avseende svårplacerade bloggaren Jonas Morian
gemensamt ?  Jo, uppenbarligen att en äppleskörd är rättvist fördelad om fattige Kalle får behålla de två äpplen han redan har och rika Lisa får ytterligare ett äpple.

 

Bröderna Borg – Anders och Per anser inte heller att ökade klyftor är något problem så länge inte någon förlorar det han redan har. Per har t o m gått så långt att han tillsammans med förre SSU-ordföranden Niklas Nordström och högerliberala tankesmedjan Timbro vill till och med utreda hur framtidens välfärd i högre grad ska avgiftsfinansieras och privatiseras.
Klyftan mellan pension och lön är inget problem enligt Morian och man får absolut inte kalla pensionärsskatten för straffskatt. Med detta borgerliga synsätt går Morian helt på tvärs mot den socialdemokratiska politik som går ut på att pensionärer inte ska beskattas hårdare än löntagare och att pension är uppskjuten lön – inget bidrag.

 

Enligt Morian är det helt ok att de redan rika får lägga beslag på tillväxten av äppleskörden så länge de fattiga inte fråntas de äpplen de redan har. Att klyftorna mellan fattig och rik därmed ökar är inget problem och det är helt ok att pensionärer inte omfattas av samma skatteavdrag som löntagare.
Klarare kan väl en politisk positionsbestämning inte uttryckas. Morian spelar med sin syn på jämlikhet och rättvisa i samma division som Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster som i polemik mot Richard Wilkinson, en av författarna till ”Jämlikhetsanden”, hävdat att konsumtionen numera är alltmer jämlikt fördelad och som bevis anför att en borrmaskin från Claes Ohlsson fallit kraftigt i pris medan lagning av en lyxbil blivit dyrare.

 

Om denna Fölsters slutsats skriver Daniel Ankarloo följande i ”Efter Arbetet” (15/2010).
”Fölsters ”bevisföring” leder rakt in i den fantastiska slutsatsen att den låginkomsttagare som varken har lyxbil eller har råd att lämna den på lagning, utan måste köpa en borr på Claes Ohlsson för att ”mecka själv” med sin gamla Saab, i själva verket därmed ökar sin rikedom. Detta samtidigt som mulimiljonären, som både har råd att med lyxbil och inte måste köpa en borr på Claes Ohlsson för att ”mecka själv” med sin lyxbil, utan har råd att betala någon annan för att göra det, tvärtom minskar sin rikedom.”

 

Bröderna Borgs, Morians och Fölsters gemensamma budskap till den fattige kan därför sammanfattas som följer: -Var nöjd med din beskärda del, så länge du får behålla dina två äpplen och har råd att kunna borra i din gamla rostiga Saab med en lågprisborr inköpt hos Claes Ohlsson.Det måste vara bekvämt att använda liknelser om äppelgårdar när man slipper besvara frågan vem som investerat i äppelgården till att börja med.

Klyftor som uppkommer genom att rika människor "lägger beslag" på tillväxtökningen är naturligtvis orättfärdigt.

Men hur vill du göra med klyftor som uppkommer genom att folk får _sina egna äppelgårdar_ att växa? Bestraffa dem för deras framgång genom att ta ifrån dem en ännu större del av deras egen skörd?


Bengt Silfverstrand: Alla som nu och tidigare deltagit i någon form av arbete har bidragit till äppleskörden. Pension är uppskjuten lön. Den borgerliga regeringens skattesänkningar har i första hand gynnat välbärgade.

Skatt är ingen bestraffning utan ett solidariskt sätt att betala för välfärden. Skatt efter bärkraft är också ett grundläggande fundament för en solidarisk politik.
"Jo, uppenbarligen att en äppleskörd är rättvist fördelad om fattige Kalle får behålla de två äpplen han redan har och rika Lisa får ytterligare ett äpple."

I den riktiga världen - både när det gäller äpplegårdar och lönearbete så "får" ingen några äpplen/lön. Man jobbar nämligen ihop det och beroende på hur man sköter sin äpplegård respektive sitt arbete (och vilket arbete man har) så tjänar olika människor olika mycket äpplen/pengar...

Om du anser att Lisa "får" mer än "Kalle" måste detta betyda att du också anser att 100% av det man tjänar in är statens och att staten sedan låter dig behålla ("få") en del av sin lön... Ett rätt skrämmande sätt att se på medborgarnas lön...


Bengt Silfverstrand: Just det man jobbar ihop till sin äppleskörd och sedan beskattas man efter bärkraft. Om en regering sedan ökar klyftorna i samhället genom att förse den rikare delen av befolkningen med fler äpplen än den fattiga (i vid bemärkelse) så är det denna orättvisa som en rödgrön regering nu vill ta bort - i etapper eftersom Rom som bekant inte byggdes på en dag.

Din avslutande slutsats är förstås uppåt väggarna. Att de som tjänar mer än 70.000 kronor per månad får betala lite mer i skatt innebär givetvis inte att 100 dras in till någon anonym stat. Det du kallar för stat får inte en enda krona. Pengarna ska användas till att täppa till de hål i välfärdssystemet som den borgerliga regeringen åstadkommit genom sin orättvisa politik.
Jobben är alltså planerade att öka med totalt kontrollerad arbetsmarknad. Fullständigt uteslutna kollektivavtal. Facklig organisation fullständigt verkningslöst. Lönen är att utföra arbetet med planerat ökade arbetstillfällen. Därmed anser de att arbetare inte förlorar något och vi kan inte tacka nej till sysselsättning när erbjudande om sysselsättning funnits. Tanken kan inte uteslutit full strid, total konkurrans mellan människor på arbetslöshetsmarknaden om jobben.

Vinsten där möjligheten till lönerna finns har den rikare delen den totala makten över då de äger företagen som erbjuder jobben. Lyxbilen lämnas in på egen firma. De rika, de ytterligare rika har betalt för att ytterligare fattiga utför arbete för dem. Ett möjligheternas land för de rikaste. Fattigare blir fattigare rika rikare.

Fullständigt förtroende och tillit till kapial.
Skatt efter bärkraft är inte kontroversiellt.

En rättvis skatt efter bärkraft betyder att vi arbetar en lika stor del av vår arbetsdag för det allmännas bästa.

Men om jag tolkade ditt inlägg rätt så vill du att de rika ska tvingas arbeta mycket längre åt det allmänna varje dag. Vad är det om inte orättvisa och straff?

Om de rika "fått" något, så skulle jag också tycka det var orättvist. Men nu handlar det om vad folk har _förtjänat_.Bengt Silfverstrand: Jo, uppenbarligen är det kontroversiellt. Höginkomsstagare har fått skabrösa skattesänkningar av b-alliansregeringen. Nu vill de rödgröna att personer med inkomster över 70.000 ska betala lite mer i skatt. Ett blygsamt förslag men dock ett steg i rätt riktning mot skatt efter bärkraft.

Talet om straff och merarbete flr ríka är mot den bakgrunden rent nonsens.
Men nu inför ju de Rödgröna en särskild lättnad för de som jobbar, och är medlemmar i a-kassan. De får en skattelättnad. Hur ser du på det? Jag inbillar mig att rätt få pensionärer är medlemmar i a-kassan...

Jag utgår från att du i konsekvensens namn kommer att kalla detta för en straffskatt på pensioner.
Bengt Silfverstrand: Medlemmar i a-kassan har fått vara med att betala skattesänkningar för rika. Nu får de tillbaka en del av vad b-alliansregeringen tagit från dem. Och eftersom de rödgröna stegvis - med ett första rejält steg redan nästa år - inför samma skatt för pensionärer som för löntagare så faller resonemanget om skattelättnad för medlemmar i a-kassan platt till marken.
En person som tjänar 19.000:- i månaden betalar 4.123:- i skatt.
En person som tjänar 50.000:- i månaden betalar 17.640:- i skatt.

Detta är undantaget arbetsgivaravgifter, löneskatt och sociala avgifter som betalas av arbetsgivaren.

Bengt, kan du förklara varför den som tjänar mer i själva verket tjänar på skattepolitiken?


Bengt Silfverstrand: Den som tjänar mer har förvisso tjänat på b-alliansregeringens ojämlikhetspolitik. Men nu vill de rödgröna att personer med inkomster övr 70.000 kronor ska betala mer i skatt. Ett förvisso måttfullt förslag, men ett steg i rätt riktning.
"Medlemmar i a-kassan har fått vara med att betala skattesänkningar för rika" är ju inte sant. Under den gångna mandatperioden har ALLA (även pensionärer) fått skattesänkningar jämfört med vad de betalade 2006.

Mest sänkning har låg- och medelinkomsttagare fått, men det blir det ju ändring på om de rödgröna vinner valet i höst. Hur ser du på det faktum att de som arbetar och är medlemmar i a-kassan får en rabatt? Det betyder ju att pensionärer straffbeskattas.

Dessutom är det väl personer med inkomster över 40k - inte 70k som du skriver i kommentaren till Peter H - som ska beskattas hårdare. Det är 12% av alla förvärvsarbetande.
Bengt Silfverstrand: Jo, det är visst sant. Borgerligheten har betalat sina skattesänkningar till välbärgade genom att försämra hela trygghetssystemet - a-kassa resp. sjukförsäkring. Talet om straffbeskattning av pensionärer är och förblir rent trams. En rödgrön regering kommer att stegvis se till så att löntagare och pensionärer har samma beskattning. Borgarna anser att löntagare ska ha lägre beskattning.
Bengt, att du inte kan låta bli att skriva b-alliansen och andra löjliga och barnsliga tillmälen. Är du inte vuxen nog att föra en vuxen debatt utan sådana löjliga beskrivningar av din motståndare?


Bengt Silfverstrand: B-alliansen är en förkortning av den borgerliga alliansen. Konstigare än så är det inte.
Men Bengt, är det rätt eller fel att alla, löntagare som pensionärer, har fått lägre skatt under b-alliansen än de tidigare betalade under den socialdemokratiska regeringen? Ja eller nej, liksom...


Bengt Silfverstrand: Ja, det ska gudarna veta att borgarna sänkt skatter till höger och vänster - skattesänkningar som fått betalas av arbetslösa och sjuka. Men vad saken nu gäller är om löntagare och pensionärer ska skattas lika. Ja, säger de rödgröna, nej säger borgarna.
Marginalskatten – som för övrigt Magnus Söderberg så riktigt påpekade börjar vid 40000 kr och inte 70000 innebär att en person med en lön på 60000 brutto efter skatt kommer att ha mindre än niohundra kronor mer kvar än någon som tjänar 48000 kronor brutto.
Hårt arbete beivras i det rödgröna samhället.


Bengt Silfverstrand: Det är rena spekulationer. Arbete lönar sig alltid, vilket de senaste tio årens reallöneutveckling tydligt visar. Vad det nu handlar om är att de som fått kraftiga skattesänkningar under den borgerliga regeringen (gäller inkomstskatt såväl som fastighetsskatt) på bekostnad av sjuka och arbetslösa nu får betala lite mer för att oförskyllt sjuka, arbetslösa ska slippa gå "till socialen" utan kunna vara med och upprätthålla köpkraft och därmed sysselsättning, allt till den gemensamma välfärdens fromma.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM